Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 10 (30 sep - 06 okt)

201 204Rietgans ©Harry Claasen                                                                                Kolgans ©Harry Claasen

Maandag 30-09-2013

Oostelijke wind die aantrekt tot kracht 3, weinig bewolking en maximaal 16 °C. Een prima teldag met de eerste Sijzen en veel Kolganzen, de op een na beste dag ooit op deze telpost. Rond kwart voor 9 komt er een groep van 4 Grote Zilverreigers over en in dit uur tellen we al 336 Kolganzen. Het volgende uur zijn het er 731 en groep van 9 ritganzen die als Toendrarietganzen herkenbaar in beeld komen. Ook een Bruine kiekendief komt er langs, maar te ver en met tegenlicht om iets over het kleed te zeggen. Om kwart voor 11 laat een Grote Pieper zich horen, het geluid wordt direct gecontroleerd, de vogel zien we helaas niet, het is de 8ste op deze telpost in al die jaren. Tussen 11 en 12 vliegen de Kolganzen nog steeds, maar de aantallen nemen al wel af. Om kwart over 11 komt er een Rode Wouw over, nummer 3 dit jaar. Tussen 1 en 2 vliegen er nog maar 20 Kolganzen langs, maar dit uurtje wordt mooi vol gemaakt met de 2e Rode Wouw van de dag. ’s Avonds is er ook nog geteld van 6 tot 8 uur en weer waren er Kolganzen op trek. In totaal vandaag 2295 Kolganzen, 7 Sperwers, 5 Buizerds, een Torenvalk en een Smelleken en de al genoemde sroofvogels. Vandaag 36 soorten, 3049 exemplaren.

September

Ook dit jaar veel Boerenzwaluwen in september, maar toch veel minder dan vorig jaar. Toch staat de Boerenzwaluw nog op 1 in de top3 talrijkste soorten, gevolgd door de Huiszwaluw en, opvallend, de Kolgans, die de laatste dagen van september massaal op trek waren (ook elders in Nederland), met op 30 september zelfs de op een na beste dag ooit voor de Kolgans. Vorig jaar stonden de Vink en de Graspieper nog in de top 3, dit jaar moet de trek daarvan nog op gang komen; maar 298 Vinken en 2651 Graspiepers. De Graspiepers beginnen de laatste dagen al wel te vliegen, maar de Vinken dus helemaal nog niet. Leuke zeldzaamheden waren er deze maand ook; er vloog nog een Morinelplevier langs en drie Zwarte Ruiters (samen), 2 Duinpiepers, drie Roodkeelpiepers en een Grote Pieper, Matkop (derde ooit) en natuurlijk de Zeearend van 18 september. En we hebben een dit jaar voor het eerst een Meerkoet op trek bij de telpost, de eerste nieuwe vogelsoort voor dit jaar. Misschien raar dat zo’n algemene soort nog niet eerder is vastgesteld, maar het zijn echte nachttrekkers. Er zijn ook nieuwe dagrecords gezet voor het Paapje (16 op 9 september), de Huiszwaluw (952 op 11 september) en de Zwarte Ruiter (3 op 24 september). Het vermelden waard is de laatste vrijdag deze maand, waar blijkbaar goede omstandigheden veel Buizerds deed besluiten om op pad te gaan met uiteindelijk 130 Buizerds al in september. En het duurde lang voordat het eerste Smelleken en de eerste Rode Wouw langs kwamen, maar op respectievelijk de 27e en de 28e september kwam dat toch goed. Ook de vlinders vlogen nog volop in september, tot aan het eind van de maand werden er nog Oranje Luzernevlinders gezien en niet op trek, maar wel leuk waren de diverse Kleine Parelmoervlinders op de akker voor de keet. Voor het eerst hebben we een Kolibrievlinder op de telpost gehad en wel op 12 september. Dit is een nachtvlindersoort die overdag vliegt en die ook trekgedrag vertoont.

Overzicht aantallen en uren september:

JaarUren septemberAantallen vogels septemberPer uurSoorten vogels september
2000103:01:004.8864754
200189:49:0011.49412851
2002167:59:0011.6997064
2003103:01:004.8864759
200489:49:0011.49412861
2005167:59:0011.6997080
2006212:25:0015.6297477
2007222:18:0034.67015694
2008394:57:0047.79412189
2009194:04:0015.9468265
2010254:42:0040.15215882
2011265:15:0030.59111584
2012235:00:0044.92419176
2013255:00:0037.48914780

Top 3 vogelsoort september:

