Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 10 (19 sep - 25 sep)

19-09-2016

Maandag, beetje wind uit de noordhoek, toenemende bewolking en 12-23 ˚C. Het begin van de telling wordt veraangenaamt door Goudplevieren, nog een Paapje en een Tapuit. Een nieuw dagrecord Roodborsttapuit wordt in korte tijd gezien, 12 vogels  (oude 24092011 10). Het volgende uur zien we 6 Grote Zilverreigers en de eerste Kolganzen van dit jaar, een groepje van 3. De eerste Kolganzen zijn vroeg, maar het record staat nog drie dagen vroeger. Na 10 uur vliegen de Boerenzwaluwen goed. Er is in twee periodes geteld, tussen 12 en een was de post niet bemand. De Boerenzwaluwen blijven goed vliegen en er komen nog 2 Wespendieven over en een Boomvalk. Het dagtotaal van de Boerenzwaluw komt op 1368, een van de beste dagen dit jaar.
Vandaag 31 soorten, 1704 exemplaren

Zonsopkomst ©Martien van Dooren
DSC 1951ak
Slechtvalk ©Martien van Dooren
DSC 1942ak
Raaf ©Martien van Dooren
DSC 1928a
Tapuit ©Martien van Dooren20-09-2016

Dinsdag, noordwesten wind, slechts kracht 1 á 2, licht bewolkt en 18 ˚C. Enkele ganzen in de ochtend, maar ook een Blauwe Reiger en een Smelleken en een Slechtvalk. Tussen 8 en 9 ook ruim 300 Boerenzwaluwen. Het volgende teluur worden er twee Tjiftjaffen waargenomen en een Winterkoning, de eerste dit jaar (en pas de 9e op deze telpost). Boerenzwaluwen blijven goed vliegen tot circa 11 uur, daarna wordt het wat minder. Wel komen er nog 20 Huiszwaluwen langs, die zijn erg welkom. Er wordt tot 13 uur geteld, anders waren er vandaag misschien wel weer meer dan 1000 Boerenzwaluwen over gekomen.
Vandaag 23 soorten, 1015 exemplaren

DSC 1960a
Boerenzwaluw juf. ©Martien van Dooren
DSC 1959a
Raaf ©Martien van Dooren


21-09-2016

Woensdag, oostelijke wind, eerst windstil, later toch nog kracht 2, wisselend bewolkt en 18 ˚C. Een afwisselend eerste uur met Grauwe Ganzen, een Goudplevier, een Zanglijster (de eerste!), Witte Kwikstaarten en Graspiepers. Rond kwart voor 9 komt er luid roepend een Roodkeelpieper over de telpost. Inmiddels verwacht en altijd leuk als het ook uitkomt. Om half 10 komt er een volwassen man Visarend over, mooi gefotografeerd door Martien van Dooren. Er komt ook een vroeg groepje van 6 Boomleeuweriken over. Twee uurtjes achter elkaar met bijna 200 Boerenzwaluwen is ook mooi. Na 11 uur wordt het een stuk rustiger in de lucht, gelukkig komen er naast enkele vogels ook nog vlinders langs, dat zijn vandaag Dagpauwogen en Atalanta’s.
Vandaag 25 soorten, 992 exemplaren

DSC 2033a
Tapuit ©Martien van Dooren
DSC 1978a
Geelgors ©Martien van Dooren

DSC 1986a
Visarend ©Martien van Dooren
DSC 1964a
Grote zilverreiger ©Martien van Dooren

22-09-2016

Donderdag, zuidoosten wind, eerst windstil, aantrekkend tot kracht 2, van wolkeloos tot bijna geheel bewolkt, 21 ˚C. Er zit beweging in de ganzen. Het eerste half uur maar liefst 90 Grauwe Ganzen en weer 3 Kolganzen, daarbij ook nog 8 Nijlganzen. Eindelijk zien en horen we de eerste Grote Gele Kwikstaart, die rond kwart over 8 overgevlogen komt. En in hetzelfde uur horen we ook de eerste Sijs van dit jaar. Tussen 9 en 10 veel trek van Boerenzwaluw en Graspieper, maar daarna is dat al snel over. Blijkbaar nemen ze een uur pauze, want tussen 11 en 12 uur vliegen ze weer. Dan komen er ook nog Huiszwaluwen langs en een trio Ringmussen. En het is warm genoeg voor vlinders, met 12 Atalanta’s in een uur, en een Dagpauwoog. Omdat er nog steeds enkele Gele Kwikstaarten en Boompiepers langskomen hebben we vrij veel soorten vandaag.
Vandaag 29 soorten, 759 exemplaren

