Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Deze zomervakantie zijn we weer eens naar Frankrijk gaan. Ons doel was dit jaar naar vrienden in het noorden van Frankrijk te gaan, het gebied La Brenne te bezoeken, naar onze dochter in de Dordonge en tenslotte nog richting Bordeaux te gaan. Hieronder volgt een "vogel" verslag van de gebieden die aangedaan zijn;

St-Luzy Saint Martin

Op 2 augustus zijn we richting het zuiden vertrokken. Onze eerste bestemming was St-Luzy Saint Martin, een klein gehuchtje ten noorden van Verdun aan de Maas.
Hier hebben vrienden van ons een huis waar we een aantal dagen op bezoek zijn geweest. Het plaatsje ligt aan de voet van de Ardenen een prachtige glooiende omgeving.
 
In deze omgeving hebben we heerlijk gewandeld en zelfs gezwommen in de daar nog zuivere maas. 
 

De volgende soorten hebben we hier in de omgeving gezien/gehoord;

Aalscholver, Blauwe Reiger,Boerenzwaluw, Boomklever, Boomkruiper, Buizerd, Ekster, Fluiter, Gaai, Geelgors, Gele Kwikstaart, Goudvink, Grasmus, Groene Specht, Groenling, Grote Bonte Specht,  Grote Gele Kwikstaart, Grote Lijster, Holenduif, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kneu, Koolmees, Kramsvogel, Meerkoet, Merel, Oeverzwaluw, Paapje (met jong), Pimpelmees, Putter, Roodborsttapuit, Sperwer, Spreeuw, Turkse Tortel, Vink, Wespendief, Wilde Eend, Winterkoning,Zanglijster, Zwarte Kraai, Zwarte Roodstaart,Zwartkop

La Brenne


De volgende bestemming was het natuurgebied La Brenne. Dit merengebied is volgens internet de trots van Frankrijk. Het gebied ligt ten westen van Chateauroux, een 300km ten zuiden van Parijs.
 
Het natuurpark La Brenne bestaat uit meer dan 2000 vennen, gevarieerd met heidegebeiden en bossen. In het gebied is  een Natuur- en Bezoekerscentrum waar allerlei boeken, kaarten en folders verkrijgbaar zijn. Op diverse plaatsen zijn wandelingen, fietstochten en vogelkijkhutten ingericht.  Op onderstaand kaartje staan de interessante Vogelplekken die ik bezocht heb;

3. Natuurreservaat CHERINE (Réserve naturelle de Chérine)

Dit reservaat van 145 ha groot ligt ten zuiden van Mézières en Brenne en is voorzien van drie schuilhutten.
 
Hier bevind zich ook het natuurcentrum (MAISON DE LA NATURE) aan de de kruising van de wegen D17 en D6 A . In dit bezoekerscentrum is er naast de verkoop van diverse boeken ook een expositie over dit gebied. Bij de ingang staat een bord met bijzondere waarnemingen van de afgelopen dagen. Vanuit het bezoekerscentrum is een wandeling naar een schuilhut (c) uitgezet (met uitzicht op étang Cistude) . Deze is echter maar beperkt open (van 1 juli tot 31 augustus van 10.00uur tot 12.30).
   
De hut geeft wel een erg mooi zicht op het meer met enkele eilandjes. Hier heb ik o.a. de volgende soorten gezien; Grote Zilverreiger, Purperreiger, Kleine Zilverreiger, Wouwaapje (ook juveniele), Waterral,
 
                                                                                                                      Rietzanger© Vogelwacht Uden e.o
 
Groter Zilverreiger© Vogelwacht Uden e.o                                                                                       Waterral© Vogelwacht Uden e.o

 
 
Wouwaapje© Vogelwacht Uden e.o (In paalhouding toen er een Buizerd overkwam)

3a. Schuilhut  Étang Ricot.

De parkeerplaats van deze schuilhut ligt langs de D17 op enkele honderden meter van de Maison de la Nature. De
schuilhut zelf kijkt uit op een vrij grote plas met veel riet.

 
                                                                                                             Waterral© Vogelwacht Uden e.o
 

Op de voorgrond ligt een dode boom in het water, hier lag op dat moment een  Europese Moerasschildpad te zonnen. Enkele waarnemingen die ik daar gezien heb; Kleine Zilverreiger, Blauwe Reiger, Purperreiger, Zwarte Wouw, Cetti’s Zanger, Waterral

4. Étang Foucault

De parking van deze prachtige schuilhut ligt langs de D15. Na een wandeling van ongeveer 250 m kom je bij de schuilhut die uitkijkt op een vrij groot meer. 
 
