Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Na jaren Frankrijk hadden we in 2005 eens een andere richting gekozen. Via Oostenrijk zijn we naar Hongarije gegaan. Op dinsdag 19 juli vertrokken we vroeg in de ochtend. Onze eerste camping was nog in Oostenrijk, Podersdorf am see, De Neusiedlersee.  
Aan dit meer is een vrij grote camping waar vooral surfliefhebbers op af komen. Dat is ook wel te begrijpen, de dagen dat we er verbeleven stond er vrij veel wind. Op en direct rond de camping was het niet echt fantastisch vogelen. Putters en groenlingen zaten er vrij veel. Buiten de camping tussen de druiven zaten grauwe klauwieren en een enkele (erg schuwe) hop. Buiten de camping hadden we de volgende vogelplekken bezocht;
Een 20 km van de camping richting de Hongaarse grens is één van de laatste gebieden in Oostenrijk waar de grote trap voorkomt.

Grauwe Klauwier © Vogelwacht Uden e.o.

Helaas hadden we die zelf daar niet kunnen vinden, vanwege de hoge begroeiing. Wel prachtig enkele wielewalen gezien en natuurlijk de grauwe klauwier (vrij algemeen). Vlak voor de auto stak een wezel de weg over. Enkele soorten die we in dit gebied ook gezien hadden waren; Grauwe kiekendief, bruine kiekendief, grauwe vliegenvanger, roodborsttapuit en een enkele geelgors.

In het dorp Gols zijn we de heuvels ingereden, Tussen de wijnranken waren enkele steile wanden waar bijeneters broedden.
 
Bijeneter © Vogelwacht Uden e.o.

De jonge vogels zaten nog vrij diep in hun nestholte. Ook diverse oeverzwaluwen zaten in deze afgekalfde bergwanden.
Tussen Apetlon en Frauwenkirchen liggen diverse waterplasjes. Hier waren op dat moment vele steltvogels van dichtbij te zien. Jonge kluten zaten er, zelfs een enkele steltkluut. (jonge) kemphanen waren zenuwachtig rondom de plasjes aan het foerageren. Wat vooral mooi was, waren de grondeekhorens, deze lieten zich van zeer dichtbij bewonderen.

Bij de minste beweging die je deed verdwenen ze snel weer onder de grond. Na een minuutje kwamen ze vervolgens weer boven. Aan de oever zaten nog; bontbekplevier, kleine plevier, oeverloper en zelfs 2 bonte strandlopers in zomerkleed.
 
Na enkele dagen Oostenrijk vertrokken we richting Hongarije. De “vriendelijke” douanebeambte wenste ons (denk ik) een fijne vakantie in Hongarije. Of was hij nu aan in het Hongaars aan het schelden omdat ik iets te ver doorreed bij de grenspost?
Bij de eerste beste benzinepomp kochten we voor 2300 Hongaarse munteenheden een vignet voor de snelwegen. Omgeving in Hongarije is vol zonnebloemen en heuvelachtig, nog geen indrukwekkende bergen gezien. De dorpjes waar we doorheen reden zien er vrij somber uit, de plaatselijke bewoners verkopen er fruit en groente. Ieder dorp heeft wel één of meerdere ooievaarsnesten.
 
Na een middag rijden komen we aan op de camping aan in Vaija.

Deze (van Nederlandse eigenaren) camping stond als enige camping aangeprezen op de site www.vogelaar.pagina.nl. Vanwege de al vrij hoge temperatuur zochten we een schaduwrijke plek aan de rand van de camping (met natuurlijk mooi vogeluitzicht).  De camping zelf bestaat uit een 100 kampeerplekken, enkele stacaravans en aan de rand wat huisjes. De kampeerplekken zijn ruim en natuurlijk opgezet, waar niet alleen de gasten maar ook muizen en hagedissen gebruik van maakten.

