Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

, Schreeuwarenden???????


Schreeuwarend© Vogelwacht Uden e.o

Van 21 tot en met 30 september heb ik met de reisorganisatie BirdingBreaks een reis gemaakt naar de Gocsu Delta en naar een bergpas in de buurt van Yumurtalik.
Een korte impressie van deze reis volgt hieronder.
 
Turkse Boomklever © Vogelwacht Uden e.o

Ik was in de zomer niet op vakantie geweest dus dan wordt het voor mij toch weer tijd om iets te plannen. Welnu het werd Turkije. Samen met elf andere vogelaars uit heel Nederland en onder de bezielende leiding van rasvogelaar Ed Opperman togen we eerst naar de Gocsu Delta. Toevallig was ik in april van dit jaar hier ook al geweest maar het najaar bleek toch interessanter dan het voorjaar.
Onderweg van Antalya naar de Gocsu Delta zagen we al de eerste tekenen van de vogeltrek. We zagen diverse groepen Alpengierzwaluwen, telkens ongeveer vijftig exemplaren groot.
Ook viel de trek van Bijeneters op. Die dag zagen we alleen al meer dan duizend exemplaren overvliegen. Gelukkig dat je ze aan het typerende geluid kunt herkennen want sommige Bijeneters kwamen zo hoog over dat je ze maar amper zag.
Verder allerlei roofvogels zoals; Schreeuwarend, Dwergarend, Aasgier, Slechtvalk, Eleonora’s valk, Grauwe en Bruine kiekendief, Kleine torenvalk, Boomvalk en nog een late Wespendief.
 
Grauwe Kiekendief © Vogelwacht Uden e.o                                                                                                    Kleine Torenvalk © Vogelwacht Uden e.o

Dit alles kwam in pakweg een uur langs gevlogen. Toch geen slecht lijstje op de eerste dag.

Gocsu Delta

; verblijf gedurende twee dagen.
Om niet te veel last te ondervinden van de hitte vertrokken we ’s morgens al om 6.15 uur naar de delta om de aanwezige vogels te spotten. De delta bestaat uit verschillende moerasbiotopen zoals open zoet en zout water, rietvelden, rivieren, plasjes met daartussen gebied waar landbouw op bedreven wordt, dikwijls vrij extensief. Verschillende van deze landbouw veldjes waren onder water gezet wat behoorlijk wat vogels opleverde.
 
Bij een hoge observatiehut was het voor mij al meteen raak met een nieuwe soort, de zwartkoprietzanger. Tijdens diverse reizen zou ik volgens de folder al lang de zwartkoprietzanger hebben moeten zien maar tot nu toe was me dit nog nooit gelukt. Nu liet de vogel zich gedurende enkele minuten mooi zien. Vooral het sluip/kruip gedrag viel op; ik denk de reden waarom ik de soort tot dan toe nog nooit had gezien.
  
IJsvogel © Vogelwacht Uden e.o.  

Opvallend in deze tijd van het jaar zijn de vele honderden IJsvogels die je hier tegenkomt. Langs de kleinste slootjes hoor en zie je binnen enkele minuten wel langs vliegende, biddende of zittende IJsvogels. Naast de gewone IJsvogel hebben we tijdens deze reis ook de Smyrna ijsvogel en de Bonte ijsvogel gezien. Dit zijn dan ook meteen alle IJsvogelsoorten die je in Europa kunt tegenkomen en eigenlijk is dit alleen maar mogelijk in Turkije. (en Israel)
Zoals al gezegd waren de onder water gezette veldjes erg aantrekkelijk.
Naast tientallen soorten steltlopers zoals Bosruiter, Witgatje, Kleine plevier, Strandplevier, Poelruiter, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Kemphaan, Tureluur, etc zagen we ook vele Gele kwikstaarten,
 
Roodpootvalk© Vogelwacht Uden e.o.                                                                                                                 

enkele groepen Roodpootvalken en ongelofelijk veel Grauwe klauwieren.

  
Grauwe Klauwier © Vogelwacht Uden e.o. 

De Grauwe klauwier is opmerkelijk want in het voorjaar zag ik er geen een, een teken dus dat dit allemaal doortrekkers zijn op weg naar Afrika.
Langs de slootjes rijdend kom je van alles tegen. Hierbij zagen we op een gegeven moment verschillende exemplaren Klein waterhoen; een soort die je normaal alleen maar gedurende enkele tellen door het riet ziet kruipen maar hier zagen we zelfs enkele vechtende exemplaren die zich gedurende minuten open en bloot lieten aanschouwen.
 
Klein Waterhoen © Vogelwacht Uden e.o.  

