Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 9 (23 sep - 29 sep)

DSC 0490amaandag 23-09-2013

De dag begint met grondmist en het is 9 °C. Weinig wind en in de loop van de dag varieert de bewolking nogal, het wordt maximaal 22 °C. In de ochtend is er wat trek van Blauwe Reiger en er zijn ook Vinken op pad. De eerste Merel op trek komt langs, na 9 uur komt de Boerenzwaluwtrek goed op gang en er zijn ook een paar grote groepen Grote Lijsters op pad. Rond half 11 zit er een juveniele Zwarte Roodstaart even op de keet en daarna zichtbaar in de mais. Een roepende Roodkeelpieper komt een kwartiertje later roepend over, de 2e dit jaar. Een groepje van 14 Goudplevieren weet bijna ongemerkt over te vliegen en aan het eind van de telling komt er nog een mooie groep van 9 Ooievaars over.
037
Ooievaar @Harry Claasen
Een mooie dag met veel soorten, bijna duizend Boerenzwaluwen en ook nog 7 Buizerds.
Vandaag 35 soorten, 1554 exemplaren.
025
Goudplevier @Harry Claasen

dinsdag 24-09-2013

Een mistige ochtend met even zelfs maar 40 meter zicht, die rond 11 uur oplost, weer is weinig wind uit het zuidwesten en de temperatuur loopt op van 11 tot 23 °C. De eerste uren worden er nauwelijks vogels geteld. Tussen 11 en 12 begint het een beetje te lopen met onder andere 53 Graspiepers en daarna wordt het nog heel aardig. De 3 Zwarte Ruiters, de eersten van dit jaar, vormen samen een nieuw dagrecord (oude is van 8 augustus 2005 2 exemplaren). We hebben nu in totaal 10 Zwarte Ruiters in alle jaren te samen overtrekkend gehad, het is dus een zeldzame vogel op deze telpost. Daarnaast een late Gehakkelde Aurelia op trek en op de akker werd nog een Kleine Parelmoervlinder gezien.
Vandaag 21 soorten, 530 exemplaren.

woensdag 25-09-2013

Tot circa 11 uur is het mistig met zicht van 100 meter als minimum, uiteraard bijna geen wind en veel bewolking, maar rond 11 uur breekt het wel een beetje open. Het wordt maximaal 20 °C. Bij aanvang van de telling komt er een groep van 100 Boerenzwaluwen uit de mais. Ondanks het beperkte zicht veel verschillende soorten op trek deze ochtend, onder andere Paapjes en het eerste groepje Veldleeuweriken en diverse Watersnippen. De Boerenzwaluwen vliegen ook nog goed met diverse uren meer dan 100 vogels. Tussen 11 en 12 komt er een groep van 10 Blauwe Reigers bij elkaar over, vast een van de grootste groepen die we hier ooit hebben gehad. Het uur erna komt er een Kruisbek roepend over en tussen 1 en 2 komen de eerste Kolganzen van dit jaar over.
Vandaag 32 soorten, 1289 exemplaren.
053
Kolgansr @Harry Claasen

donderdag 26-09-2013

De wind komt eerst uit noordwest en draait naar noord, kracht 2, de bewolking neemt eerst af tot half bewolkt en daarna weer toe en maximaal wordt het 17 °C. De vroege ochtend levert een groep van 14 Canadese Ganzen, een Goudplevier, de eerste Heggenmus op. Verder vliegen er vrij veel Aalscholvers en Graspiepers en in de loop van de ochtend steeds meer Kolganzen. Ook de eerste trekkende Zwarte Kraai wordt genoteerd. Rond de middag komt er een drietal Ooievaars over, mooi op het moment dat er een grote groep boswachters van Staatsbosbeheer bij de telpost op bezoek is.
DSC 0511a DSCN4584
Bij hun lunch krijgen ze wat over de vogeltrek en over de Maashorst te horen en wij mogen ook een hapje mee eten. Bij hun afscheid komt er nog een mooi groepje van 4 Blauwe Reigers recht over de telpost. Na de middag komt er al wat trek van Buizerds op gang, maar er blijven nog steeds groepen Kolganzen overvliegen. In totaal vandaag 10 Sperwers, 15 Buizerds en 769 Kolganzen, een topdag en dat al in september.
Vandaag 30 soorten, 2682 exemplaren.
047
Blauwe Reiger @Harry Claasen

