Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 9 (21sept-27 sept)

21-09-2015

Maandag, frisse start met nauwelijks wind, uit zuidwest, licht bewolkt en opwarmend tot 19 ˚C. Al vroeg komt er een Houtsnip meegevlogen met een paar Kieviten. Ondanks de bossen in de omgeving is dat een zeldzame soort op deze telpost. Het eerste uur levert ook 3 Grote Gele Kwikstaarten op. De eerste Houtduif van dit jaar komt even later over. We zien er genoeg rondvliegen, maar dit is de eerste die duidelijk op trek is. De rest van de ochtend vliegt het aardig goed, met een drietal Roeken en tussen 11 en 12 wat roofvogeltrek: 3 Sperwers en 4 Buizerds. Ook is het dan warm genoeg voor vlindertrek, enkele Atalanta’s en een Dagpauwoog. Het laatste teluur is ook nog goed voor bijna 200 Boerenzwaluwen.
Vandaag 33 soorten, 639 exemplaren
5O4A4593
Paapje ©Marc Gottenbos

22-09-2015

Dinsdag, bijna geheel bewolkt, zuidwesten wind kracht 2 en 13 ˚C. Tussen 10 en 11 genoeg regen om er daarna mee te stoppen. Veel is er vandaag dan ook niet langsgekomen, zelfs nauwelijks Boerenzwaluwen. Wel komen de eerste 2 Geelgorzen op trek over van dit jaar. Er zit ook nog een Paapje ter plaatse.
Vandaag 11 soorten, 62 exemplaren

23-09-2015

Woensdag, zuidwesten wind, half bewolkt en tussen de 11 en 20 ˚C. Het eerste uurtje tellen is al de moeite waard met en groep van 15 Aalscholvers en met Watersnippen. Daarna twee Grote Gele Kwikstaarten en de eerste Merel. Tussen 11 en 12 veel Boerenzwaluwen, daarna weer wat minder, maar wel nog een Wespendief, Goudplevier en een groep van 22 Ooievaars. Verder zit er beweging in de Graspiepers en de Vinken, maar het zijn nog geen grote aantallen. Voordat er om 2 uur gestopt wordt komen er nog 2 Huiszwaluwen over. Overigens is vandaag de keet een stukje verzet, zodat het verkeer er beter langs kan.
Vandaag 24 soorten, 831 exemplaren
5O4A4637 5O4A4702Ooievaar ©Marc Gottenbos

24-09-2015

Donderdag, zwaarbewolkt en de eerste uren wat regen, straffe wind uit zuidwest, 14 ˚C. Om half acht komt er al een Slechtvalk langs, een volwassen vrouwtje. Verder vooral Boerenzwaluwen het eerste uur, maar ook een Zanglijster. Het tweede uur vliegen er veel Graspiepers, in een uur 100 en het volgende uur ook bijna. Het Smelleken wat dan langs komt vliegt met zijn eten mee. Tussen 10 en 11uur enkele groepjes Watersnippen, 11 in een uur. Later nog meer Watersnippen, in totaal vandaag 21, dat is geen dagrecord Watersnippen, want dat staat op 26 op 19-8-2005. Vandaag tellen we meer dan 250 Graspiepers, een goede dag, en bijna 1500 Boerenzwaluwen, de beste dag dit jaar. Met de Boertjes komen ook nog eens 38 Huiszwaluwen mee.
Vandaag 25 soorten, 1901 exemplaren

25-09-2015

Vrijdag, mistige start, zuidwestenwind en veel bewolking, uiteindelijk 17 ˚C. Ondanks de mist in het eerste uur toch aardig wat Kieviten en Graspiepers. Elk uur komen er ook enkele Witte Kwikstaarten langs. Rond kwart over 8 komen er 2 Barmsijzen overgevlogen in zuidwestelijke richting. Het zijn Kleine Barmsijzen, de eersten dit jaar. De rest van de ochtend komen er Ringmussen, een Heggenmus en een Merel, Zanglijsters, verschillende Watersnippen en een Huiszwaluw over. Boerenzwaluw en Graspieper trekken ook goed vandaag en tussen 11 en 12 komen er enkele Buizerds op trek langs. De eerste Huismus van dit jaar kan ook in de boeken. Tussen 1 en 2 is er niet geteld, maar daarna weer wel en er komt een groep van 10 Ooievaars over, nog 2 Goudplevieren en enkele Sperwers. Prima dagje.
Vandaag 25 soorten, 1197 exemplaren
5O4A4716
Buizerd ©Marc Gottenbos

