Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 17 (07 nov - 13 nov)

07-11-2016

Maandag, weinig wind uit zuidwest, geheel bewolkt, periodes met motregen en later mist, beperkt zicht en 7 ˚C. De eerste anderhalf uur vliegt er niet veel, enkele ganzen, een groep Kramsvogels en enkele Riet- en Geelgorzen. Daarna is het niet veel beter, wel komt er een Goudplevier over. Het laatste uur tellen is eigenlijk nog het meest interessant; er vliegt een groep van 13 Goudplevieren over en het lijkt er op dat ze bij de Kieviten verderop landen. Ook komen er vrij veel Holenduiven over.
Vandaag 11 soorten, 168 exemplaren

DSC 3973ak
Nijlgans ©Martien van Dooren
DSC 3868ak
Kramsvogel ©Martien van Dooren

08-11-2016

Dinsdag, het briesje van vandaag komt uit west, het is geheel bewolkt met beperkt zicht en maximaal 3 ˚C. Er komen wel diverse groepen ganzen over, maar we kunnen ze niet allemaal zien, soms horen we ze alleen. Dat geldt niet voor de Spreeuwen, die komen in grote groepen langs, tussen 8 en 8 uur zelfs bijna 900. Kepen hebben we weinig dit jaar, dus is het leuk dat er weer 2 langs vliegen. We zien nog een late Roodborsttapuit. Tussen 10 en 11 horen we de eerste Kleine Zwaan van dit jaar overkomen. Hij zit boven de wolken en zo te horen is het er maar een.
Vandaag 16 soorten, 1257 exemplaren

20161103 100558ak
Lekker hoor zo'n appelflap ©Martien van Dooren

09-11-2016

Woensdag, iets meer wind uit zuidoost vandaag, het motregent de hele telling en het wordt maar 2 ˚C. Ook vandaag is het zicht beperkt, op het beste moment maar 1000 meter zicht. Ondanks de omstandigheden is er toch geteld. En er vloog ook nog wat, een viertal Goudplevieren, redelijk wat Houtduiven en ook enkele Holenduiven. Er kwam zelfs nog een Torenvalk op trek voorbij. Verder diverse groepen Spreeuwen, in totaal bijna 500. De Blauwe Kiekendief is ook vandaag nog ter plaatse, dat was ze afgelopen dagen steeds.
Vandaag 9 soorten, 577 exemplaren

10-11-2016

Donderdag, de zelfde wind als gisteren, geheel bewolkt en motregen, 4 ˚C, Weer zo’n dag dat je niet verwacht dat er geteld wordt, maar dat er toch iemand de moeite heeft genomen! Al gauw wordt er een Goudplevier waargenomen, ze weten de Brobbelbies wel te vinden dit jaar. De Blauwe Kiekendief is ook nog aanwezig en er komen vooral Spreeuwen en Kramsvogels over. Tussen 9 en 10 zijn het vooral duiven, Holenduiven en Houtduiven, die flink doortrekken. Meer dan 50 Holenduiven in een uur gebeurt niet echt vaak en met dit weer zullen ze wel hard doorgevlogen zijn. Het laatste half uur komen er juist weer veel Veldleeuweriken langsgetrokken.
Vandaag 10 soorten, 466 exemplaren

11-11-2016

Vrijdag, straffe noordelijke wind, geheel bewolkt en 3 ˚C, maar het voelt veel kouder. Het zicht reikt ook niet erg ver. In de vroege ochtend komen er al veel Houtduiven over en flink wat Kokmeeuwen, maar het meest opvallend zijn de 3 overtrekkende Buizerds. Het volgende uur komen er zelfs 4 Buizerds over en vandaag in totaal 12 Buizerds en Sperwers. Via via horen we ook dat er elders trek van Buizerds is, zelfs een groep van 23 bij elkaar boven Uden. Een groep van 10 Kleine Zwanen komt zichtbaar over. Naast nog enkele Storm- en Kokmeeuwen komt er een grote meeuw over, het blijkt een Grote Mantelmeeuw te zijn. Later zien we een groep van 25 Kraanvogels op flinke afstand. Het loont om die verre groepen ganzen toch te controleren, want dit keer bleken het dus Kraanvogels te zijn, niet de eerste dit jaar, maar de vorige was in zijn eentje en dit was een mooie groep. Het laatste uur tellen vandaag leverde vooral veel Kolganzen op. De lokale Raven kwamen ook langs en landden op het geoogste wortelveld. We konden niet zien of ze ook van de oogstresten aten, ze vlogen vrij snel weer verder.
Vandaag 23 soorten, 837 exemplaren