Een prachtig gezicht waarbij vooral opvalt hoe slank ze zijn zodat ze gemakkelijk hun weg door het riet kunnen vinden.
Telpost bij Yumurtalik; vijf dagen inclusief dag heenreis en dag terugreis.
Het belangrijkste gedeelte van onze reis zouden we doorbrengen in de buurt van Yumurtalik. Dit ligt ongeveer midden onderin Turkije waar de Middellandse Zee stopt. In deze bocht begint Syrië en daarna krijg je Israël. Langs deze route trekken veel oostelijke roofvogels om daarna via Egypte in Afrika uit te zwerven.
                                                                                                                       Schreeuwarend © Vogelwacht Uden e.o.  
In deze periode dat wij er waren is het vooral de Schreeuwarend die door komt vliegen. Vrijwel alle roofvogels maken hier de bocht naar het zuiden via een smal dal van enkele kilometers zodat je vrijwel alle vogels ziet langskomen. Iets verderop en in Istanbul heb je ook enkele telposten maar hier zie je de vogels over een veel breder veld doorkomen dan waar wij stonden. Kortom, waar wij stonden is het de beste telpost die er in Turkije is.
De eerste dag dat wij er waren zagen we nog niet veel aan vogeltrek en velen van ons dachten dat ze de komende dagen met duizend vogels al veel zouden zien. Dat pakte toch anders uit.

 
Arabische Buulbuul © Vogelwacht Uden e.o.

De eerste dag hebben we vooral enkele landbouwakkers met moerasjes bezocht. Opvallend hierbij zijn de vele katoenvelden die je tegenkomt. Ik had dit nog nooit van dichtbij gezien dus even stoppen en enkele pluizen katoen geplukt.
 
Kuifleeuwerik © Vogelwacht Uden e.o.                                                                                              Kleine Zilverreiger © Vogelwacht Uden e.o.  
 
In de zoute moerasjes zagen we Kemphanen, Gele kwikstaarten, Kleine Zilverreigers, Bosruiters, Goudplevieren en veel Grauwe gorzen en Kalanderleeuweriken. Deze grote leeuwerik is al van veraf te herkennen aan de donkere ondervleugels met de witte rand.
Zo ver Turkije in betekent het dat je ook regelmatig Arendbuizerds ziet; een echte steppevogel.
Toen we de volgende dag ’s morgens vroeg wegreden was het vrijwel meteen raak. Ongeveer 2000 Zwarte Ooievaars zagen we van de bergen uit opstijgen en richting het zuiden afglijden.
 
Zwarte Ooievaar © Vogelwacht Uden e.o. 

Hier en daar zag je nog een gewone Ooievaar maar de piek hiervan was al voorbij maar kennelijk hadden we de piek van de Zwarte Ooievaar dus te pakken. Tot dan toe had ik de Zwarte Ooievaar alleen maar als eenlingen of kleine groepjes tot maximaal enkele tientallen exemplaren bij elkaar gezien maar hier waren het dus duizenden.
Iets verderop begonnen de Schreeuwarenden op te vliegen en dit werden er al gauw 3500. Onze dag kon al niet meer stuk maar er zou nog veel meer komen.

                                                                                                                        Ooievaar © Vogelwacht Uden e.o.


Tegen de middag kwamen we op de eigenlijke telpost aan en tot laat in de middag hebben we die dag nog zo’n 14000 Schreeuwarenden zien overvliegen, een continue stroom vogels.
 
Steppebuizerd © Vogelwacht Uden e.o.

Tussen deze Schreeuwarenden telden we nog ongeveer 4000 Steppebuizerden,
  
Slangenarend© Vogelwacht Uden e.o.  

enkele honderden Slangenarenden,


Balkansperwer© Vogelwacht Uden e.o.

600 Balkansperwers en

 
Dwergarend© Vogelwacht Uden e.o.

50 Dwergarenden. Het kan slechter.
Om een uur of vijf in de middag kwam er plotseling een politiewagen met vijf bewapende politiemannen naar onze telpost. Langs de kust zie je hier overal olietankers en men is kennelijk bang voor aanslagen door buitenlanders. Het koste ons minimaal een uur om uit te leggen dat het ons om de vogels te doen is maar in Turkije leeft nog meer dat je een vogel moet schieten in plaats van bewonderen, dus het was moeilijk om ze dit aan hun verstand te brengen.
Ook de twee volgende dagen was het nog niet afgelopen met de trek. We zagen die dagen nog ongeveer 18000 Schreeuwarenden, 4700 Steppebuizerden, 1000 Slangenarenden, 800 Balkansperwers en een Vale Gier die op de vleugels gemerkt was met de letters MP.
   
Inmiddels weet ik dat de vogel afkomstig is uit Kroatië maar andere gegevens heb ik nog niet ontvangen. Toen wij deze vogel zagen had hij toch al een afstand van minimaal tweeduizend kilometer afgelegd. Via deze waarneming staat nu dus vast dat de Vale gieren van Kroatië via Turkije trekken en niet via Italië richting Afrika gaan.
Al met al in enkele dagen dus gigantische aantallen roofvogels voorbij zien komen waarbij de Schreeuwarend met minimaal 35.000 stuks de kroon spande. Tel hierbij op het mooie weer eind september in Turkije en dan kun je spreken van een geslaagde vakantie.

John Hermans
 


©Vogelwacht Uden e.o.