Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 5 (27 aug - 2 sep)


Morinelplevier© Vogelwacht Uden e.o.

27 aug

De vijfde week begint met mist en slechts 10 °C. Het warmt wel lekker op vandaag, tot 23 °C maar de bewolking neemt in de loop van de dag ook steeds verder toe. De wind is zwak uit de zuidhoek. Om half tien de eerste Zanglijster van dit jaar en net na 11 uur de eerste Visarend. Om 12 uur een groep van 15 Ooievaars die hoog overkomen en het duurt wel even voordat die weg zijn. De tweede Visarend wordt om half twee gezien. Verder trekken er aardig van Atalanta’s door vandaag. Vandaag ook een Distelvlinder die langs de telpost komt, dit jaar geen algemene verschijning. ’s Avonds komt er nog een Bruine Kiekendief over, een volwassen vrouwtje. Tijdens het opruimen wordt er een Morinelplevier gehoord op het veldje achter de keet, waar de boer bezig is met zijn trekker. Vandaag 25 soorten, 741 exemplaren.

28 aug

Vandaag warmt het van 15 naar 23 °C op, het begint met regen, is ’s ochtends geheel bewolkt, maar ’s middag komen er opklaringen en ’s avonds is het zonnig. De zuidwestenwind waait tussen kracht 2 en 3. De Morinelplevier van gisteravond is teruggevonden en gefotografeerd. Lang bleef hij niet ter plaatse, in het eerste uur is is de vogel alweer weggevlogen. Om half 8 komt al de eerste Bruine Kiekendief langs. Om half 9 de eerste Duinpieper, een uur later nog twee vlak achter elkaar. Tussen 11 en 12 komen er zelfs 3 Duinpiepers langs, waarvan er 2 ter plaatse blijven, die worden om 7 uur nog gezien. In totaal 6 Duinpiepers en dat is dagrecord! Verder nog 2 Bruine Kiekendieven en een Slechtvalk en de eerste groepen Kieviten. Vandaag 19 soorten, 625 exemplaren.

29 aug

De Zuidwestenwind trekt in de loop van de dag aan tot kracht 4, het is half- tot onbewolkt en de temperatuur loopt op tot 24 °C. In alle vroegte vliegt er al een Wespendief over en een Slechtvalk. Een volwassen man Grauwe Kiekendief verrast ons om kwart voor 10. Net na 10en beginnen de Atalanta’s al te vliegen en vandaag tellen we er 45 en dat is een dagrecord. Om kwart voor 11 wordt er een Smelleken op de grond ontdekt, te ver voor een mooie foto, maar het beest blijft wel mooi een tijdje zitten. Het is onze eerste dit jaar. Vlak voor 12 uur komt er een Zwarte Ooievaar over, die door Brobbelbies-Zuid ook kan worden opgepikt.

Om 1 uur telefoon van Brobbelbies-zuid levert ons ook een Visarend op. Dit uur ook nog 2 Wespendieven en om 2 uur nog, dus 4 vandaag. Ook nog een roepende kwartel vandaag, de laatste dit jaar? Vandaag 24 soorten, 316 exemplaren.

30 aug

Vandaag half tot lichtbewolkt, niet warmer dan 21 °C en een matig zuidwest windje. Om half 10 werd de eerste Duinpieper ontdekt, om 12 uur vliegt de tweede over. Ondertussen vliegen er veel Holenduiven over, vandaag maar liefst 131. Om 2 uur een Witgatje overvliegend en om half 3 een Bruine Kiekendief Vrouw. Ook vandaag zijn de lokale Raven weer gezien. We zien ze niet elke dag, maar wel regelmatig. Vandaag 18 soorten, 645 exemplaren.

31 aug

Een natte dag, ’s morgens is er in de regen geteld, de wind zat nog in de zuidwest-hoek. ‘s Middags is er ook geteld, toen was het droog, was er meer wind uit de noordhoek. Ook ’s avonds is er weer geteld. In de ochtend toch een Wespendief en redelijk wat zwaluwen. Verder in de middag de eerste Grote Gele Kwikstaart van dit jaar. Vandaag 13 soorten, 288 exemplaren.

Augustus 2012

zit erop en ook dit jaar kunnen we concluderen dat de Gierzwaluwen al grotendeels weg zijn, alhoewel we er dit jaar meer dat de laatste jaren hebben geteld. Dankzij redelijk weer heeft het meer vogels per uur opgeleverd dan de laatste 3 jaar. Een van de belangrijkste ontbrekende soorten is wel de Zomertortel. Als broedvogel in de omgeving gaat deze soort heel hard achteruit, maar op doortrek was vorig jaar augustus nog goed voor 32 exemplaren. Dit jaar geen een! Wel al 85 Watersnippen, die vlogen wel goed. Sommige soorten zoals bijvoorbeeld de Gele Kwikstaartlieten het wat afweten, dit jaar maar 295, alhoewel de laatste jaren er tussen de 300 en 400 gewoon is. Wel weer mooie aantallen Ooievaars en ook genoeg Zwarte Ooievaars: 11 stuks. Ook de Duinpiepers doet het dit jaar weer goed, maar met 6 op een dag moet dat natuurlijk wel.

