Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Begin mei 2008 zijn we met ons gezin naar Noord-Spanje gegaan. (Natuurlijk met tips van de Vogelwachtexcursie) We hadden een huisje op een camping nabij het mooie natuurgebied Aiguamolls geboekt. Deze camping L'Àmfora ligt een 5 kilometer ten zuiden van het natuurgebied  in Sant Pere Pescador.  Naast het vogelen in de vroege ochtend of  in de avond natuurlijk ook lekker luieren,  winkelen en genieten van het mooie weer. Alhoewel we ook wel een buitje hebben gehad! 

 Aiguamolls de l'Emporda;

Aiguamolls is een moerassengebied dat 3 km ten zuiden van Figueres ligt. In dit gebied liggen diverse uitgestrekte zoutmoerassen en lagunes.
  
Er zijn in totaal zo'n 300 vogelsoorten waargenomen. In het gebied is een bezoekerscentrum ingericht. Rijdend naar bezoekerscentrum zagen we op een kale akker nog een paartje Grielen zitten.

 
Griel© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                             Griel© Vogelwacht Uden e.o.

Bij het bezoekerscentrum is een bewaakte parkeerplaats (in het weekend bewaakt (2 euro)), buiten het weekend wordt het aangeraden geen waardevolle spullen in de auto te laten (waar wel??). Op deze parkeerplaats is het al meteen raak, een Hop.

 
Hop© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                               Hop© Vogelwacht Uden e.o.

Deze Hop liet zich tot op wel 1 meter benaderen. Later bleek dat de Hop een nest met jongen had onder het dak van het bezoekerscentrum.

 
Hop© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                              Hop© Vogelwacht Uden e.o.

Diverse laag overvliegende Ooievaars maakt de aankomst ook al goed. In het Bezoekerscentrum is een expositie ingericht over het gebied. Ook staat er een informatiebord met de zeldzame waarnemingen van de afgelopen dagen. 

   

Vanuit het bezoekerscentrum zijn er diverse wandelroutes uitgezet.  Aan deze wandelroutes staan diverse vogelkijkhutten;

Kijkhut 1

Deze Kijkhut die dicht bij het bezoekerscentrum ligt kijkt uit over het water Estany del Cortalet. Voor de hut zitten diverse boomkikkers, die vooral in de avond mooi te horen en ook te zien zijn.
  
Boomkikker© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                 Smaragdhagedis© Vogelwacht Uden e.o.

 Ook hebben we er een Smaragdhagedis waargenomen. Waargenomen vogelsoorten vanaf de hut; 5 Vorkstaartplevier, 3 witwangsternen, watersnip, bosruiter, groenpootruiter, steltkluut, geelpootmeeuw, flamingo’s, steltkluut, Grote Zilverreiger, Dodaars

  
Flamingo© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                      Kleine Zilverreiger© Vogelwacht Uden e.o.

Kijkhut 2

; Deze hut kijkt uit over de zuidkant van het water Estany del Cortalet. Lopend naar deze hut diverse Nachtegalen, Cettiszanger, Kleine Zwartkop. Vanuit de hut zijn de volgende soorten waargenomen;  flamingo’s, Purperreiger, overvliegende Kwak, Witwangstern
  
Flamingo© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                      Flamingo© Vogelwacht Uden e.o.

Kijkhut 3; Deze hut heeft zicht op een droge weide waar op dat moment weinig te zien was. Slechts enkele foeragerende ooievaars hebben we er gezien.

  
Ooievaar© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                      Ooievaar© Vogelwacht Uden e.o.

Kijkhut 4; Deze hut kijkt uit op een weide met een kleine waterplas. Bij deze waterplas lag een berg zand waar enkele Bijeneters zaten. Verder Roodborsttapuit, Tussen de koeien door liepen enkele Koereigers.

  
Bijeneter© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                       Koereiger© Vogelwacht Uden e.o.

Kijkhut 5;

Deze hut kijkt uit op een kreek.
 

Voor de hut hebben we een zingende Grote Karekiet waargenomen en een roepende Waterral. Vanuit de hut prachtig een foeragerende Purperreiger en enkele overvliegende Wouwaapjes.

  
Purperreiger© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                Purperreiger© Vogelwacht Uden e.o.

In het riet zingende Kleine Karekiet en Cettiszanger.

Kijkhut 6

; Hut met 2 verdiepingen die uitkijkt over een waterpartij.
  
Purperkoet© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                   Purperkoet© Vogelwacht Uden e.o.

Vanuit deze hut zijn er diverse vogelsoorten mooi waargenomen, o.a. enkele Purperkoeten, zelfs met jongen, diverse Bijeneters, Ralreiger, Purperreiger, Kleine Zilverreiger, Blauwe Reiger.

  
Visarend© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                      Visarend© Vogelwacht Uden e.o.

Een rondcirkelende Visarend gaf even paniek

Kijkhut 7, 8, 9

; Deze 3 hutten kijken uit over een kreek met rietvelden.

 

 
                                                                                                                      Damhert© Vogelwacht Uden e.o.

