Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 17 (18 nov - 24 nov)

maandag 18-11-2013

Eigenlijk geen wind, maar wat er te voelen is, komt uit het zuidwesten. Geheel bewolkt en 4 °C. De eerste anderhalf uur komen er maar 3 vogels over, maar na 9 uur wordt het wat leuker. We horen een Goudplevier, maar krijgen ‘m niet in de kijker, dus misschien zijn het er wel meer geweest. Een mooie groep van 39 Kramsvogels komt langs. Tussen 10 en 11 komt er een groepje van 9 Kleine Zwanen over, wat leuk is voor de aanwezige tellers, want die hadden ze dit najaar nog niet gezien, ondanks de vele teluren die zij maken. Er komt ook nog een Zilvermeeuw en een Putter langs en zo is het toch een aardig teldagje.
Vandaag 14 soorten, 111 exemplaren.

dinsdag 19-11-2013

Een regenachtige dag, zuidwesten wind, geheel bewolkt en 3 °C. Na 9 uur wordt het pas droog. Geen echt weer om te trekken, maar enkele Merels, Koperwieken, Vinken en Sijzen kunnen toch worden genoteerd. Ook komt er een Barmsijs over, of het een grote of een kleine is, is niet te zien. Als het droog is geworden komen er nog Veldleeuweriken en Kramsvogels en een Zanglijster voorbij. Om 10 uur wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 11 soorten, 64 exemplaren.

woensdag 20-11-2013

Weinig wind, eerst noord- daarna zuidwest, halfbewolkt en minimaal min 3°C, maximaal 4 °C. De telling begint met grondmist, die al gauw is opgetrokken. Tussen 8 en 9 komt er nog een Boomleeuwerik over. Om kwart voor 9 komt er een adult vrouwtje Blauwe Kiekendief langs. De juveniel Blauwe Kiekendief, die hier al een hele tijd rondhangt, reageert hierop en even later zijn ze allebei over de bosrand verdwenen. De juveniele, locale Blauwe Kiekendief is daarna niet meer gezien en waarschijnlijk vertrokken. De rest van de ochtend komen er de gebruikelijke groepen ganzen over en ook nog wat Kramsvogels en Koperwieken en wat later op de ochtend nog een Boomleeuwerik. Tussen 11 en 12 worden er nog 2 Roeken gezien.
Vandaag 17 soorten, 297 exemplaren.

donderdag 21-11-2013

De wind draait van zuidoost naar noordoost, het is geheel bewolkt en de temperatuur komt niet hoger dan 3 °C. Om kwart voor 8 komt er in alle vroegte al een juveniel Smelleken langs. In het uur daarna is het een Goudplevier die de moeite waard is. Vervolgens is de telpost een halfuurtje onbemand, maar vanaf half tien wordt er weer geteld en komen er leuke aantallen Kieviten over: 220. Ook diverse ganzen en er kan nog mooi een sperwertje opgeschreven worden. Tussen 10 en 12 komen er ook nog twee Buizerds langs en nog meer Kieviten. Ook leuk zijn de 2 Kruisbekken en verder vliegen er diverse andere zangvogels in kleine aantallen langs.
Vandaag 26 soorten, 845 exemplaren.

vrijdag 22-11-2013

Noordelijke wind, kracht 2, vrijwel geheel bewolkt en maar 3 °C. De wind is guur en er zijn weinig vogels in de lucht, een paar vluchten Kolganzen, Grauwe Ganzen en om 9 uur komt er een Blauwe Kiekendief over. Het is een vrouwtype, maar het is niet het dier dat de afgelopen tijd rond de telpost vloog. Een trekker dus. Om 10 uur wordt er al gestopt, maar een kwartier later is de telpost weer bemand en in het komende uurtje komen er aardig wat Grauwe Ganzen over en zowaar weer wat Holenduiven (bijna elke dag present) en wat Vinken en Kramsvogels.
Vandaag 10 soorten, 389 exemplaren.

zaterdag 23-11-2013

Matige Noordoostenwind, geheel bewolkt en maximaal 7 °C. Het eerste halfuurtje is weer goed voor een paar Kramsvogels en een Merel en een Koperwiek, daarna begint het wat beter te vliegen. Vlak voor 9 uur komt er een mannetje Blauwe Kiekendief langs. Het volgende uur is er een groep van 6 Kleine Zwanen in beeld, twee volwassen dieren en 4 juvenielen. Is dit een gezinnetje? Verder weer groepen ganzen in de lucht, enkele Rietganzen en verder vooral Kol- en Grauwe Ganzen. De Kolganzen blijven tot het eind van de ochtend vliegen.
Vandaag 17 soorten, 781 exemplaren