JaarNr. 1Nr. 2Nr. 3
2000Spreeuw 2.294Boerenzwaluw 2.109Graspieper 1.170
2001Boerenzwaluw 3.695Spreeuw 1.703Graspieper 1.380
2002Boerenzwaluw 8.033Vink 2.996Graspieper 2.645
2003Boerenzwaluw 1.701Graspieper 1.417Gele Kwikstaart 246
2004Boerenzwaluw 4.078Graspieper 3.479Spreeuw 1.398
2005Boerenzwaluw 6.145Graspieper 1.739Kievit 502
2006Boerenzwaluw 9.130Graspieper 1.371Huiszwaluw 876
2007Boerenzwaluw 20.550Vink 3.157Spreeuw 2.870
2008Boerenzwaluw 34.102Huiszwaluw 3.806Graspieper 1.967
2009Boerenzwaluw 9.899Huiszwaluw 1.847Graspieper 827
2010Boerenzwaluw 29.473Graspieper 1.698Huiszwaluw 1.640
2011Boerenzwaluw 19.240Spreeuw 2.178Graspieper 1.929
2012Boerenzwaluw 27.701Graspieper 4.382Vink 3.610
2013Boerenzwaluw 19.892Huiszwaluw 5.460Kolgans 3.693

Aantallen per soort in september:

Jaar/SoortWespen diefRode wouwBruine KiekendiefSperwerBuizerdVis arendToren valkSmellekenBoom valkSlecht valk
20002153444000110
20010040535251
20023017332101970
20032153444000110
20040040535251
20053017332101970
200640418115452110205
2007319122872610341
20084937424015020817228
2009212213535364135
2010324088249131417166
201193537313561216115
2012102411969717456
20133412137251418599

dinsdag 01-10-2013

Met 6 °C een fris begin van de maand. De wind is noordelijk, maar draait naar oost en de bewolking lost geleidelijk op, terwijl het 12 °C wordt. In de eerste uurtjes is er weer trek van Kolganzen, maar lang niet zoveel als gisteren. Tussen 9 en 10 komen er nog wel 404 over, maar daarna wordt het snel stiller. Van de oktobertrekkers zoals Zanglijster en Gaai komen er wel enkele vogels over en tegen 11 uur komt er een Slechtvalk langs, maar verder is het nogal rustig na gisteren. Rond de middag is het blijkbaar warm genoeg voor Atalanta’s om te trekken, terwijl de thermometer maar 12 °C aangeeft. Er is ook nog een Oranje Luzernevlinder actief op de akker voor de telpost. Bij de telling ’s middags komen er nog veel Witte Kwikstaarten langs. Vandaag 24 soorten, 755 exemplaren.
5609309 5609305
 Sperwer met Zwarte Kraai ©Henk v.d. Acker

woensdag 02-10-2013

De zuidoosten wind waait flink door met kracht 4 en de bewolking trekt steeds verder dicht. Het wordt maximaal 14 °C. Het tweede teluurtje is lekker afwisselend met 15 soorten en daar zit een Witgat bij en een leuk groepje van 35 Sijzen. Aalscholver vliegen de hele ochtend leuk en de Borenzwaluwen zijn nog niet op, maar je ziet ze niet meer elk uur. Tussen 10 en 11 wordt de eerste groep Koperwieken van dit jaar gezien, een groep van 15 vogels. Ook de eerste Havik op trek zien we langskomen, het is een jonge vrouw Havik. Tot 12 uur komen er elk uur enig tientallen Vinken langs, dus die trek komt langzaam op gang. Vlak voor 3 uur komt er een adult vrouwtje Smelleken over. Vandaag 26 soorten, 659 exemplaren.

donderdag 03-10-2013

Ook vandaag weer veel wind (kracht 3 a 4) uit zuidoost, licht tot half bewolkt en maximaal 16 °C en dat was ’s middags tussen 3 en 4 uur. De harde wind uit de verkeerde richting zorgt er voor dat er niet vel trek is. Enkele ganzen en Aalscholvers en wat later op de ochtend Graspiepers en Vinken, aangevuld met een enkele Watersnip of Koolmees en er vliegen nog steeds Boerenzwaluwen over. Tussen 11 en 12 komen er nog een Buizerd en een Sperwer over. ’s Middags is er ook nog een periode geteld, waarbij er erg weinig vloog, maar wel twee juveniel Blauwe Kiekendiefvrouwtjes. Vandaag 17 soorten, 214 exemplaren.
5619089
Blauwe Kiekendief ©Henk v.d. Acker

