Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 17 (19 nov - 25 nov)

Het alom bekende Gremmenmobiel!! 

20-11-2007

Dinsdag is begonnen met tellen om 10.00 uur. Het was in de ochtend te koud voor Wim Gremmen daarom is hij wat later begonnen. Wim telde 131 vogels verdeeld over 10 soorten. Er valt verder niet veel bijzonders te vermelden.

22-11-2007

Wil Verbossen is begonnen met tellen om 8.15 uur. Vooral in de vroege ochtend werden veel houtduiven geteld die in noordelijke richting trokken. In totaal werden 1810 Houtduiven richting noord en 543 Houtduiven richting zuid geteld. Verder werden nog 9 Kleine Zwanen gezien. Er werden in totaal 2431 vogels geteld verdeeld over 11 soorten. We zijn vandaag de 200.000 vogels gepasseerd!!

24-11-2007

Er is begonnen met tellen om 8.00 uur. Een mannetje Blauwe Kiekendief werd gezien meteen bij aanvang van de telling. Ook vandaag veel Houtduiven in noordelijke richting. In totaal werden 2172 Houtduiven geteld waarvan 1108 vogels in noordelijke richting vlogen. Een Barmsijs werd hoog boven de telpost gehoord. Een Grote Gele Kwikstaart vloog strak richting zuid. In totaal werden 2436 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

25-11-2007

Een goede opkomst voor de laatste teldag van het telseizoen 2007. Het zal wel door de erwtensoep en Schrobbeler komen. Ook vlogen er nog leuke aantallen vogels. Wederom veel Houtduiven in noordelijke richting (1865). In totaal werden 2351 Houtduiven geteld. 4 Kleine Zwanen vlogen recht voor de telpost voorbij. Een leuk aantal van 18 Goudplevieren kon worden bijgeschreven. In totaal werden 2531 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

November

Deze maand is niet verkeerd geweest. Het wéér hielp mee en daardoor zijn er veel uren geteld. De meeste ooit in een november maand. Ook hebben we het hoogste aantal vogels voor november kunnen noteren. Dit kwam dankzij de vele Houtduiven die geteld werden. De Houtduiven staan dit seizoen zelfs op de eerste plaats! Hieronder nog wat gegevens.

Overzicht aantallen en uren november:

JaarUren novemberAantallen vogels novemberPer uurSoorten vogels november
20009:00:001.34715030
200158:00:008.71515040
200238:00:0010.55827844
200343:00:0014.95234847
200430:07:007.91626340
200540:37:0019.12147153
200675:08:0038.39251148
200781:30:0051.39463152

Top 3 vogelsoort november:

JaarNr. 1Nr. 2Nr. 3
2000Veldleeuwerik 336Spreeuw 224Houtduif 192
2001Houtduif 4.247Kievit 684Spreeuw 436
2002Houtduif 6.004Kievit 1.291Spreeuw 1.107
2003Houtduif 10.096Spreeuw 1.793Vink 838
2004Kolgans 2.023Houtduif 1.723Grauwe Gans 1.009
2005Houtduif 11.815Vink 2.818Veldleeuwerik 964
2006Houtduif 10.899Vink 5.658Kramsvogel 5.478
2007Houtduif 33.182Spreeuw 5.158Kolgans 2.975

Aantallen per soort in november:

Jaar/SoortKleine zwaanKievitHoutduifKramsvogelVinkKeep
20001461921650
200106844.24721564782
2002321.2916.0041443408
20031453310.09618683898
2004444231.7233244119
20051526011.8151682.818432
2006592.61210.8995.4785.6582.322
20078244332.6381.7191.887699

Het telseizoen van 2007 is bijzonder geslaagd. Nooit eerder werden zoveel soorten (127) gezien. We hebben 15 nieuwe soorten aan de lijst kunnen toevoegen. Tevens zijn er 49 nieuwe dagrecords genoteerd. Het aantal teluren is weer gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Hulde aan de tellers. Volgend jaar hebben we speciale plannen met het telseizoen vanwege het 25 jarige bestaan van de Vogelwacht Uden. Hierover komt spoedig meer.

