Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 17 (16 nov - 22 nov)

16-11-2015

Maandag, veel wind uit zuidwest, geheel bewolkt en 14 ˚C. Al vroeg in de telperiode komen er twee groepjes Kleine Zwanen over, een groepje van 4 om kwart over 8 en een kwartier later nog 2. Verder vliegen er diverse ganzen over en vanmorgen ook aardig wat Kieviten en Houtduiven. De tweede helft van de ochtend wordt het sprokkelen en moeten we het doen met enkele Aalscholvers en een groepje Kramsvogels. We zijn al voor 11 uur gestopt.
Vandaag 20 soorten, 465 exemplaren

17-11-2015

Dinsdag, zuidwesten wind kracht 5, geheel bewolkt en 14 ˚C, de eerste twee uren ook periodes met regen. In de regen komt er een Watersnip over en tussen 8 en 9 veel Toendrarietganzen, allemaal herkenbaar als zodanig (Rietganzen die wat verder weg vliegen of sowieso slecht zichtbaar zijn worden op deze telpost als Rietgans spec. opgeschreven). Ook deze ochtend is er weer aardige Kievitentrek. Na 10 uur is het weer stilletjes in de lucht en er is tot 11 uur doorgeteld. De aantallen Toendrarietganzen zijn goed voor de tweede plaats, dus net geen dagrecord.
Vandaag 11 soorten, 638 exemplaren
DSC 1985aa DSC 1986aa
Spreeuw ©Martien van Dooren                                                                                          heel veel spreeuwen

18-11-2015

Woensdag, iets minder wind uit west, veel bewolking maar ook opklaringen en 13 ˚C. Naast de ganzen die elke ochtend wel overtrekken vliegen er vanmorgen ook vrij veel Houtduiven. Het zijn er bijna 500 tussen 8 en 9 uur. Ook de Vinken laten weer wat beweging zien, mogelijk komt dit doordat het wat minder hard waait. Er komen nog een Ekster en diverse Zwarte Kraaien langs en tussen 10 en 11 uur wordt er een trekkende Buizerd gezien. Ook komen er een paar groepen Goudplevieren over, waaronder een groep van 35 vogels. In totaal vandaag 42 Goudplevieren, wel een van de 5 beste dagen van de Goudplevier, maar het dagrecord staat veel hoger (125).
Vandaag 19 soorten, 1473 exemplaren

19-11-2015

Donderdag, weer flinke wind, nu uit westzuidwest, veel bewolking, 14 ˚C. In de vroege ochtend komen er een Sperwer en een Buizerd langsgetrokken. Later op de ochtend koen er nog 2 Buizerds langs. Komt er soms ander weer? Eindelijk iets kouder? De thermometer geeft nog steeds 14 graden aan. De ganzen vliegen vanmorgen weer goed, verschillende soorten in mooie groepen. Opvallend is dat er ook 80 Kokmeeuwen langstrekken. Houtduiven en Spreeuwen vliegen ook goed deze ochtend. Ten slotte komt er ook een Blauwe Reiger langs.
Vandaag 19 soorten, 1114 exemplaren

20-11-2015

Vrijdag, veel minder wind uit zuidwest, vrijwel geheel bewolkt en maar  8 ˚C. Vandaag is er weer 3 uur geteld. Het eerste uur waren er aardig wat Houtduiven, diverse groepen ganzen, een Grote Zilverreiger en een Goudplevier. Het tweede teluur nog veel meer Houtduiven (630), twee Knobbelzwanen, een mooi aantal Aalscholvers en een grote groep Grote Lijsters. Het laatste uur vlogen er voornamelijk Vinken, die eerder ook al trek vertoonden. Van andere kleinere soorten kwamen er vooral wat Veldleeuweriken en Kneuen langs.
Vandaag 21 soorten, 1608 exemplaren
DSC 2050r
Klapekster ©Martien van Dooren

21-11-2015

Zaterdag, er is vandaag niet geteld.

22-11-2015

Zondag, weinig wind meer, uit west, toenemende bewolking en fris, tussen de 0 en 3 ˚C. Voor 8 uur komen er al enkele Koperwieken, Kramsvogels en Kepen langs. Daarna wel enkele groepen ganzen en Houtduiven en vandaag ook enkele Holenduiven. Omstreeks half 9 komt er een Smelleken langs, het is een volwassen vrouwtje. Een van de laatsten op deze telpost, maar bijna elk jaar komt er nog wel eentje rond deze datum langs (de laatste is op 23 november, in 2001). Een tweetal Kleine Zwanen komen even bij het Palmven kijken of daar wat te eten valt, maar zijn vrij snel weer vertrokken. Later komen er nog twee groepjes Kleine Zwanen over, een groep van 9 en een groep van 4. Vandaag kwamen er ook meeuwen op trek langs, diverse Stormmeeuwen en redelijk veel Kokmeeuwen.
Vandaag 20 soorten, 722 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken    
Aalscholver Oeverloper Tjiftjaf Soepgans Grauwe/Steppen kiekendief
Grote zilverreiger Tapuit Sijs Knobbelzwaan Goudvink
Wespendief Bosrietzanger Lepelaar Rietgans spec Groene specht
Bruine kiekendief Koekoek Groenpootruiter Stormmeeuw Sneeuwgors
Boomvalk Kleine karekiet Zwarte kraai Gaai  
Kievit Witte kwikstaart Kuifeend Kolgans  
Kokmeeuw Grote lijster Smelleken Pijlstaart  
Kleine mantelmeeuw Koolmees Zwarte roodstaart Toendrarietgans  
Gierzwaluw Gekraagde roodstaart Spreeuw Kraanvogel  
Boerenzwaluw Grote canadese gans Fitis Grote mantelmeeuw  
Gele kwikstaart Houtduif Waterpieper Europese kanarie  
Blauwe reiger Putter Kruisbek IJsgors  
Oeverzwaluw Blauwe kiekendief Vink Kemphaan  
Grijze wouw# Buizerd Rietgors Kramsvogel  
Holenduif Duinpieper Meerkoet Beflijster  
Graspieper Zilvermeeuw Roek Roodkeelpieper  
Nijlgans Wilde eend Grasmus Appelvink  
Tureluur Morinel plevier Meerkoet Grote bonte specht  
Huiszwaluw Sperwer Heggemus Klapekster  
Torenvalk Boomleeuwerik Kwartel Kleine zwaan  
Goudplevier Visarend Houtsnip Goudhaan  
Zwarte ruiter Grote gele kwikstaart Geelgors Boomklever  
Witgat Ooievaar Merel Zwarte mees  
Boompieper Kneu Huismus Barmsijs spec  
Grauwe gans Kauw Kleine barmsijs Velduil  
Watersnip Groenling Zwartkop Havik  
Ringmus Matkop Rode wouw Roodborst  
Kleine plevier Wintertaling Keep Geelpootmeeuw  
Paapje Pimpelmees Koperwiek Ekster  
Vlinders  
Atalanta Klein geaderd witje  
Kleine vos Oranje luzernvlinder  
Dagpauwoog Kleine parelmoervlinder   
Gehakkelde aureli     
Distelvlinder    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

03-08-2015 Grijze wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

02-09-2015 Kleine plevier 2
08-09-2015 Kuifeend 14
30-09-2015 Kolgans 5793
01-10-2015 Kolgans 7174
05-10-2015 Kemphaan 8

© Vogelwacht Uden e.o.