Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 14 (17 okt - 23 okt)

17-10-2016

Maandag, heel weinig wind uit zuidwest, licht bewolkt en 12 ˚C. Het eerste uur vliegt het al direct goed, met een Blauwe Kiekendief man, veel ganzen en Spreeuwen, Veldleeuweriken en maar liefst 3100 Vinken! En tussen de ganzen zit ook nog eens een Sneeuwgans en dat is de tweede op deze telpost! Het tweede uur doet er maar weinig voor onder, met bijna 2500 Vinken, meer dan 500 Spreeuwen en Veldleeuweriken en ook nog eens veel Houtduiven. Tussen 10 en 11 komen er ook 300 Kieviten met de stroom mee. Ook vliegen er nog enkele late Boerenzwaluwen langs. Het uurtotaal voor de Vink is 3100. Het volgende uur blijft het aantal Vinken net onder de 300, komen er een aantal Kruisbekken over en landt er bij de telpost een IJsgors, de eerste dit jaar. Daarvoor hoeven we dus niet naar de Waddeneilanden. In totaal vandaag  dus meer dan 14.000 vogels, waarvan 9100 Vinken. Een topdag!
Vandaag 42 soorten, 14064 exemplaren

DSC 3361ak
Kolgans ©Martien van Dooren

18-10-2016

Dinsdag, zuidwester briesje, toenemende bewolking, maar altijd blauw te zien, eerste anderhalf uur mist, 12 ˚C. Zou het vandaag weer zo goed vliegen als gisteren? Het zicht is wel een stuk minder. Het eerste hele uur tellen van 8 tot 9 uur is toch minder goed met bijna 400 Vinken en 800 Spreeuwen. Ook het volgende uur is goed, maar niet zo als gisteren met meer dan 500 Vinken en wat leuke soorten zoals een Buizerd die vroeg op pad is, een Zilvermeeuw, een Gaai, een Heggenmus en een Kruisbek. Er kan maar tot 11 uur worden geteld en echt op gang komen doet het ook niet echt, dus vandaag maar een kleine 3000 vogels.
Vandaag 29 soorten, 2947 exemplaren

DSC 3354ak
Graspieper ©Martien van Dooren

19-10-2016

Woensdag, er is niet geteld

20-10-2016

Donderdag, bijna geen wind uit noordwest, mist die overgaat in motregen  9 ˚C. Er is maar twee uur geteld. In die tijd zijn er wel redelijk wat ganzen overgevlogen, vooral Kolganzen, maar ook Grauwe en Rietganzen. Leuk waren de 4 Goudplevieren en de 16 Grote Lijsters. Verder bijna 200 Spreeuwen die de aantallen nog wat opkrikken, want er vlogen nauwelijks nog Vinken (12), minder nog dan Graspiepers (14).
Vandaag 17 soorten, 518 exemplaren

DSC 3367ak
Kramsvogels ©Martien van Dooren
DSC 3374ak
Buizerd ©Martien van Dooren

21-10-2016

Vrijdag, weinig wind uit noordwest, zwaar tot half bewolkt, 9 ˚C. Het eerste uur zien we vooral veel Spreeuwen, meer dan 500, maar ook redelijk wat Vinken op trek en enkele groepen ganzen. Het volgende uur meer ganzen en nog steeds veel Spreeuwen langstrekkend, maar ook veel Veldleeuweriken, bijna 800. Na 10 uur geen grote hoeveelheden Spreeuwen meer en de trek van Veldleeuweriken valt helemaal stil. We zien nog wel een late Roodborsttapuit. De ganzen vliegen wel nog goed, veel Rietganzen en veel Kolganzen en in een van die groepen vliegt een Pijlstaart. Dat hebben we al eens eerder gezien op deze telpost, Pijlstaarten die met groepen ganzen meevliegen. Verder een paar mooie groepen Kramsvogels op trek en een grote groep Sijzen. Na 11 uur wordt het wel rustiger, gelukkig komen er wel weer Veldleeuweriken over. Ook komt er een juveniele man Havik over en in het laatste uur dat er geteld wordt zelfs een tweede Havik op trek, een volwassen man dit keer. Als afsluiter komt er zelfs nog een Atalanta op trek langs.
Vandaag 31 soorten, 3416 exemplaren