 
Purperreiger© Vogelwacht Uden e.o                                                                                                    Ralreiger© Vogelwacht Uden e.o

Vooral de diverse reigers waren hier te zien, diverse Purperreigers, Blauwe Reiger, Ralreiger, Kleine Zilverreiger. Maar ook Dodaar, Geoorde Fuuten  een enkel Witwangstern, Diverse Beverratten zaten voor de hut, waaronder zelfs albino's.
 
De westelijke hut lag voor een droog gedeelte en was niet echt interresant.

6. Étang De Bellebouche

De parkeerplaats voor dit gebied ligt langs de D925 tussen Mézières en Brenne en Vendoeuvres en is tijdens het seizoen betaald parkeren (behalve voor campinggasten).  Hier was tevens de camping waar we verbleven (camping Belebouche 3 sterren).
 
Dit grote meer (100ha) is een recreatiecentrum met een zandstrand, speeltuin,café-restaurant (goed eten), een informatiecentrum.  Je kunt vanaf hier een wandeling van 7.5 km maken. Deze loopt rond het meer met 3 schuilhutten, (zuidelijke gedeelte van het meer).
 
Cirlgors© Vogelwacht Uden e.o

De wandeling loopt voor een gedeelte langs de oevers van het meer maar ook door een mooi eikenbos en op dat moment veel bramenstruiken.
 
                                                                                                                                                             Hop© Vogelwacht Uden e.o

 


Op de camping werd onze tent bezocht door een Boomkikker en een hagedis;

Waarnemingen die ik vanaf de camping en rondom het meer heb gedaan:

diverse Wespendieven, Buizerd, Hop, Boomklever en Grauwe Klauwier, Cirlgors, Putter. 's Avonds aan de zuidzijde 2 Nachtzwaluwen gezien.
 
Grauwe Klauwier© Vogelwacht Uden e.o

7 Étang Neuf

De parkeerplaats ligt aan de étang Mouton (op dat moment droog) langs de D27, vanaf de parking loopt een wandeling van ongeveer
400 m naar de schuilhut van étang Neuf. Hier enkele Dodaars, Zwarte Stern en Witwangstern.

8 Plas langs de D15a

Deze particuliere plas is nauwelijks te bezoeken. Komend vanaf de richting Mezieres is na een 75 meter aan de linkerhand een pad over de sloot.
 
                                                                                                                      Purperreiger© Vogelwacht Uden e.o
Vanaf hier heb je een mooi zicht over deze waterplas. Hier zaten Steltkluten, Watersnippen, Purperreigers, Geoorde Futen, Groenpootruiters, Zwarte Ruiters, Tureluurs en vele Kievitten.

 
 
                                                                                                                                                              Oeverzwaluw© Vogelwacht Uden e.o

Onderweg  bij Rosnay 100+ Oeverzwaluwen een prachtig gezicht.

Neons-Sur-Creuse
Tussen Le Blan en La Roche-Posay ligt het gehuchtje Neons-Sur-Creuse. Ga hier na de kerk de Rue St Vicent in. Deze weg gaat richting de rivier de Creuse. Hier bevind zich een Bijeneterkolonie. Helaas heb ik ze op dat moment niet gezien, wel op afstand gehoord. Een IJsvogel was aan het vissen vanaf de overkant.

De volgende soorten heb ik in het totale gebied La Brenne gezien/gehoord;

Aalscholver, Bijeneter, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Bruine Kiekendief, Buizerd, Canadese Gans spec. Cetti's Zanger, Cirlgors, Dodaars, Ekster, Europese Kanarie, Fuut, Gaai, Gele Kwikstaart, Geoorde Fuut, Gierzwaluw, Graszanger, Grauwe Gans, Grauwe Klauwier, Groene Specht, Groenling, Grote Bonte Specht, Grote Lijster, Grote Zilverreiger, Hop(5), Houtduif, Huismus Huiszwaluw, IJsvogel, Kauw, Kemphaan, Kievit, Kleine Zilverreiger, Kneu, Knobbelzwaan, Koereiger, Kokmeeuw, Koolmees, Kortsnavelboomkruiper, Kuifeend, Kuifmees, Meerkoet, Nachtzwaluw(2), Oeverloper, Oeverzwaluw, Pimpelmees, Purperreiger Putter, Ralreiger(1), Roek, Roodborsttapuit, Sperwer Spreeuw Staartmees Steltkluut Tafeleend Tjiftjaf Torenvalk Tureluur Turkse Tortel, Veldleeuwerik, Vink, Waterhoen, Waterral Watersnip, Wespendief, Wielewaal(1), Wilde Eend, Winterkoning, Witwangstern(100+), Woudaap(2), Zomertortel, Zwarte Kraai, Zwarte Roodstaart, Zwarte Ruiter Zwarte Stern (5) Zwarte Wouw, Zwartkop
 