Naast foeragerende Bruine Kiekendieven en een verdwaald damhert hebben we er weinig gezien.

Etanys del Mata

Dit moerasstukje is zeker de moeite waard.

 

Een honderd foeragerende Steltkluten, met diverse anders steltlopers ertussen. Vanuit het voetpad heb je aan 2 zijden prachtig zicht over deze waterplas.

  
Steltkluut© Vogelwacht Uden e.o.                                Steltkluut© Vogelwacht Uden e.o.
  
Bontbekplevier© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                            Themmiks Strandloper© Vogelwacht Uden e.o.
  
Bosruiter© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                      Dwergmeeuw© Vogelwacht Uden e.o.

Naast de vele steltkluten hebben we er de volgende soorten gezien; Poelsnip, Bosruiters, Zwarte Ruiters, Groenpootruiters, Bontbekplevier, Strandplevier, Kleine zilverreigers, Blauwe Reiger, Kleine Plevier, Krombekstrandlopers, Kemphanen, Bonte Strandloper(1), Steenloper (1), Kleine Strandlopers, Themminck Strandloper, Poelruiter(1), Kleine Karekiet, Cettis Zanger, Sprinkhaanzanger, Nachtegaal, Kokmeeuw, Dwergmeeuw, Geelpootmeeuw, Witwangstern, Lachstern, Ralreiger

Verderop een hoger/droger gedeelte waar enkel paarden lopen.

  
Poelruiter© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                     Roodkeelpieper© Vogelwacht Uden e.o.
                                                                                                                        Iberische gele Kwikstaart© Vogelwacht Uden e.o.

Hier zaten o.a.  Iberische Kwikstaart, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Krooneend, Flamingo, Steltkluten, Wulp, Roodkeelpiepers (minimaal 6), Slobeend

Vanuit het bezoekerscentrum  is er ook een route naar het noorden (richting Cortal Can Comas).

 
                                                                                                                      Bijeneter© Vogelwacht Uden e.o.

Hier loop je langs grote groene vlaktes met diverse lage struiken. Onze hoop was hier de Kuifkoekoek te vinden, maar helaas die hebben we daar gemist.

  
Vorkstaartplevier© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                        Vorkstaartplevier© Vogelwacht Uden e.o.

Wel prachtig waren daar in de vroege ochtend de Vorkstaartplevieren te zien die samen met de Zwaluwen vlogen. Op de kale vlakten zat een paartje Grielen. Bij de broedende Ooievaars waren ook nesten van Zwarte Wouwen te zien.  Enkele Roodborsttapuiten (in gevecht met Koekoek) en Grauwe Gorzen zaten op de struiken. In de verte op de hoogspanningsmasten zagen we onze eerste Scharrelaar van de vakantie. Later hebben we er nog meerdere gezien, waarschijnlijk waren deze net terug uit het zuiden.

  
Roodpootvalk(man)© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                     Roodpootvalk(vrouw)© Vogelwacht Uden e.o.
  
Koekoek met Roodborsttapuit© Vogelwacht Uden e.o.                                                                    Koekeoek© Vogelwacht Uden e.o.

Verder hebben we in dit gebied nog gezien; Steltkluut, Bosruiter, Zwarte Ruiter, Iberische Kwikstaart, Zwarte Wouw, Grauwe Gors, Graszanger, Roodpootvalk (man en vrouw), Roodborsttapuit, 3 Regenwulpen,  Bonte Vliegenvanger, Scharrelaar, 25 Bijeneters, Paapje, Watersnip, Griel,

Op de camping hebben we de volgende soorten nog waargenomen; Nachtegaal, Kleine Zwartkop met 3 uitgevlogen jongen, Huismus, Ringmus, Europesche Kanarie, Putter, Hop, Purperreiger (ov), Kuifleeuwerik, Graszanger, Rode Patrijs, Geelpootmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, 50-tal Bijeneters, Groene Specht, Gierzwaluw (100), Alpengierzwaluw (2), Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Steenuil (voor camping)

  
kuifleeuwerik© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                Steenuil© Vogelwacht Uden e.o.
  
Nachtegaal© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                  Europesche kanarie© Vogelwacht Uden e.o.

Naast Aiguomolls hebben we de volgende locaties bezocht;

Girona

, Europesche Kanarie, Zwarte Roodstaart, Grote Gele Kwikstaart, Gierzwaluw, Huiszwaluw. Onderweg naar Girona Roodkopklauwier, Bijeneter

Vanuit Roses zijn we de bergen ingegaan. Hier is een route naar SanSalvador; De route is al prachtig, slingerend door de olijvenboomgaarden rijden we naar boven.

 

Op de heuvels staat een oud verlaten restaurant, hier hebben we rondgewandeld en gepicknickt. Vanuit dit punt is de baai van Roses mooi te zien.

 
                                                                                                                      Grauwe Gors© Vogelwacht Uden e.o.
  
Roodkopklauwier© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                         Roodkopklauwier© Vogelwacht Uden e.o.
Diverse Roodkopklauwier watren er prachtig te zien.
  
