Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Van 13 tot en met 21 mei 2000 zijn we met 7 personen en een reisleider naar Hongarije geweest om daar vogels te bekijken. Hier volgt in grote lijnen het relaas van deze bijzonder geslaagde reis.

Zaterdagmiddag: 13 mei 2000

Koffers geladen en op naar Oss, waar we de eerste trein van deze dag ontmoeten. In Arnhem moeten we overstappen op de nachttrein naar Wenen. Hier treffen we ook onze reisbegeleider aan. Vanuit de nachttrein richting Wenen valt helaas niet veel te vogelen, vandaar dat we maar proberen te gaan slapen.

Zondag 14 mei 2000

Wat een lange reis. Van Wenen gaat het verder richting Boedapest. Om ca 13.00 uur komen we in Boedapest aan. Hier staan onze Hongaarse gidsen en uiteraard chauffeur op ons te wachten. We gaan richting Tokaj. Onderweg een enkele stop waarbij we o.a. nachtegaal, noorse nachtegaal, appelvink en wielewaal zien. Het plaatsje Tokaj is vooral bekend om de uitstekende witte wijnen die er worden geproduceerd. De wijngaarden bevinden zich in de heuvels achter het dorp, waar ook verlaten groeven zijn. Bij Tokaj stroomt de rivier de Bodrog in de Tisza. Net ten oosten van Tokaj bevindt zich tussen beide rivieren een grote overstromingsvlakte. Vlak bij ons pension 'Makk Marci' zit een kolonie bijeneters, welke wij dan ook zeer goed in het vizier krijgen. Voor een aantal onder ons is dat de eerste keer dat ze deze tropisch aandoende vogel kunnen bekijken. Een ervaring die je nooit meer vergeet. Vanuit een hoger punt zagen wij de plaats waar de Bodrog in de Tisza stroomt. Het was al later; de kwakken waren dan ook volop aan het vliegen. In Nederland helaas een zeldzaam gezicht.

Maandag 15 mei 2000

We staan op met de wielewaal. Vanuit ons pension hoorde Jan maar liefst vijf wielewalen roepen. En zien deden wij deze zwart-gele vogel ook. Prachtig boven in een boom. Vandaag even langs de Bodrog, dan de Zemplen heuvels en terug via de overstromingsvlakte. Langs de Bodrog zien wij enkele ijsvogeltjes, kwakken, kleine en grote zilverreiger en wielewalen. Richting Zemplen zien we mooi de zwarte ooievaar over ons busje vliegen. De heuvels behoren tot de beste gebieden in Hongarije voor het waarnemen van roofvogels. Er zijn dichte wouden van sparren, haagbeuken en eiken, afgewisseld met open gedeeltes en wijngaarden. Op de open gedeelten zien we grauwe klauwier, grauwe gorzen, sperwergrasmus, appelvink en draaihals. In de heuvels zien we de keizerarend en de schreeuwarend. In een blauwgrasland horen wij het crex-crex geluid van de kwartelkoning . Op een gegeven moment denken we een kleine vogel te zien, blijkt het een vliegend hert te zijn. Dit is een groot insect wat in Nederland helaas nauwelijks meer voorkomt. Via de overstromingsvlakte met een kolonie witwangsternen, grote karekieten en ijsvogels keren we weer terug in ons pension om een hapje te eten. Het is vroeger donker als bij ons, toch besluiten we nog een avondwandeling te maken. Niet veel gezien, wel is het geluid van kikkers en padden overweldigend.

Dinsdag 16 mei 2000

We krijgen een nieuwe loka1e gids uit de Hortohagy. Deze zal onze verdere reis onze gids zijn. Ja, vandaag verlaten we Tokaj en gaan richting poesta. Voordat we er komen bezoeken we nog een kolonie oeverzwaluwen die vergezeld worden door bijeneters. Na een lange rit en rijdend door een grootschalig agrarisch gebied bereiken wij de kern van de poesta. Dit grootscha1ige gebied behoorde ook eens tot de immens grote poesta, nu is het de Noordoostpolder x 10. In de huurt van een grote suikerfabriek liggen vloeivelden, die voor een vogelaar a1s een zoetig snoepje werken. Boven ons hoofd vliegen volop de roodpootva1ken, een eerste blik in een plas laat ons o.a. de volgende soorten zien: kemphanen (a1 mooi op kleur), purperreiger, zomertaling, tafeleend, kuifeend, steltkluut; kluut, bontbekplevier, kleine plevier, grutto, tureluur, zwarte ruiter, bosruiter, zwarte stern, witwangstern en watersnip. Overal weer de grote karekiet, waarom hebben wij deze bijna niet meer in Nederland? Voordat we ons hotel "Kerekes" in Ha1mazujvaros bereikten liet de gids ons nog genieten van een broedende sakerva1k. Deze zat hoven op een elektriciteitsmast en waarschijnlijk veilig voor oliesjeiken die voor deze vogels een vermogen neertellen om als valkeniersvogel te gebruiken. In ons hotel ontmoeten we een engelse vogelgroep. Deze maken ongeveer dezelfde reis maar dan in omgekeerde volgorde. Na een kleine avondwandeling gaan we de bedden uitproberen.

