Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 15 (5 nov - 11 nov)

Foto Toy Janssen
Zeearend ©Toy Jansen

05-11-2007

Maandag is begonnen met tellen om 7.30 uur door Wim Gremmen. De vogels vlogen redelijk en Wim had in zijn eentje voldoende te doen om alle vogels op de lijst te krijgen. Er kwamen groepen Houtduiven door en er konden 697 vogels genoteerd worden. Op andere telposten in Nederland werden veel Lijsters geteld. Bij ons ging het wat bescheidener, er werden 127 Kramsvogels, 24 Koperwieken en 1 Merel geteld. Eindelijk weer eens wat Veldleeuweriken vandaag, er konden 227 vogels worden genoteerd. Verder werden nog 246 Vinken en 146 Kepen geteld. Ook de Kepen vlogen op andere telposten erg goed, op één telpost werden zelfs bijna 10.000 Kepen geteld! In totaal telde Wim vandaag 2168 vogels verdeeld over 28 soorten.
In de middag is nog een paar uur geteld. Via internet was te zien dat er goede aantallen Kraanvogels over Nederland vlogen. We hebben, tevergeefs, geprobeerd er een paar mee te pikken. Wel werden nog Kranen gezien in Veghel (25) en bij Bedaf (2). Toch was de telling niet helemaal voor niets. Zo werden nog 140 Koperwieken geteld en 400 Spreeuwen. 2 Groepen Groenlingen van 55 en 40 stuks vlogen rechts voorbij de telpost. In de ochtend werden ook al 32 Groenlingen geteld. Hiermee is een nieuw dagrecord gevestigd van 127 Groenlingen! Het is de tweede keer dit jaar dat het dagrecord voor de Groenling wordt gebroken. In totaal werden 784 vogels geteld verdeeld over 13 soorten.

06-11-2007

Dinsdag is begonnen met tellen om 8.00 uur. Bij aanvang van de telling was het nog onbewolkt maar al vrijsnel nam de bewolking toe tot een dik wolkendek. De wind kwam uit het noordwesten en nam toe tot een windkracht 5. De Kleine Zwanen beginnen nu ook echt in het zuiden te verschijnen en vandaag werden 5 vogels gezien. Tot nu toe werden 17 Kleine Zwanen geteld dit seizoen. Er blijven nog steeds groepjes Houtduiven overkomen en vandaag werden 784 vogels geteld. De zangvogels lijken op te raken en ook vandaag werden niet veel Vinken (44) en Kepen (20) geteld. Verder werden nog 2 Groenlingen, 7 Sijzen en 1 Rietgors genoteerd. Dit geld ook voor de rovers, we hebben al een week geen Buizerd meer op trek gezien. Wel konden vandaag 5 Sperwers genoteerd worden. 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendieven verbleven kort op de telpost, dit waren 2 verschillende vogels. Om 10.37 uur kwam een groep van 40 Spreeuwen over de telpost. Eén van deze vogels was compleet wit, dit was waarschijnlijk een albino. Er is doorgeteld tot 14.00 uur omdat er stiekem nog een paar Kraanvogels verwacht werden. De harde wind heeft ze waarschijnlijk aan de grond gehouden of ze zijn gisteren allemaal vertrokken. In totaal werden vandaag 1763 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.

08-11-2007

Gisteren is niet geteld vanwege slecht wéér. Vandaag is de telling begonnen op 8.30 uur. Ook nu was het geen al te best wéér maar er werd toch een poging ondernomen. Aan de kust staat een zware storm en ook voor de komende dagen ziet het er niet best uit. Vandaag werden niet veel vogels gezien. In 3 uur tijd werden 390 vogels geteld verdeeld over 10 soorten. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 153 exemplaren. Ter plaatse zaten 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief. Verder valt er niet bijzonders te melden.
Foto Toy Janssen Foto Toy Janssen
Zeearend ©Toy Jansen