zondag 24-11-2013

Noordenwind, maar niet veel, geheel bewolkt en tussen de 5 en 7 °C. De 300.000ste vogel is gepasseerd! Dit jaar zijn er dus meer dan 300.000 vogels geteld op de Brobbelbies. Dat is nog maar twee keer eerder voor gekomen, in 2012 en in het Marathonjaar 2008, toen er zelfs 430.731 geteld werden. Dit jaar komt nu op de derde plaats en dat zal wel zo blijven, want meer dan 30.000 vogels in de laatste week tellen zal niet snel gebeuren (deze week kwamen er maar 3.879 vogels over). Vandaag vlogen de Kolganzen behoorlijk goed, tussen 8 en 9 al 125 exemplaren en het uurtje erna zelfs 685. Ook redelijk wat andere ganzen in de lucht: Grauwe en Rietganzen. In totaal meer dan 1100 Kolganzen. Verder vlogen er nog enkele zangvogels, vooral Spreeuwen en Vinken.
Vandaag 15 soorten, 1427 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken    
1. Blauwe Reiger 31. Regenwulp 61. Houtduif 91. Zwarte Kraai  
2. Grauwe Gans 32. Koekoek 62. Grote Mantelmeeuw 92. Toendrarietgans  
3. Nijlgans 33. Huiszwaluw 63. Kleine Karekiet 93. Smelleken  
4. Slobeend 34. Groenling 64. Tjiftjaf 94. Rode Wouw  
5. Wespendief 35. Putter 65. Grauwe Klauwier 95. Keep  
6. Zwarte Wouw 36. Slechtvalk 66. Veldleeuwerik 96. rietgans spec.  
7. Boomvalk 37. Kievit 67. Duinpieper 97. Grote Pieper  
8. Wulp 38. Blauwborst 68. Visarend 98. Sijs  
9. Witgat 39. Paapje 69. Zilvermeeuw 99. Koperwiek  
10. Kokmeeuw 40. Blauwe Kiekendief 70. Gekraagde Roodstaart 100. Zwarte Mees  
11. Stormmeeuw 41. Havik 71. Turkse Tortel 101. Roek  
12. Kleine Mantelmeeuw 42. Buizerd 72. Ortolaan 102. Klapekster  
13. Gierzwaluw 43. Graspieper 73. Morinelplevier 103. Staartmees  
14. Oeverzwaluw 44. Roodborsttapuit 74. Grote Bonte Specht 104. Ekster  
15. Boerenzwaluw 45. Bosrietzanger 75. Grauwe-/Steppekiekendief 105. Kleine Zwaan  
16. Boompieper 46. Koolmees 76. Groenpootruiter 106. Kramsvogel  
17. Gele Kwikstaart 47. Kneu 77. Meerkoet# 107. Goudvink  
18. Grote Gele Kwikstaart 48. Kruisbek 78. Matkop 108. Kleine Rietgans  
19. Witte Kwikstaart 49. Goudplevier 79. Kauw 109. Kraanvogel  
20. Zwarte Roodstaart 50. Tapuit 80. Pimpelmees 110. Huismus  
21. Grote Lijster 51. Geelgors 81. Zeearend 111. Toendra Slechtvalk#  
22. Fitis 52. Grote Canadese Gans 82. Gaai 112. IJsgors  
23. Vink 53. Ringmus 83. Roodkeelpieper 113. Bonte Kraai  
24. Watersnip 54. Wilde Eend 84. Grote Zilverreiger 114. Appelvink  
25. Holenduif 55. Boomleeuwerik 85. Knobbelzwaan 115. barmsijs spec.  
26. Zomertortel 56. Spreeuw 86. Zanglijster 116. Europese Kanarie  
27. Rietgors 57. Sperwer 87. Merel 117. Roodborst  
28. Aalscholver 58. Ooievaar 88. Zwarte Ruiter    
29. Bruine Kiekendief 59. Torenvalk 89. Kolgans    
30. Grauwe Kiekendief 60. Zwarte Ooievaar 90. Heggenmus    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

DAGVLINDERS:

Koninginnepage
Oranje Luzernevlinder
Atalanta
Kleine Vos
Dagpauwoog
Distelvlinder
Groot Koolwitje
Gehakkelde Aurelia
Kolibrievlinder

Nieuwe Soorten in 2013:

1. Kolibrievlinder 12-09-2013
2. Meerkoet 15-09-2013
3. Toendraslechtvalk 20-10-2013

Nieuwe dagrecords in 2013:

01-08-2013 Zwarte Wouw 2
05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
21-08-2013 Kleine Vos 25
09-09-2013 Paapje 16
11-09-2013 Huiszwaluw 952
12-09-2013 Kolibrievlinder 1
24-09-2013 Zwarte Ruiter 3
14-10-2013 Grote Zilverreiger 20*
16-10-2013 Nijlgans 52
19-10-2013 Kievit 3744
19-10-2013 Veldleeuwerik 8204
19-10-2013 68.141 Vogels
20-10-2013 Kleine Rietgans 19
22-10-2013 Kruisbek 77
22-10-2013 Ekster 4
31-10-2013 Ekster 17

© Vogelwacht Uden e.o.