Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 5 (27 aug- 2 sept)

Tapuiten genoeg rondom de telpost. (foto Toy Janssen) Dit jaar weer eens wat lokale Wulpen. (foto Toy Janssen)
Tapuit ©Toy Jansen                                                                                          Wulp ©Toy Jansen

27-08-2007

Maandag is begonnen met tellen om 13.15 uur door Wim Gremmen. Er kwamen in de middag grote groepen Boerenzwaluwen over de telpost. Vaak zaten daartussen Huiszwaluwen, soms vlogen de vogels op grote hoogte waardoor het moeilijk tellen was. Aan het einde van de middag waren 763 Boerenzwaluwen en 160 Huiszwaluwen genoteerd. De laatste restjes van de Gierzwaluwen komen nog door en vandaag werden er 3 geteld. Ondanks gunstige omstandigheden niet veel rovers, we moesten het doen met 4 Sperwers, 1 Boomvalk en 2 Buizerden. Er is doorgeteld tot 21.00 uur. In de avond was niet veel trek. Net voor de schemer inviel kwam een kleine grijze valk laag over de maïs richting de telpost gevlogen. De vogel was mooi egaal grijs en had een snelle vleugelslag. Af en toe kantelde de vogel in de vlucht. Al snel werd duidelijk dat dit een volwassen mannetje Roodpootvalk was. De vogel verdween richting de boerderij die rechts achter de telpost staat. Later werden ter plekke nog de Nachtzwaluw en 1 Ransuil gezien. Een Das werd gezien toen hij de weg overstak.

28-08-2007

Maandag is in de middag een klein uurtje geteld door Leo Ballering. Leuk waren 25 Oeverzwaluwen. Verder nog 101 Boerenzwaluwen en 16 Huiszwaluwen.
In de avond is ook geteld. Er werden 58 vogels geteld verdeeld over 9 soorten. Een groep van 13 Blauwe Reigers trok op afstand voorbij de telpost. Een juveniele Bruine Kiekendief kon worden bijgeschreven om 19.41 uur. Later op de avond werden de Das, Nachtzwaluw en Ransuil weer gezien.
foto Toy Janssen foto Toy Janssen
Sperwer ©Toy Jansen                                                                                       Boerenzwaluw ©Toy Jansen

29-08-2007

Woensdag is begonnen met tellen om 7.30 uur door Wim Gremmen. Er werden 610 vogels geteld verdeeld over 20 soorten. Vandaag de vijfde nieuwe telpost soort. Een juveniele Gekraagde Roodstaart werd gezien in de maïs. Opmerkelijk waren 64 Grote Lijsters die in 3 groepen voorbij de telpost vlogen. Ondanks ideale omstandigheden voor roofvogeltrek werden niet echt veel vogels gezien. Toch konden nog 2 Bruine Kiekendieven, 7 Sperwers en 7 Buizerden op de lijst worden bijgeschreven. Extra gegevens over de Bruine Kiekendieven: juveniele vogel (7.51) en een adult ?(11.42). Een Wespendief trok om 10.40 uur over de telpost. Er verblijft een steeds grotere groep Zwaluwen rondom de telpost. Hierdoor wordt het tellen niet makkelijker. Toch vertrekken er iedere keer groepen vogels die weer door anderen worden aangevuld. We zien ook erg veel juveniele vogels, het lijkt erop dat het een goed broedseizoen is geweest. Vandaag werden 409 Boerenzwaluwen en 43 Huiszwaluwen geteld. Verder werden nog een Paapje en 6 Tapuiten waargenomen. Voor de Tapuiten is dit een evenaring van het dagrecord.
In de avond is ook geteld. Er werd begonnen om 17.00 uur. Het werd een rustige avond met maar 58 vogels. Een Putter is het vermelden waard, verder werd niet veel bijzonders gezien. De Nachtzwaluw is nog steeds aanwezig, de Das werd vanavond niet gezien.
Juveniele vogel. (foto Toy Janssen)
Bruine kiekendief ©Toy Jansen