vrijdag 04-10-2013

De wind draait via zuid richting zuidwest en het wordt een stuk warmer vandaag, maximaal 20 °C. In de ochtend is het halfbewolkt, ‘s avond geheel bewolkt. Deze ochtend wordt er pas om half 11 begonnen met tellen, het eerste half uurtje levert onder andere 10 Grote Lijsters op en weer een Blauwe Kiekendief, dit is ook juveniel vrouwtje en ze wordt die ochtend later nog een paar keer gezien. Tussen 11 en 12 komen er 25 Boerenzwaluwen over, dat is nog best veel. Verder komt de eerste Zwarte Mees van dit jaar langs, is dit een voorbode van weer een invasiejaar? Het volgende uur komt er nog een Sperwer en een volwassen man Slechtvalk langs. Best laat maar geen trek zijn de 2 Oranje Luzernevlinders die zich vandaag boven de akker laten zien. ’s Avonds is er van 6 tot 7 geteld en daarbij werden 2 Watersnippen gezien en ook de Blauwe Kiekendief van vanmorgen was weer aanwezig. Vandaag 21 soorten, 221 exemplaren.
0410 Blauwe Kiek Martien 5623173 0510 Grote Zilverreiger Henk 5627673Blauwe kiekendief ©Martien van Dooren                                                         Grote zilverreiger ©Henk v.d. Acker

zaterdag 05-10-2013

Een mistige dag met windkracht 0 , uit zuidoost tot noord, een enkel gaatje in de bewolking en maximaal 19 °C. Vandaag is de internationale vogeltrekteldag: Eurobirdwatch 13, helaas geen goed telweer. Tussen 8 en 9 vliegen er toch weer veel Kolganzen langs, 500 in totaal. Ook komt er weer een Blauwe Kiekendief langs, een volwassen vrouwtje dat al jagende richting zuid verdween. Vlak voor 12 uur komt er een juveniele Smelleken langs en rond de middag komen er wat Boerenzwaluwen en nog een Dagpauwoog over. In de middag trekt een aardig grote groep van Kieviten over. Onze top3 van vandaag is: 1. Kolgans (728); 2. Vink (294);.3. Grauwe Gans (95), de landelijke top3 is Kolgans, Spreeuw en Vink. Vandaag 30 soorten, 1325 exemplaren.

zondag 06-10-2013

Was het gisteren mistig, dat is het vandaag heel erg mistig. Het is dus bijna windstil en het zicht is maximaal 700 meter. Toch wordt het nog 20 °C. De msit is er wel de oorzaak van dat veel groepen Kolganzen alleen zijn gehoord en dus niet geteld. Het tweede teluur levert toch nog dik 100 Kolganzen op en verder onder andere een vijftal Wilde Eenden. Tussen 11 en 12 komen en ook Grauwe Ganzen over en 2 Sperwers en 4 Boerenzwaluwen die vast haast hebben. Rond half een komt er een mannetje Blauwe Kiekendief over en het volgende uur kunnen er zelfs 4 Buizerds en nog een Atalanta geteld worden. Ook de volgende uren is er nog Buizerdtrek met 5 en 1 Buizerd. Vink en Graspieper vlogen vandaag best goed met 299 en 186 exemplaren. Vandaag 30 soorten, 1054 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken        
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper 91. Zwarte Kraai  
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend 92. Toendrarietgans  
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw 93. Smelleken  
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart 94. Keep   
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit 95. Rode Wouw  
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel 96. Sijs*  
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan 97. Koperwiek*  
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier 98. Havik*  
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte SPecht 99. Zwarte mees*  
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief 70. Buizerd    
11. Slechtvalk 41. Kneu 71. Torenvalk    
12. Kievit 42. Bosrietzanger 72. Pimpelmees    
13. Watersnip 43. Graspieper 73. Geelgors    
14. Regenwulp 44. Kruisbek 74. Grauwe/Steppenkiekendief    
15. Wulp 45. Goudplevier 75. Groenpootruiter    
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans 76. Matkop    
17. Kokmeeuw 47. Ringmus 77. Kauw    
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend 78. Meerkoet#    
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees 79. Kauw    
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik 80. Gaai    
21. Zomertortel 51. Spreeuw 81. Zeearend    
22. Koekoek 52. Tapuit 82. Roodkeelpieper    
23. Gierzwaluw 53. Sperwer 83. Zanglijster    
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar 84. Knobbelzwaan    
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar 85. Grote Zilverreiger    
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw 86. Merel    
27. Boompieper 57. Houtduif 87. Zwarte Ruiter    
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karkekiet 88. Veldleeuwerik    
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf 89. Kolgans    
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier 90. Heggemus    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

DAGVLINDERS:

Koninginnepage
Oranje Luzernevlinder
Atalanta
Kleine Vos
Dagpauwoog
Distelvlinder
Groot Koolwitje
Gehakkelde Aurelia
Kolibrievlinder

Nieuwe Soorten in 2013:

1. Kolibrievlinder 12-09-2013
2. Meerkoet 15-09-2013

Nieuwe dagrecords in 2013:

01-08-2013 Zwarte Wouw 2
05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
21-08-2013 Kleine Vos 25
09-09-2013 Paapje 16
11-09-2013 Huiszwaluw 952
12-09-2013 Kolibrievlinder 1
24-09-2013 Zwarte Ruiter 3

© Vogelwacht Uden e.o.