Reserveren was niet nodig, de camping was voor de helft gevuld. Het zwembad ligt 500 meter lopen van de camping en valt een beetje tegen. Het was wel even wennen dat alles er oud en armoedig uit ziet.
De campingeigenaar had ons een lijst met gebieden en waargenomen vogels meegegeven. De 100 soorten moesten hier makkelijk te halen zijn. Helaas klopten de routebeschrijvingen niet, waardoor het vaak zoeken was. De vogelgebieden die in de omgeving bezocht hebben zijn;

Nationaal park Lato Hegy.

Dit gebied ligt op 1,5 km vanaf de camping. Het is een heuvelachtig gebied met bos, heide en een zandafgraving. Lopend vanaf het dorp Vaija loop je via een zandpad het (vooral accasia-bos) in. Een wandelroute (5 km) staat er slecht aangegeven met plastic pijltjes. Vrijwel direct hoorden we de wielewalen roepen, deze soort kwam je overal tegen. Na het einde van het zandpad zijn we de heuvel opgegaan, hier een prachtig uitzicht over een gras/heideveld.

Sprinkhanen zagen we in diverse kleuren voorbij schieten, hier maakten de duinpiepers duidelijk gebruik van. Je zag ze steeds opvliegen om er eentje te pakken. Maar ook de grauwe klauwieren met hun al vliegvlugge jongen zag je veelvuldig naar de grond schieten. In de verte is een zandafgraving, waar honderden oeverzwaluwen rondvlogen. Ook de bijeneters zaten hier volop. Een overvliegende wespendief was de enige roofvogels die we daar gezien hebben.
 
Grauwe Klauwier (juveniel) © Vogelwacht Uden e.o.

Via een zonnebloemveld kwamen we achter het dorp uit. Helaas werd dit gedeelte door de plaatselijke bevolking als stortplaats gebruikt, een enkele roodborsttapuit zat op het afval.

De straat achter de hoofdstraat zag er erg armoedig uit, een zandpad met kleine oude huizen. De honden van de bewoners groeten ons erg vriendelijk, gelukkig had iedereen een hek rondom zijn tuin.. 

De visvijvers Retimajor

10 km ten noorden van Vaija liggen een aantal visvijvers. Helaas is dit gebied particulier bezit, waarbij je zelfs een dagvergunning voor moet kopen (10 euro). De campingeigenaar vertelde ons dat je dit het beste ter plekke kunt doen, als je aangehouden wordt.

We waren enkele malen dit gebied ingereden, éénmaal zijn we aangehouden door een jeep. De jonge Hongaar kon helaas geen Duits of Engels en wij géén Hongaars, dus dat communiceert lekker. Na een 5 minuten waarin hij steeds “Vedje” of zoiets riep en ik maar antwoorden Deutch, English, lachte hij vriendelijk en reed vervolgens weg.
 
Kwak (juveniel) © Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                                                                  Zwarte Ooievaar © Vogelwacht Uden e.o.

Het gebied zelf is met de auto toegankelijk vanaf 2 wegen, waarbij je langs de diverse vijvers kunt rijden. Vooral ’s avonds was dit gebied interessant met de vele reigersoorten; Kwak, purperreiger, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Zwarte Ooievaars. Maar ook witoogeenden zaten hier met tientallen. Op de drooggevallen visvijvers (waarschijnlijk leeg laten lopen) zitten vele lepelaars en diverse steltlopers.

Nationaal park Kiskunsagi Nemziti

In een gebied 50 km vanaf de camping genaamd (wel 1,5 uur rijden) ligt het Nationaal park Kiskunsagi Nemziti. Vooraan het gebied is het interessantste, met vele kleine klapeksters met nog jonge, scharrelaars en diverse roodpootvalken.

Kleine Klapekster © Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                                                          
Scharelaar © Vogelwacht Uden e.o.

Het gebied zelf is een grote grasvlakte waar zeker in de zomer niet veel te zien is. Aan roofvogels hadden we nog wel een slangenarend met een slang in zijn bek weg zijn vliegen.
 

Kistapé

Een 5 km ten zuiden van Vaija ligt het natuurgebied Kistapé, dit is te vinden door vanuit het dorp Bikács het bord Jachthuis te volgen (verhard pad wordt zandpad, bij T-splitsing links aanhouden). Ongeveer 300 meter voor het jachthuis is rechts het grote ven.  

