Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 13 (10 okt - 16 okt)

10-10-2016

Maandag, een zucht wind uit noordoost, half bewolkt en fris met maximaal 6 ˚C. Het eerste uurtje is nog goed voor wat zomerse gevoelens met een Gele Kwikstaart en 2 Boerenzwaluwen. Daarna beginnen de ganzen goed te vliegen, Grauwe, Kol- en Rietganzen. Er komen ook enkele Putters en Sijzen over, maar van de zangvogeltjes zien we de Graspieper het meest. De eerste Kramsvogels van dit jaar komen het volgende uur over. De Klapekster is er ook weer, gisteren door Isidro na afloop van de telling ontdekt en hij zit zo te zien weer in dezelfde boom als gisteren. Na 11 uur is het rustig in de lucht, er komen nog wel enkele groepjes ganzen over, maar het zijn er maar weinig. Wel vliegen er nu meer Vinken dan Graspiepers.
Vandaag 25 soorten, 831 exemplaren

DSC 2462ak
Kolgans ©Martien van Dooren

11-10-2016

Dinsdag, iets aantrekkende noordoosten wind, zwaar bewolkt en 7 ˚C. De eerste twee uur is er mist en is het zicht naar voren slechts 200 meter. Voor 8 uur wordt er dan ook nauwelijks een vogel gezien, onder andere een Roodborsttapuit. Daarna is het wel beter, vooral met trek van ganzen, maar ook de eerste Keep. Het volgende uur is divers met bijvoorbeeld Koperwieken en Kramsvogels, maar vooral door een grote groep Putter, in totaal 60 in dit uur. Dat is een nieuw dagrecord! Het laatste uur van vandaag komt er nog een Gaai en een Goudplevier langs.
Vandaag 30 soorten, 502 exemplaren

DSC 2482ak 
Geelgors ©Martien van Dooren
DSC 2507ak 
Geelgors ©Martien van Dooren
DSC 2500ak 
Graspieper ©Martien van Dooren

12-10-2016

Woensdag, beetje wind uit noordoost, geheel bewolkt en 8 ˚C. Helaas is er een poging tot inbraak in de keet geweest. De schade is behoorlijk. Daarom is er het eerste uur ook niet veel gezien, maar toch nog wel een Goudplevier (onder andere). Het tweede uur vliegen de ganzen erg goed, er worden meer dan 1000 Kolganzen geteld. De meeste daarvan (700) vliegen trouwens de verkeerde kant op, noordwaarts. Daarna is het weer een uurtje veel rustiger in de lucht, Het laatste uur dat er geteld wordt, vliegen er weer meer vogels, met opvallend veel Vinken (nou ja 55, maar dat is dit jaar veel), Kramsvogels en Grote Lijsters.
Vandaag 20 soorten, 1820 exemplaren

20161012 115151ak
Gevolgen inbraak ©Martien van Dooren
DSC 2544Ak
Kolgans ©Martien van Dooren

13-10-2016

Donderdag, een straffe bries uit oost, minstens kracht 3, eerst geheel bewolkt maar het trekt open,  8 ˚C. Vanwege de wind staan we aan de andere kant van de keet. Een volwassen man Blauwe Kiekendief die gistermiddag al gemeld was, jaagt nog even op de Brobbelbies voordat hij vertrekt. Verder vliegen de ganzen vandaag ook weer goed, maar er gaat veel naar het noorden. In het tweede teluur komen een paar interessante vogels over. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief en later een vrouwtje Bruine Kiekendief, een Goudplevier een Wulp en een Grote Gele Kwikstaart. Daarna zien we voornamelijk groepen ganzen die noordwaarts langstrekken en enkele groepen Kramsvogels. De Klapekster zit in precies dezelfde boom, terwijl we hem een paar dagen niet hebben gezien.
Vandaag 21 soorten, 1049 exemplaren

DSC 2578ak
Havik ©Martien van Dooren
DSC 2581ak
Havik ©Martien van Dooren
DSC 2587ak
Rietgans ©Martien van Dooren

14-10-2016

Vrijdag, harde wind uit oost, eerst geheel bewolkt maar al snel half bewolkt, 8 ˚C. Tot 9 uur trek van voornamelijk Grauwe Ganzen, waarvan vaal tegen de wind in. Ook eindelijk eens wat meer Spreeuwen op trek en als afwisseling een drietal Ringmussen. Opvallend weinig Kolganzen in dit uur, maar 6. Het volgende uur vliegen er nog steeds veel Grauwe Ganzen, nu allemaal naar oost. Er komt ook nog een late Visarend over (niet de laatste ooit, dat was nog een week later). Het uur tussen 10 en 11 is erg leuk, met 2 Rode Wouwen op trek en veel verschillende soorten. Het laatste uur van vandaag geen soorten die er uit springen, maar veel verschillende soorten lijster, wat Buizerds op trek en eindelijk wat trek van Houtduiven.
Vandaag 27 soorten, 1022 exemplaren

