Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 11 (05 okt - 11 okt)

05-10-2015

Maandag, nauwelijks wind uit oostelijke hoek, toenemende bewolking en 13 ˚C. De dag begint al goed met een Europese Kanarie om half acht. Er is ook aardige trek van Graspiepers. Een goed uur later komt er een Smelleken langs en even later zien we de volwassen vrouw Blauwe Kiekendief langskomen die hier al en paar dagen rondhangt. Daarna is ze niet meer gezien. De Vinken beginnen ook goed te vliegen, maar er vliegen veel verschillende zangvogels, bijvoorbeeld ook Veldleeuweriken en een Heggenmus en een Pimpelmees. Een late Gele Kwikstaart lijkt te landen op de akker achter de keet en Teun gaat proberen er een foto van te maken. Als hij terug komt lopen hoort hij ook een apart geluid en onafhankelijk van elkaar denken we allemaal: IJsgors! Helaas is de vogel snel over de mais verdwenen, maar de eerste IJsgors van dit jaar is in de boeken. Een juveniele Blauwe Kiekendief komt nu jagend langs, deze vogel zien we hierna nog een paar keer, maar tegen 12 uur begint de vogel hoogte te winnen en verdwijnt ook. Beide Blauwe Kiekendieven zijn nu waarschijnlijk vertrokken. Een groep van 8 steltlopers komen met grote snelheid zuidwaarts overgevlogen en dit zijn Kemphanen. Het zijn de eerste van dit jaar en het is meteen een dagrecord (oude record: 7 Kemphanen op 29 augustus 2006). Om 1 uur wordt er gestopt met tellen, het is dan inmiddels behoorlijk rustig in de lucht.
Vandaag 38 soorten, 1737 exemplaren

DSC 1046ab
Zo mooi kan het zijn op de telpost ©Martien van Dooren

06-10-2015

Dinsdag, nog steeds nauwelijks wind, maar nu uit zuidwest, geheel bewolkt met mist tot na 9 uur en 13˚C. Vanmorgen is er goede trek van Zanglijsters. Tegen 9 uur wordt er een roofvogel gezien in de kale boom tegenover de keet, maar het is zo heiig dat het lastig is om te zien zonder telescoop. Als er een arriveert blijkt het een Rode Wouw te zijn, een van dit jaar. De eerste trekkende Kramsvogels komen ondertussen langs en er komen meer tellers op de Rode Wouw af, die om 10 uur wegvliegt en even later op telpost Brobbelbies zuid ook gezien wordt, tenminste het zal wel dezelfde vogel zijn, want dat is ook een juveniel. Niet veel later komen er twee roepende Beflijsters langs, allebei man, de eerste van dit jaar, maar we hebben ze lang niet elk jaar. Er komt even later ook een juveniel Smelleken langs en later op de ochtend komt er een tweede juveniele Smelleken langs. Verder vandaag ook diverse Watersnippen en in totaal 82 Zanglijsters.
Vandaag 22 soorten, 201 exemplaren

07-10-2015

Woensdag, iets meer wind, uit zuid, bijna geheel bewolkt en 16 ˚C. Aardig wat Kolganzen in de lucht vanmorgen en er is lijstertrek en aardig wat Sijzen. Rond half 9 wordt er een Roodkeelpieper ontdekt. De eerste dit jaar en een half uur later komt er een tweede langs. Speciaal voor de mensen die net de eerste hadden gemist. Na 9 uur beginnen de Vinken en de Graspiepers erg goed te vliegen. Vinken 2200 en 2600 in een uur, Graspieper 250 en 150. Ook Aalscholvers vliegen vandaag in grote groepen, dat is eigenlijk voor het eerst. Ook vandaag komt er een Beflijster over en met de Vinken komen er ook flink wat groepen Kneuen langs. Dat het goed trekweer is blijkt ook uit de Boerenzwaluwen die nog langskomen, vandaag in totaal 11, verdeeld over een paar groepjes. Een late Tapuit komt ook nog langs. Een prima teldag, als er om 1 uur wordt gestopt zijn er 21 Watersnippen geteld (geen dagrecord, dat is 26), bijna 700 Graspiepers, 100 Veldleeuweriken, net geen 6500 Vinken en 500 Kneuen (lang geen dagrecord, maar dit is de periode dat ze langstrekken).
Vandaag 39 soorten, 8858 exemplaren

