Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 16 (11 nov - 17 nov)

 bord keet nov2013

maandag 11-11-2013

De temperatuur begint onder nul, maar loopt op tot 9 °C. Zuidwesten wind en ’s morgens geen bewolking, maar ’s middags is het dichtgetrokken. In de vroege ochtend komen er aardig wat Houtduiven, vinken en Kramsvogels over, later ook Spreeuwen en diverse ganzensoorten. Een eenzame Kleine Zwaan komt rond 9 uur over en dat uurtje vliegen er meer dan duizend Houtduiven. Verder nog diverse meeuwen vandaag: Storm-, Zilver- en Kokmeeuwen. Tussen 10 en 11 komt er een Turkse Tortel over, een ongewone gast hier. ’s Middags is er ook twee uur geteld en ook toen kwamen er een paar groepen ganzen over en zelfs nog wat roofvogels: 2 Buizerds, 2 Torenvalken en een juveniele Smelleken.
Vandaag 37 soorten, 3860 exemplaren.

dinsdag 12-11-2013

Vandaag is er niet geteld
DSCN4684 DSCN4698

woensdag 13-11-2013

Een wolkenloze hemel en dus vrij fris, maar uiteindelijk toch nog 12 °C, met windstil weer. Doordat de zon de grond opwarmt, komt er tussen 9 en 10 grondmist opzetten en is het zicht tijdelijk maar 100 meter richting de bosrand, maar dit is maar van korte duur. In de ochtend vliegt het goed, veel soorten en ook aardige aantallen, onder andere van ganzen. Niet alle ganzen kunnen op naam gebracht worden, want als ze voor de zon langs vliegen is er geen kleur en tekening te zien. Tussen 9 en 10 is een prima uur, er wordt een Roodborst geteld en dit is pas de tweede ooit op deze telpost. Verder komt er een Slechtvalk om kwart over 9 over, dit is een heel donker beest. Een groepje van 4 ganzen met goed licht blijken Kleine Rietganzen te zijn. Na 11 uur zijn de vogels uitgevlogen. ’s Middags is er ook nog geteld en komen er nog een paar Buizerds over.
Vandaag 31 soorten, 2506 exemplaren.

donderdag 14-11-2013

Matige (kracht 2) zuidwesten wind, geheel bewolkt met een klein buitje en 5 °C. De weersvoorspelling was een stuk slechter, maar er is toch nog een poosje geteld. Tussen 9 en 10 vliegt het goed, diverse groepen ganzen, Kieviten, Houtduiven en dergelijke. Er komt zelfs nog laag een Buizerd langs. Kramsvogels vliegen ook goed,  het is geen topdag, maar langs alle kanten komen er leuke groepen langs gevlogen. Er moet dan ook regelmatig aan de andere kant van de keet gekeken worden. Ook opvallend is dat er aardig wat Ringmussen langskomen. De Blauwe Kiekendief is vandaag niet gezien.
Vandaag 19 soorten, 960 exemplaren.

vrijdag 15-11-2013

Weinig wind uit variabele richting, half tot zwaar bewolkt en maximaal 8 °C. Ook deze ochtend weer veel ganzen in de lucht en vlak na 8 uur een groepje van 7 Kleine Zwanen. Volgens mij komen best vaak groepjes van 7 over, maar dat zal wel toeval zijn. Om kwart voor 9 komt er weer een Smelleken over, dat is nummer 28 dit jaar en dat maakt het een gemiddeld jaar. Ook vandaag komt er een Roodborst door de struiken langs, de derde ooit op deze telpost. Verder komen er kleine aantallen zangvogels door, een enkele Graspieper, een Koolmees, een Geelgors, enkele Rietgorzen. De ganzen blijven aardig vliegen en om kwart over 10 vliegt er een Kraanvogel helemaal in zijn eentje recht over de telpost. Helaas zijn er geen goede fotografen aanwezig, anders was er misschien wel een mooi plaatje van gemaakt. De Blauwe Kiekendief was vandaag weer aanwezig.
Vandaag 22 soorten, 709 exemplaren.

blauwe kiek 11-11-2013
Blauwe kiekendief ©Arend Vermaat

zaterdag 16-11-2013

De hele dag mist, nauwelijks wind en maximaal maar 5 °C. Het zicht varieert tussen de 250 meter en 600 meter. Veel trek is er dan ook niet. Toch worden er nog 10 soorten gezien. De leukste soorten zijn de Watersnip, de Sijzen en de Kruisbekken. De locale Blauwe Kiekendief is nog aanwezig en er wordt ook een Patrijs gehoord en er zingt een Roodborst. Ook een van de Raven is gemeld.
Vandaag 10 soorten, 47 exemplaren.

