Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 4 (17 aug - 23 aug)

17-08-2015

Maandag, noordwesten wind, geheel bewolkt en maar 15 ˚C, maar wel even droog. Er is maar kort geteld vandaag, het weer nodigde niet uit tot langer tellen. Er zijn dan ook maar weinig vogels gezien, voornamelijk Boerenzwaluwen. Ter plaatse zat er een groep van 9 Grauwe Ganzen.
Vandaag 5 soorten, 21 exemplaren
DSC 0859tp2
Geelgors ©Martien van Dooren

18-08-2015

Dinsdag, zuidwesten wind die eerst zelfs kracht 3 is, geheel bewolkt en koud, ’s morgens maar 15 ˚C, ’s middags 17 ˚C. Het koude weer en de wind is niet bevordelijk voor de trek, maar het tweede teluur komt er al snel een Goudplevier over en even later een groepje van 4. Deze Goudplevieren zitten even aan de grond op een geoogste akker achter de keet, maar ze zijn al snel weer vertrokken. Een groep van 18 Kieviten is al vroeg op trek. Later komt er nog een Goudplevier over, maar die vliegt door. ’s Middags wordt er ook geteld, maar er komt alleen maar een Atalanta langs.
Vandaag 8 soorten, 69 exemplaren

19-08-2015

Woensdag, zuidelijke wind, kracht 2, Zwaar bewolkt met wat gaatjes en 21 ˚C. In de ochtendtelling komt er een flinke groep Canadese Ganzen langs en later ook veel Houtduiven, 80 in een uur in augustus is namelijk veel. Rond de middag komt de eerste Sperwer van dit jaar over. Verder vliegen er aardig wat Gele Kwikstaarten en enkele Boerenzwaluwen en ook nog een paar Gierzwaluwen. Veel telperiodes vandaag, er is ook nog ’s middags en ‘s avonds geteld, maar dat leverde weinig op.
Vandaag 10 soorten, 204 exemplaren
DSC 0887cc
Canadese gans ©Martien van Dooren

20-08-2015

Donderdag, wind (weinig) uit de oost-zuidoost hoek, van nauwelijks wolken naar half bewolkt en de temperatuur loopt op van 12 naar 25 ˚C. In de vroege ochtend al aardig wat zwaluwen op trek (Gier- en Boerenzwaluw) en vrij veel Holenduiven. Later op de ochtend komen er verschillende Paapjes langs, uiteindelijk worden er 7 geteld, niet verkeerd. Om half elf zien we een Wespendief met voedsel richting de nestplek overvliegen, een voedselvlucht dus (en geen trekvogel). De lokale Raven laten zich ook regelmatig zien en horen en tot 1 uur vliegen er regelmatig wat vogels langs, maar geen bijzondere soorten. ’s Middags en ’s avonds is het weer bijzonder rustig in de lucht.
Vandaag 15 soorten, 239 exemplaren
IMG 9072
Aalscholver ©Peter van de Braak

21-08-2015

Vrijdag, een briesje uit zuid tot zuidoost, licht tot half bewolkt en tussen de 15 en 28 ˚C. Op de vroege ochtend komt er al een Blauwe Kiekendief langs. Het is een mannetje en het is een volwassen dier. Voor 10 uur komt er een Wespendief over, ook een mannetje. Even na elven komt er een Duinpieper (eerst voor de keet daarna er achter), de eerste dit jaar. De vogel blijft even aan de grond, maar vliegt later tocht verder. Een uur later kom er een tweede Duinpieper over. Na de middag komt de eerste buizerd op trek van dit jaar over. Na twee uur is het vooral warm en er vliegt niet zo heel veel meer, maar er komen nog wel een Wespendief en een Sperwer over. Er wordt tot 7 uur geteld.
Vandaag 17 soorten, 123 exemplaren

22-08-2015

Zaterdag, matige oostenwind, bewolking langzaam toenemend tot half bewolkt en 25 ˚C. Het begint vandaag rustig met niet te veel trek, maar tussen 8 en 9 uur komt er een Zilvermeeuw over, de eerste dit jaar en in de zomer geen algemene verschijning in oost Brabant. De volgende uren zijn goed, met onder andere wat Graspiepers op trek en aardig wat Gierzwaluwen en  Huiszwaluwen. Om kwart over 11 komt er een Duinpieper over, de derde al weer dit jaar. Dit is ook een goed uurtje voor Wespendieven, maar liefst 7 exemplaren! Later komt er nog een over, de trek van Wespendieven is blijkbaar op gang. Ook komt er nog een Slechtvalk over, een volwassen man Bruine Kiekendief en enkele Boomvalken. Later op de dag komen er nog twee Wespendieven over, in totaal 10 vandaag. Vlinders tellen we ook dit jaar, maar er komen er erg weinig langs vergeleken met vorig jaar.

5O4A4512 
Wespendief ©Marc Gottenbos

23-08-2015

Zondag, tot kracht 5 aantrekkende oostenwind, wolkenloos tot 2 uur en uiteindelijk 26 ˚C. De dag begint met een groep van 10 Nijlganzen op trek. Het wordt een mooie dag met tegen 8 uur een groep van 6 Morinelplevieren, die bij de telpost landen en daar een kwartiertje aan de grond blijven, om dan toch maar verder te vliegen in westelijke richting. Tussen 9 en 10 uur de eerste Wespendieven op trek, er zullen er nog meer volgen. Het volgende uur 6 Wespendieven, en dan 0, weer 6 en laat op de middag nog 2, in totaal 16. Geen dagrecord (dat is 30), maar wel heel mooi. Ook op andere telposen in oost en midden Nederland en ook in België (topper Kristallijn Maatheide in België met 52). Vorig jaar was de piek van Wespendieven op 27 augustus. Verder kwamen er vandaag onder andere nog 3 Boomvalken langs en 45 Gierzwaluwen. Wat nog een mooi aantal is.
Vandaag 17 soorten, 198 exemplaren

morinel

9338448

9338456
Morinelplevier ©Henk van de Acker

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken    
Aalscholver Oeverloper      
Grote zilverreiger Tapuit      
Wespendief Bosrietzanger      
Bruine kiekendief Koekoek      
Boomvalk Kleine karekiet      
Kievit Witte kwikstaart      
Kokmeeuw Grote lijster      
Kleine mantelmeeuw Koolmees      
Gierzwaluw Gekraagde roodstaart      
Boerenzwaluw Grote canadese gans*      
Gele kwikstaart Houtduif*      
Blauwe reiger Putter*      
Oeverzwaluw Blauwe kiekendief*      
Grijze wouw# Buizerd*      
Holenduif Duinpieper*      
Graspieper Zilvermeeuw*      
Nijlgans Wilde eend*      
Tureluur Morinel plevier*      
Huiszwaluw Sperwer*      
Torenvalk        
Goudplevier        
Zwarte ruiter        
Witgat        
Boompieper        
Grauwe gans        
Watersnip        
Ringmus        
Kleine plevier        
Paapje        
Vlinders  
Atalanta Klein geaderd witje  
Kleine vos    
Dagpauwoog    
Gehakkelde aureli     
Distelvlinder    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

03-08-2015 Grijze wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

 

© Vogelwacht Uden e.o.