20161111 110016ak
Tablet is erg gemakkelijk ©Martien van Dooren
DSC 3981ak
Kleine zwaan ©Martien van Dooren

12-11-2016

Zaterdag, bijna windstil, later redelijk veel wind uit zuidwest, bijna geheel bewolkt, -2˚C. Het eerste half uur is er goede trek van met name Spreeuwen, meer dan 600. Ook komen er vrij veel Vinken door, met daarbij een Keep. Het volgende uur komt er een Goudvink langs, de eerste dit jaar en pas de 24ste op deze telpost. Ook komen er twee Kleine Zwanen recht over de telpost. Het volgende uur trekt er bijna niets meer over en het is koud, dus om 10 uur wordt er gestopt met tellen. Om 11 uur zijn er weer tellers aanwezig en die hebben veel geluk. Er komt een Ruigpootbuizerd aan en die gaat vlak voor de telpost in een struik zitten. Alle kenmerken zijn goed te zien, ook de bevederde poten tot aan de tarsen. Het is al weer de tweede Ruigpootbuizerd dit jaar en de 6de pas op deze telpost.
Vandaag 23 soorten, 1099 exemplaren

DSC 3982ak
Kleine zwaan ©Martien van Dooren

13-11-2016

Zondag, variabele wind, weinig, geheel bewolkt, perioden met regen en 4 ˚C. Naast de verschillende groepen Spreeuwen zijn er nog 3 andere vogels gezien; een Blauwe Reiger, een Goudplevier en een Zilvermeeuw.
Vandaag 4 soorten, 296 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken    
Bruine kiekendief Zilvermeeuw Tjiftjaf Pimpelmees Klapekster
Watersnip Purperreiger Kleine karekiet Grote bonte specht Pestvogel
Witgat Slechtvalk Zwarte ruiter Grote mantelmeeuw Kleine zwaan*
Kleine mantelmeeuw Buizerd Grote zilverreiger Blauwe kiekendief Goudvink*
Gierzwaluw Boompieper Boomleeuwerik Knobbelzwaan  
Oeverzwaluw Rietgors Zwartkop Waterpieper  
Huiszwaluw Ringmus Noordse kwikstaart Gaai  
Gele kwikstaart Lepelaar Roodpootvalk Koperwiek  
Witte kwikstaart Zwarte kraai Bonte strandloper Geelpoot meeuw  
Blauwe reiger Buizerd Groenling Velduil  
Goudplevier Fitis Koolmees Grote zaagbek  
Wulp Ooievaar Roodborsttapuit Rietgans spec  
Boerenzwaluw Tapuit Grote canadese gans Roek  
Kokmeeuw Kruisbek Smelleke Grasparkiet#  
Holenduif Kauw Krakeend Toendragans  
Wespendief Rode wouw Zilverplevier Kraanvogel  
Kiviet Paapje Merel Ruigpootbuizerd  
Kemphaan Groenpootruiter Havik Kleine bonte specht  
Grauwe gans Grote lijster Turkse tortel Roodborst  
Houtduif Koekoek Veldleeuwerik Kramsvogel  
Boomvalk Duinpieper Graspieper Keep  
Spreeuw Visarend Stormmeeuw Grote pieper  
Vink Grijze wouw Torenvalk Sneeuwgans  
Nijlgans Putter Kolgans IJsgors  
Kneu Grasmus Winterkoning Pijlstaart  
Wilde eend Morinelplevier Roodkeelpieper Winterkoning  
Zwarte ooievaar Heggenmus Zanglijster Smient  
Aalscholver Braamsluiper# Grote gele kwikstaart Geelgors  
Sperwer Ortolaan Sijs Appelvink  
Vlinders  
Dagpauwoog    
Atalanta     
Kleine vos    
Distelvlinder    
Gehakkelde Aurelia    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

1. 26-08-2016 Braamsluiper
2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

1. 28-08-2016   2 Noordse kwikstaarten
2. 05-09-2016   8 Torenvalken
3. 12-09-2016 60 Boompiepers
4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuiten
5. 11-10-2016 60 Putters

 

© Vogelwacht Uden e.o.