08-10-2015

Donderdag, briesje uit zuidwest, veel bewolking en 17 ˚C. Na alle Vinken van gisteren is de verwachting voor vandaag hooggespannen. Lijsters zijn wel op trek en vanmorgen ook veel Rietgorzen. Tussen 8 en 9 komt er nog een  Gele Kwikstaart over en er komen redelijk veel Kneuen langs. De Vinken en de Graspiepers laten het alleen een beetje afweten, ze vliegen wel, maar lang niet zo veel als gisteren. Jammer voor de tellers die daar voor kwamen. Er vliegen wel veel verschillende soorten en daar zit een Kleine Barmsijs bij en een Appelvink, de 100ste soort van dit jaar. Ook diverse groepjes Boomleeuweriken en twee keer een Grote Bonte Specht die duidelijk doorvliegt. Ook vandaag komt er een Smelleken langs en later nog een tweede (allebei juveniel) en omstreeks half 1 wordt er een Klapekster ontdekt in de kale bomen tegenover de keet. De eerste dit jaar en een weekje later dan vorig jaar, toen zagen we hem al in september.
Vandaag 37 soorten, 1992 exemplaren

09-10-2015

Vrijdag, bijna windstil, draaiende wind, zonnig, 16 ˚C, ’s middags meer wind en wolken. Het begint vandaag al goed met veel Kolganzen, Witte Kwikstaarten (24 in een uur) Vinken, Spreeuwen en een Goudhaantje dat de keet in vliegt. Het tweede teluur levert zelfs 1500 Vinken op en nog eens 2 Grote Bonte Spechten en een Boomklever. Dat is pas de tweede op deze telpost in een gebied waar er genoeg broeden. Maar onze telpost ligt vrij ver van de bosrand, dus vogels die liever door het bos trekken zien we weinig (vorige Boomklever 10 september 2005). Dit is een soortenrijk teluur: 32 in een uur. Er komen bijvoorbeeld nog 2 Goudhaantjes langs, een Smelleken, 2 Grote zilverreigers, 45 Kepen en nog een Zwarte Roodstaart. Na 10 uur wordt het al minder met de trek, maar er komt nog wel een juveniele Bruine Kiekendief langs. ’s Middags is er ook een aantal uren geteld, met een Grote Gele Kwikstaart en nog enkele Boerenzwaluwen en bij de vlinders nog een Dagpauwoog.
Vandaag 45 soorten, 3719 exemplaren
DSC 1051a
Kolgans ©Martien van Dooren

10-10-2015

Zaterdag, noordoostenwind kracht 2, geheel bewolkt en maximaal 12 ˚C. De ochtend begint vertrouwd met ganzentrek, vooral Kolganzen, en Graspiepers en Vinken, maar ook Veldleeuweriken. Even na half 10 komt er een juveniele Blauwe Kiekendief langs. Ondertussen vliegen er ook leuke aantallen Spreeuwen over en zo nu en dan ook nog enkele Boerenzwaluwen. Tussen 11 en 12 komen er maar liefst 5 Grote Zilverreigers over, een tweede Blauwe Kiekendief en een Smelleken. De eerste 2 Kleine Zwanen van dit jaar komen ook over. Lekker vroeg en zo vroeg hebben we ze hier nog nooit gehad (vroegste tot nu toe op 15 oktober 2006). Na de middag komt er nog een late Tapuit langs. Geen topdag, maar toch erg leuk en afwisselend, vermeldenswaardig nog  zijn de dik 500 Veldleeuweriken.
Vandaag 33 soorten, 2882 exemplaren
IMG 8748
Kleine Zwaan©Peter van de Braak

