Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 3 (10 aug - 16 aug)

10-08-2015

Maandag, geheel bewolkt en 19 ˚C, later warmer, weinig wind ruimend van zuid naar noordwest. De eerste vogels van deze ochtend zijn drie Goudplevieren, die zelfs een poosje aan de grond zitten op de akker achter de keet. Verder zijn er genoeg zwaluwen in de lucht, maar die trekken niet echt. Een enkele groep Gierzwaluwen trekt wel door. Tussen 10 en 11 komt er een Wespendief over, die even later terugkeert met een raat in zijn klauwen. Dat is dus geen trekvogel, maar wel bewijs dat er toch een op de Maashorst broedt dit jaar. ’s Avonds is er ook nog een uurtje geteld, met als enige resultaat vier Gierzwaluwen.
Vandaag 6 soorten, 50 exemplaren

11-08-2015

Dinsdag, wisselend bewolkt en 20 ˚C. De wind is zuidwest tot zuid en maar kracht 1. Een mistig begin met eerst maar 650 meter zicht, later 1000 meter en uiteindelijk trekt de mist op. Deze ochtend wordt het eerste Paapje van dit jaar gezien. Leuk en voor de tellers nieuw voor dit jaar, want afgelopen voorjaar zijn er erg weinig doortrekkers in deze regio geweest. Verder is het zo weinig trek dat er al om 11 uur wordt gestopt. Wel worden er twee Wespendieven en een Slechtvalk gezien, maar dit zijn lokale vogels. ’s Avonds is er twee uur geteld, het weer is anders, noordelijke wind en met 25 ˚C best warm. Er vliegt aanzienlijk meer, waarbij drie Watersnippen er leuk zijn.
Vandaag 6 soorten, 17 exemplaren

12-08-2015

Woensdag, een noordoosten briesje, veel bewolking overdag, ’s avonds bijna niks, 18 tot 23 ˚C. Bij aankomst blijkt het Paapje van gisteren nog even aanwezig, maar later op de ochtend wordt het niet meer gezien. Tegen negenen komt er een boomvalk langs, die even op een van de palen bij de telpost gaat zitten, ons ziet en er snel weer vandoor gaat. Even later komt er een Tapuit vlak langs gevlogen, later zien we er drie verderop op een akker zitten. Een drietal Wespendieven komt gezamenlijk over de keet, een ervan mist een aantal veren in zijn vleugels en staart en dat is een bekende, later zien we er ook een van deze drie vlinderen. Het lijkt er op dat deze drie wegtrekken, maar dan is dat vlinderen wel apart. Lokale vogels dus. Tegen twaalven komen er 2 Boomvalken langs en wat later zien we in een struik langs het zandpad een zangertje. Het is een Bosrietzanger of een Kleine Karekiet, welke is niet te zien en we horen niks. Om 13.00 wordt er gestopt, maar ’s avonds wordt de post nog twee uur bemand. Dat levert een Oeverloper op, dat is pas de 4e op deze telpost! En de vroegste ooit (was 14 augustus 2010).
Vandaag 10 soorten, 24 exemplaren
5O4A4449
Oranje luzernvlinder ©Marc Gottenbos

13-08-2015

Donderdag, 21 ˚C, onbewolkt en een noordoosten wind kracht 2. Er is vijf uur geteld, maar er zijn maar drie trekvogels overgekomen. Een Witgat, een Kokmeeuw en een Boompieper. Te mooi weer? Van de lokale vogels zijn de Patrijs, de Kwartel en een Roodborsttapuit waargenomen.
Vandaag 3 soorten, 3 exemplaren
5O4A4457
Sperwer ©Marc Gottenbos

14-08-2015

Vrijdag, zuidwesten wind, later zuid, half tot zwaar bewolkt en maximaal 26 ˚C. Het eerste uur levert een Witgatje op, later op de ochtend komen er nog Tapuiten, een Watersnip en Oeverzwaluwen op. Rond het middaguur is er duidelijk wat trek van zwaluwen, vooral Boerenzwaluwen. Na enen komt er een Wespendief over. ’s Avonds is er ook twee uur geteld, met een Aalscholver op trek maar ook met een voedselvlucht van een Wespendief.
Vandaag 13 soorten, 93 exemplaren
DSC 0735tt DSC 0781ab
Tapuit ©Martien van Dooren                                                                                              Goudplevier ©Martien van Dooren

15-08-2015

Zaterdag, weinig wind, eerst zuid, later noordwest, bewolking toenemend van half naar bijna geheel bewolkt en 27 ˚C. In de ochtend is er trek van Gele Kwikstaarten, met uurtotalen van 11 en 10. Vermeldenswaardig is ook de Kleine Karekiet en later komt er mooi een Grote Zilverreiger over. Ook kan de eerste Grote Lijster van dit jaar bijgeschreven worden. Later op de ochtend komt er een Paapje langs en tussen 11 en 12 uur een Koekoek. Niet echt een algemene soort op deze telpost, het is de 20ste pas in al die jaren. De rest van de dag komen er vooral Boerenzwaluwen langs en een enkele Oeverzwaluw en Kleine Mantelmeeuw.
Vandaag 18 soorten, 150 exemplaren

16-08-2015

Zondag, matige noordwesten wind en geheel bewolkt, uiteindelijk regen, 18˚C. Vandaag is er alleen ‘s morgens geteld. Rond 11 uur begon het te regenen (en het bleef regenen). In het eerste uur komen er enkele Grauwe Ganzen over en wat Kokmeeuwen. Het tweede uur levert twee nieuwe soorten voor dit jaar op: Een juveniele Gekraagde Roodstaart en twee Koolmezen. De rest van de ochtend vliegen er niet veel vogels, maar wel verschillende soorten. Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen, een Blauwe Reiger en een Goudplevier. Vanwege de regen wordt er om 12 uur gestopt met tellen.
Vandaag 11 soorten, 42 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken    
Aalscholver Oeverloper*      
Grote zilverreiger Tapuit*      
Wespendief Bosrietzanger*      
Bruine kiekendief Koekoek*      
Boomvalk Kleine karekiet*      
Kievit Witte kwikstaart*      
Kokmeeuw Grote lijster*      
Kleine mantelmeeuw Koolmees*      
Gierzwaluw Gekraagde roodstaart*      
Boerenzwaluw        
Gele kwikstaart        
Blauwe reiger        
Oeverzwaluw        
Grijze wouw#        
Holenduif        
Graspieper        
Nijlgans        
Tureluur        
Huiszwaluw        
Torenvalk        
Goudplevier        
Zwarte ruiter        
Witgat        
Boompieper        
Grauwe gans        
Watersnip        
Ringmus        
Kleine plevier        
Paapje*        
Vlinders  
Atalanta Klein geaderd witje  
Kleine vos    
Dagpauwoog    
Gehakkelde aureli     
Distelvlinder    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

03-08-2015 Grijze wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

 

© Vogelwacht Uden e.o.