Woensdag 17 mei 2000

De komende dagen zijn we te vinden in het Hortobagy Nationaal Park. Dit park is 50.000 ha. groot en het belangrijkste natuurgebied van Hongarije. Een deel is strikt beschermd en alleen toegankelijk met vergunning. Het park bestaat uit een verscheidenheid van natuurlandschappen: open steppen (poesta), zoutmeren, moerassen, (kunstmatige) visvijvers, rietlanden en zelfs bossen. Het gebied is van economisch belang voor veeteelt, riet snijden, visteelt, landbouw en bosbouw. Het park is in de eerste plaats een poestareservaat. De poesta of steppe is een landschapstype dat wij in Nederland niet kennen. Steppen zijn natuurlijke open grasvlakten van de gematigde zone met een continentaal klimaat (koude natte winters en hete droge zomers). De poesta is de Hongaarse steppe die niet geheel van natuurlijke origine is, maar die door kap van bomen eeuwen geleden is ontstaan uit een savanne-achtige boomsteppe, De poesta is eeuwenlang door begrazing in stand gehouden. De poesta herbergt een van de grootste populaties van de grote trap in Europa. Deze vogel staat morgen op het programma, eerst gaan we op zoek naar de griel. Vlak langs de weg naar een oprit naar een boerderij zien we de griel, verderop een steenuil en jawel hoor de eerste kraanvogels vliegen voorbij. Prachtig. Iets verderop aan de andere zijde van deze weg ligt een nat stuk. Wat een juweel, konden we dit maar in de Maashorst hebben. Ralreigers, geoorde fuut, aalscholver en zelfs voor mijn broer een nieuwe soort de dwergaalscholver.  Uiteraard verschillende kwakken, blauwe reigers (hier in de minderheid!), purperreiger, grote en kleine zilverreiger, lepelaar, zwarte ibis en weer de zomertaling met z'n witte oogstreep. Hierna gingen we naar de visvijvers. Hier wordt op Grote schaal vis gekweekt. De vijvers zijn omrand met rietkragen. Vogels als blauwborst, grote en kleine karekiet en baardmannetjes zijn hier te bewonderen. Op het water was wat minder te zien de temperatuur is inmiddels opgelopen tot zo'n 30 graden. Ook de muggen zijn dan actief! . Op de terugweg hoorden we steeds het geluid van een buidelmees, kregen deze echter nog niet in het vizier. Wel zagen we schitterend de boomkikker op een rietstengel zitten. John en Sandra hebben deze gefotografeerd. Uiteindelijk kregen we de buidelmees goed in het vizier, zelfs het nest waaraan deze soort zijn naam dankt hebben we bewonderd. Na het eten kregen we een diavoorstelling van Dr. Kovacs Gabor. Dit schijnt de oppergids van de poesta te zijn, met hem gaan we morgen grote trappen zien. De dia' s waren schitterend.

Donderdag 18 mei 2000 

Vroeg op, zodat de luchttrillingen ons niet zullen verhinderen om de grote trappen te zien. Eerst de gids ophalen, deze woont in een dorpje waar bijna elke paal bewoond is door een ooievaar. Hierna over een stoffige zandweg aangekomen bij een grote stal. Deze is van het type potstal. Het vee gaat hier elke avond in om de nodige mest te verkrijgen.  Gelukkig is kunstmest hier taboe. Al lopend zou de gids de grote trappen moeten zien, maar pijnlijk voor deze had Jan ze eerder in het vizier. Een grote trap vliegt vlak voor ons op, europa's zwaarst vliegende vogel!!! Hierna zien we nog een groepje van zo'n 12 trappen bij elkaar, wat een prachtige vogels. Op weg naar een andere boerderij zien we weer veel kwakken. Aangekomen bij deze boerderij zien we een herder aan het hoeden. Maar het zijn deze keer geen schapen maar varkens. Echt varkens met een wollige vacht. In een schuur broedt de hop en op een veldje zien we de duinpieper en het paapje. Wat een schoon plekske voor een vogelaar. We hadden nog geen scharrelaar gezien, hierop wist de gids wel raad. We hebben deze prachtig gezien, in de buurt van zijn nest hebben we zelfs onze lunch verorberd. Ondertussen was Jan al op onderzoek geweest bij een waterpartij. Hier zaten o.a. krooneenden, witwangsternen, witvleugelsternen, bonte- kleine- en krombek-strandloper. Op de terugweg nog even gekeken naar het nest van een ransuil. Wederom een geslaagde hete dag.

