Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen
Helaas is er geen verslag meer gemaakt en volstaan we hier met enkele tabellen.

Overzicht aantallen en uren november:

JaarUren novemberAantallen vogels novemberPer uurSoorten vogels november
20009:00:001.34715030
200158:00:008.71515040
200238:00:0010.55827844
200343:00:0014.95234847
200430:07:007.91626340
200540:37:0019.12147153
200675:08:0038.39251148
200781:30:0051.39463152
2008280:18:0063.40129071
200984:30:0041.00948552
201076:55:0024.82232356
201188:05:0030.64834860

Top 3 vogelsoort november:

JaarNr. 1Nr. 2Nr. 3
2000Veldleeuwerik 336Spreeuw 224Houtduif 192
2001Houtduif 4.247Kievit 684Spreeuw 436
2002Houtduif 6.004Kievit 1.291Spreeuw 1.107
2003Houtduif 10.096Spreeuw 1.793Vink 838
2004Kolgans 2.023Houtduif 1.723Grauwe Gans 1.009
2005Houtduif 11.815Vink 2.818Veldleeuwerik 964
2006Houtduif 10.899Vink 5.658Kramsvogel 5.478
2007Houtduif 33.182Spreeuw 5.158Kolgans 2.975
2008Houtduif 33.137Spreeuw 7.105Grauwe Gans 3.664
2009Spreeuw 16.032Houtduif 15.759Kievit 1.680
2010Houtduif 12.859Kramsvogel 2.102Vink 2.037
2011Spreeuw 17.705Houtduif 3.837Kievit 2.535

Aantallen per soort in november:

Jaar/SoortKleine zwaanKievitHoutduifKramsvogelVinkKeep
20001461921650
200106844.24721564782
2002321.2916.0041443408
20031453310.09618683898
2004444231.7233244119
20051526011.8151682.818432
2006592.61210.8995.4785.6582.322
20078244332.6381.7191.887699
20083613.17033.1371.9352.916194
2009371.68015.7599061.340100
20107459712.8592.1022.037289
2011412.5353.83733631187

Seizoen vanaf 2000 tot heden

Overzicht aantallen en uren seizoenen:

JaarUrenAantallen vogelsPer uurSoorten vogels
200093:00:0023.88425759
2001387:00:0057.95815092
2002316:00:0054.61117385
2003372:42:0058.16015695
2004342:37:0084.57324792
2005554:39:00144.717261116
2006657:43:00216.226329106
2007723:35:00205.050283128
20081488:17:00430.907290141
2009799:54:00154.891194102
2010900:27:00260.321289132
2011834:45:00215.049258120

Top 3 vogelsoort:

JaarNr.1Nr.2Nr.3
2000Spreeuw 7.014Veldleeuwerik 4.441Graspieper 3.326
2001Spreeuw 10.720Graspieper 8.277Veldleeuwerik 6.693
2002Spreeuw 13.532Boerenzwaluw 10.355Vink 6.976
2003Houtduif 15.192Vink 9.762Spreeuw 8.404
2004Spreeuw 16.477Vink 12.806Graspieper 12.220
2005Spreeuw 31.937Houtduif 28.181Vink 26.532
2006Vink 53.459Spreeuw 33.406Graspieper 24.202
2007Houtduif 46.166Spreeuw 34.383Vink 30.152
2008Vink 162.632Houtduif 52.987Boerenzwaluw 43.617
2009Spreeuw 39.125Vink 26.056Houtduif 23.799
2010Vink 82.929Spreeuw 46.061Boerenzwaluw 34.797
2011Spreeuw 60.750Vink 38.639Boerenzwaluw 22.700

