Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 16 (31 okt - 06 nov)

31-10-2016

Maandag, Draaiende wind, niet echt hard, beperkt zicht, tot 1 uur licht bewolkt, daarna zwaar, maximaal 15 ˚C. Een leuke dag die direct al goed begint met bijvoorbeeld 3 Grote Zilverreigers en flink wat Houtduiven en Kramsvogels. Verder ook veel trek van ganzen, vooral Grauwe Ganzen en Kolganzen. Daarnaast komen er ook regelmatig groepen Aalscholvers over en ook veel Kauwtjes. Vanaf 10 uur zien we weer grote groepen Houtduiven over komen, in een uur tijd meer dan 5500. In dit uur ook heel veel Kramsvogels, bijna 200. Het volgende uur is de trek van Houtduiven al minder, nu bijna 1000 in een uur. Er komt ook een Klapekster recht over de keet en terwijl die gevolgd wordt komt er een tweede in beeld. Twee Klapeksters op trek, dat ios een evenaring van het dagrecord. Later zien we de lokale Klapekster ook weer op zijn vaste plekje zitten. Tussen de middag is het een stuk rustiger in de lucht geworden, maar met 15 ˚C is het warm genoeg  voor vlinders om te vliegen en er komen dan ook verschillende soorten nog langs; Atalanta’s en Dagpauwogen. Na de middag komen er wel enkele roofvogels langs, wat Buizerds en Sperwers, een Blauwe Kiekendief en nog een Smelleken. We komen precies op 10.000 trekkers vandaag.
Vandaag 30 soorten, 10.000 exemplaren

DSC 3668ak
Grauwegans ©Martien van Dooren
DSC 3689ak
Nijlgans ©Martien van Dooren

Oktober

Ook dit jaar is de gemiddelde temp in oktober een kleine graad lager dan  het langlopende gemiddelde, dat was vorig jaar ook zo. Er viel weinig neerslag  (50mm tegen 83 normaal) en zonniger dan gemiddeld  (130 uur – 115 uur). Aan het eind van de maand was er veel mist, wat ook tot minder uren tellen leidde. Dit jaar is er 143 uur geteld en in die uren zijn er 79443 vogels geteld. Er zijn dus minder uren dan vorige jaren geteld, dus het is logisch dat er dan minder vogels geteld zijn, maar per uur zijn er ook flink minder vogels geteld, 554 per uur en dat is meestal de helft meer maar ook vaak het dubbele. Waarom er zoveel minder vogels geteld zijn is niet duidelijk, maar het vermoeden bestaat dat er veel zo hoog over gevlogen zijn dat ze niet zijn opgemerkt. De diversiteit is er wel dit jaar want 88 soorten is in vergelijking met andere jaren prima.
Ondanks dat het dit jaar dus wat minder goed vloog waren er in oktober toch mooie dingen te zien. Toppunten waren de Velduil en de Ruigpootbuizerd, de Sneeuwgans (toch de tweede al op deze telpost), een late Morinelplevier (maar we hebben er ooit een later gehad) en een Kleine Bonte Specht. Ook mooie waarnemingen waren de Grote Zaagbek en de Pijlstaart die in een groep ganzen meevloog en de Kraanvogel (weer maar een dit jaar). Tenslotte ook vermeldenswaardig was de Geelpootmeeuw, die door middel van de foto via waarneming.nl op naam werd gebracht, en de Grote Pieper die op een zaterdagmiddag langskwam. Dit jaar kwam er ook een Roodkeelpieper langs, een soort die we bijna elk jaar wel hebben. Ook kwamen er dit jaar weer IJsgorzen langs, twee stuks. Tenslotte noemen we de drie Haviken op trek die dit jaar in oktober langskwamen.
Dit jaar hebben we dezelfde drie soorten in de top3 als vorig jaar, maar de spreeuw staat dit keer op 1. Veel scheelt het niet, het zijn maar 110 vogels meer. Verder zijn de aantallen veel lager dan in andere jaren. Dat de Houtduif er weer in staat is te danken aan de laatste dag van de maand, want anders had de Kolgans er weer eens in gestaan.
Kijken we in de tabel van de ‘echte’ oktobersoorten dan zien we veel soorten die veel minder over gevlogen zijn dan in andere jaren. Dat geld niet echt voor de ganzen, die vliegen in grote aantallen over. Alleen vorig jaar kwamen er meer Kol- en Grauwe Ganzen over. De Aalscholver is wel in lage aantallen over gekomen, sinds 2008 niet meer zo weinig. Dat geldt ook voor de Sperwer en de Buizerd, sinds 2008 hebben we er niet meer zo weinig geteld. Van de Buizerd is er wel een dag geweest (4 oktober) dat er ’s middags niet werd geteld, maar dat er in de omgeving (oa. Vorstenbosch) veel Buizerds overkwamen. Ook van het Smelleken zijn er weinig over gekomen, maar in 2012 waren het er nog minder. Ook Kieviten zijn er niet veel langs gekomen dit jaar, het waren er nog minder dan vorig jaar. Gelukkig zijn er ook soorten die in normale aantallen langskomen, dat geldt voor de Veldleeuwerik en de Graspieper en de Rietgors. Het zijn geen topjaren, maar de aantallen zijn gemiddeld. Tenslotte zijn er erg weinig Kepen en Koperwieken langs gekomen, vooral de laatste soort is dan opvallend. In 2008 hadden we een superdag met Koperwieken en in die hele maand oktober zoveel Koperwieken geteld dat de soort dit jaar op de eerste plaats in de top 3 zou zijn gekomen. En dan dit jaar maar 352…
 
Een nieuwe soort dit jaar in oktober, maar wel een escape: de Grasparkiet. Verder is er een dagrecord verbeterd, dat van de Putter. Dat staat nu op 60 en is op 11 oktober verbeterd.