Vrijdag 19 mei 2000

We zouden graag nog vorkstaartplevieren zien. Dit is mogelijk, maar deze zitten aan de andere zijde van de poesta, zo'n anderhalf uur rijden. Zo gezegd, zo gedaan. Bij een vervallen voormalige klooster zitten warempel een tiental vorkstaartplevieren. Mooi gezien. Hierna gaan we naar een voormalig sovjet-vliegveld. Tien jaar geleden zijn de Russen hier weggegaan met alleen achterlatend een verkeerstoren. Deze dient nu als ideaal uitkijkpunt, het verval slaat echter toe. Wat een geluk dat die Russen weg zijn, wat een gebied. Zover als je oog reikt zie je een ondergelopen grasvlakte. En wat een vogels! ! We zien niet één roerdomp, maar meer dan tien vliegend! Lepelaars, grauwe ganzen, volop bruine kiekendieven, dodaars, fuut, roodhalsfuut, slobeend, zomertaling, witoogeend, kwak, waterral, klein waterhoen om maar enkele soorten te noemen. Enkele van ons hebben de zeer schuwe woudaapjes goed kunnen zien. Op de terugweg zijn we naar het informatiecentrum gegaan van de Hortobagy Society for Birds en hebben enkele kaarten gekocht om het werk van deze vereniging te ondersteunen. In de buurt broeden arendbuizerden en jawel recht boven ons liet deze soort zich zeer goed zien. Zeldzaam, ook voor Hongarije. Moe maar voldaan keerden we hotelwaarts.

Zaterdag 20 mei 2000

We beginnen met de terugreis. Een laatste blik over de poesta. Bij het kruisen van de Tisza moesten we er toch nog uit. Verscheidene vogels gezien, waaronder gierzwaluwen, een soort die we nog niet eerder gezien hadden. Op de snelweg naar Boedapest zien we nog een grote roofvogel zweven. Gelukkig hebben we het beestje goed in de kijker gekregen en konden er niets anders van maken dan een schreeuwarend. Na een stukje cultuur proeven in Boedapest hebben we afscheid genomen van onze Hongaarse reisleiding en begon de lange vermoeiende reis richting Nederland. Het onthaal op zondag in Nederland was overweldigend. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde vogelreis.

Maar liefst 161 vogelsoorten hebben we gezien. Ik denk dat veelleden van een aantal nog nooit gehoord hebben.

Hierbij een opsomming van de vogels.

Fuut, roodhalsfuut, dodaars, geoorde fuut, aa1scholver, dwergaalscholver, roerdomp, woudaap, kwak, ralreiger, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, blauwe reiger, purperreiger, ooievaar, zwarte ooievaar,  lepelaar, zwarte ibis, knobbelzwaan, grauwe gans, wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, zomertaling, tafeleend, witoogeend, kuifeend, krooneend, grauwe kiekendief, bruine kiekendief, havik, buizerd, arendbuizerd, keizerarend, schreeuwarend, roodpootvalk, torenvalk, sakervalk, fazant, kwartel, kwartelkoning, klein waterhoen, waterral, waterhoen, meerkoet, kraanvogel, grote trap, griel, steltkluut, kluut, vorkstaartplevier, bontbekplevier, kleine plevier, kievit, kemphaan, wulp, grutto, tureluur, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, oeverloper, witgat, watersnip, zwartkopmeeuw, dwergmeeuw, kokmeeuw, geelpootmeeuw, visdief, zwarte stern, witvleugelstern, witwangstern, houtduif, turkse tortel, zomertortel, koekoek, kerkuil, ransuil, bosuil, steenuil, ijsvogel, bijeneter, scharrelaar, hop, draaihals, zwarte specht, groene specht,syrische bonte specht, grote bonte specht, veldleeuwerik, boomleeuwerik, kuifleeuwerik, oeverzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, boompieper , duinpieper, witte kwikstaart, gele kwikstaart, roodborst, noorse nachtegaal, nachtegaal, blauwborst, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, paap, roodborsttapuit, tapuit, merel, zanglijster, grote lijster, snor, krekelzanger, sprinkhaanzanger, grote karekiet, rietzanger , bosrietzanger, kleine karekiet, spotvogel, braamsluiper, grasmus, zwartkop, sperwergrasmus, fluiter, fitis, tjiftjaf, withalsvliegenvanger, grauwe vliegenvanger, baardman, buidelmees, matkopmees, pimpelmees, koolmees, staartmees, boomklever, boomkruiper, grauwe klauwier, kleine klapekster, spreeuw, wielewaal, gaai, ekster, kauw, roek, ringmus, huismus, vink, appelvink, europese kanarie, groenling, putter, kneu, grauwe gors, geelgors, rietgors, bonte kraai, bonte strandloper, kleine strandloper , krombekstrandloper, gierzwaluw.

© Vogelwacht Uden e.o.