15-10-2016

Zaterdag, matige zuidwesten wind, later wat harder, eerst regen, vervolgens motregen en na 12 uur droog, 13 ˚C. Met zulk weer vliegt er natuurlijk niet al te veel, maar het eerste uur komen er toch nog vrij veel Graspiepers over. Het tweede uur vliegt er wat meer, onder andere Koperwieken en Zanglijsters. De Jeugdvogelwacht komt vanmorgen ook op bezoek en die hebben met zulk weer wel pech, maar het is leuk om enthousiaste jeugd langs te hebben. Na 11 uur is de regen in motregen over gegaan en beginnen de Velleeuweriken, Spreeuwen en Vinken lekker te vliegen. Even later, als het droog is, komen daar ook Houtduiven bij. Rond kwart voor 3 worden de volhouders beloond met een overvliegende Grote Pieper. Dat is de negende Grote Pieper op deze telpost en er is een vluchtfoto van gemaakt. Daarna is er nog doorgeteld tot 3 uur.
Vandaag 20 soorten, 1361 exemplaren

16-10-2016

Zondag, weinig wind uit zuidwest (kracht 0-2), enkele wolken en fris, 6-12 ˚C. Het begint vandaag goed, met al 350 Spreeuwen in het eerste half uur tellen, en het blijft goed. Want ook de Veldleeuweriken komen in grote hoeveelheden over. Tussen 8 en 9 bijna 1500 Veldleeuweriken en tegen de 3000 Spreeuwen en ondertussen worden er ook nog 400 Vinken getikt. Het volgende uur komt de trek van Houtduiven op gang (bijna 1000) en die van de Kauw, terwijl de Veldleeuweriken in het zelfde tempo blijven vliegen. Ondertussen komen er ook groepen ganzen en Aalscholvers langs en een Grote Zilverreiger. Het volgende uur zien we een grote groep Wilde Eenden, 20 vogels. Nog steeds zijn er veel Veldleeuweriken en dit uur ook weer veel Spreeuwen op trek en heel opvallend nog een late Distelvlinder (maar geen record, dat staat op 22 oktober). Met de Kauwen komen er ook veel Roeken overgevlogen, vandaag 200+ Kauwen en 133 Roeken. En de Veldleeuwerik kwam uit op 4532 exemplaren, de op 4 na beste telling op deze telpost en de hele top 5 valt tussen 16 en 20 oktober. De beste dag tot nu toe dit jaar!
Vandaag 31 soorten, 12329 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken    
Bruine kiekendief Zilvermeeuw Tjiftjaf Pimpelmees  
Watersnip Purperreiger Kleine karekiet Grote bonte specht  
Witgat Slechtvalk Zwarte ruiter Grote mantelmeeuw  
Kleine mantelmeeuw Buizerd Grote zilverreiger Blauwe kiekendief  
Gierzwaluw Boompieper Boomleeuwerik Knobbelzwaan  
Oeverzwaluw Rietgors Zwartkop Waterpieper  
Huiszwaluw Ringmus Noordse kwikstaart Gaai  
Gele kwikstaart Lepelaar Roodpootvalk Koperwiek  
Witte kwikstaart Zwarte kraai Bonte strandloper Geelpoot meeuw  
Blauwe reiger Buizerd Groenling Velduil  
Goudplevier Fitis Koolmees Grote zaagbek  
Wulp Ooievaar Roodborsttapuit Rietgans spec  
Boerenzwaluw Tapuit Grote canadese gans Roek  
Kokmeeuw Kruisbek Smelleke Grasparkiet#  
Holenduif Kauw Krakeend Toendragans  
Wespendief Rode wouw Zilverplevier Kraanvogel  
Kiviet Paapje Merel Ruigpootbuizerd  
Kemphaan Groenpootruiter Havik Kleine bonte specht  
Grauwe gans Grote lijster Turkse tortel Roodborst  
Houtduif Koekoek Veldleeuwerik Kramsvogel*  
Boomvalk Duinpieper Graspieper Keep*  
Spreeuw Visarend Stormmeeuw Grote pieper*  
Vink Grijze wouw Torenvalk    
Nijlgans Putter Kolgans    
Kneu Grasmus Winterkoning    
Wilde eend Morinelplevier Roodkeelpieper    
Zwarte ooievaar Heggenmus Zanglijster    
Aalscholver Braamsluiper# Grote gele kwikstaart    
Sperwer Ortolaan Sijs    
Vlinders  
Dagpauwoog    
Atalanta     
Kleine vos    
Distelvlinder    
Gehakkelde Aurelia    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

1. 26-08-2016 Braamsluiper
2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

1. 28-08-2016   2 Noordse kwikstaarten
2. 05-09-2016   8 Torenvalken
3. 12-09-2016 60 Boompiepers
4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuiten
5. 11-10-2016 60 Putters

 

© Vogelwacht Uden e.o.