Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 5 (30 aug - 5 sept)


Tapuit ©Willy van Lanen

30-08-2010

Maandag is begonnen met tellen om 06.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 20.00 uur. Er stond de hele dag een krachtige wind die uit noordwestelijke richting kwam. Het was de hele dag zwaar bewolkt maar in de avond klaarde het iets op. Het werd 13 graden. In de ochtend en middag was er niet veel te beleven maar in de avond werd het leuker. Het begon met een Visarend die om 18.30 uur voorbij vloog. Niet lang daarna om 18.45 uur zag John Hermans op grote hoogte een Kleine Jager overvliegen. Ondanks de hoogte kon hij toch een donkere fase onderscheiden. Omdat zijn camera niet binnen handbereik lag zijn er helaas geen goede foto’s gemaakt. De Kleine Jager is de derde splinternieuwe soort voor de telpost van dit seizoen. John heeft nog doorgeteld tot 20.00 uur maar er werd verder niet veel meer gezien. In totaal werden vandaag 98 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

31-08-2010

Dinsdag is begonnen met tellen om .8030 uur en er is doorgeteld tot 21.00 uur. Er stond de hele dag een zwakke tot matige noordwestelijke wind kracht 1 tot 3. Tot 12.00 uur was het vrijwel onbewolkt maar in de middag nam de bewolking flink toe. het werd 19 graden. De Boerenzwaluwen deden het aardig vandaag en in totaal werden 954 vogels genoteerd. Ook werden 60 Huiszwaluwen en 3 Oeverzwaluwen geteld. Een Visarend werd gezien om 17.19 uur en een Adult vrouwtje Visarend vloog over om 19.40 uur. Verder werden nog 1 Sperwer, 5 Buizerden en 1 Torenvalk geteld. In totaal werden vandaag 1154 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.
    
Witte Kwikstaart ©Willy van Lanen

Augustus

De eerste maand zit er al weer op. Augustus werd een goede gemiddelde maand. Vooral het aantal soorten is opvallend en is het beste tot nu toe voor de telpost. We hebben wederom het maandrecord voor de Visarend verbeterd. We werden de hele maand vermaakt door 3 juveniele Haviken en een vrouwtje juveniele Slechtvalk. Vele pogingen werden gedaan om de vele aanwezige Holen- en Houtduiven te grijpen. Vooral tegen het eind van de maand vaak met succes. We zitten beter in de aantallen dan vorig jaar en hopen dat de trend zich voortzet in de komende maanden.

Overzicht aantallen en uren augustus:

JaarUren augustusAantallen vogels augustusPer uurSoorten vogels augustus
20000:00:00000
200173:00:0030694240
200299:00:0035963656
2003111:30:0035003148
200474:29:0025333435
2005175:25:0047662769
2006173:05:0052013055
2007235:38:0013.2315673
2008463:44:0020.1814486
2009316:54:0082812662
2010318:45:0097793176

Top 3 vogelsoort augustus:

JaarNr. 1Nr. 2Nr. 3
2000   
2001Boerenzwaluw 1319Gele Kwikstaart 235Houtduif 174
2002Boerenzwaluw 2262Gele Kwikstaart 223Kievit 116
2003Boerenzwaluw 1864Kievit 218Huiszwaluw 214
2004Boerenzwaluw 1349Gele Kwikstaart 383Gierzwaluw 258
2005Boerenzwaluw 2337Kokmeeuw 320Spreeuw 278
2006Boerenzwaluw 2664Gierzwaluw 563Gele Kwikstaart 304
2007Gierzwaluw 5856Boerenzwaluw 4554Huiszwaluw 726
2008Boerenzwaluw 9225Huiszwaluw 3221Kokmeeuw 1904
2009Boerenzwaluw 2847Huiszwaluw 2372Kokmeeuw 833
2010Boerenzwaluw 4223Huiszwaluw 2126Kievit 651

Aantallen per soort in augustus:

Jaar/SoortOoievaarWespen diefBruine KiekendiefVis arendMorinel plevierZomer tortelGier zwaluwDuin pieperBoom pieperGele Kwikstaart
2000          
2001011009258041383
2002068921391612215263
2003001  13158 16590
2004011009258041383
2005068921391612215263
20061348017563 179304
2007608110172958561122405
20081659337975111286105919
2009575715103132757107352
2010161624112224923200366

01-09-2010

Woensdag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 20.45 uur. Er stond de hele dag een zwakke wind die in de ochtend uit het noordwesten kwam. In de middag draaide de wind naar het noorden. De ochtend begon met mist met minder dan 200 meter zicht. De mist bleef hangen tot 09.00 uur. In de middag was het half bewolkt maar in de avond nam de bewolking flink toe. Het werd 18 graden. Het werd een hele leuke dag met geen hoge aantallen maar wel goede soorten. Een Duinpieper was kort ter plaatse tussen 8 en 9 uur. De vogel vloog later weg in gezelschap van een Gele Kwikstaart. Een adult vrouwtje Visarend werd gezien om 10.25 uur. Verder werden 4 Sperwers en 5 Buizerden geteld. 2 Zwarte Ooievaars vlogen over om 13.00 uur. We zitten nu op 10 Zwarte Ooievaars dit seizoen en dit is een nieuw jaarrecord. Een Grote Gele Kwikstaart werd in de middag gehoord en gezien. In de avond kwam een juveniele Gekraagde Roodstaart aangevlogen. De vogel zat kort in de berm alvorens hij verder vloog. Vandaag werden in totaal 615 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