26-09-2015

Zaterdag, nauwelijks wind uit noordelijke richting, licht tot half bewolkt en tussen de 4 en 17 ˚C. De ochtend begint met mist en maar 150 meter zicht. Naast wat Graspiepers, kwikstaarten en Zanglijster komt er in die mist ook weer een Kleine Barmsijs over. Als de mist rond 9 uur weg is begint het beter te vliegen, met nog diverse Huiszwaluwen en later nog een Oeverzwaluw tussen de Boerenzwaluwen, redelijk wat Merels en een Zwartkop, die van hoog in kwam vallen. Na 11 uur is het tijd voor Roofvogels, met maar liefst 9 Sperwers in een uur en ook een juveniele Visarend. Dan is het ook warm genoeg voor enkele vlinders om langs te trekken. Een uur later komt er een juveniele Bruine Kiekendief langs en zijn ook de Buizerds op gang gekomen. Tussen 2 en 3 uur is er nog goede trek van roofvogels, daarna wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 34 soorten, 1508 exemplaren

27-09-2015

Zondag, onbewolkt tot 12 uur, daarna wel wat wolkjes, iets aantrekkende noordoosten wind en 17 ˚C. Geen mist vanmorgen, dus er kan meer gezien worden. Dat zijn vooral graspiepers, maar er komen ook Grauwe Ganzen over en bijvoorbeeld Watersnippen. Er komt nog een Tapuit langs en de Kleine Vos is dit jaar een vrij schaarse vlindersoort, maar deze ochtend komt er eentje langs. De trek van Boerenzwaluwen  is wat merkwaardig, het ene uur komen er veel langs en het volgende uur maar enkele. Tegen 12 uur speert er een Smelleken langs. Om kwart over 1 wordt de eerste Rode Wouw van dit jaar ontdekt en later op de middag komt er nog een groepje van 6 Ooievaars langs. Een goede trekdag, met naast de Rode Wouw en het Smelleken nog een Slechtvalk en 8 Sperwers en 11 Buizerds.
Vandaag 30 soorten, 603 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2015:

Statistieken    
Aalscholver Oeverloper Tjiftjaf    
Grote zilverreiger Tapuit Sijs    
Wespendief Bosrietzanger Lepelaar    
Bruine kiekendief Koekoek Groenpootruiter    
Boomvalk Kleine karekiet Zwarte kraai    
Kievit Witte kwikstaart Kuifeend    
Kokmeeuw Grote lijster Smelleken    
Kleine mantelmeeuw Koolmees Zwarte roodstaart    
Gierzwaluw Gekraagde roodstaart Spreeuw    
Boerenzwaluw Grote canadese gans Fitis    
Gele kwikstaart Houtduif Waterpieper    
Blauwe reiger Putter Kruisbek    
Oeverzwaluw Blauwe kiekendief Vink    
Grijze wouw# Buizerd Rietgors    
Holenduif Duinpieper Meerkoet    
Graspieper Zilvermeeuw Roek    
Nijlgans Wilde eend Grasmus    
Tureluur Morinel plevier Meerkoet    
Huiszwaluw Sperwer Heggemus    
Torenvalk Boomleeuwerik Kwartel    
Goudplevier Visarend Houtsnip*    
Zwarte ruiter Grote gele kwikstaart Geelgors*    
Witgat Ooievaar Merel*    
Boompieper Kneu Huismus*    
Grauwe gans Kauw Kleine barmsijs*    
Watersnip Groenling Zwartkop*    
Ringmus Matkop Rode wouw*    
Kleine plevier Wintertaling      
Paapje Pimpelmees      
Vlinders  
Atalanta Klein geaderd witje  
Kleine vos Oranje luzernvlinder  
Dagpauwoog Kleine parelmoervlinder   
Gehakkelde aureli     
Distelvlinder    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2015:

03-08-2015 Grijze wouw

Nieuwe dagrecords in 2015:

02-09-2015 Kleine plevier 2

© Vogelwacht Uden e.o.