Overzicht van nieuwe soorten per jaar vanaf 2000

DatumSoortDatumSoortDatumSoortDatumSoort
1-aug-01Zomertortel4-aug-01Wespendief4-aug-01Regenwulp11-aug-01Boom leeuwerik
11-aug-01Gierzwaluw12-aug-01Kleine Mantelmeeuw17-aug-01Witgat18-aug-01Scholekster
18-aug-01Stormmeeuw19-aug-01Grasmus19-aug-01Wilde Eend19-aug-01Zwarte Wouw
25-aug-01Kruisbek26-aug-01Grauwe Kiekendief28-aug-01Slobeend1-sep-01Grote Bonte Specht
9-sep-01Roodborsttapuit17-sep-01Grauwe Gors21-sep-01Visarend22-sep-01Bonte Strandloper
22-sep-01Bosruiter22-sep-01Ooievaar23-sep-01Staartmees28-sep-01Zwartkop
29-sep-01Groenpootruiter30-sep-01barmsijs spec6-okt-01rietgans spec.7-okt-01Zwarte Specht
13-okt-01Rode Wouw14-okt-01Goudvink26-okt-01Kolgans27-okt-01Velduil
28-okt-01Oeverpieper3-nov-01Wilde Zwaan10-nov-01Europese Kanarie10-nov-01Knobbel zwaan
10-nov-01Winterkoning17-nov-01Wintertaling    
2-aug-02Grote Mantelmeeuw3-aug-02Zwarte Ooievaar8-sep-02Duinpieper13-sep-02Turkse Tortel
14-sep-02Smient17-sep-02Houtsnip17-okt-02Koolmees20-okt-02Strand leeuwerik
20-okt-02Zwarte Roodstaart2-nov-02Kleine Zwaan15-nov-02Roodborst  
3-aug-03Fitis21-aug-03Nachtzwaluw7-sep-03Fuut7-sep-03Ortolaan
27-sep-03Grote Zilverreiger3-okt-03Morinelplevier5-okt-03Ekster12-okt-03Goudhaantje
12-okt-03Klapekster14-okt-03Bastaardarend15-okt-03Waterpieper18-okt-03Brandgans
28-okt-03Sneeuwgors7-nov-03Toendrarietgans    
1-aug-04Koekoek17-sep-04Dwergarend26-sep-04Zwarte Ruiter13-okt-04Beflijster
13-nov-04Noordse (trompet) Goudvink      
10-aug-05Zilverplevier16-aug-05Casarca16-aug-05Kuifeend17-aug-05Grote Canadese Gans
21-aug-05Halsbandparkiet21-aug-05Kemphaan29-aug-05Bosrietzanger4-sep-05Zwarte Mees
10-sep-05Boomklever10-sep-05Grote Pieper13-sep-05Roodpootvalk17-sep-05Pijlstaart
24-sep-05Draaihals4-okt-05IJsgors29-okt-05Huismus29-okt-05Kleine Rietgans
29-okt-05Zeearend      
17-aug-06Tuinfluiter9-sep-06Blauwborst16-okt-06Kraanvogel17-okt-06vorkstaart plevier spec
3-aug-07Kleine Karekiet11-aug-07Bergeend11-aug-07Kwartel12-aug-07Purperreiger
25-aug-07Geelpootmeeuw29-aug-07Gekraagde Roodstaart30-aug-07Appelvink1-sep-07Snor
8-sep-07Matkop9-sep-07Rosse Grutto15-sep-07Visdief25-sep-07Bontbek plevier
22-okt-07Dwerggors23-okt-07Taigarietgans12-nov-07Middelste Jager  
12-aug-08Krakeend14-aug-08Groene Specht23-aug-08Lepelaar28-aug-08Oeverloper
31-aug-08Kanoet11-sep-08Noordse Kwikstaart26-okt-08Pontische Meeuw31-okt-08Pestvogel
8-nov-08Grote Zaagbek27-nov-08Rotgans28-nov-08Ruigpoot buizerd  
5-aug-09Fazant19-aug-09Grauwe Klauwier30-okt-09Bonte Kraai11-nov-09Indische Gans
2-aug-10Patrijs5-aug-10Zwartkop meeuw11-aug-10Ransuil30-aug-10Kleine Jager
11-sep-10Bosuil23-okt-10Sneeuwgans25-okt-10Zwarte Zwaan  
14-sep-11Wielewaal17-sep-11Steppekiekendief29-sep-11Raaf29-okt-11Tafeleend
12-nov-11Jan-van-Gent      

Soorten tot nu toe op de telpost in 2011:

Statistieken    
01. Graspieper30. Slechtvalk59. Nachtzwaluw88. Kramsvogel117. Tafeleend#
02. Aalscholver31. Wulp60. Morinelplevier89. Merel118. Jan van Gent#
03. Huiszwaluw32. Patrijs61. Smelleken90. Geelgors119. Kleine Rietgans
04. Gele Kwikstaart33. Sperwer62. Bosuil91. Gaai120. IJsgors
05. Witte Kwikstaart34. Boompieper63. Kleine Karekiet92. Grote Canadese Gans 
06. Grauwe Gans35. Paapje64. Grote Gele Kwikstaart93. Houtduif 
07. Blauwe Reiger36. Havik65. Appelvink94. Huismus 
08. Ringmus37. Ooievaar66. Duinpieper95. Sijs 
09. Nijlgans38. Grote lijster67. Zilverplevier96. Kolgans 
10. Kokmeeuw39. Putter68. Vink97. Zwarte Ruiter 
11. Bruine Kiekendief40. Zilvermeeuw69. Tjiftjaf98. Raaf# 
12. Kleine Mantelmeeuw41. Buizerd70. Koekoek99. Roek 
13. Boomleeuwerik42. Visarend71. Ortolaan100. Ekster 
14. Roodborsttapuit43. Grasmus72. Zanglijster101. Veldleeuwerik 
15. Torenvalk44. Zwarte Kraai73. Krakeend102. Koperwiek 
16. Boomvalk45. Spreeuw74. Rietgors103. Keep 
17. Wespendief46. Grote Zilverreiger75. Koolmees104. Rietgans spec. 
18. Wilde Eend47. Purperreiger76. Blauwe Kiekendief105. Toendrarietgans 
19. Gierzwaluw48. Kruisbek77. Knobbelzwaan106. Slobeend 
20. Zomertortel49. Witgat78. Heggenmus107. Kuifeend 
21. Regenwulp50. Zwarte Ooievaar79. Grauwe Kiekendief108. Ruigpootbuizerd 
22. Boerenzwaluw51. Lepelaar80. Kauw109 Kraanvogel 
23. Holenduif52. Visdief81. Wielewaal#110. Waterpieper 
24. Groenling53. Bosrietzanger82. Bosruiter111. Zwarte mees 
25. Goudplevier54. Tapuit83. Matkop112. Velduil 
26. Oeverzwaluw55. Kievit84. Rode Wouw113. Klapekster 
27. Zwarte Roodstaart56. Groenpootruiter85. Pimpelmees114. Kleine Bonte Specht 
28. Kneu57. Stormmeeuw86. Turkse Tortel115. Kleine Zwaan 
29. Watersnip58. Casarca87. Steppekiekendief#116. Barmsijs spec. 

# = Nieuwe soort voor telpost
* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2011:

14-09-2011 Wielewaal
17-09-2011 Steppekiekendief
29-09-2011 Raaf
29-10-2011 Tafeleend
12-11-2011 Jan van Gent

© Vogelwacht Uden e.o.