Onderweg daar mijn eerste Syrische bonte specht gezien. Midden in het gebied ligt een groot ven waarop en om diverse watervogels te zien waren. Bruine Kiekendieven vlogen er nog met hun jongen rond.

Bijeneter © Vogelwacht Uden e.o.

In het gebied zelf langs de droge slootranden waren de bijeneters prachtig te fotograferen. De Hop liet zich ook hier vaak zien, maar te schuw om te fotograferen. Ook de Purperreigers zaten er volop, maar ook deze waren fotoschuw.

Klein Balatonmeer

Een meer ten zuiden van het balatonmeer, ruim 1,5 uur rijden vanaf Vaija. Een voor vogelaars “te net” gebied. Midden in het meer ligt een eiland wat met een oude houten brug te bereiken is.


Ralreiger © Vogelwacht Uden e.o.


Op de brug zelf is het eigenlijk het mooist. Hier zagen we enkele woudaapjes voorbij vliegen, maar ook Ralreiger, Grote zliverreiger en slobeend waren hier aanwezig.
 
Natuurlijk hebben we naast het vogelen ook nog gezwommen in het plaatselijke zwembad. Hier was zelfs een thermaal bad waar je gebruik van kon maken. Een dagje Boedapest met gids was ook geslaagd. De temperatuur was wel erg hoog, we hebben dagen met meer dan 40 graden gehad.

Ringmus © Vogelwacht Uden e.o.

De mussen vielen nog net niet van het dak, maar zaten wel met hun bek open.
Wie deze gebieden voor vogels wil gaan bezoeken kan dit het beste in het voorjaar doen. In de zomer vielen me de aantallen en soorten(gezien de verslagen op internet) wat tegen. Zelf had ik deze vakantie 121 soorten gezien, waarvan een 3 nieuwe soorten.
 

Totale soortenlijst;

Aalscholver Europese Kanarie Grote Karekiet Knobbelzwaan Poelruiter Staartmees Wintertaling
Appelvink Fazant Grote Zilverreiger Koekoek Purperreiger Steenarend Witgat
Bijeneter Fuut Havik Kokmeeuw Putter Steltkluut Witoogeend
Blauwe Reiger Gaai Hop Koolmees Ralreiger Syrische Bonte Specht Witrugspecht
Boerenzwaluw Geelgors Houtduif Krooneend Rietzanger Tafeleend Witte Kwikstaart
Bonte Kraai Gele Kwikstaart Huismus Kuifleeuwerik Ringmus Tjiftjaf Witwangstern
Bonte Strandloper Gierzwaluw Huiszwaluw Kwak Roek Torenvalk Woudaap
Boomklever Glanskop IJsvogel Kwartel Roodborst Tureluur Wulp
Taiga Boomkruiper Goudhaan Kauw Lepelaar Roodborsttapuit Turkse Tortel Zanglijster
Boompieper Grasmus Kemphaan Matkop Roodpootvalk Veldleeuwerik Zomertortel
Boomvalk Graspieper Kerkuil Meerkoet Scharrelaar Vink Zwarte Kraai
Bosruiter Grauwe Gans Kievit Merel Schreeuwarend Visdief Zwarte Ooievaar
Bruine Kiekendief Grauwe Gors Kleine Bonte Specht Nachtegaal Slanenarend Waterhoen Zwarte Roodstaart
Buidelmees Grauwe Klauwier Kleine Karekiet Oeverloper Snor Wespendief Zwarte Ruiter
Buizerd Grauwe Vliegenvanger Kleine Klapekster Oeverzwaluw Sperwer Wielewaal Zwarte Specht
Dodaars Groenling Kleine Plevier Ooievaar Spreeuw Wilde Eend Zwarte Wouw
Duinpieper Groenpootruiter Kleine Zilverreiger Ortolaan Sprinkhaanzanger Winterkoning Zwartkop
Ekster Grote Bonte Specht Kneu Pimpelmees      


Syrische Bonte Specht © Vogelwacht Uden e.o.

© Vogelwacht Uden e.o.