Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 16 (09 nov - 15 nov)

09-11-2015

Maandag, redelijk veel wind uit zuidwest, veel bewolking, maar ook wat blauwe lucht en 15 ˚C. Nog steeds warm voor de tijd van het jaar en dat blijft ook nog zo. Het eerste kwartier vliegt er veel, misschien wel jammer dat er niet eerder iemand op de telpost was. Er komen aardig veel Houtduiven over en een mooi groepje Kepen en een mooi groepje Kramsvogels. In dit kwartier zowaar ook een Buizerd op trek, die waarschijnlijk hier ergens geslapen heeft en toch graag (?) verder wil. Het uur erna een mooi groepje van 11 Goudplevieren en een enorme groep kieviten, 270 tegelijk die van de grond kwamen en gezamenlijk wegvliegen. Verder diverse groepen Spreeuwen en enkele groepen ganzen, niet ongebruikelijk in November. Het laatste teluur komen er nog meer Goudplevieren over, in diverse groepen, in totaal tellen we vandaag 34 Goudplevieren. Verder nog flink wat Kepen en Vinken op trek.
Vandaag 23 soorten, 1154 exemplaren

10-11-2015

Dinsdag, ook weer zuidwesten wind, geheel bewolkt en vandaag 14˚C. Vooral in het eerste uur nog leuke trek, met flink wat Kolganzen, een Goudplevier en veel Kokmeeuwen, althans voor dit jaar veel. Ook weer een groep Kneuen die doortrekt. Het tweede uur is het direct al weer een stuk rustiger, helaas. Een enkele Keep is het vermelden waard. Er is tot 11 uur doorgeteld, maar in dat uur alleen maar een groep Rietganzen.
Vandaag 12 soorten, 287 exemplaren

11-11-2015

Woensdag, iets minder wind, maar nog steeds zuidwest, geheel bewolkt en 13 ˚C. Tussen 8 en 9 uur is het weer echt de moeite waard, met veel verschillende soorten die langstrekken. Er komt ook nog een vrouw Blauwe Kiekendief langs. Verder verschillende soorten ganzen en aardig wat Kieviten. Ook het volgende uur is vandaag goed, met een flinke groep Grote Canadese Ganzen (60), de op een na beste dag op deze telpost (beste dag 9 oktober 2010 met 85 Grote Canadese Ganzen). Ook leuk is de Watersnip die overvliegt. Tussen 10 en 11 zien we toch ook nog 15 soorten, waaronder een Roek en een trekkende Buizerd. Na 11 uur wordt het toch wat minder, maar er komen nog twee Goudplevieren langs, die we door hun geroep ontdekken.
Vandaag 27 soorten, 892 exemplaren

12-11-2015

Donderdag, er is vandaag niet geteld. Toch een filmpje van een trek kolganzen.


Kolgans ©Berry Setton

13-11-2015

Vrijdag, nog steeds zuidwesten wind, in het begin geheel bewolkt, daarna half bewolkt, 14 ˚C. Het openingsuur is gewoontegetrouw vooral voor de ganzen. Vanmorgen zijn het Kolganzen en Grauwe Ganzen, maar er trekken ook Kieviten over en weer komt er een grote groep Kneuen langs. Het uur erop is er een mooie groep Kramsvogels en geen enkele gans meer. Het laatste teluur van vandaag is er een groepje van 15 Koperwieken, lang niet genoeg natuurlijk om die lage aantallen van dit jaar te compenseren, maar toch leuk dat er weer een paar langskomen.
Vandaag 11 soorten, 435 exemplaren

14-11-2015

Zaterdag, er is vandaag niet geteld.

15-11-2015

Zondag, zeer veel wind uit westzuidwest, kracht 6, geheel bewolkt en 15 ˚C. Er is tweeëneenhalf uur geteld en in die tijd zijn er in het begin vooral ganzen overgekomen, Kol-, Toendrariet- en Grauwe Ganzen. Daarna enkele Spreeuwen, een Holen- en een Houtduif, 4 Stormmeeuwen, heel toepasselijk met die wind, enkele Aalscholvers en ook nog een Sperwer.
Vandaag 9 soorten, 93 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken    
Aalscholver Oeverloper Tjiftjaf Soepgans Grauwe/Steppen kiekendief
Grote zilverreiger Tapuit Sijs Knobbelzwaan Goudvink
Wespendief Bosrietzanger Lepelaar Rietgans spec Groene specht
Bruine kiekendief Koekoek Groenpootruiter Stormmeeuw Sneeuwgors
Boomvalk Kleine karekiet Zwarte kraai Gaai  
Kievit Witte kwikstaart Kuifeend Kolgans  
Kokmeeuw Grote lijster Smelleken Pijlstaart  
Kleine mantelmeeuw Koolmees Zwarte roodstaart Toendrarietgans  
Gierzwaluw Gekraagde roodstaart Spreeuw Kraanvogel  
Boerenzwaluw Grote canadese gans Fitis Grote mantelmeeuw  
Gele kwikstaart Houtduif Waterpieper Europese kanarie  
Blauwe reiger Putter Kruisbek IJsgors  
Oeverzwaluw Blauwe kiekendief Vink Kemphaan  
Grijze wouw# Buizerd Rietgors Kramsvogel  
Holenduif Duinpieper Meerkoet Beflijster  
Graspieper Zilvermeeuw Roek Roodkeelpieper  
Nijlgans Wilde eend Grasmus Appelvink  
Tureluur Morinel plevier Meerkoet Grote bonte specht  
Huiszwaluw Sperwer Heggemus Klapekster  
Torenvalk Boomleeuwerik Kwartel Kleine zwaan  
Goudplevier Visarend Houtsnip Goudhaan  
Zwarte ruiter Grote gele kwikstaart Geelgors Boomklever  
Witgat Ooievaar Merel Zwarte mees  
Boompieper Kneu Huismus Barmsijs spec  
Grauwe gans Kauw Kleine barmsijs Velduil  
Watersnip Groenling Zwartkop Havik  
Ringmus Matkop Rode wouw Roodborst  
Kleine plevier Wintertaling Keep Geelpootmeeuw  
Paapje Pimpelmees Koperwiek Ekster  
Vlinders  
Atalanta Klein geaderd witje  
Kleine vos Oranje luzernvlinder  
Dagpauwoog Kleine parelmoervlinder   
Gehakkelde aureli     
Distelvlinder    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

03-08-2015 Grijze wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

02-09-2015 Kleine plevier 2
08-09-2015 Kuifeend 14
30-09-2015 Kolgans 5793
01-10-2015 Kolgans 7174
05-10-2015 Kemphaan 8

© Vogelwacht Uden e.o.