Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 15 (24 okt - 30 okt)

24-10-2016

Maandag, noordoosten wind, niet al te sterk, geheel bewolkt en 6 ˚C. Echt warm is het niet, maar gelukkig vliegen er wel vogels. Met name ganzen zijn er op trek en de Kolgans is de talrijkste. Er komt ook een Blauwe Kiekendief op trek langs. Het tweede uur zien we een Roodborsttapuit langskomen en er komen aardig wat Kramsvogels over. Tussen 10 en 11 zijn er nog steeds veel ganzen, maar dit keer is de Grauwe Gans de talrijkste. Verder komen er nu veel Kieviten over en Spreeuwen en een mooi clubje Ringmussen. Het laatste uur tellen levert nog drie Wulpen en een Goudplevier op. Al met al een mooie telling vandaag.
Vandaag 27 soorten, 1704 exemplaren

25-10-2016

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Blauwe kiekendief, wat kan het mooi zijn met minder goede omstandigheden ©Martien van Dooren

Dinsdag, weinig wind uit noordwest, geheel bewolkt maar vooral mist, 7 ˚C. Er is vanwege die mist maar kort geteld. Er zijn vooral Kolganzen gezien, maar ook enkele Grauwe Ganzen, ongeveer 30 Veldleeuweriken en een dozijn Rietgorzen en enkele andere soorten: Sijs, Heggenmus, Kramsvogel.
Vandaag 14 soorten, 344 exemplaren

26-10-2016

Woensdag, tot 10 uur bijna windstil, geheel bewolkt en mist, vanaf 11 uur noordwesten wind kracht 1, bijna geheel bewolkt en 12 ˚C. Er is in twee periodes geteld. De eerste periode werd door de mist gekenmerkt en was met gisteren vergelijkbaar. Er kwamen verschillende groepen ganzen over, vandaag ook Rietganzen. Verder telden we flink wat Spreeuwen op trek en er kwamen ook Kauwtjes langs. Tegen 10 uur trok het helemaal dicht en werd het zicht zo slecht dat er met tellen werd gestopt. Om kwart voor 11 werd de post weer bemand en was het weer flink opgeknapt. En er gingen ook vogels vliegen. Er kwamen diverse grote groepen Kramsvogels over, soms van meer dan 100 vogels. Ook kwamen er redelijk veel Spreeuwen langs en de eerste Geelgorzen van dit jaar trokken ook langs (blijft altijd lastig hier met al die lokale Geelgorzen). Ook komt er een Wulp langs en een Goudplevier. Rond 12 uur komen er grote groepen Houtduiven langs, waaronder een echt grote groep van 1400 vogels. Daarna wordt het snel rustiger in de lucht, maar de Blauwe Kiekendief die ’s morgens ook al gezien is, komt wel nog even langs.
Vandaag 24 soorten, 2974 exemplaren

DSC 3480ak
Groenling ©Martien van Dooren

27-10-2016

Donderdag, niet echt sterke wind uit zuidwest, geheel bewolkt en dikke mist, het zicht is maar 200 meter, 10 ˚C. Geen weer op trek te tellen dus en er is ook niet lang geteld. Wel zijn er nu twee vrouwtjes Blauwe Kiekendief rond de telpost aanwezig. Spreeuwen kwamen vandaag wel langs in grote groepen, in totaal 500. Verder enkele Ringmussen, een Groenling, wat Kneutjes en andere vogels.
Vandaag 11 soorten, 547 exemplaren

28-10-2016

Vrijdag, matige wind uit zuidwest, geheel bewolkt en 12 ˚C. Ter plaatse hangen sinds gisteren twee Blauwe Kiekendieven rond, allebei vrouwtjes. We zien ze regelmatig foerageervluchten ondernemen. Voor 9 uur is er weinig trek, enkele Spreeuwen en Houtduiven en zo. Na 9 uur is het leuk. Diverse groepen ganzen komen er over, meest Grauwe Ganzen. We zien een Grote Zilverreiger over komen en verdeeld over twee groepen maar liefst 10 Wulpen. Er komen verschillende groepen Kramsvogels over, over de hele ochtend zo’n 200. Verder voor het eerst dit jaar een Appelvink op trek, een soort die we toch niet echt veel zien op deze post, terwijl ze wel volop op de Maashorst broeden. Er komt ook nog een Zilvermeeuw over.
Vandaag 20 soorten, 736 exemplaren

