Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen
Helaas is er geen verslag meer gemaakt en volstaan we hier met enkele tabellen.

Overzicht aantallen en uren september:

Jaar Uren september Aantallen vogels september Per uur Soorten vogels september
2000 103:01:00 4.886 47 54
2001 89:49:00 11.494 128 51
2002 167:59:00 11.699 70 64
2003 103:01:00 4.886 47 59
2004 89:49:00 11.494 128 61
2005 167:59:00 11.699 70 80
2006 212:25:00 15.629 74 77
2007 222:18:00 34.670 156 94
2008 394:57:00 47.794 121 89
2009 194:04:00 15.946 82 65
2010 254:42:00 40.152 158 82
2011 265:15:00 30.591 115 84

Top 3 vogelsoort september:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 2.294 Boerenzwaluw 2.109 Graspieper 1.170
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870
2008 Boerenzwaluw 34.102 Huiszwaluw 3.806 Graspieper 1.967
2009 Boerenzwaluw 9.899 Huiszwaluw 1.847 Graspieper 827
2010 Boerenzwaluw 29.473 Graspieper 1.698 Huiszwaluw 1.640
2011 Boerenzwaluw 19.240 Spreeuw 2.178 Graspieper 1.929

Aantallen per soort in september:

Jaar/Soort Wespen dief Rode wouw Bruine Kiekendief Sperwer Buizerd Vis arend Toren valk Smelleken Boom valk Slecht valk
2000 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2001 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2002 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2003 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2004 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2005 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2006 4 0 41 81 154 5 21 10 20 5
2007 3 1 9 122 87 2 6 10 34 1
2008 49 3 74 240 150 20 8 17 22 8
2009 2 1 22 135 35 3 6 4 13 5
2010 3 2 40 88 249 13 14 17 16 6
2011 9 3 53 73 135 6 12 16 11 5

Aantallen per soort in september:

Jaar/Soort Wespen dief Rode wouw Bruine Kiekendief Sperwer Buizerd Vis arend Toren valk Smelleken Boom valk Slecht valk
2000 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2001 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2002 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2003 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2004 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2005 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2006 4 0 41 81 154 5 21 10 20 5
2007 3 1 9 122 87 2 6 10 34 1
2008 49 3 74 240 150 20 8 17 22 8
2009 2 1 22 135 35 3 6 4 13 5
2010 3 2 40 88 249 13 14 17 16 6
2011 9 3 53 73 135 6 12 16 11 5

Soorten tot nu toe op de telpost in 2011:

Statistieken    
01. Graspieper30. Slechtvalk59. Nachtzwaluw88. Kramsvogel 
02. Aalscholver31. Wulp60. Morinelplevier89. Merel 
03. Huiszwaluw32. Patrijs61. Smelleken90. Geelgors 
04. Gele Kwikstaart33. Sperwer62. Bosuil91. Gaai 
05. Witte Kwikstaart34. Boompieper63. Kleine Karekiet92. Grote Canadese Gans 
06. Grauwe Gans35. Paapje64. Grote Gele Kwikstaart93. Houtduif 
07. Blauwe Reiger36. Havik65. Appelvink94. Huismus 
08. Ringmus37. Ooievaar66. Duinpieper95. Sijs 
09. Nijlgans38. Grote lijster67. Zilverplevier96. Kolgans 
10. Kokmeeuw39. Putter68. Vink97. Zwarte Ruiter 
11. Bruine Kiekendief40. Zilvermeeuw69. Tjiftjaf98. Raaf# 
12. Kleine Mantelmeeuw41. Buizerd70. Koekoek99. Roek 
13. Boomleeuwerik42. Visarend71. Ortolaan100. Ekster 
14. Roodborsttapuit43. Grasmus72. Zanglijster  
15. Torenvalk44. Zwarte Kraai73. Krakeend  
16. Boomvalk45. Spreeuw74. Rietgors  
17. Wespendief46. Grote Zilverreiger75. Koolmees  
18. Wilde Eend47. Purperreiger76. Blauwe Kiekendief  
19. Gierzwaluw48. Kruisbek77. Knobbelzwaan  
20. Zomertortel49. Witgat78. Heggenmus  
21. Regenwulp50. Zwarte Ooievaar79. Grauwe Kiekendief  
22. Boerenzwaluw51. Lepelaar80. Kauw  
23. Holenduif52. Visdief81. Wielewaal#  
24. Groenling53. Bosrietzanger82. Bosruiter  
25. Goudplevier54. Tapuit83. Matkop  
26. Oeverzwaluw55. Kievit84. Rode Wouw  
27. Zwarte Roodstaart56. Groenpootruiter85. Pimpelmees  
28. Kneu57. Stormmeeuw86. Turkse Tortel  
29. Watersnip58. Casarca87. Steppekiekendief#  

# = Nieuwe soort voor telpost
* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2011:

14-09-2011 Wielewaal
17-09-2011 Steppekiekendief
29-09-2011 Raaf

© Vogelwacht Uden e.o.