Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 5 (24 aug - 30 aug)

24-08-2015

Maandag, draaiende wind van zuidwest naar zuidoost en aantrekkend, half tot zwaar bewolkt en begin met mist, tussen de 13 en 24 ˚C. In de ochtendmist wordt er geen enkele vogel geteld. Pas na 9 uur begint er wat te vliegen en dat zijn vooral Boerenzwaluwen. Her volgende uurtje is interessant met een Wespendief, een Gierzwaluw, twee Paapjes en een Tapuit. Later op de ochtend komt er een tweede Wespendief langs en een juveniele Bruine Kiekendief. Verder een grote groep Huiszwaluwen op trek. De lunch wordt aangenaam gemaakt met maar liefst 4 Wespendieven, een Boomvalk en flink wat Gierzwaluwen, 24 in een uur. Jammer genoeg wordt er niet verder geteld.
Vandaag 14 soorten, 325 exemplaren

25-08-2015

Dinsdag, Flink wat zuidwesten wind, geheel bewolkt en bij het begin en op het eind regen, 18 ˚C. Niet het lekkerste weer om te tellen, maar misschien dat de vogels daar anders over denken. Bij de telpost zitten vandaag een paar leuke soorten ter plaatse: Een groep van 7 Patrijzen, ten minste 3 Paapjes, de Raven en een groep van zo’n duizend Spreeuwen. Op trek zijn er ook vogels, waarbij de 36 Gierzwaluwen tussen 9 en 10 uur opvallend zijn. Verder zijn en meerdere Sperwers op trek, komt er nog een Wespendief langs en zijn er later op de ochtend 6 Paapjes tegelijk te zien, die langstrekkend op het onkruid voor de telpost nog wat foerageren.
Vandaag 15 soorten, 360 exemplaren
DSC 1009
Kwartel ©Martien van Dooren

26-08-2015

Woensdag, aantrekkende zuidwesten wind, half toto zwaar bewolkt, 26 ˚C. Er is in drie periodes geteld, bijna de hele ochtend, ’s middags en ’s avond een korte periode. De vroege ochtend levert al een Grote Gele Kwikstaart en een adulte vrouw Blauwe Kiekendief op. Verder vliegen er uiteraard weer Boerenzwaluwen deze ochtend en enkele Huiszwaluwen. De eerste Kauw die duidelijk overtrekt van dit jaar kan bijgeschreven worden op de soortenlijst. Daarnaast trekken er kwikstaarten en Boompiepers in de gebruikelijke kleine aantallen over. ’s Middags komt er al snel een Wespendief over en is er nog steeds redelijk wat trek van de kleinere vogels. Om 10 voor 2 komt de eerste Visarend van dit jaar uit de richting van de Hofmans Plassen (en de richting van de Maas) te voorschijn. Het dier is goed te zien, het is een juveniel en na zo’n vijf minuten verdwijnt de vogel zuidwaarts uit beeld. Er komen ook enkele Oeverzwaluwen over. De Boomvalken die wat later in beeld komen, blijven vrij lang boven de Brobbelbies foerageren. De vlindertrek stelt tot nu toe niet zo veel voor, maar vanmiddag komt de eerste Oranje Luzernevlinder van dit jaar voorbij. Het uurtje dat er ’s avonds is geteld is goed voor enkele Boerenzwaluwen en een Blauwe Reiger.
Vandaag 18 soorten, 198 exemplaren
DSC 0038bp
Boompieper ©Martien van Dooren

27-08-2015

Donderdag, een koele bewolkte dag met zuidwesten wind en 18 ˚C. Tja weinig trek dus. Noemenswaardig zijn de 2 Paapjes en de 2 Tapuiten. Er is alleen ’s morgens geteld.
Vandaag 6 soorten, 32 exemplaren