Overzicht aantallen en uren augustus:

JaarUren augustusAantallen vogels augustusPer uurSoorten vogels augustus
20000:00:00000
200173:00:0030694240
200299:00:0035963656
2003111:30:0035003148
200474:29:0025333435
2005175:25:0047662769
2006173:05:0052013055
2007235:38:0013.2315673
2008463:44:0020.1814486
2009316:54:0082812662
2010318:45:0097793176
2011216:40:0068753260
2012297:54:0098473375

Top 3 vogelsoort augustus:

JaarNr. 1Nr. 2Nr. 3
2000   
2001Boerenzwaluw 1319Gele Kwikstaart 235Houtduif 174
2002Boerenzwaluw 2262Gele Kwikstaart 223Kievit 116
2003Boerenzwaluw 1864Kievit 218Huiszwaluw 214
2004Boerenzwaluw 1349Gele Kwikstaart 383Gierzwaluw 258
2005Boerenzwaluw 2337Kokmeeuw 320Spreeuw 278
2006Boerenzwaluw 2664Gierzwaluw 563Gele Kwikstaart 304
2007Gierzwaluw 5856Boerenzwaluw 4554Huiszwaluw 726
2008Boerenzwaluw 9225Huiszwaluw 3221Kokmeeuw 1904
2009Boerenzwaluw 2847Huiszwaluw 2372Kokmeeuw 833
2010Boerenzwaluw 4223Huiszwaluw 2126Kievit 651
2011Boerenzwaluw 3395Huiszwaluw 1047Gierzwaluw 341
2012Boerenzwaluw 4403Huiszwaluw 1569Gierzwaluw 746

Aantallen per soort in augustus:

Jaar/SoortOoievaarWespen diefBruine KiekendiefVis arendMorinel plevierZomer tortelGier zwaluwDuin pieperBoom pieperGele Kwikstaart
2000          
2001011009258041383
2002068921391612215263
2003001  13158 16590
2004011009258041383
2005068921391612215263
20061348017563 179304
2007608110172958561122405
20081659337975111286105919
2009575715103132757107352
2010161624112224923200366
201110525126232341371321
2012812519410746995295

1 sep

Een heel fris begin 4 °C. Het is dan ook bijna onbewolkt en er is nauwelijks wind. In de loop van de dag wordt het wel lekker, 22 °C en tot halfbewolkt, de wind komt uit het noordwesten, maar niet meer dan kracht 1. Om half 8 al een Visarend. Kwart over 9 komt er een Ortolaan roepend over , die richting de kale boom vliegt. Daar gaat hij inzitten, maar er zitten nog meer vogels (Geelgors en Pimpelmees) die in en uit de boom vliegen. De elfde Ortolaan op de telpost, in september 2003 waren er 2 tegelijk. Even later een vrouwtje Blauwe Kiekendief, die zeker een uur rond de telpost aan het jagen is. Ze probeert zelfs Holenduiven te vangen en een van die Holenduiven mist nu wel de nodige veren. Tien voor 12 een late Gierzwaluw, maar vast niet de laatste. Deze dag vrij veel Gele Kwikstaarten; 64 en ter plaatse een Kleine Vuurvlinder. Vandaag 23 soorten, 606 exemplaren.

2 sep

Weer weinig wind deze dag, voornamelijk NW, het is tussen 9 en 23 °C en halfbewolkt. Om kwart voor 9 een juveniele Roodpootvalk boven de telpost en hij gaat zelfs op de grond zitten om na een kwartier weer weg te vliegen.
 
Dit is de zevende op onze telpost, altijd maar een tegelijk. Ondertussen zijn er een hoop mensen opgetrommeld en de tellers van Brobbelbies-zuid zijn er op tijd bij. Om kwart voor 10 trekt er een jonge Bruine Kiekendief over. Ondertussen arriveert de Brunchwandeling op de telpost , er is dus een hoop volk. Om 5 over 11 wordt de Ortolaan in een struik vlakbij de keet ontdekt, dus de gasten hebben geluk.
 
De rest van de dag nog 2 Bruine Kiekendieven, 1 Oeverzwaluw en wat Buizerdtrek en bijna 500 Boerenzwaluwen. De eerste Roek dit jaar konden we rond 9u30 noteren. Vandaag 24 soorten, 797 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2012:

Statistieken        
01. Aalscholver 30. Boompieper 59. Blauwborst    
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Kramsvogel    
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Grote Lijster    
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart 62. Bosrietzanger    
05. Zwarte Ooievaar 34. Groenling 63. Stormmeeuw    
06. Ooievaar 35. Kneu 64. jager spec.    
07. Grauwe Gans 36. Havik 65. Duinpieper    
08. Grote Canadese Gans 37. Buizerd 66. Fitis    
09. Nijlgans 38. Slechtvalk 67. Wintertaling    
10. Wilde Eend 39. Goudplevier 68. Heggenmus    
11. Wespendief 40. Zwartkopmeeuw 69. Kemphaan    
12. Bruine Kiekendief 41. Zilvermeeuw 70. Zanglijster *    
13. Blauwe Kiekendief 42. Visdief 71. Morinelplevier *    
14. Sperwer 43. Huiszwaluw 72. Grauwe Kiekendief *    
15. Visarend 44. Graspieper 73. Smelleken *    
16. Boomvalk 45. Paapje 74. Grote Gele Kwikstaart *    
17. Kraanvogel 46. Tapuit 75. Ortolaan *    
18. Kievit 47. Kleine Karekiet 76. Roodpootvalk *    
19. Watersnip 48. Tjiftjaf 77. Roek *    
20. Grutto # 49. Koolmees      
21. Regenwulp 50. Putter      
22. Wulp 51. Ringmus      
23. Witgat 52. Bontbekplevier     Distelvlinder *
24. Kokmeeuw 53. Groenpootruiter     Gehakkelde Aurelia
25. Kleine Mantelmeeuw 54. Casarca     Koninginnepage
26. Holenduif 55. Merel     Atalanta

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2012: Grutto

Nieuwe dagrecords in 2012: 

05-08-2012 Grutto 1

18-08-2012 Koninginnepage 4

28-8-2012 Duinpieper 6

29-8-2012 Atalanta 45

© Vogelwacht Uden e.o.