vrijdag 27-09-2013

Een frisse start met 3 °C, de wind zit vandaag in het oosten en is maximaal kracht 2. Er is wel wat bewolking vandaag en dan zal goed uitkomen, de temperatuur loopt op tot 17 °C. Ook vandaag is er trek van Kolganzen en ook aardig wat Aalscholvers. Verder komt er een Grote Gele Kwikstaart in het eerste uur over en het tweede uur een Grote Zilverreiger. Tussen 10 en 11 uur komt er een juveniele Bruine Kiekendief langs en begint de trek van Buizerds op gang te komen: 15 vogels. Het volgende uur trekken er weer 15 Buizerds en een Smelleken over, de eerste van dit jaar. Tussen 12 en 1 komen er nog 15 late Huiszwaluwen voorbij. Het volgende uur is het topuur met 66 Buizerds, waaronder twee bellen met 21 vogels. In totaal deze dag 130 Buizerds! Elders in oost Nederland blijken er ook veel Buizerds langsgekomen te zijn. Het weer was ook goed voor 4 soorten Dagvlinders om nog langs te trekken.
Vandaag 35 soorten, 1124 exemplaren.

zaterdag 28-09-2013

Noordoosten wind, weinig bewolking en een nog frissere start met 2 c, maar het wordt uiteindelijk 18 °C. Het begin is voor de Zanglijster, het tweede teluur is met 19 soorten heel divers en daar zit een Grote Gele Kwikstaart en een Tapuit en 2 Turkse Tortels bij en de eerste Keep van dit jaar. Tot half 12 vliegen er vooral Graspiepers, maar ook Boerenzwaluwen, Buizerds en een Boomvalk. Net na half 12 komt er een Smelleken langs en klokslag 12 uur de eerste Rode Wouw van dit jaar. In het volgende uur komen er 4 Ooievaars over en een tweede Smelleken (een juveniel) wordt om 3 uur gezien. In totaal 40 Buizerds is ook een mooi resultaat, samen met 11 Sperwers.
Vandaag 35 soorten, 659 exemplaren.

zondag 29-09-2013

Straffe oostenwind, wat bewolking en maximaal 15 °C. Het eerste uur trekken er wat ganzen over en enige Graspiepers en nog wat andere soorten, het tweede uur aardig wat Kolganzen en tegen 9 uur een Smelleken. Rond half 10 komt er een roepende Roodkeelpieper in zuidelijke richting overgevlogen, dat is al weer de derde dit jaar. Om 12 uur worden we verwent met de tweede Rode Wouw van dit jaar. Het volgende uur komen er nog wat ganzen over, dat is vrij laat want die vliegen meestal alleen in de ochtend. Het laatste teluur levert nog 4 Buizerds op.
Vandaag 20 soorten, 448 exemplaren
257
Rode Wouw @Harry  Claasen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken    
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper 91. Zwarte Kraai*  
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend  92. Toendrarietgans*  
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw  93. Smelleken*  
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart  94. Keep*  
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit  95. Rode Wouw*  
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel     
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan     
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier    
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte SPecht     
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief 70. Buizerd     
11. Slechtvalk 41. Kneu  71. Torenvalk    
12. Kievit 42. Bosrietzanger  72. Pimpelmees     
13. Watersnip 43. Graspieper  73. Geelgors     
14. Regenwulp 44. Kruisbek  74. Grauwe/Steppenkiekendief     
15. Wulp 45. Goudplevier  75. Groenpootruiter    
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans  76. Matkop     
17. Kokmeeuw 47. Ringmus  77. Kauw     
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend  78. Meerkoet#    
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees  79. Kauw    
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik  80. Gaai     
21. Zomertortel 51. Spreeuw  81. Zeearend     
22. Koekoek 52. Tapuit  82. Roodkeelpieper     
23. Gierzwaluw 53. Sperwer  83. Zanglijster     
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar  84. Knobbelzwaan     
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar  85. Grote Zilverreiger     
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw  86. Merel*    
27. Boompieper 57. Houtduif  87. Zwarte Ruiter*    
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karkekiet  88. Veldleeuwerik*    
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf  89. Kolgans*    
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier  90. Heggemus*    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

DAGVLINDERS:

Koninginnepage
Oranje Luzernevlinder
Atalanta
Kleine Vos
Dagpauwoog
Distelvlinder
Groot Koolwitje
Gehakkelde Aurelia
Kolibrievlinder

Nieuwe Soorten in 2013:

1. Kolibrievlinder 12-09-2013
2. Meerkoet 15-09-2013

Nieuwe dagrecords in 2013:

01-08-2013 Zwarte Wouw 2
05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
21-08-2013 Kleine Vos 25
09-09-2013 Paapje 16
11-09-2013 Huiszwaluw 952
12-09-2013 Kolibrievlinder 1
24-09-2013 Zwarte Ruiter 3

© Vogelwacht Uden e.o.