Klik hier voor een totaal overzicht aantallen 2007

Seizoen vanaf 2000 tot heden

Overzicht aantallen en uren seizoenen:

JaarUrenAantallen vogelsPer uurSoorten vogels
200093:00:0023.88425759
2001387:00:0057.95815092
2002316:00:0054.61117385
2003372:42:0058.16015695
2004342:37:0084.57324792
2005554:39:00144.717261116
2006657:43:00216.226329106
2007723:35:00205.050283128

Top 3 vogelsoort:

JaarNr.1Nr.2Nr.3
2000Spreeuw 7.014Veldleeuwerik 4.441Graspieper 3.326
2001Spreeuw 10.720Graspieper 8.277Veldleeuwerik 6.693
2002Spreeuw 13.532Boerenzwaluw 10.355Vink 6.976
2003Houtduif 15.192Vink 9.762Spreeuw 8.404
2004Spreeuw 16.477Vink 12.806Graspieper 12.220
2005Spreeuw 31.937Houtduif 28.181Vink 26.532
2006Vink 53.459Spreeuw 33.406Graspieper 24.202
2007Houtduif 46.166Spreeuw 34.383Vink 30.152

Overzicht van nieuwe soorten per jaar vanaf 2000

DatumSoortDatumSoortDatumSoortDatumSoort
1-aug-01Zomertortel4-aug-01Wespendief4-aug-01Regenwulp11-aug-01Boom leeuwerik
11-aug-01Gierzwaluw12-aug-01Kleine Mantelmeeuw17-aug-01Witgat18-aug-01Scholekster
18-aug-01Stormmeeuw19-aug-01Grasmus19-aug-01Wilde Eend19-aug-01Zwarte Wouw
25-aug-01Kruisbek26-aug-01Grauwe Kiekendief28-aug-01Slobeend1-sep-01Grote Bonte Specht
9-sep-01Roodborsttapuit17-sep-01Grauwe Gors21-sep-01Visarend22-sep-01Bonte Strandloper
22-sep-01Bosruiter22-sep-01Ooievaar23-sep-01Staartmees28-sep-01Zwartkop
29-sep-01Groenpootruiter30-sep-01barmsijs spec6-okt-01rietgans spec.7-okt-01Zwarte Specht
13-okt-01Rode Wouw14-okt-01Goudvink26-okt-01Kolgans27-okt-01Velduil
28-okt-01Oeverpieper3-nov-01Wilde Zwaan10-nov-01Europese Kanarie10-nov-01Knobbel zwaan
10-nov-01Winterkoning17-nov-01Wintertaling    
2-aug-02Grote Mantelmeeuw3-aug-02Zwarte Ooievaar8-sep-02Duinpieper13-sep-02Turkse Tortel
14-sep-02Smient17-sep-02Houtsnip17-okt-02Koolmees20-okt-02Strand leeuwerik
20-okt-02Zwarte Roodstaart2-nov-02Kleine Zwaan15-nov-02Roodborst  
3-aug-03Fitis21-aug-03Nachtzwaluw7-sep-03Fuut7-sep-03Ortolaan
27-sep-03Grote Zilverreiger3-okt-03Morinelplevier5-okt-03Ekster12-okt-03Goudhaantje
12-okt-03Klapekster14-okt-03Bastaardarend15-okt-03Waterpieper18-okt-03Brandgans
28-okt-03Sneeuwgors7-nov-03Toendrarietgans    
1-aug-04Koekoek17-sep-04Dwergarend26-sep-04Zwarte Ruiter13-okt-04Beflijster
13-nov-04Noordse (trompet) Goudvink      
10-aug-05Zilverplevier16-aug-05Casarca16-aug-05Kuifeend17-aug-05Grote Canadese Gans
21-aug-05Halsbandparkiet21-aug-05Kemphaan29-aug-05Bosrietzanger4-sep-05Zwarte Mees
10-sep-05Boomklever10-sep-05Grote Pieper13-sep-05Roodpootvalk17-sep-05Pijlstaart
24-sep-05Draaihals4-okt-05IJsgors29-okt-05Huismus29-okt-05Kleine Rietgans
29-okt-05Zeearend      
17-aug-06Tuinfluiter9-sep-06Blauwborst16-okt-06Kraanvogel17-okt-06vorkstaart plevier spec
3-aug-07Kleine Karekiet11-aug-07Bergeend11-aug-07Kwartel12-aug-07Purperreiger
25-aug-07Geelpootmeeuw29-aug-07Gekraagde Roodstaart30-aug-07Appelvink1-sep-07Snor
8-sep-07Matkop9-sep-07Rosse Grutto15-sep-07Visdief25-sep-07Bontbek plevier
22-okt-07Dwerggors23-okt-07Taigarietgans12-nov-07Middelste Jager  