DSC 3493ak 
Grote zilverreiger ©Martien van Dooren
DSC 3511ak 
Torenvalk ©Martien van Dooren

29-10-2016

Zaterdag, bijna geen wind uit zuidwest, wisselend bewolkt en in het begin mist, 15 ˚C. Er is vandaag niet zo vroeg begonnen, vanwege de mist. Het eerste half uur in de optrekkende mist is wel interessant, dit keer voornamelijk Kolganzen. Dan is ook na 10 uur zo, maar dan vliegen er ook veel Kramsvogels en ook redelijk veel Veldleeuweriken en Spreeuwen. Het is blijkbaar zo lekker weer (15 ˚C, onbewolkt dit uur) dat er nog een Gehakkelde Aurelia en een Atalanta langstrekken. De lokale Klapekster is weer present, nadat we hem een paar dagen niet hebben gezien. Het volgende uur tellen komen er nog steeds Kramsvogels en Spreeuwen langs, maar ook aardig wat Kauwtjes en vrij veel Kokmeeuwen. De ganzen blijven tot en met de lunch overkomen, er komt ook een groep Aalscholvers over en er is redelijk wat roofvogeltrek, Sperwers en Buizerds. Al met al een aardig dagje tellen.
Vandaag 29 soorten, 1759 exemplaren

30-10-2016

Zondag, heel weinig wind, zwaar tot half bewolkt en 10 ˚C. Het eerste uur is er goede trek van Vinken en Houtduiven. Ook komen er vrij veel Spreeuwen over en zijn er genoeg ganzen in de lucht, vandaag vooral Kolganzen. Maar er komen ook genoeg Rietganzen en Grauwe Ganzen over. Het laatste teluur komen er nog twee Roeken over en twee Kepen en een mooie groep Kramsvogels. Er wordt al vroeg gestopt.
Vandaag 18 soorten, 1401 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken    
Bruine kiekendief Zilvermeeuw Tjiftjaf Pimpelmees  
Watersnip Purperreiger Kleine karekiet Grote bonte specht  
Witgat Slechtvalk Zwarte ruiter Grote mantelmeeuw  
Kleine mantelmeeuw Buizerd Grote zilverreiger Blauwe kiekendief  
Gierzwaluw Boompieper Boomleeuwerik Knobbelzwaan  
Oeverzwaluw Rietgors Zwartkop Waterpieper  
Huiszwaluw Ringmus Noordse kwikstaart Gaai  
Gele kwikstaart Lepelaar Roodpootvalk Koperwiek  
Witte kwikstaart Zwarte kraai Bonte strandloper Geelpoot meeuw  
Blauwe reiger Buizerd Groenling Velduil  
Goudplevier Fitis Koolmees Grote zaagbek  
Wulp Ooievaar Roodborsttapuit Rietgans spec  
Boerenzwaluw Tapuit Grote canadese gans Roek  
Kokmeeuw Kruisbek Smelleke Grasparkiet#  
Holenduif Kauw Krakeend Toendragans  
Wespendief Rode wouw Zilverplevier Kraanvogel  
Kiviet Paapje Merel Ruigpootbuizerd  
Kemphaan Groenpootruiter Havik Kleine bonte specht  
Grauwe gans Grote lijster Turkse tortel Roodborst  
Houtduif Koekoek Veldleeuwerik Kramsvogel  
Boomvalk Duinpieper Graspieper Keep  
Spreeuw Visarend Stormmeeuw Grote pieper  
Vink Grijze wouw Torenvalk Sneeuwgans  
Nijlgans Putter Kolgans IJsgors  
Kneu Grasmus Winterkoning Pijlstaart  
Wilde eend Morinelplevier Roodkeelpieper Winterkoning  
Zwarte ooievaar Heggenmus Zanglijster Smient  
Aalscholver Braamsluiper# Grote gele kwikstaart Geelgors*  
Sperwer Ortolaan Sijs Appelvink*  
DSC 3473ak
Groenling ©Martien van Dooren
Vlinders  
Dagpauwoog    
Atalanta     
Kleine vos    
Distelvlinder    
Gehakkelde Aurelia    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

1. 26-08-2016 Braamsluiper
2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

1. 28-08-2016   2 Noordse kwikstaarten
2. 05-09-2016   8 Torenvalken
3. 12-09-2016 60 Boompiepers
4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuiten
5. 11-10-2016 60 Putters

 

© Vogelwacht Uden e.o.