09-11-2007

Vrijdag stormde het flink. Gerard van Aalst meldde om 10.00 uur een Middelste Jager vanaf zijn telpost. Daarom werd besloten toch maar een paar uur te gaan tellen. Om 12.00 arriveerde ik op de telpost. Zoals gezegd stond er een flinke wind en af en toe regende het afgewisseld met zonneschijn. Vrijwel in het eerste kwartier werden 3 Sperwers gezien die, weliswaar met moeite, in zuidwestelijke richting vlogen. Daarna werd een mannetje Smelleken opgemerkt in de grote eik tegenover de telpost. Tijdens het pakken van de camera verdween deze vogel en werd niet meer terug gezien. Omstreeks 12.30 hoorde ik achter me de alarmroep van 2 Kraaien. Vrijwel meteen zag ik rechts boven de weg, op nog geen 100 meter afstand, een grote roofvogel hangen. Het was meteen duidelijk dat dit een Arend moest zijn. De vogel vloog redelijk snel voor me uit en ik kon zien dat dit een ZEEAREND was. De vogel besloot halverwege de akker te draaien. Tijdens dit draaien konden er prachtige foto’s gemaakt worden. De Zeearend heeft nog ongeveer 10 minuten boven de 3 Vennen gehangen. Daarbij werd hij flink gehinderd door de lokale Buizerden. Uiteindelijk verdween de vogel in noordoostelijke richting. Dit is de derde Zeearend van de telpost. Er is nog geteld tot 15.00 uur maar er werd verder niet veel bijzonders meer gezien.

10-11-2007

Wim Gremmen heeft zaterdag de telpost alleen bemand. Hij begon om 11.00 uur te tellen. Wederom stormachtig wéér met af en toe regen. De enige vogels die met regelmaat overkwamen waren Houtduiven. Er konden 290 vogels genoteerd worden. Verder had Wim 4 Kleine Zwanen. Hij heeft nog geteld tot 15.00 uur en telde 487 vogels verdeeld over 12 soorten.
Foto Toy Janssen
Zeearend ©Toy Jansen

11-11-2007

Zondag is begonnen met tellen om 10.00 uur. Ook nu weer stormachting met veel buien. Een mannetje Blauwe Kiekendief werd waargenomen om 11.40 uur. Er werden 89 Kolganzen en 130 Grauwe Ganzen geteld. Verder bleef het erg rustig. Er is nog geteld tot 14.00 uur, in totaal werden 385 vogels genoteerd verdeeld over 14 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken    
01. Aalscholver 31. Goudplevier 61. Grauwe Kiekendief 91. Boomleeuwerik 121. Kleine zwaan
02. Blauwe Reiger 32. Sperwer 62. Morinelplevier 92. Sijs 122. Smient
03. Nijlgans 33. Putter 63. Geelpootmeeuw# 93. Rode Wouw 123. Wintertaling
04. Boomvalk 34. Grote Gele Kwikstaart 64. Kleine Bonte Specht 94. Houtduif 124. Dwerggors#
05. Witgat 35. Slobeend 65. Grasmus 95. Roodkeelpieper 125. Taigarietgans#
06. Kokmeeuw 36. Groenpootruiter 66. Koolmees 96. Zwarte Mees 126. Zeearend*
07. Kleine Mantelmeeuw 37. Bruine Kiekendief 67. Stormmeeuw 97. Kauw  
08. Holenduif 38. Bergeend# 68. Roodpootvalk 98. Keep  
09. Gierzwaluw 39. Paapje 69. Zilvermeeuw 99. Appelvink#  
10. Oeverzwaluw 40. Kwartel# 70. Ekster 100. Slechtvalk  
11. Boerenzwaluw 41. Zwarte Ruiter 71. Geelgors 101. Knobbelzwaan  
12. Huiszwaluw 42. Visarend 72. Gekraagde Roodstaart# 102. Kleine Rietgans  
13. Boompieper 43. Groenling 73. Snor# 103. Rietgans  
14. Gele Kwikstaart 44. Wulp 74. Fitis 104. Bontbekplevier#  
15. Tjiftjaf 45. Purperreiger# 75. Roek 105. Koperwiek  
16. Torenvalk 46. Merel 76. Gaai 106. Beflijster  
17. Buizerd 47. Grote Mantelmeeuw 77. Smelleken 107. Bonte Strandloper  
18. Regenwulp 48. Wespendief 78. Zwartkop 108. Kramsvogel  
19. Kleine Karekiet# 49. Grauwe Gans 79. Roodborsttapuit 109. Zwarte Roodstaart  
20. Ringmus 50. Kneu 80. Matkop# 110. Kolgans  
21. Scholekster 51. Grote Lijster 81. Rosse Grutto# 111. Havik  
22. Watersnip 52. Blauwe Kiekendief 82. Pijlstaart 112. IJsgors  
23. Graspieper 53. Duinpieper 83. Zwarte Ooievaar 113. Kruisbek  
24. Wilde Eend 54. Grote Bonte Specht 84. Rietgors 114. Staartmees  
25. Veldleeuwerik 55. Ooievaar 85. Zwarte Specht 115. Huismus  
26. Kievit 56. Heggenmus 86. Pimpelmees 116. Waterpieper  
27. Zilverplevier 57. Spreeuw 87. Zanglijster 117. Turkse Tortelduif  
28. Zomertortel 58. Vink 88. Zwarte Kraai 118. Barmsijs  
29. Ortolaan 59. Tapuit 89. Visdief# 119. Goudhaantje  
30. Witte Kwikstaart 60. Canadese Gans 90. Grote Zilverreiger 120. Klapekster  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