Overzicht tellers van dit seizoen:

Ad bekkers, Ad van Wanroij, Albert Vrielink, Annelies Timmerman, Arend Vermaat, Carel vd Sanden, Conny Koenen, Cor v Bree, Gerard van Aalst, Henk van de Acker, Jan van Bergen, Jan van de Tillaart, Jan Verhoeven, Jan Willem Hermans, Jod vd Wijst, John Hermans, Leo Ballering, Liekele Nijholt, Lieuwe Anema, Marjo van Kreij, Mark Paulussen, Martin de Jager, Mignon van de Wittenboer, Otto Kwak, Paul Reys, Peter van de Braak, Peter Vlamings, Ralph Smits, Rien de Mol, Ron v Rossum, Sandra van de Burgt, Teun v Kessel, Theo Veldpaus, Thijs Fijen, Tini vd Elsen, Toy Janssen, Wil vd Crommert, Wil Verbossen, William van der Velden, Willie de Vries, Willie van Lanen en Wim Gremmen.

TOT VOLGEND JAAR 1 AUGUSTUS!!!!!

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken        
01. Aalscholver 31. Goudplevier 61. Grauwe Kiekendief 91. Boomleeuwerik 121. Kleine zwaan
02. Blauwe Reiger 32. Sperwer 62. Morinelplevier 92. Sijs 122. Smient
03. Nijlgans 33. Putter 63. Geelpootmeeuw# 93. Rode Wouw 123. Wintertaling
04. Boomvalk 34. Grote Gele Kwikstaart 64. Kleine Bonte Specht 94. Houtduif 124. Dwerggors#
05. Witgat 35. Slobeend 65. Grasmus 95. Roodkeelpieper 125. Taigarietgans#
06. Kokmeeuw 36. Groenpootruiter 66. Koolmees 96. Zwarte Mees 126. Zeearend
07. Kleine Mantelmeeuw 37. Bruine Kiekendief 67. Stormmeeuw 97. Kauw 127.Middelste jager#
08. Holenduif 38. Bergeend# 68. Roodpootvalk 98. Keep  
09. Gierzwaluw 39. Paapje 69. Zilvermeeuw 99. Appelvink#  
10. Oeverzwaluw 40. Kwartel# 70. Ekster 100. Slechtvalk  
11. Boerenzwaluw 41. Zwarte Ruiter 71. Geelgors 101. Knobbelzwaan  
12. Huiszwaluw 42. Visarend 72. Gekraagde Roodstaart# 102. Kleine Rietgans  
13. Boompieper 43. Groenling 73. Snor# 103. Rietgans  
14. Gele Kwikstaart 44. Wulp 74. Fitis 104. Bontbekplevier#  
15. Tjiftjaf 45. Purperreiger# 75. Roek 105. Koperwiek  
16. Torenvalk 46. Merel 76. Gaai 106. Beflijster  
17. Buizerd 47. Grote Mantelmeeuw 77. Smelleken 107. Bonte Strandloper  
18. Regenwulp 48. Wespendief 78. Zwartkop 108. Kramsvogel  
19. Kleine Karekiet# 49. Grauwe Gans 79. Roodborsttapuit 109. Zwarte Roodstaart  
20. Ringmus 50. Kneu 80. Matkop# 110. Kolgans  
21. Scholekster 51. Grote Lijster 81. Rosse Grutto# 111. Havik  
22. Watersnip 52. Blauwe Kiekendief 82. Pijlstaart 112. IJsgors  
23. Graspieper 53. Duinpieper 83. Zwarte Ooievaar 113. Kruisbek  
24. Wilde Eend 54. Grote Bonte Specht 84. Rietgors 114. Staartmees  
25. Veldleeuwerik 55. Ooievaar 85. Zwarte Specht 115. Huismus  
26. Kievit 56. Heggenmus 86. Pimpelmees 116. Waterpieper  
27. Zilverplevier 57. Spreeuw 87. Zanglijster 117. Turkse Tortelduif  
28. Zomertortel 58. Vink 88. Zwarte Kraai 118. Barmsijs  
29. Ortolaan 59. Tapuit 89. Visdief# 119. Goudhaantje  
30. Witte Kwikstaart 60. Canadese Gans 90. Grote Zilverreiger 120. Klapekster  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