30-08-2007

Donderdag is begonnen met tellen om 7.20 uur. Je kunt al goed merken dat het in de ochtend later licht wordt en ook het wéér lijkt te gaan veranderen. Vandaag eindelijk weer eens een Witgatje en 2 Watersnippen, de steltjes hebben het een beetje af laten weten in augustus. De eerste Geelgors die duidelijk op trek was werd genoteerd. De Zwaluwen waren in de meerderheid, er werden 114 Boeren- en 22 Huiszwaluwen geteld. Ook werden er nog 8 Gierzwaluwen geteld.
In de avond is ook geteld. Het was zwaar bewolkt en er stond een matige noordwesten wind. De eerste Zilvermeeuw van het seizoen kon worden opgeschreven. 2 Zomertortels vlogen in zuidoostelijke richting over de telpost. Verder vloog er niet veel bijzonders en de telling werd om 19.45 afgebroken vanwege regen.

31-08-2007

Vrijdag is begonnen met tellen om 08.00 uur door Wim Gremmen en Wil Verbossen. Het was geen al te best wéér en daardoor werd er weinig en ook kort geteld. In totaal werden 70 vogels geteld waarvan 52 Boerenzwaluwen. Verder valt er niets bijzonders te melden.
Grauwe Ganzen in mooi avondlicht. (foto Toy Janssen)
Grauwe ganzen ©Toy Jansen

Augustus

Deze maand is alweer voorbij en het is de beste augustus maand geworden sinds we met tellen begonnen zijn. Dit zal ook zeker met het mooie wéér te maken hebben. Het begon met de enorme aantallen Gierzwaluwen. Het lijkt erop dat deze vogels dit jaar massaal door het binnenland getrokken zijn. Tel collegae aan de kust klaagden over het ontbreken van de Gierzwaluwen. Ook de Wespendieven hebben het goed gedaan. Ook de andere rovers doen het goed, zo hebben we al redelijke aantallen Buizerden gezien en een behoorlijk aantal Sperwers. Over Ooievaars viel niet te klagen. Laten we hopen dat dit een trend zet voor de rest van het seizoen. Hieronder wat statistieke gegevens.

Overzicht aantallen en uren augustus:

JaarUren augustusAantallen vogels augustusPer uurSoorten vogels augustus
20000:00:00000
200173:00:0030694240
200299:00:0035963656
2003111:30:0035003148
200474:29:0025333435
2005175:25:0047662769
2006173:05:0052013055
2007235:38:0013.2315673

Top 3 vogelsoort augustus:

JaarNr. 1Nr. 2Nr. 3
2000   
2001Boerenzwaluw 1319Gele Kwikstaart 235Houtduif 174
2002Boerenzwaluw 2262Gele Kwikstaart 223Kievit 116
2003Boerenzwaluw 1864Kievit 218Huiszwaluw 214
2004Boerenzwaluw 1349Gele Kwikstaart 383Gierzwaluw 258
2005Boerenzwaluw 2337Kokmeeuw 320Spreeuw 278
2006Boerenzwaluw 2664Gierzwaluw 563Gele Kwikstaart 304
2007Gierzwaluw 5856Boerenzwaluw 4554Huiszwaluw 726

Aantallen per soort in augustus:

Jaar/SoortOoievaarWespen diefBruine KiekendiefVis arendMorinel plevierZomer tortelGier zwaluwDuin pieperBoom pieperGele Kwikstaart
2000          
2001011009258041383
2002068921391612215263
2003001  13158 16590
2004011009258041383
2005068921391612215263
20061348017563 179304
2007608110172958561122405

We zien niet veel vossen op de telpost. (foto Toy Janssen foto Toy Janssen
Vos ©Toy Jansen                                                                                              Sperwer ©Toy Jansen