03-08-2007 Kleine Karekiet
11-08-2007 Kwartel
11-08-2007 Bergeend
12-08-2007 Purperreiger
25-08-2007 Geelpootmeeuw
29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
01-09-2007 Snor
08-09-2007 Matkop
09-09-2007 Rosse Grutto
15-09-2007 Visdief
23-09-2007 Appelvink
25-09-2007 Bontbekplevier
22-10-2007 Dwerggors
23-10-2007 Taigarietgans

Nieuwe dagrecords in 2007:

01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
03-08-2007 1 Kleine Karekiet
11-08-2007 1 Kwartel
11-08-2007 1 Bergeend
12-08-2007 1 Purperreiger
19-08-2007 60 Ooievaars
25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
25-08-2007 7 Morinelplevieren
29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
01-09-2007 1 Snor
01-09-2007 8 Tapuiten
01-09-2007 2 Fitissen
08-09-2007 1 Matkop
09-09-2007 11 Boomvalken
09-09-2007 5 Rosse Grutto's
09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen
10-09-2007 12 Pijlstaarten
15-09-2007 1 Visdief
23-09-2007 1 Appelvink
23-09-2007 7 Koolmezen
25-09-2007 11 Bontbekplevieren
26-09-2007 30 Blauwe Reigers
05-10-2007 47 Nijlganzen
05-10-2007 11 Canadese Ganzen
07-10-2007 2 Huismussen
07-10-2007 408 Kneuen
07-10-2007 4 Waterpiepers
07-10-2007 131 Rietgorzen
08-10-2007 8 Koolmezen
13-10-2007 10 Koolmezen
15-10-2007 22 Pimpelmezen
18-10-2007 11 Koolmezen
19-10-2007 2387 Grauwe Ganzen
19-10-2007 21 Putters
19-10-2007 2 Grote Bonte Spechten
20-10-2007 809 Kauwen
22-10-2007 1 Dwerggors
23-10-2007 2 Taigarietganzen
31-10-2007 15 Koolmezen
31-10-2007 53 Sijzen
01-11-2007 70 Goudplevieren
01-11-2007 23 Pimpelmezen
01-11-2007 71 Groenlingen
01-11-2007 74 Sijzen
04-11-2007 1781 Kolganzen
04-11-2007 119 Sijzen
05-11-2007 127 Groenlingen

©Vogelwacht Uden e.o.