DSC 2037a
Kiviet ©Martien van Dooren

23-09-2016

Vrijdag, briesje uit zuidwest, half tot zwaar bewolkt, 16 ˚C. De Zanglijstertrek begint op gang te komen, want in het eerste uur worden er al 9 geteld, 2 dagen na de eerste van dit jaar. Ook komen er meerder Grote Gele Kwikstaarten over. Tussen 9 en 10 komt er een grote groep Putters over; 23 stuks. Verder Graspiepers, Boerenzwaluwen en Spreeuwen, die vormen de hoofdmoot. Om half 11 komt er een Smelleken overgevlogen. Even later ook een mooi groepje Sijzen, 12 in totaal. Er wordt tot 12 uur doorgeteld.
Vandaag 24 soorten, 561 exemplaren

24-09-2016

Zaterdag, wind uit het zuiden, wisselend bewolkt (eerst geen wolken, toen veel en daarna licht bewolkt) en 20 ˚C. Het eerste uur trekken er vooral Graspiepers, maar ook enkele Vinken. Het volgende uur een grote groep Canadese Ganzen en nog 2 Witgatjes, die hebben we al weer even niet gezien. De eerste Pimpelmees en een Koolmees komen ook langs. Later op de ochtend komt er een Grote Bonte Specht op trek over (de eerste dit jaar) en een Wulp die de verkeerde kant op wil. De mooiste waarneming van de dag is de Grote Mantelmeeuw die tussen 10 en 11 overvliegt. Geen alledaagse verschijning hier. Overigens ook 43 Kauwtjes op trek in dit uur en meer dan 200 Boerenzwaluwen, leuk tellen dus. Rond lunchtijd nog een leuke waarneming, een Visarend. Daarna wordt het wel minder met de trek, maar er wordt toch tot 3 uur doorgeteld.
Vandaag 32 soorten, 964 exemplaren

25-09-2016

Zondag, onbewolkt, zuidoosten wind die aantrekt tot kracht 3 en 18 ˚C. Bij aankomst zit er een adult mannetje Smelleken in een boom van een houtwal, met tegenlicht maar hij vliegt niet veel later wel zodat we het goed kunnen zien. Later is er paniek bij de lokale Kieviten en Spreeuwen en de volwassen man Slechtvalk blijkt hier de oorzaak van de zijn. De eerste Grote Gele kwikstaart van vandaag komt ook al overgevlogen, uiteindelijk tellen we er 5! Witte Kwikstaarten trekken de laatste tijd goed, vanmorgen tellen we elk uur minstens 10. Maar we tellen vooral Graspiepers, die regelmatig ook zo hoog zitten dat we ze amper kunnen zien. Rond half 11 horen we een vogel in de buurt van de keet in de struiken. Gelukkig is er opneemapparatuur, want dit geluidje kennen de aanwezige tellers niet. Het betreft een klein vogeltje, maatje Tjiftjaf. Maar echt goed krijgen we de vogel niet te zien en even later vliegt die helaas weg. Analyse van de geluidsopname wijst uit dat het om een Tjiftjaf gaat met het pia-roepje. Helaas geen Bladkoning, zoals we hoopten.
Vandaag 26 soorten, 841 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken    
Bruine kiekendief Zilvermeeuw Tjiftjaf Pimpelmees*  
Watersnip Purperreiger Kleine karekiet Grote bonte specht*  
Witgat Slechtvalk Zwarte ruiter Grote mantelmeeuw*  
Kleine mantelmeeuw Buizerd Grote zilverreiger    
Gierzwaluw Boompieper Boomleeuwerik    
Oeverzwaluw Rietgors Zwartkop    
Huiszwaluw Ringmus Noordse kwikstaart    
Gele kwikstaart Lepelaar Roodpootvalk    
Witte kwikstaart Zwarte kraai Bonte strandloper    
Blauwe reiger Buizerd Groenling    
Goudplevier Fitis Koolmees    
Wulp Ooievaar Roodborsttapuit    
Boerenzwaluw Tapuit Grote canadese gans    
Kokmeeuw Kruisbek Smelleke    
Holenduif Kauw Krakeend    
Wespendief Rode wouw Zilverplevier    
Kiviet Paapje Merel    
Kemphaan Groenpootruiter Havik    
Grauwe gans Grote lijster Turkse tortel    
Houtduif Koekoek Veldleeuwerik    
Boomvalk Duinpieper Graspieper    
Spreeuw Visarend Stormmeeuw    
Vink Grijze wouw Torenvalk    
Nijlgans Putter Kolgans*    
Kneu Grasmus Winterkoning*    
Wilde eend Morinelplevier Roodkeelpieper*    
Zwarte ooievaar Heggenmus Zanglijster*    
Aalscholver Braamsluiper# Grote gele kwikstaart*    
Sperwer Ortolaan Sijs*    
Zonsopkomst ©Toy Jansen
Vlinders  
Dagpauwoog    
Atalanta     
Kleine vos    
Distelvlinder    
Gehakkelde Aurelia    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

1. 26-08-2016 Braamsluiper

Nieuwe dagrecords in 2016:

1. 28-08-2016   2 Noordse kwikstaart
2. 05-09-2016   8 Torenvalk
3. 12-09-2016 60 Boompieper
4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuit

 

© Vogelwacht Uden e.o.