Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 15 (02 nov - 08 nov)

02-11-2015

Maandag, grondmist en een dalende temperatuur tot 1 ˚C, na 9 uur nauwelijks wind uit oostnoordoost, licht bewolkt en 11˚C. De ochtendmist laat weinig vogels zien, later komen er wel wat groepen ganzen over, voornamelijk Kolganzen. Na 9 uur is er weer zicht en zien we weer eens Canadese Ganzen. Er komt een eenzame Goudplevier langs en er is wat trek van Houtduiven. Verder is er van verschillende vogels een beetje trek, er komt zelfs een enkele Buizerd over. Omstreeks half 12 komt er een roepende Sneeuwgors over, die lijkt te gaan landen, maar dat is niet helemaal zeker. We zijn even druk met het geluid van deze vogel en de foto die gemaakt is. Later op de dag is er nog gezocht naar deze vogel, maar helaas zonder succes. Er is daarom wel nog ’s middags een uurtje geteld met Kolganzen en Kramsvogels op trek.
Vandaag 25 soorten, 1166 exemplaren

03-11-2015

Dinsdag, weer weinig wind uit de zuidhoek, licht bewolkt en 10 ˚C. Het eerste uur is er al lekker wat trek, met onder andere Spreeuwen en Kieviten. Het volgende uur zijn de aantallen misschien niet zo hoog, maar er zijn wel veel verschillende soorten, waarbij de Waterpieper en de Zwarte Roodstaart de leukste zijn. Om 10 uur komen er 3 Kraanvogels over, een klein deel maar van de grote groepen die ten oosten van ons, vooral in Zuid-Limburg gezien zijn. Ook vliegen de Houtduiven nu erg goed, met meer dan 1000 vogels in een uur. De rest van de ochtend komen er naast de Houtduiven enkele Sperwers en Buizerds langs en worden er nog enkele Atalanta’s op trek gezien.
Vandaag 32 soorten, 2711 exemplaren
DSC 1801a
Kraanvogel ©Martien van Dooren

04-11-2015

Woensdag, iets meer wind uit zuidoost, half tot zwaar bewolkt en 14 ˚C. De komende dagen is het erg warm voor deze tijd van het jaar. Flink wat Spreeuwen om vandaag me te beginnen, later ook nog Veldleeuweriken. De Houtduiven beginnen pas wat later op de dag met vliegen, maar tussen 9 en 10 doen ze het erg goed, meer dan 2000 in een uur. Verder komt er een juveniele Zilvermeeuw over en wat gebruikelijke vogelsoorten, zoals Rietganzen en Kramsvogels. In het laatste teluur komt er nog een mooi groepje van 9 goudplevieren langs. Er wordt al vroeg gestopt met tellen.
Vandaag 22 soorten, 3364 exemplaren

05-11-2015

Donderdag, zuiden wind, geheel tot bijna half bewolkt en daarna weer geheel, 14 ˚C. In de vroege ochtend al wat trek van Houtduiven, hopelijk zet dat door. Dat blijkt na twee uur niet zo te zijn, wel horen we nog een Goudplevier en hebben we eindelijk weer eens een groepje Koperwieken van 26 stuks (totaal nu circa 550 dit jaar, echt heel weinig). Daarna vliegt er zo weinig dat we er om 11 uur mee stoppen.
Vandaag 20 soorten, 991 exemplaren
DSC 1825k
Kolgans ©Martien van Dooren

06-11-2015

Vrijdag, zuidwesten wind kracht 2, geheel bewolkt en 15 ˚C, ’s nachts ook boven de 10 ˚C. Lekker weer zou je zeggen, maar de vogels willen niet vliegen en er is dus maar een paar uur geteld. Dat leverde wat Vinken op en een groep Kneuen en een groep Kramsvogels. Toch nog 17 soorten in totaal.
Vandaag 17 soorten, 764 exemplaren

07-11-2015

Zaterdag, briesje uit west tot zuidwest, meestal geheel bewolkt en 17 ˚C. Het eerste teluur vrij veel verschillende soorten, maar geen grote aantallen en geen ganzen. Die worden het tweede uur wel gezien, onder andere een mooie grote groep van 150 Kolganzen. Ter plaatse zien we een Blauwe Kiekendief jagen (een vrouw) en ook de Klapekster laat zich weer zien. De Kiekendief komt een paar keer langs en we zien een mislukte poging om een Rietgors te vangen. Kruisbekken die tussen 10 en 11 langskomen fleuren de telling ook op. Verder is er nog een Goudplevier gehoord die ergens aan de grond moet zitten, ter plaatse dus.
Vandaag 23 soorten, 796 exemplaren

08-11-2015

Zondag, mist en 200 meter zicht, zuidwesten wind en veel bewolking, 10 ˚C. De mist blijft hardnekkig hangen en er vliegt zo weinig dat er al weer vroeg gestopt wordt.
Vandaag 5 soorten, 7 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken    
Aalscholver Oeverloper Tjiftjaf Soepgans Grauwe/Steppen kiekendief
Grote zilverreiger Tapuit Sijs Knobbelzwaan Goudvink
Wespendief Bosrietzanger Lepelaar Rietgans spec Groene specht
Bruine kiekendief Koekoek Groenpootruiter Stormmeeuw Sneeuwgors*
Boomvalk Kleine karekiet Zwarte kraai Gaai  
Kievit Witte kwikstaart Kuifeend Kolgans  
Kokmeeuw Grote lijster Smelleken Pijlstaart  
Kleine mantelmeeuw Koolmees Zwarte roodstaart Toendrarietgans  
Gierzwaluw Gekraagde roodstaart Spreeuw Kraanvogel  
Boerenzwaluw Grote canadese gans Fitis Grote mantelmeeuw  
Gele kwikstaart Houtduif Waterpieper Europese kanarie  
Blauwe reiger Putter Kruisbek IJsgors  
Oeverzwaluw Blauwe kiekendief Vink Kemphaan  
Grijze wouw# Buizerd Rietgors Kramsvogel  
Holenduif Duinpieper Meerkoet Beflijster  
Graspieper Zilvermeeuw Roek Roodkeelpieper  
Nijlgans Wilde eend Grasmus Appelvink  
Tureluur Morinel plevier Meerkoet Grote bonte specht  
Huiszwaluw Sperwer Heggemus Klapekster  
Torenvalk Boomleeuwerik Kwartel Kleine zwaan  
Goudplevier Visarend Houtsnip Goudhaan  
Zwarte ruiter Grote gele kwikstaart Geelgors Boomklever  
Witgat Ooievaar Merel Zwarte mees  
Boompieper Kneu Huismus Barmsijs spec  
Grauwe gans Kauw Kleine barmsijs Velduil  
Watersnip Groenling Zwartkop Havik  
Ringmus Matkop Rode wouw Roodborst  
Kleine plevier Wintertaling Keep Geelpootmeeuw  
Paapje Pimpelmees Koperwiek Ekster  
Vlinders  
Atalanta Klein geaderd witje  
Kleine vos Oranje luzernvlinder  
Dagpauwoog Kleine parelmoervlinder   
Gehakkelde aureli     
Distelvlinder    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

03-08-2015 Grijze wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

02-09-2015 Kleine plevier 2
08-09-2015 Kuifeend 14
30-09-2015 Kolgans 5793
01-10-2015 Kolgans 7174
05-10-2015 Kemphaan 8

© Vogelwacht Uden e.o.