Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 1 (23 juli - 24 juli)

23-07-2016 en 24-07-2016

Dit jaar is er al geteld voor 1 augustus. De voornaamste reden om dat te doen is dat we de indruk hebben dat er elk jaar al een heleboel Gierzwaluwen weggetrokken zijn voordat wij beginnen met tellen. Op 15 juli is Wim Gremmen al begonnen met tellen, na 23 juli kreeg Wim gezelschap van meerdere tellers, voorlopig nog zonder onze keet.


Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken        
Bruine kiekendief        
Watersnip        
Witgat        
Kleine mantelmeeuw        
Gierzwaluw        
Oeverzwaluw        
Huiszwaluw        
Gele kwikstaart        
Witte kwikstaart        
Blauwe reiger        
Goudplevier        
Wulp        
Boerenzwaluw        
Kokmeeuw        
Holenduif        
Wespendief        
Kievit        
Kemphaan        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Vlinders    
Dagpauwoog    
     
     
     
     

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

© Vogelwacht Uden e.o.