DSC 3364ak
Pijlstaart en Kolgans ©Martien van Dooren
DSC 3370ak
Rietgors ©Martien van Dooren

22-10-2016

Zaterdag, vrijwel windstil, volledig bewolkt en 9 ˚C. Tussen 8 en 9 is het een uurtje met allerlei verrassingen. Er komt een Winterkoning langs op trek en dat zien we niet vaak (het is de 9de pas). Verder wordt er een IJsgors waargenomen en nog 5 Boerenzwaluwen, die mogen wel opschieten. Daarnaast genoeg beweging in de lucht van diverse soorten ganzen en in een uur tijd meer dan 100 Kramsvogels. Ook het volgende uur zien we meer dan 100 Kramsvogels op trek en daarbij redelijk wat Houtduiven en Kieviten en veel Kolganzen. Tussen 10 en 11 nog veel meer Kramsvogels (337!) en tegen 11 uur komt er een groep van 8 Smienten over, die zien we niet vaak op deze telpost. De Kramsvogels vliegen ook het laatste teluur goed en we zien er vandaag in totaal 663.
Vandaag 29 soorten, 2373 exemplaren

23-10-2016

Zondag, dikke mist, zicht 100 meter maar naar boven onbewolkt, 2 ˚C, de eerste ijsnacht. Niet echt fantastisch weer om trek te tellen dus, toch worden er wel Kolganzen gezien en wat lijsterachtigen. Verder wat vinkentrek en nog een Roodborsttapuit in het eerste uur. Daarna wordt er niet veel meer gezien zodat om 10 uur er al wordt gestopt met tellen.
Vandaag 11 soorten, 170 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken    
Bruine kiekendief Zilvermeeuw Tjiftjaf Pimpelmees  
Watersnip Purperreiger Kleine karekiet Grote bonte specht  
Witgat Slechtvalk Zwarte ruiter Grote mantelmeeuw  
Kleine mantelmeeuw Buizerd Grote zilverreiger Blauwe kiekendief  
Gierzwaluw Boompieper Boomleeuwerik Knobbelzwaan  
Oeverzwaluw Rietgors Zwartkop Waterpieper  
Huiszwaluw Ringmus Noordse kwikstaart Gaai  
Gele kwikstaart Lepelaar Roodpootvalk Koperwiek  
Witte kwikstaart Zwarte kraai Bonte strandloper Geelpoot meeuw  
Blauwe reiger Buizerd Groenling Velduil  
Goudplevier Fitis Koolmees Grote zaagbek  
Wulp Ooievaar Roodborsttapuit Rietgans spec  
Boerenzwaluw Tapuit Grote canadese gans Roek  
Kokmeeuw Kruisbek Smelleke Grasparkiet#  
Holenduif Kauw Krakeend Toendragans  
Wespendief Rode wouw Zilverplevier Kraanvogel  
Kiviet Paapje Merel Ruigpootbuizerd  
Kemphaan Groenpootruiter Havik Kleine bonte specht  
Grauwe gans Grote lijster Turkse tortel Roodborst  
Houtduif Koekoek Veldleeuwerik Kramsvogel  
Boomvalk Duinpieper Graspieper Keep  
Spreeuw Visarend Stormmeeuw Grote pieper  
Vink Grijze wouw Torenvalk Sneeuwgans*  
Nijlgans Putter Kolgans IJsgors*  
Kneu Grasmus Winterkoning Pijlstaart*  
Wilde eend Morinelplevier Roodkeelpieper Winterkoning*  
Zwarte ooievaar Heggenmus Zanglijster Smient*  
Aalscholver Braamsluiper# Grote gele kwikstaart    
Sperwer Ortolaan Sijs    
Vlinders  
Dagpauwoog    
Atalanta     
Kleine vos    
Distelvlinder    
Gehakkelde Aurelia    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

1. 26-08-2016 Braamsluiper
2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

1. 28-08-2016   2 Noordse kwikstaarten
2. 05-09-2016   8 Torenvalken
3. 12-09-2016 60 Boompiepers
4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuiten
5. 11-10-2016 60 Putters

 

© Vogelwacht Uden e.o.