01-09-2007

Vandaag was de telpost in een nevel verhuld. Een vroege Vos kwam daardoor waarschijnlijk dicht bij de telpost en jaagde ongestoord in de berm. In de maïs werden nogal wat zangertjes gehoord en gezien. Eén van deze vogels zat recht achter de telpost. De vogel liet zich enkele malen goed bekijken. Bij het zien van de brede staart kwamen we tot de conclusie dat dit een Snor moest zijn. Ook andere kenmerken wezen hierop, snavel, kleur etc. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Ook werden 2 Fitisen (nieuw dagrecord) en 1 Tjiftjaf gedetermineerd. Ook vandaag nog steeds Gierzwaluwen er zijn er 12 geteld. Later kwamen ook nog wat rovers over. 1 juveniele Bruine Kiekendief werd om 12.10 uur gezien. Een eenzame Wespendief trook over om 10.40 uur, verder nog 4 Sperwers en 1 Torenvalk. Rondom de telpost werden 8 Tapuiten waargenomen, dit is een nieuw dagrecord!

02-09-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 6.35 uur. Vanwege het mindere wéér ook nu niet echt veel trek. Alleen de Zwaluwen kwamen met redelijke aantallen over de telpost. Er werden 564 Boeren- 2 Oever- en 5 Huiszwaluwen geteld. Een adult ? Bruine Kiekendief werd om 11.05 gezien. Een Grote Gele Kwikstaart, de tweede van dit seizoen, kon ook worden genoteerd. Vandaag werd de traditionele brunch van de Vogelwacht op de telpost gehouden. We konden het helaas niet helemaal droog houden.
De jaarlijkse brunch is weer op de telpost gehouden De jaarlijkse brunch is weer op de telpost gehouden

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken        
01. Aalscholver 24. Wilde Eend 47. Grote Mantelmeeuw 70. Ekster*  
02. Blauwe Reiger 25. Veldleeuwerik 48. Wespendief 71. Geelgors*  
03. Nijlgans 26. Kievit 49. Grauwe Gans 72. Gekraagde Roodstaart#  
04. Boomvalk 27. Zilverplevier 50. Kneu 73. Snor#  
05. Witgat 28. Zomertortel 51. Grote Lijster 74. Fitis*  
06. Kokmeeuw 29. Ortolaan 52. Blauwe Kiekendief 75. Roek*  
07. Kleine Mantelmeeuw 30. Witte Kwikstaart 53. Duinpieper    
08. Holenduif 31. Goudplevier 54. Grote Bonte Specht    
09. Gierzwaluw 32. Sperwer 55. Ooievaar    
10. Oeverzwaluw 33. Putter 56. Heggenmus    
11. Boerenzwaluw 34. Grote Gele Kwikstaart 57. Spreeuw    
12. Huiszwaluw 35. Slobeend 58. Vink    
13. Boompieper 36. Groenpootruiter 59. Tapuit    
14. Gele Kwikstaart 37. Bruine Kiekendief 60. Canadese Gans    
15. Tjiftjaf 38. Bergeend# 61. Grauwe Kiekendief    
16. Torenvalk 39. Paapje 62. Morinelplevier    
17. Buizerd 40. Kwartel# 63. Geelpootmeeuw#    
18. Regenwulp 41. Zwarte Ruiter 64. Kleine Bonte Specht    
19. Kleine Karekiet# 42. Visarend 65. Grasmus    
20. Ringmus 43. Groenling 66. Koolmees    
21. Scholekster 44. Wulp 67. Stormmeeuw    
22. Watersnip 45. Purperreiger# 68. Roodpootvalk*    
23. Graspieper 46. Merel 69. Zilvermeeuw*    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

03-08-2007 Kleine Karekiet
11-08-2007 Kwartel
11-08-2007 Bergeend
12-08-2007 Purperreiger
25-08-2007 Geelpootmeeuw
29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
01-09-2007 Snor

Nieuwe dagrecords in 2007:

01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
03-08-2007 1 Kleine Karekiet
11-08-2007 1 Kwartel
11-08-2007 1 Bergeend
12-08-2007 1 Purperreiger
19-08-2007 60 Ooievaars
25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
25-08-2007 7 Morinelplevieren
29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
01-09-2007 1 Snor
01-09-2007 8 Tapuiten
01-09-2007 2 Fitisen

©Vogelwacht Uden e.o.