Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 2 (8 aug - 14 aug)


Wespendief ©Marc Gottenbos

08-08-2011

Maandag is begonnen met tellen om 18.00 uur en er is geteld tot 20.00 uur. Er stond een stevige noordwesten wind kracht 4. Het was zwaar bewolkt en het werd 19 graden. Door slecht weer is overdag niet geteld. De avond telling was met 1 Kleine Mantelmeeuw ook niet veel soeps.

09-08-2011

Dinsdag is begonnen met tellen om 7.30 uur en er is met tussenpozen geteld tot 20.00 uur. In de ochtend stond er een zwakke zuidwesten wind die na 11 uur naar het noordwesten draaide en toenam tot een kracht 2 tot 4. Het was overwegend zwaar bewolkt en het werd 19 graden. Er werden redelijk wat Boerenzwaluwen (407) geteld. Daarnaast werden 1 Oeverzwaluw, 48 Huiszwaluwen en 16 Gierzwaluwen genoteerd. De eerste Kruisbek van het seizoen vloog over. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. In totaal werden 501 vogels geteld verdeeld over 13 soorten.
 
Koninginnepage ©Carel vd Sanden

10-08-2011

Woensdag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 20.00 uur. Er stond en zuidwesten wind kracht 1 tot 3. In de ochtend was er vrijwel geen bewolking maar later op de dag trok het helemaal dicht en dat bleef zo tot het eind van de telling. Het werd vandaag 21 graden. In de ochtend werd een groepje van 3 Ooievaars waargenomen.  2 Boomvalken vlogen richting het zuiden en dit geld ook voor 3 Wulpen. De vlinders deden het beter dan de vogels en vandaag werden 3 Koninginnepages geteld, een nieuw dagrecord. In totaal werden vandaag 137 vogels geteld verdeeld over 13 soorten.

11-08-2011

Donderdag werd begonnen met tellen om 8.20 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele telling een matige zuidwesten wind kracht 3 tot 4. Het was overwegend half bewolkt en het werd 22 graden. Er begint iets meer activiteit te komen op de telpost. De eerste Lepelaar werd geteld en om 14.35 uur kon de eerste Zwarte Ooievaar genoteerd worden. 2 Juveniele Buizerden en een Sperwer vlogen over. De Gierzwaluwen deden het niet verkeerd met 54 exemplaren. In totaal werden 298 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.

12-08-2011

Vrijdag is begonnen met tellen om 13.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 20.30 uur. Er stond een zwakke zuidwesten wind die later in de middag draaide naar het noordwesten en toenam tot een kracht 4. Het was overwegend zwaar bewolkt en alleen later op de avond klaarde het iets op. Het werd vandaag 22 graden. De 2deZwarte Ooievaar van het seizoen kwam om 14.57 uur recht over de telpost gevlogen, de vogel vloog in noordelijke richting. In de avond werd een Visdiefje waargenomen, ook deze vogel vloog in noordelijke richting. Naast een Regenwulp en een Koninginnepage valt er niet veel bijzonders te vermelden. In totaal werden 194 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.
 
 Holenduif ©Marc Gottenbos                                                                             Tapuit ©Willie de Vries

13-08-2011

Zaterdag is begonnen met tellen om 6.00 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele dag een zwakke zuiden wind kracht 1. Het was de hele dag zwaar bewolkt en vooral in de ochtend was er veel regen. Het werd vandaag 23 graden. Het wil maar niet beter worden met het weer en dat heeft natuurlijk zijn effect op de tellingen. Ook vandaag was hierop geen uitzondering, dus nog steeds geen aantallen. In de ochtend ontdekte we een Bosrietzanger in de maïs die zat roepen. Een juveniele Visarend werd gezien om 14.05 uur. 2 juveniele Bruine Kiekendieven werden gezien, de eerste op 12.20 uur en de tweede op 12.49 uur. Verder valt er niet veel te vermelden, in totaal werden 168 vogels geteld verdeeld over 18 soorten.

14-08-2011

Zondag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond bijna geen wind die uit verschillende hoeken kwam. Vooral de ochtend werd gekenmerkt door zware regen. Ook in de middag werden we regelmatig getrakteerd op een bui. Het was dan ook de hele dag zwaar bewolkt en het werd 22 graden. De eerste Tapuit van het seizoen werd op de lijst gezet. Verder bleef het erg rustig, in totaal werden 114 vogels geteld verdeeld over 12 soorten.

Boomvalk ©Marc Gottenbos

Soorten tot nu toe op de telpost in 2011:

Statistieken    
01. Aalscholver 30. Graspieper      
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart      
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart      
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart      
05. Ooievaar 34. Paapje      
06. Grauwe Gans 35. Grote Lijster      
07. Nijlgans 36. Grasmus      
08. Wilde Eend 37. Spreeuw      
09. Wespendief 38. Ringmus      
10. Bruine Kiekendief 39. Groenling      
11. Sperwer 40. Putter      
12. Visarend 41. Kneu      
13. Boomvalk 42. Zwarte Ooievaar*      
14. Slechtvalk 43. Lepelaar*      
15. Goudplevier 44. Buizerd*      
16. Watersnip 45. Witgat*      
17. Regenwulp 46. Visdief*      
18. Wulp 47. Tapuit*      
19. Kokmeeuw 48. Bosrietzanger*      
20. Kleine Mantelmeeuw 49. Kruisbek*      
21. Zilvermeeuw        
22. Holenduif        
23. Zomertortel        
24. Gierzwaluw        
25. Boomleeuwerik        
26. Oeverzwaluw        
27. Boerenzwaluw        
28. Huiszwaluw        
29. Boompieper        

# = Nieuwe soort voor telpost
* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2011:

Nieuwe dagrecords in 2011:

01-08-2011 2 Zwarte Roodstaarten (evenaring)
07-08-2011 3 Purperreigers

© Vogelwacht Uden e.o.