02-09-2010

Donderdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 21.00 uur. Er stond een zwakke noordwestelijke wind die later op de dag naar het noorden draaide. Bij het begin van de telling was het opnieuw mistig. De mist trok rond 9 uur op en de bewolking nam snel toe. in de middag en avond was het zwaar bewolkt. Het werd 18 graden. Een Visarend werd om 9.40 uur doorgebeld door Gerard van Aalst vanaf de Brobbelbies Zuid. De vogel was ook vanaf onze telpost goed te zien. Het bleef verder een rustige dag. In totaal werden 290 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.
Boerenzwaluwen ©Willie de Vries

03-09-2010

Vrijdag is begonnen met tellen om 09.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 20.00 uur. Er stond een zwakke noordoostelijke wind die na 14.00 uur draaide naar het noorden. Het afwisselend half tot zwaar bewolkt en het werd 20 graden. Een Purperreiger werd gezien om 12.15 uur. Vreemd genoeg vloog de vogel strak richting noord. Dit is de tweede Purperreiger van dit seizoen. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 12.40 uur. Een Zwarte Ooievaar vloog voor de telpost langs om 13.11 uur. Een Juveniele Wespendief werd op hoogte ontdekt om 13.53 uur. Verder werden nog 3 Sperwers, 2 Buizerden en 2 Torenvalken geteld. Een groep van 14 Ooievaars werd op grote hoogte ontdekt om 14.15 uur. De vogels zaten zo hoog dat ze in de wolken verdwenen. De vogels zijn later om 15.30 uur in België waargenomen boven de telpost Kristallijn Maatheide. In totaal werden vandaag 356 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

04-09-2010

Zaterdag werd begonnen met tellen om 06.15 uur en er werd geteld tot 18.00 uur. Er stond een zwakke tot matige wind die de hele dag uit het noorden kwam. Het was half bewolkt en het werd 17 graden. Het werd een telling met een leuk aantal rovers. 5 Bruine Kiekendieven werden geteld, dit zijn de details: 1x juv 10.05, 1x juv 13.20, 1x juv 14.55, 1x juv 16.55 en om 17.02 de laatste met een onbekend kleed. Verder werden nog 1 Havik, 2 Sperwers, 5 Buizerden, 1 Torenvalk en 3 Boomvalken geteld. Een groepje van 5 Wintertalingen vloog over. In de maïs werd een Fitis gehoord. De Boerenzwaluwen waren in de meerderheid met 562 exemplaren, ook werden 66 Huiszwaluwen geteld. Vandaag werden in totaal 825 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

Tapuit ©Toy Janssen

05-09-2010

Zondag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd geteld tot 17.00 uur. Er stond een zwakke tot matige noordoostelijke wind kracht 1 tot 3. Het was de hele dag licht bewolkt met in de middag stapelwolken. Het werd 18 graden. Ook vandaag een dag met leuke roofvogeltrek. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 10.35 uur. Later op de dag om 13.43 uur werd nog een juveniele Bruine Kiekendief gezien. Een goed aantal van 3 Visarenden werd geteld, dit zijn de details: 1x 9.40, en 2x 13.40 uur. Verder werden nog 6 Sperwers, 14 Buizerden, 1 Torenvalk en 1 Boomvalk geteld. 2 juveniele Bergeenden werden gezien om 11.25 uur, deze soort is erg schaars op onze telpost. 720 Boerenzwaluwen, 100 Huiszwaluwen en 1 Oeverzwaluw konden worden genoteerd. In totaal werden vandaag 1021 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken        
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje    
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans    
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans    
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter    
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel    
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek    
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper    
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier    
09. Buizerd 38. Groenling 67. Smelleken    
10. Visarend 39. Kneu 68. Morinelplevier    
11. Torenvalk 40. Kruisbek 69. Koolmees    
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw 70. Vink    
13. Slechtvalk 42. Goudvink 71. Blauwe Kiekendief    
14. Scholekster 43. Staartmees 72. Zillverplevier    
15. Kievit 44. Rietgors 73. Halsbandparkiet    
16. Watersnip 45. Purperreiger 74. Grasmus    
17. Regenwulp 46. Wespendief 75. Tjiftjaf    
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief 76. Havik*    
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk 77. Kleine Jager#    
20. Witgat 49. Goudplevier 78. Gekraagde Roodstaart*    
21.Zwartkopmeeuw# 50. Groenpootruiter 79. Grote Lijster*    
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper 80. Fitis*    
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik 81. Roek*    
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart 82. Ringmus*    
25. Holenduif 54. Tapuit 83. Roodborsttapuit*    
26. Zomertortel 55. Merel 84. Bergeend*    
27. Gierzwaluw 56. Kauw      
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees      
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper#      

* = Nieuwe soort voor telpost

# = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

1.    Zwartkopmeeuw
2.    Krombekstrandloper
3.    Kleine Jager

Nieuwe dagrecords in 2010:

03-08-2010    82 Kleine Mantelmeeuwen
13-08-2010    13 Witgatjes   
28-08-2010    2 Zilverplevieren

©Vogelwacht Uden e.o.