OrphuisGrasmus© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                         OrphuisGrasmus© Vogelwacht Uden e.o.

In het Dennebosje zat een Orphuis Grasmus te zingen. Verderop de heuvel in de lage begroeiing o.a.; Brilgrasmus, Provençaalse Grasmus, Grauwe Gors, Zwarte Wouw, Slangenarend (overvliegend). Op de terugweg ook nog een mooie Rode Rotslijster gezien.

Aan strand Roses, nestelende Monniksparkieten in de palmbomen.

  
Monniksparkiet© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                           Monniksparkiet© Vogelwacht Uden e.o.

Ten noorden van Empuriabrava is een gebied genaamd Vilahut.

   
Roodpootvalk(vrouw)© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                  Roodpootvalk(vrouw)© Vogelwacht Uden e.o.

Hier hebben we met een 5 km wandeling de volgende soorten gezien; Brilgrasmus, 2 Scharrelaars, Brilgrasmus, Grauwe Gors, Kwartel, Cettis Zanger, Bruine Kiekendief, Buizerd, 6 biddende Roodpootvalken.

Naast de kust wilden we ook een dagje de bergen (Pyreneeën) in. Via Queralbs (1,5 uur rijden vanaf Aiguamolls) kun je hier met een treintje richting Nuria (1964m). Je kunt hier een ticket voor alleen heen of een retour kopen.

   

Onze keus was om heen te gaan met de trein en de 4 uur durende route naar benenden te nemen. Boven bij het station aangekomen lag er nog op enkele plaatsen sneeuw. Vanuit dit punt was er nog een mogelijkheid om nog hoger te gaan met een lift of wandelend. Hier hadden we niet voor gekozen, achteraf was het slimmer geweest om daar nog naar toe te gaan. De meest bergsoorten trekken toch met de sneeuwgrens mee.

    
Citroenkanarie© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                            Citroenkanarie© Vogelwacht Uden e.o.

Bij het restaurant hebben we nog wel in de dennen een Citroenkanarie gezien. Verder nog Tapuit, Waterpieper, Vale gier, Alpenkauw en Alpenkraai, Torenvalk, Roodborst, Heggemus, Zwarte Mees, Grijze Gors, Goudhaan.

  
Waterpieper© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                 Zwarte Roodstaart© Vogelwacht Uden e.o.

Omlaag lopend richting  Queralbs de volgende soorten; Goudvink, Boomklever, Boomkruiper, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart, Merel.

     

Halverwege nog een prachtige rustende Gems die zich niets van de langslopende toeristen aantrok.

   

In deze week hebben we in totaal 147 soorten gezien, toch niet slecht voor een voorjaarsvakantie;

Fuut, Dodaars, Aalscholver, Wouwaap, Kwak, Koereiger, Ralreiger, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Purperreiger, Ooievaar, Knobbelzwaan, Bergeend, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Krooneend, Zwarte Wouw, Rode Wouw, Vale Gier, Grauwe Kiekendief, Bruine Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Slangenarend, Torenvalk, Boomvalk, Rootpootvalk, Visarend, Flamingo, Rode Patrijs, Waterral, Fazant, Kwartel, Waterhoen, Purperkoet, Meerkoet, Griel, Steltkluut, Vorkstaartplevier, Kievit, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Oeverloper, Tureluur, Watersnip, Poelsnip, Kokmeeuw, Geelpootmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Dwergmeeuw, Witwangstern, Lachstern, Houtduif, Turkse Tortel, Zomertortel, Koekoek, Steenuil, Alpengierzwaluw, Vale Gierzwaluw, Gierzwaluw, IJsvogel, Bijeneter, Bosruiter, Scharrelaar, Hop, Groene Specht, Veldleeuwerik, Kuifleeuwerik, Rotszwaluw, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Goudhaan, Waterspreeuw, Winterkoning, Heggemus, Roodborst, Nachtegaal, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart, Paap, Roodborsttapuit, Tapuit, Blonde Tapuit, Rode Rotslijster, Merel, Graszanger, Cetti's Zanger, Grote Karekiet, Kleine Karekiet, Orpheusgrasmus, Brilgrasmus, Zwartkop, Kleine Zwartkop, Sprinkhaanzanger, Fitis, Bonte vliegenvanger, Kuifmees, Pimpelmees, Koolmees, Zwarte Mees, Staartmees, Glanskop, Boomklever, Boomkruiper, Roodkopklauwier, Zwarte Spreeuw, Spreeuw,Wielewaal, Ekster, Alpenkraai, Zwarte Kraai, Kauw, Raaf, Ringmus, Huismus, Vink, Goudvink, Europese Kanarie, Citroenkanarie, Groenling, Putter, Sijs, Kneu, Grauwe Gors, Grijze Gors, Waterpieper, Roodkeelpieper, Iberische Gele Kwikstaart, Kemphaan, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Poelruiter, Wulp, Regenwulp, Monniksparkiet, Kleine Strandloper, Bonte Strandloper, Krombekstrandloper, Themmicks Strandloper, Steenloper.

Peter van de Braak
© Vogelwacht Uden