IMG 3276 kraanvogelnov 2013
Geelgors ©Harry Claassen                                                                               Kraanvogel ©Arend Vermaat

zondag 17-11-2013

Weer een grijze dag, maar niet mistig, zoals gisteren. Nauwelijks wind en maximaal 7 °C. Voor dat de telling begint, wordt er een Bosuil gehoord. Ondanks dat het zicht beter is, vliegen er nauwelijks meer vogels vandaag. Een enkele Kramsvogel, Aalscholver of Kol- of Rietgans. Om komen er 4 Slobeenden over, dat is natuurlijk wel een leuke waarneming. Geen dagrecord, maar dat staat niet veel scherper (dat is 5 Slobeenden op 14 oktober 2011). Tussen 12 en 1 komt er nog een groep van 18 Rietganzen over.
Vandaag 12 soorten, 55 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken    
1. Blauwe Reiger 31. Regenwulp 61. Houtduif 91. Zwarte Kraai  
2. Grauwe Gans 32. Koekoek 62. Grote Mantelmeeuw 92. Toendrarietgans  
3. Nijlgans 33. Huiszwaluw 63. Kleine Karekiet 93. Smelleken  
4. Slobeend 34. Groenling 64. Tjiftjaf 94. Rode Wouw  
5. Wespendief 35. Putter 65. Grauwe Klauwier 95. Keep  
6. Zwarte Wouw 36. Slechtvalk 66. Veldleeuwerik 96. rietgans spec.  
7. Boomvalk 37. Kievit 67. Duinpieper 97. Grote Pieper  
8. Wulp 38. Blauwborst 68. Visarend 98. Sijs  
9. Witgat 39. Paapje 69. Zilvermeeuw 99. Koperwiek  
10. Kokmeeuw 40. Blauwe Kiekendief 70. Gekraagde Roodstaart 100. Zwarte Mees  
11. Stormmeeuw 41. Havik 71. Turkse Tortel 101. Roek  
12. Kleine Mantelmeeuw 42. Buizerd 72. Ortolaan 102. Klapekster  
13. Gierzwaluw 43. Graspieper 73. Morinelplevier 103. Staartmees  
14. Oeverzwaluw 44. Roodborsttapuit 74. Grote Bonte Specht 104. Ekster  
15. Boerenzwaluw 45. Bosrietzanger 75. Grauwe-/Steppekiekendief 105. Kleine Zwaan  
16. Boompieper 46. Koolmees 76. Groenpootruiter 106. Kramsvogel  
17. Gele Kwikstaart 47. Kneu 77. Meerkoet# 107. Goudvink  
18. Grote Gele Kwikstaart 48. Kruisbek 78. Matkop 108. Kleine Rietgans  
19. Witte Kwikstaart 49. Goudplevier 79. Kauw 109. Kraanvogel  
20. Zwarte Roodstaart 50. Tapuit 80. Pimpelmees 110. Huismus  
21. Grote Lijster 51. Geelgors 81. Zeearend 111. Toendra Slechtvalk#  
22. Fitis 52. Grote Canadese Gans 82. Gaai 112. IJsgors  
23. Vink 53. Ringmus 83. Roodkeelpieper 113. Bonte Kraai  
24. Watersnip 54. Wilde Eend 84. Grote Zilverreiger 114. Appelvink  
25. Holenduif 55. Boomleeuwerik 85. Knobbelzwaan 115. barmsijs spec.  
26. Zomertortel 56. Spreeuw 86. Zanglijster 116. Europese Kanarie  
27. Rietgors 57. Sperwer 87. Merel 117. Roodborst*  
28. Aalscholver 58. Ooievaar 88. Zwarte Ruiter    
29. Bruine Kiekendief 59. Torenvalk 89. Kolgans    
30. Grauwe Kiekendief 60. Zwarte Ooievaar 90. Heggenmus    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

DAGVLINDERS:

Koninginnepage
Oranje Luzernevlinder
Atalanta
Kleine Vos
Dagpauwoog
Distelvlinder
Groot Koolwitje
Gehakkelde Aurelia
Kolibrievlinder

Nieuwe Soorten in 2013:

1. Kolibrievlinder 12-09-2013
2. Meerkoet 15-09-2013
3. Toendraslechtvalk 20-10-2013

Nieuwe dagrecords in 2013:

01-08-2013 Zwarte Wouw 2
05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
21-08-2013 Kleine Vos 25
09-09-2013 Paapje 16
11-09-2013 Huiszwaluw 952
12-09-2013 Kolibrievlinder 1
24-09-2013 Zwarte Ruiter 3
14-10-2013 Grote Zilverreiger 20*
16-10-2013 Nijlgans 52
19-10-2013 Kievit 3744
19-10-2013 Veldleeuwerik 8204
19-10-2013 68.141 Vogels
20-10-2013 Kleine Rietgans 19
22-10-2013 Kruisbek 77
22-10-2013 Ekster 4
31-10-2013 Ekster 17

© Vogelwacht Uden e.o.