Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 7 (07 sep - 13 sep)

07-09-2015

Maandag, matige noordwesten wind en zwaarbewolkt, 16 ˚C. Een leuke teldag. Er wordt niet zo vroeg begonnen vandaag, maar het vliegt wel aardig. Een groepje van 7 Boomleeuweriken maakt het begin al leuk en rond 10 uur komt er een vrouw Bruine Kiekendief over. Dan is er tussen de verspreid vliegend meeuwen ook een Zilvermeeuw ontdekt, die zien we tegenwoordig niet zo veel meer hier. Het volgende teluur komt er een groep van 12 Ooievaars over, die zo hoog zitten dat ze in de wolken verdwijnen. In de verte horen we een steltloper roepen en we krijgen de vogel ook in beeld. Na wat puzzelen komen we er uit; een Groenpootruiter. De eerste Zwarte Kraai van dit jaar komt ook over, lastig om trekkers van lokale vogels te onderscheiden, maar deze vogel komt hoog over en in een rechte lijn zuidwestwaarts. Het laatste teluur komt er een drietal  witte vogels in beeld: Lepelaars. Ze hebben alle drie wat zwart op de vleugel en het zijn dus juveniele vogels. Het is pas de vierde keer dat we Lepelaars op deze telpost zien, een leuke waarneming dus. Helaas moet iedereen al vroeg weg.
Vandaag 27 soorten, 419 exemplaren
IMG 0078

08-09-2015

Dinsdag, een briesje uit het westen, zwaar bewolkt en 16 ˚C. In de ochtend komen er meerdere Goudplevieren over, alhoewel dat in deze regio dan om een of twee exemplaren tegelijk gaat, zo ook nu. Om twintig over acht komt er een Smelleken langs gevlogen, even laag als sommige groepjes zwaluwen. In de takken die we naast de keet in de grond hebben gezet zitten een Paapje en even later nog een late Grasmus. Niet voor niks die takken. Even later zien we een groepje van 7 Ooievaars, zo hoog dat ze, net als gisteren, in de wolken verdwijnen. Tegelijkertijd komt er een Visarend in beeld. Leuk uurtje! Daarna wordt het snel rustiger, veel minder zwaluwen in de lucht, nog wel een Atalanta op trek langs en we tellen nog 4 Paapjes.
Vandaag 20 soorten, 400 exemplaren
DSC 0314g
Grasmus ©Martien van Dooren

09-09-2015

Woensdag, noordoosten wind die tot kracht 3 aantrekt, licht bewolkt met grondmist tot na 10 uur; 18 ˚C, maar minimaal 8 ˚C. Een weersomslag dus en in de landen ten noorden van ons zijn er de afgelopen dagen veel vogels geteld. In de grondmist wordt wel een Zwarte Roodstaart ontdekt, maar dan is er al bijna 2 uur geteld. Als de mist weg is, beginnen de vogels te vliegen, met meerdere Tapuiten en een Boomvalk die vroeg op is. Met de zwaluwen die ook langstrekken komen er verschillende Sperwers op trek langs, tussen 11 en 12 uur zelfs 5. Na de middag, het is inmiddels lekker weer, komt er een roofvogel over die het ons lastig maakt, wat is het nou?
IMG 0082 IMG 0092
Wespendief ©Peter van de Braak

Een juveniele Wespendief dus. Verdeeld over twee groepjes cirkelen er 26 Ooievaars langs. De eerste Spreeuwen die echt op trek zijn komen ook over. Er wordt tot 4 uur doorgeteld en uiteindelijk hebben we 15 Sperwers geteld, maar ook 2 Boomvalken en 3 Slechtvalken.
Vandaag 18 soorten, 463 exemplaren
IMG 9996 IMG 9999Ooievaar©Peter van de Braak

IMG 9956
Slechtvalk©Peter van de Braak

10-09-2015

Donderdag, oostelijke wind, niet al te hard, weinig bewolking en  20 ˚C na weer een frisse start. Het eerste half uurtje levert een Grote Gele Kwikstaart op en net na 9 uur komt er een Smelleken langs. De eerste Pimpelmees van dit jaar kan ook genoteerd worden. Een groepje van 4 Wintertalingen komt over, helaas staat er nauwelijks water in het Palmven. Ze vliegen dan ook door. Tussen 11 en 12 uur vliegen er veel Boerenzwaluwen langs, dik 150. Ook twee groepjes Ooievaars, 5 en 7 vogels en onder andere een Boomvalk maken dit een leuk teluurtje. De Wespendief die vervolgens langs komt is net zo’n vogel als gisteren, een lastige juveniele vogel. Na 1 uur valt het stil en om 2 uur stoppen we.
Vandaag 21 soorten, 433 exemplaren
IMG 0058
Boomvalk ©Peter van de Braak