Dordonge (Domme)

Na het bezoek aan het natuurgebied La Brenne zijn we weer zuidwaarts gegaan. Een camping in Domme aan de Dordonge was het doel.
 
 
Dit gebied is bekent om de Walnoten, waarvan je dus hele boomgaarden ziet.
 
De Dordonge is redelijk druk bezocht met kanoers. Een enkele IJsvogel hebben we er gezien, wat Zwarte Wouwen en Wespendieven. Op een heuvel hebben we het oude plaatsje Domme bezocht.
 
 
Hier waren naast enkele mooie vlinders duizenden Huiszwaluwen ook Rotszwaluwen te zien.

Le Teich

Als laatste bestemming wilden we nog naar de kust. De bestemming werd Arcachon (Gironde) met het. gebied rond het Bassin d’Arcachon.
 
Dit is een binnenzee met een oppervlakte van ca 250 km2 en staat in open verbinding met de Atlantische Oceaan. Nabij Arcachon bevind zich de hoogste duin van Europa.
 
 
De Dune du Pyla strekt zich over 500 meter uit van oost naar west en over drie kilometer van noord naar zuid, en steekt 107 meter boven de zeespiegel uit. Aan het Bassin d'Arcachon is een mooi natuurgebied wat ik in 2004 al eens bezocht had (Le Teich). Het is een deltagebied aan de banc d'Arguin.  Vele steltlopers maken er tijdens de trek als tussenstop gebruik van. Bij het plaatsje  Le Teich is een natuurpark ( www.parc-ornithologique-du-teich.com )met vele waterplassen en schuilhutten.
 
Dit park is 365 dagen, helaas wel met beperkte openingstijden ('s morgens pas vanaf 10.00 uur).

In de diverse schuilhutten heb ik de volgende soorten gezien;

Bergeend ,Blauwborst ,Boerenzwaluw ,Bontbekplevier ,Bonte Strandloper ,Boomklever ,Buizerd ,Cetti's Zanger ,Dodaars ,Ekster ,Europese Kanarie ,Gaai ,Geelpootmeeuw ,Gele Kwikstaart ,Graszanger ,Groene Specht ,Groenpootruiter ,Grote Bonte Specht ,Grote Mantelmeeuw ,Grote Zilverreiger ,Grutto ,Houtduif ,Huismus ,IJsvogel ,Kleine Bonte Specht ,Kleine Zilverreiger ,Kneu ,Knobbelzwaan ,Koereiger ,Koolmees ,Kortsnavelboomkruiper ,Kuifmees ,Kwak ,Lepelaar ,Marmereend (esc?) ,Meerkoet ,Merel ,Oeverloper ,Ooievaar ,Ooievaar ,Pimpelmees ,Regenwulp ,Roodborst ,Rotszwaluw ,Slangenarend ,Staartmees ,Steltkluut ,Torenvalk ,Tureluur ,Turkse Tortel ,Vink ,Waterhoen ,Waterral ,Wilde Eend ,Winterkoning ,Wintertaling ,Witte Kwikstaart ,Zilvermeeuw ,Zilverplevier ,Zwartkop

 

 
koereiger© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                       Koereiger© Vogelwacht Uden e.o.
 
Kleine Zilverreiger© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                        Kleine Zilverreiger© Vogelwacht Uden e.o.
 
 
 
 
Kleine-en Grote Zilverreiger© Vogelwacht Uden e.o.                                                                       Ooievaar© Vogelwacht Uden e.o.
 
Kwak (juv)© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                     Kwak (juv)© Vogelwacht Uden e.o.
 
Aalscholver© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                   Oeverloper© Vogelwacht Uden e.o.
    
                                                                                                                                                              Geelpootmeeuw© Vogelwacht Uden e.o.
 

Peter van de Braak

© Vogelwacht Uden e.o.