Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen
Helaas is er geen verslag meer gemaakt en volstaan we hier met enkele tabellen.

Overzicht aantallen en uren oktober:

Jaar Uren oktober Aantallen vogels oktober Per uur
2000 44:00:00 14.355 326
2001 82:00:00 36.941 450
2002 67:00:00 23.643 353
2003 115:11:00 34.822 302
2004 148:12:00 62.630 423
2005 170:38:00 109.131 640
2006 193:20:00 157.003 812
2007 184:09:00 105.755 574
2008 350:18:00 299.530 855
2009 204:26:00 89.698 439
2010 250:05:00 185.568 742
2011 207:40:00 146.343 705

Top 3 vogelsoort oktober:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Spreeuw 8.558 Vink 6.665 Graspieper 6.630
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978
2008 Vink 158.361 Spreeuw 32.606 Koperwiek 21.388
2009 Vink 24.545 Spreeuw 22.921 Houtduif 8.036
2010 Vink 79.792 Spreeuw 44.063 Houtduif 14.800
2011 Spreeuw 40.862 Vink 37.397 Houtduif 18.692

Aantallen per soort in oktober:

Jaar/Soort Aal scholver Kol gans Grauwe gans Sperwer Buizerd Smelleken Veld leeuwerik Gras pieper Koper wiek Keep Riet gors
2000 202 0 6 12 25 0 3.481 1.982 210 58 54
2001 349 20 72 50 86 5 6.255 6.630 425 169 216
2002 700 0 331 28 34 3 1.418 2.616 600 36 135
2003 673 108 629 93 514 8 1.201 2.582 1.459 500 228
2004 1.121 693 1.283 115 218 8 6.764 8.678 3.399 112 174
2005 722 1.523 583 191 541 15 11.636 4.652 6.514 357 322
2006 2.124 698 444 310 972 25 17.322 22.354 17.111 143 376
2007 1.447 1.737 3.499 321 1.040 11 6.500 4.013 6.651 1.854 668
2008 2.947 452 930 462 412 35 21.204 12.187 21.388 1.650 1.061
2009 1.283 2.082 2.275 164 266 17 2.576 5.157 3.667 947 480
2010 1.190 2.323 1.004 480 819 16 7.959 3.329 1.580 2.902 489
2011 1.075 4.587 1.242 336 1.669 19 13.021 4.684 5.475 476 578

Soorten tot nu toe op de telpost in 2011:

Statistieken    
01. Graspieper30. Slechtvalk59. Nachtzwaluw88. Kramsvogel117. Tafeleend#
02. Aalscholver31. Wulp60. Morinelplevier89. Merel 
03. Huiszwaluw32. Patrijs61. Smelleken90. Geelgors 
04. Gele Kwikstaart33. Sperwer62. Bosuil91. Gaai 
05. Witte Kwikstaart34. Boompieper63. Kleine Karekiet92. Grote Canadese Gans 
06. Grauwe Gans35. Paapje64. Grote Gele Kwikstaart93. Houtduif 
07. Blauwe Reiger36. Havik65. Appelvink94. Huismus 
08. Ringmus37. Ooievaar66. Duinpieper95. Sijs 
09. Nijlgans38. Grote lijster67. Zilverplevier96. Kolgans 
10. Kokmeeuw39. Putter68. Vink97. Zwarte Ruiter 
11. Bruine Kiekendief40. Zilvermeeuw69. Tjiftjaf98. Raaf# 
12. Kleine Mantelmeeuw41. Buizerd70. Koekoek99. Roek 
13. Boomleeuwerik42. Visarend71. Ortolaan100. Ekster 
14. Roodborsttapuit43. Grasmus72. Zanglijster101. Veldleeuwerik 
15. Torenvalk44. Zwarte Kraai73. Krakeend102. Koperwiek 
16. Boomvalk45. Spreeuw74. Rietgors103. Keep 
17. Wespendief46. Grote Zilverreiger75. Koolmees104. Rietgans spec. 
18. Wilde Eend47. Purperreiger76. Blauwe Kiekendief105. Toendrarietgans 
19. Gierzwaluw48. Kruisbek77. Knobbelzwaan106. Slobeend 
20. Zomertortel49. Witgat78. Heggenmus107. Kuifeend 
21. Regenwulp50. Zwarte Ooievaar79. Grauwe Kiekendief108. Ruigpootbuizerd 
22. Boerenzwaluw51. Lepelaar80. Kauw109 Kraanvogel 
23. Holenduif52. Visdief81. Wielewaal#110. Waterpieper 
24. Groenling53. Bosrietzanger82. Bosruiter111. Zwarte mees 
25. Goudplevier54. Tapuit83. Matkop112. Velduil 
26. Oeverzwaluw55. Kievit84. Rode Wouw113. Klapekster 
27. Zwarte Roodstaart56. Groenpootruiter85. Pimpelmees114. Kleine Bonte Specht 
28. Kneu57. Stormmeeuw86. Turkse Tortel115. Kleine Zwaan 
29. Watersnip58. Casarca87. Steppekiekendief#116. Barmsijs spec. 

# = Nieuwe soort voor telpost
* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2011:

14-sep-2011 Wielewaal
17-sep-2011 Steppekiekendief
29-sep-2011 Raaf
29-okt-2011 Tafeleend

© Vogelwacht Uden e.o.