28-08-2015

Vrijdag, de bewolking neemt in de loop van de dag af tot half bewolkt, de weinige wind komt uit zuidwest en het is koel, maar toch nog net 20˚C. Het tweede teluur is interessant met maar liefst 8 Paapjes en 2 Bruine Kiekendieven, een volwassen vrouwtje en een dier in vrouwkleed. Daarna komt er een flinke groep Kieviten over op hoogte, het zijn er 73. Gedurende de hele telperiode komen er Gele Kwikstaarten over, uiteindelijk 10 exemplaren. Vandaag verder nog 2 Boomvalken. Een late Gierzwaluw en een Oranje Luzernevlinder. De talrijkste soort van vandaag was de Boerenzwaluw: 112 vogels.
Vandaag 20 soorten, 254 exemplaren
IMG 9150
Torenvalk ©Peter van de Braak

29-08-2015

Zaterdag, praktisch windstil vandaag en ’s morgens wolkenloos, later trekt het dicht, maximaal 24 ˚C. Er is vandaag veel geteld, in totaal 13 uur. De eerste vogel van de dag is een Kiekendief. Een lastige, maar het is toch een mannetje Blauwe Kiekendief. De rest van de ochtend komen er verschillende soorten zwaluwen over, vandaag ook weer eens Oeverzwaluwen. Na 10 uur komt er en Wespendief over en enkele Atalanta’s, die vliegen eindelijk eens een keer een beetje. Tussen 12 en 1 uur vliegt er nauwelijks wat, maar toch 7 Wespendieven in 1 uur! Het is rond half vier als er Ooievaars ontdekt worden, een groep van 14 en de eersten van dit jaar. Tegen 4 uur nog een groep Ooievaars, 42 dit keer. Mooie grote groep! ‘s Avonds is er ook nog twee uur geteld wat 4 Blauwe Reigers opleverde.
Vandaag 18 soorten, 253 exemplaren
9390760
Ooievaar ©Henk van de Acker

30-08-2015

Zondag, oostelijke wind kracht 1, licht tot geheel bewolkt en maximaal 29 ˚C. De ochtend begint met een groep van 30 overtrekkende kieviten. In het tweede uur wordt er een late Koekoek, maar niet de laatste ooit (dat was op 13 september 2006). Er komt ook een juveniele Bruine Kiekendief over en nog meer Kieviten, waarbij ook een Goudplevier zit. De eerste Kneuen op trek worden wat later op de ochtend waargenomen. Aan het eind van de ochtend komt er nog en juveniele Bruine Kiekendief over en rond de middag is het opeens druk met Boomvalken. In een uur komen er 6 over. Uiteindelijk wordt er om 2 uur gestopt met tellen.
Vandaag 16 soorten, 308 exemplaren
IMG 9126
Kleine Parelmoervlinder ©Peter van de Braak

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken    
Aalscholver Oeverloper      
Grote zilverreiger Tapuit      
Wespendief Bosrietzanger      
Bruine kiekendief Koekoek      
Boomvalk Kleine karekiet      
Kievit Witte kwikstaart      
Kokmeeuw Grote lijster      
Kleine mantelmeeuw Koolmees      
Gierzwaluw Gekraagde roodstaart      
Boerenzwaluw Grote canadese gans      
Gele kwikstaart Houtduif      
Blauwe reiger Putter      
Oeverzwaluw Blauwe kiekendief      
Grijze wouw# Buizerd      
Holenduif Duinpieper      
Graspieper Zilvermeeuw      
Nijlgans Wilde eend      
Tureluur Morinel plevier      
Huiszwaluw Sperwer      
Torenvalk Boomleeuwerik*      
Goudplevier Visarend*      
Zwarte ruiter Grote gele kwikstaart*      
Witgat Ooievaar*      
Boompieper Kneu*      
Grauwe gans Kauw*      
Watersnip Groenling*      
Ringmus        
Kleine plevier        
Paapje        
Vlinders  
Atalanta Klein geaderd witje  
Kleine vos Oranje luzernvlinder*  
Dagpauwoog Kleine Parelmoervlinder  
Gehakkelde aureli     
Distelvlinder    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

03-08-2015 Grijze wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

 

© Vogelwacht Uden e.o.