Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 12 (18 okt - 24 okt)


Mooie zonsopkomst op de telpost ©Willy van Lanen

18-10-2010

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 15.00 uur. In de ochtend stond er een zwakke noordwesten wind die na 10 uur draaide naar het zuidwesten en toenam tot een kracht 2. De telling begon met een blauwe lucht maar na 11 uur nam de bewolking flink toe. De telling begon met vorst en er werd zelfs een temperatuur van -4 graden genoteerd. In de middag liep de temperatuur op naar 11 graden. Het werd een leuke telling met een goed aantal vogels en een paar leuke soorten. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 2559 exemplaren en werden kort op de voet gevolgd door de Vinken met 2142 exemplaren. De Rode Wouwen blijven doorkomen en vandaag hadden we 2 vogels, 1 om 11.10 en de andere om 11.15 uur. Een Blauwe Kiekendief (ringtail) werd gezien om 10.40 uur. Een juveniel Smelleken vloog voorbij om 10.46 uur. Verder werden nog 1 Havik, 9 Sperwers en 11 Buizerden geteld. Hoogtepunt van de dag was een Baardmannetje wat ontdekt werd in de maïs. Het betrof hier een juveniele vogel en het is een nieuwe soort voor de telpost. De vogel zat korte tijd ter plaatse maar vertrok niet kort daarna naar warmere oorden. In totaal werden vandaag 6537 vogels geteld verdeeld over 38 soorten.

19-10-2010

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwesten wind kracht 1 tot 2. Het was overwegend zwaar bewolkt en het regende regelmatig. Het werd 11 graden. Het werd een rustige dag met weinig vogels. Enig hoogtepuntje was een IJsgors. In totaal werden 515 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

20-10-2010

Woensdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele telling een noordwesten wind kracht 2. Het was overwegend zwaar bewolkt met af en toe regen. Het werd maar 8 graden. Ook vandaag vlogen er niet veel vogels. In de middag werd nog een juveniel Smelleken gezien om 13.25 uur gevolgd door een Rode Wouw om 13.50 uur. In totaal werden 412 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.

21-10-2010

Donderdag werd begonnen met tellen om 08.00 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. Er stond de hele telling een zuidwesten wind kracht 2 tot 3. Het was overwegend half bewolkt en het werd 8 graden. Ook vandaag lieten de vogels het afweten. In totaal werden 1006 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.

22-10-2010

Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.30 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. Er stond de hele telling een zuidwesten wind kracht 2. Het was overwegend half bewolkt en het werd 10 graden. Eindelijk weer wat aantallen vogels vandaag. De Houtduiven waren in de meerderheid met 721 exemplaren. Ook werden 529 Vinken en 259 Kramsvogels geteld. Een juveniel Smelleken werd gezien om 8.55 uur en om 9.55 vloog een Slechtvalk over. Een Rode Wouw passeerde de telpost om 14.25 uur. Verder werden nog 4 Sperwers en 5 Buizerden geteld. In totaal werden vandaag 2040 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.

23-10-2010

Zaterdag werd begonnen met tellen om 08.00 uur en er werd geteld tot 12.30 uur. Er stond de hele telling een zuidwesten wind kracht 2 tot 3. Het was zwaar bewolkt en het werd 5 graden. Vandaag weer een rustige telling met een paar leuke soorten. Een Blauwe fase Sneeuwgans vloog in gezelschap van 2 Parkganzen (anser unox) en Rietganzen over de telpost. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Een Rode Wouw werd gezien om 10.15. Verder werden nog 3 Sperwers en 2 Buizerden geteld. In totaal werden vandaag 1803 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.

24-10-2010

Zondag werd begonnen met tellen om 07.30 uur en er is geteld tot 12.30 uur. Er stond de hele telling een zuidwesten wind kracht 1 tot 2. De ochtend begon zwaar bewolkt maar na 9 uur begon het flink op te klaren. Het werd 10 graden. We sluiten de week af met wederom een rustige telling. Van de rovers werden 3 Sperwers en 4 Buizerden genoteerd. De Houtduiven waren in de meerderheid met 986 exemplaren. Zoals gezegd een rustige dag, in totaal werden 1844 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken    
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje 88. Zanglijster 117. Pijlstaart
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans 89. Gaai 118. Kraanvogel
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans 90. Putter 119. Waterpieper
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter 91. Geelgors 120. Ekster
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel 92. Grote Canadese Gans 121. Staartmees
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek 93. Knobbelzwaan 122. Kleine Zwaan
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper 94. Grote Zilverreiger 123. Zwarte Specht
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier 95. Rode Wouw 124. Baardmannetje#
09. Buizerd 38. Groenling 67. Smelleken 96. Veldleeuwerik 125. Sneeuwgans#
10. Visarend 39. Kneu 68. Morinelplevier 97. Heggenmus  
11. Torenvalk 40. Kruisbek 69. Koolmees 98. Keep  
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw 70. Vink 99. Sijs  
13. Slechtvalk 42. Goudvink 71. Blauwe Kiekendief 100. Toendrarietgans  
14. Scholekster 43. Staartmees 72. Zillverplevier 101. Kolgans  
15. Kievit 44. Rietgors 73. Halsbandparkiet 102. Kleine Rietgans  
16. Watersnip 45. Purperreiger 74. Grasmus 103. Klapekster  
17. Regenwulp 46. Wespendief 75. Tjiftjaf 104. Grote Bonte Specht  
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief 76. Havik 105. Koperwiek  
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk 77. Kleine Jager# 106. Huismus  
20. Witgat 49. Goudplevier 78. Gekraagde Roodstaart 107. Appelvink  
21.Zwartkopmeeuw# 50. Groenpootruiter 79. Grote Lijster 108. IJsgors  
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper 80. Fitis 109. Zwarte Wouw  
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik 81. Roek 110. Velduil  
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart 82. Ringmus 111. Draaihals  
25. Holenduif 54. Tapuit 83. Roodborsttapuit 112. Beflijster  
26. Zomertortel 55. Merel 84. Bergeend 113. Barmsijs  
27. Gierzwaluw 56. Kauw 85. Zwarte Kraai 114. Grote Pieper  
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees 86. Rosse Grutto 115. Strandleeuwerik  
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper# 87. Houtduif 116. Lepelaar  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

1.    Zwartkopmeeuw
2.    Krombekstrandloper
3.    Kleine Jager
4.    Baardmannetje
5.    Sneeuwgans

Nieuwe dagrecords in 2010:

03-08-2010    82 Kleine Mantelmeeuwen
13-08-2010    13 Witgatjes   
28-08-2010    2 Zilverplevieren
04-09-2010    20 Rosse Grutto's
23-09-2010    108 Gaaien
01-10-2010    3 Zilverplevieren
01-10-2010    3 Slechtvalken
03-10-2010    5 Rode Wouwen
03-10-2010    101 Sperwers
03-10-2010    3 Appelvinken
04-10-2010    350 Holenduiven
05-10-2010    353 Holenduiven
09-10-2010    85 Grote Canadese Ganzen
10-10-2010    2 Strandleeuweriken
10-10-2010    1174 Kauwen
11-10-2010    1456 Kauwen
15-10-2010    15 Staartmezen

©Vogelwacht Uden e.o.