Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 12 (12 okt - 18 okt)

12-10-2015

Maandag, noordoosten wind, toenemende bewolking en fris, 5 ˚C, ’s middags 10 ˚C. Het begint vrij aardig vandaag met vrij veel Graspiepers en een mooie groep Kieviten. Verder vliegen er enkele groepen ganzen, Rietganzen en Kolganzen. De Vinken vliegen ook eventjes best goed, maar dat duurt helaas niet lang. Leuk is de Tapuit die zo laat nog gezien wordt en een Grote Zilverreiger. Om 11 uur wordt er gestopt met tellen, maar ’s middags is er nog een uur geteld met 2 trekkende Buizerds en 1 Sperwer en nog enkele Vinken. De Tapuit is dan nog aanwezig.
Vandaag 17 soorten, 323 exemplaren
DSC 1113r DSC 1163b2
Rietganzen ©Martien van Dooren                                                                                      Buizerd ©Martien van Dooren

13-10-2015

Dinsdag, een gure noordoosten wind die aantrekt tot kracht 3, veel bewolking en maar 5 ˚C. Het eerste half uurtje is het voor de keet nog te hebben en komen er een paar groepen Kneuen langs. Tussen 9 en 10 is de Tapuit weer in beeld, hij zit op de keet en onder een auto. Een juveniele Blauwe Kiekendief vertoont zich en er komen twee Barmsijzen langs. Even later komt er een luid roepende Waterpieper langs, die we l de verkeerde kant op vliegt. Om 10 uur is er een Smelleken kort in beeld. Daarna waait het te hard en gaan we aan de andere kant van de keet staan, maar er vliegt niet veel meer. Op tijd stoppen dus.
Vandaag 19 soorten, 198 exemplaren
DSC 1154t DSC 1122g
Tapuit ©Martien van Dooren                                                                                              Geelgors ©Martien van Dooren

14-10-2015                  

Woensdag, nauwelijks wind, uit zuidwest, geheel bewolkt, motregen die in regen overgaat en maar 5 ˚C. Het weer zit vandaag echt niet mee en er is maar kort geteld, anderhalf uur. Er kwam niks bijzonders langs.
Vandaag 6 soorten, 77 exemplaren

15-10-2015

Donderdag, Nog minder wind dan gisteren, ergens uit noord, geheel bewolkt en slechts 4 ˚C. Zoer weer volgens de teller Martien. Er vloog iets meer dan gisteren, met name een aantal Kieviten en enkele groepen Kneuen. Ook kwam er nog een groepje Rietganzen over en 5 Zanglijsters. Om 10 uur is er gestopt met tellen.
Vandaag 6 soorten, 169 exemplaren

16-10-2015

Vrijdag, Ook vandaag een erg rustige dag met motregen en 8˚C.  Wel wat lijsters, o.a. Koperwieken en Zanglijsters kwamen er over. Een Smelleken maakte het gelukkig weer goed.
Een groep van 20 vrijwilligers uit Uden kwamen op bezoek bij de telpost. Deze groep kon makkelijk te woord gestaan worden met weinig trek.
Vandaag 15 soorten, 181 exemplaren
20151016 111515

17-10-2015

Zaterdag, Een mistige dag met 7˚C.  Er werden wel soorten gehoord maar helaas niet gezien. Het aantal vinken begint gelukkig wel toe te nemen, zelfs met diverse Kepen ertussen. Slechts een tal Kramsvogels is wel erg laag voor deze tijd van het jaar.
Vandaag 20 soorten, 274 exemplaren

18-10-2015

Zondag,Ook zondag werd er gestart met een laaghangende mist. Deze is gelukkig in de morgen weer weggetrokken. Het was slechts 3˚C. De aantallen vielen erg tegen, er stond ook geen wind. De grote aantallen moeten nog gaan komen (of zijn hoog boven ons doorgevlogen)..De Kolganzen waren nog aan het trekken met 170 stuks.
Vandaag 13 soorten, 266 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken    
Aalscholver Oeverloper Tjiftjaf Soepgans  
Grote zilverreiger Tapuit Sijs Knobbelzwaan  
Wespendief Bosrietzanger Lepelaar Rietgans spec  
Bruine kiekendief Koekoek Groenpootruiter Stormmeeuw  
Boomvalk Kleine karekiet Zwarte kraai Gaai  
Kievit Witte kwikstaart Kuifeend Kolgans  
Kokmeeuw Grote lijster Smelleken Pijlstaart  
Kleine mantelmeeuw Koolmees Zwarte roodstaart Toendrarietgans  
Gierzwaluw Gekraagde roodstaart Spreeuw Kraanvogel  
Boerenzwaluw Grote canadese gans Fitis Grote mantelmeeuw  
Gele kwikstaart Houtduif Waterpieper Europese kanarie  
Blauwe reiger Putter Kruisbek IJsgors  
Oeverzwaluw Blauwe kiekendief Vink Kemphaan  
Grijze wouw# Buizerd Rietgors Kramsvogel  
Holenduif Duinpieper Meerkoet Beflijster  
Graspieper Zilvermeeuw Roek Roodkeelpieper  
Nijlgans Wilde eend Grasmus Appelvink  
Tureluur Morinel plevier Meerkoet Grote bonte specht  
Huiszwaluw Sperwer Heggemus Klapekster  
Torenvalk Boomleeuwerik Kwartel Kleine zwaan  
Goudplevier Visarend Houtsnip Goudhaan  
Zwarte ruiter Grote gele kwikstaart Geelgors Boomklever  
Witgat Ooievaar Merel Zwarte mees  
Boompieper Kneu Huismus Barmsijs spec*  
Grauwe gans Kauw Kleine barmsijs    
Watersnip Groenling Zwartkop    
Ringmus Matkop Rode wouw    
Kleine plevier Wintertaling Keep    
Paapje Pimpelmees Koperwiek    
Vlinders  
Atalanta Klein geaderd witje  
Kleine vos Oranje luzernvlinder  
Dagpauwoog Kleine parelmoervlinder   
Gehakkelde aureli     
Distelvlinder    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

03-08-2015 Grijze wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

02-09-2015 Kleine plevier 2
08-09-2015 Kuifeend 14
30-09-2015 Kolgans 5793
01-10-2015 Kolgans 7174
05-10-2015 Kemphaan 8

© Vogelwacht Uden e.o.