03-08-2007 Kleine Karekiet
11-08-2007 Kwartel
11-08-2007 Bergeend
12-08-2007 Purperreiger
25-08-2007 Geelpootmeeuw
29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
01-09-2007 Snor
08-09-2007 Matkop
09-09-2007 Rosse Grutto
15-09-2007 Visdief
23-09-2007 Appelvink
25-09-2007 Bontbekplevier
22-10-2007 Dwerggors
23-10-2007 Taigarietgans
12-11-2007 Middelste Jager

Nieuwe dagrecords in 2007:

01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
03-08-2007 1 Kleine Karekiet
11-08-2007 1 Kwartel
11-08-2007 1 Bergeend
12-08-2007 1 Purperreiger
19-08-2007 60 Ooievaars
25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
25-08-2007 7 Morinelplevieren
29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
01-09-2007 1 Snor
01-09-2007 8 Tapuiten
01-09-2007 2 Fitissen
08-09-2007 1 Matkop
09-09-2007 11 Boomvalken
09-09-2007 5 Rosse Grutto's
09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen
10-09-2007 12 Pijlstaarten
15-09-2007 1 Visdief
23-09-2007 1 Appelvink
23-09-2007 7 Koolmezen
25-09-2007 11 Bontbekplevieren
26-09-2007 30 Blauwe Reigers
05-10-2007 47 Nijlganzen
05-10-2007 11 Canadese Ganzen
07-10-2007 2 Huismussen
07-10-2007 408 Kneuen
07-10-2007 4 Waterpiepers
07-10-2007 131 Rietgorzen
08-10-2007 8 Koolmezen
13-10-2007 10 Koolmezen
15-10-2007 22 Pimpelmezen
18-10-2007 11 Koolmezen
19-10-2007 2387 Grauwe Ganzen
19-10-2007 21 Putters
19-10-2007 2 Grote Bonte Spechten
20-10-2007 809 Kauwen
22-10-2007 1 Dwerggors
23-10-2007 2 Taigarietganzen
31-10-2007 15 Koolmezen
31-10-2007 53 Sijzen
01-11-2007 70 Goudplevieren
01-11-2007 23 Pimpelmezen
01-11-2007 71 Groenlingen
01-11-2007 74 Sijzen
04-11-2007 1781 Kolganzen
04-11-2007 119 Sijzen
05-11-2007 127 Groenlingen
12-11-2007 87 Stormmeeuwen
15-11-2007 277 Kokmeeuwen

©Vogelwacht Uden e.o.