11-09-2015

Vrijdag, wind uit oost tot noordoost, maar het is weinig. Geen wolken en tussen de 8 en 21 ˚C. De eerst paar uur hangt er nog mist, maar later is het lekker nazomer. Met de mist wordt er weinig trek gezien, wel komt er een juveniele Bruine Kiekendief langs. Een groepje van 7 Kauwtjes is de eerste trekkende groep die dit teljaar over komt (maar niet de eerste Kauwtjes).Verder komen er mooie groepen zwaluwen over, niet alleen Boerenzwaluwen maar regelmatig ook gropen Huiszwaluwen. Tegen 11 uur horen we de eerste Sijs van dit jaar. Telposten die veel eerder beginnen met tellen hadden er in Juli al. Rond lunchtijd is het echt vlinderweer, er komen veel Atalanta’s langs vandaag (33) en ook Oranje Luzernevlinders, 3 in totaal. ’s Middags komen er 2 boomvalken op trek langs, later op de middag valt de trek helemaal stil.
Vandaag 20 soorten, 909 exemplaren

12-09-2015

Zaterdag, veel bewolking en weinig wind uit zuidoost en maximaal 20 ˚C. Als Henk koffie aan het maken is, hoort hij een Bosuil roepen. De Boerenzwaluwen hebben er zin in, want ze vliegen zodra het licht is. Vanmorgen is er ook veel trek van Kieviten. Later op de ochtend is het rustig, maar na 11 uur komen er 2 Goudplevieren langs. Rond half 12 worden er 2 Duinpiepers opgemerkt en om half 2 nog een. Verder komen er later op de middag nog Boomleeuweriken en Tapuiten langs, maar eigenlijk is het behoorlijk rustig. Waar blijven die vogels?
Vandaag 17 soorten, 380 exemplaren
IMG 0035
Tapuit ©Peter van de Braak

13-09-2015

Zondag, nauwelijks wind die eerst uit zuidzuidwest komt en later oostnoordoost, wisselend bewolkt en toch nog 19 ˚C. Ook vandaag is het erg rustig. Enkele zwaluwen, maar niet eens elk uur en een Sperwer. Om 20 over 12 komt er een Boomvalk die een poosje rustig zit op de grashopen die op de akker bij de keet liggen. Verder zijn er vrij veel Kieviten over gekomen en zitten er ter plaatse enkele Paapjes, Roodborsttapuiten en Tapuiten.
Vandaag 11 soorten, 206 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken    
Aalscholver Oeverloper Tjiftjaf*    
Grote zilverreiger Tapuit Sijs*    
Wespendief Bosrietzanger Lepelaar*    
Bruine kiekendief Koekoek Groenpootruiter*    
Boomvalk leine karekiet Zwarte kraai*    
Kievit Witte kwikstaart Kuifeend*    
Kokmeeuw Grote lijster Smelleken*    
Kleine mantelmeeuw Koolmees Zwarte roodstaart*    
Gierzwaluw Gekraagde roodstaart Spreeuw*    
Boerenzwaluw Grote canadese gans      
Gele kwikstaart Houtduif      
Blauwe reiger Putter      
Oeverzwaluw Blauwe kiekendief      
Grijze wouw# Buizerd      
Holenduif Duinpieper      
Graspieper Zilvermeeuw      
Nijlgans Wilde eend      
Tureluur Morinel plevier      
Huiszwaluw Sperwer      
Torenvalk Boomleeuwerik      
Goudplevier Visarend      
Zwarte ruiter Grote gele kwikstaart      
Witgat Ooievaar      
Boompieper Kneu      
Grauwe gans Kauw      
Watersnip Groenling      
Ringmus Matkop      
Kleine plevier Wintertaling*      
Paapje Pimpelmees*      
Vlinders  
Atalanta Klein geaderd witje  
Kleine vos Oranje luzernvlinder  
Dagpauwoog Kleine parelmoervlinder   
Gehakkelde aureli     
Distelvlinder    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

03-08-2015 Grijze wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

02-09-2015 Kleine plevier 2

© Vogelwacht Uden e.o.