11-10-2015

Zondag, noordoosten wind, matig, nauwelijks bewolking en wat er hangt is sluierbewolking, 9 ˚C. Net na 8 uur komt er een flinke groep Grote Zilverreigers over van 7 vogels en er komen er vooral dit uur nog meer over, in totaal vandaag 20 Grote Zilverreigers, (net geen dagrecord, staat op 21). Dit is oo het uur van 2 Bruine Kiekendieven, allebei juveniel. De roofvogels vliegen goed vandaag, het volgende uur onder andere een Blauwe Kiekendief (juveniel) en een Smelleken. Ook het volgende uur een Smelleken en er is ook trek van Kauwtjes, 23 dit uur. Tussen 11 en 12 komen er al 7 Buizerds over en een Torenvalk. De eerste Zwarte Mees van dit jaar wordt ook eindelijk gezien. Er zijn aanwijzingen dat er een heleboel aan moeten komen, maar tot nu toe was daar nog geen sprake van, maar de eerste is nu gezien. Om half een komt er weer een Smelleken langs en om 10 voor 2 nog een (de vierde vandaag). Dat is het uur dat er flinke gang in de Buizerds komt, er vliegen er in 1 uur 17 langs, bijna allemaal in hun eentje. Er komen ook nog 4 Ooievaars over. Net na 2 uur eindelijk een groter groepje Buizerds, 7 bij elkaar. Echt doorzetten doet de trek van Buizerds helaas niet, zodat er in totaal 48 vandaag overkomen. Er wordt wel lang doorgeteld en rond half 5 komt er een uitgerekte groep Houtduiven over, 1600 vogels.
Vandaag 40 soorten, 3803 exemplaren
IMG 9175
Aalscholver ©Peter van de Braak

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken    
Aalscholver Oeverloper Tjiftjaf Soepgans  
Grote zilverreiger Tapuit Sijs Knobbelzwaan  
Wespendief Bosrietzanger Lepelaar Rietgans spec  
Bruine kiekendief Koekoek Groenpootruiter Stormmeeuw  
Boomvalk Kleine karekiet Zwarte kraai Gaai  
Kievit Witte kwikstaart Kuifeend Kolgans  
Kokmeeuw Grote lijster Smelleken Pijlstaart  
Kleine mantelmeeuw Koolmees Zwarte roodstaart Toendrarietgans  
Gierzwaluw Gekraagde roodstaart Spreeuw Kraanvogel  
Boerenzwaluw Grote canadese gans Fitis Grote mantelmeeuw  
Gele kwikstaart Houtduif Waterpieper Europese kanarie*  
Blauwe reiger Putter Kruisbek IJsgors*  
Oeverzwaluw Blauwe kiekendief Vink Kemphaan*  
Grijze wouw# Buizerd Rietgors Kramsvogel*  
Holenduif Duinpieper Meerkoet Beflijster*  
Graspieper Zilvermeeuw Roek Roodkeelpieper*  
Nijlgans Wilde eend Grasmus Appelvink*  
Tureluur Morinel plevier Meerkoet Grote bonte specht*  
Huiszwaluw Sperwer Heggemus Klapekster*  
Torenvalk Boomleeuwerik Kwartel Kleine zwaan*  
Goudplevier Visarend Houtsnip Goudhaan*  
Zwarte ruiter Grote gele kwikstaart Geelgors Boomklever*  
Witgat Ooievaar Merel Zwarte mees*  
Boompieper Kneu Huismus    
Grauwe gans Kauw Kleine barmsijs    
Watersnip Groenling Zwartkop    
Ringmus Matkop Rode wouw    
Kleine plevier Wintertaling Keep    
Paapje Pimpelmees Koperwiek    
Vlinders  
Atalanta Klein geaderd witje  
Kleine vos Oranje luzernvlinder  
Dagpauwoog Kleine parelmoervlinder   
Gehakkelde aureli     
Distelvlinder    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

03-08-2015 Grijze wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

02-09-2015 Kleine plevier 2
08-09-2015 Kuifeend 14
30-09-2015 Kolgans 5793
01-10-2015 Kolgans 7174
05-10-2015 Kemphaan 8

© Vogelwacht Uden e.o.