Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen
Helaas is er geen verslag meer gemaakt en volstaan we hier met enkele tabellen.

Overzicht aantallen en uren augustus:

JaarUren augustusAantallen vogels augustusPer uurSoorten vogels augustus
2000 0:00:00 0 0 0
2001 73:00:00 3069 42 40
2002 99:00:00 3596 36 56
2003 111:30:00 3500 31 48
2004 74:29:00 2533 34 35
2005 175:25:00 4766 27 69
2006 173:05:00 5201 30 55
2007 235:38:00 13.231 56 73
2008 463:44:00 20.181 44 86
2009 316:54:00 8281 26 62
2010 318:45:00 9779 31 76
2011 216:40:00 6875 32 60

Top 3 vogelsoort augustus:

JaarNr. 1Nr. 2Nr. 3
2000      
2001 Boerenzwaluw 1319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5856 Boerenzwaluw 4554 Huiszwaluw 726
2008 Boerenzwaluw 9225 Huiszwaluw 3221 Kokmeeuw 1904
2009 Boerenzwaluw 2847 Huiszwaluw 2372 Kokmeeuw 833
2010 Boerenzwaluw 4223 Huiszwaluw 2126 Kievit 651
2011 Boerenzwaluw 3395 Huiszwaluw 1047 Gierzwaluw 341

Aantallen per soort in augustus:

Jaar/SoortOoievaarWespen diefBruine KiekendiefVis arendMorinel plevierZomer tortelGier zwaluwDuin pieperBoom pieperGele Kwikstaart
2000                    
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1     13 158   165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563   179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5856 1 122 405
2008 165 93 37 9 7 51 1128 6 105 919
2009 57 57 15 10 3 13 275 7 107 352
2010 16 16 24 11 2 22 492 3 200 366
2011 105 25 12 6 2 32 341 3 71 321

Soorten tot nu toe op de telpost in 2011:

Statistieken    
01. Graspieper 30. Slechtvalk 59. Nachtzwaluw    
02. Aalscholver 31. Wulp 60. Morinelplevier    
03. Huiszwaluw 32. Patrijs 61. Smelleken    
04. Gele Kwikstaart 33. Sperwer 62. Bosuil    
05. Witte Kwikstaart 34. Boompieper 63. Kleine Karekiet    
06. Grauwe Gans 35. Paapje 64. Grote Gele Kwikstaart    
07. Blauwe Reiger 36. Havik 65. Appelvink    
08. Ringmus 37. Ooievaar 66. Duinpieper    
09. Nijlgans 38. Grote lijster 67. Zilverplevier    
10. Kokmeeuw 39. Putter      
11. Bruine Kiekendief 40. Zilvermeeuw      
12. Kleine Mantelmeeuw 41. Buizerd      
13. Boomleeuwerik 42. Visarend      
14. Roodborsttapuit 43. Grasmus      
15. Torenvalk 44. Zwarte Kraai      
16. Boomvalk 45. Spreeuw      
17. Wespendief 46. Grote Zilverreiger      
18. Wilde Eend 47. Purperreiger      
19. Gierzwaluw 48. Kruisbek      
20. Zomertortel 49. Witgat      
21. Regenwulp 50. Zwarte Ooievaar      
22. Boerenzwaluw 51. Lepelaar      
23. Holenduif 52. Visdief      
24. Groenling 53. Bosrietzanger      
25. Goudplevier 54. Tapuit      
26. Oeverzwaluw 55. Kievit      
27. Zwarte Roodstaart 56. Groenpootruiter      
28. Kneu 57. Stormmeeuw      
29. Watersnip 58. Casarca      

# = Nieuwe soort voor telpost
* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2011:


© Vogelwacht Uden e.o.