Overzicht aantallen en uren oktober:

JaarUren oktoberAantallen vogels oktoberPer uurSoorten vogels oktober
2000 44:00:00 14.355 326 44
2001 82:00:00 36.941 450 49
2002 67:00:00 23.643 353 58
2003 115:11:00 34.822 302 74
2004 148:12:00 62.630 423 69
2005 170:38:00 109.131 640 79
2006 193:20:00 157.003 812 83
2007 184:09:00 105.755 574 82
2008 350:18:00 299.530 855 88
2009 204:26:00 89.698 439 77
2010 250:05:00 185.568 742 96
2011 207:40:00 146.343 705 76
2012 211:10:00 256.425 1214 80
2013 207:35:00 224.078 1082 78
2014 222:00:00 257.019 1158 85
2015 181:40:00 141.510 779 90
2016 141:20:00  79.443 554 88

Top 3 vogelsoort oktober:

JaarNr. 1Nr. 2Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Spreeuw 8.558 Graspieper 6.630 Veldleeuwerik 6.255
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Vink 8.880 Spreeuw 6.395 Houtduif 5.096
2004 Spreeuw 14.230 Vink 12.363 Graspieper 8.678
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Vink 47.691 Spreeuw 27.225 Graspieper 22.354
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978
2008 Vink 158.361 Spreeuw 32.606 Koperwiek 21.388
2009 Vink 24.545 Spreeuw 22.921 Houtduif 8.036
2010 Vink 79.792 Spreeuw 44.063 Houtduif 14.800
2011 Spreeuw 40.862 Vink 37.397 Houtduif 18.692
2012 Vink 119.850 Spreeuw 47.487 Houtduif 28.472
2013 Vink 101.951 Spreeuw 40.576 Houtduif 28.341
2014 Vink 120.692 Houtduif 47.642 Veldleeuwerik 21.613
2015 Vink 49.647 Spreeuw 27.228 Houtduif 22.457
2016 Spreeuw 15.227 Vink 15.117 Houtduif 12.458

Aantallen per soort in oktober:

Jaar/SoortAal
scholver
Kol
gans
Grauwe
gans
SperwerBuizerdSmellekenVeld
leeuwerik
Gras
pieper
Koper
wiek
KeepRiet
gors
 
2000 202 0 6 12 25 0 3.481 1.982 210 58 54  
2001 349 20 72 50 86 5 6.255 6.630 425 169 216  
2002 700 0 331 28 34 3 1.418 2.616 600 36 135  
2003 673 108 629 93 514 8 1.201 2.582 1.459 500 228  
2004 1.121 693 1.283 115 218 8 6.764 8.678 3.399 112 174  
2005 722 1.523 583 191 541 15 11.636 4.652 6.514 357 322  
2006 2.124 698 444 310 972 25 17.322 22.354 17.111 143 376  
2007 1.447 1.737 3.499 321 1.040 11 6.500 4.013 6.651 1.854 668  
2008 2.947 452 930 462 412 35 21.204 12.187 21.388 1.650 1.061  
2009 1.283 2.082 2.275 164 266 17 2.576 5.157 3.667 947 480  
2010 1.190 2.323 1.004 480 819 16 7.959 3.329 1.580 2.902 489  
2011 1.075 4.587 1.242 336 1.669 19 13.021 4.684 5.475 476 578  
2012 1.301 2.862 1.200 414 1.199 3 22.216 6.954 3.785 597 649  
2013 737 3.749 2.004 329 822 16 21.050 3.477 3.147 300 746  
2014 1.137 3.794 1.860 316 655 17 21.613 5.743 14.152 505 1.229  
2015 872 12.641 951 175 421 18 6.625 4.097 498 367 596  
2016 750 10.565 2.342 104 171 5 8.501 4.798 352 30 484  

01-11-2016

Dinsdag, westelijke wind kracht 1, licht bewolkt en 8 ˚C. In het begin nog mist, maar die is vrij snel weg. Beide Blauwe Kiekendieven zijn nog aanwezig. Het begin is leuk, met bijvoorbeeld een Wulp, wat ganzen, kramsvogels en veel Spreeuwen. Wat later komen er ook enkele Gaaien langs, een groep Boomleeuweriken (dat is al weer even geleden) en redelijk wat Geelgorzen. We zien ook diverse keren een of meer Watersnippen overkomen. Na 11 uur komt er erg weinig nog over, dus er wordt om 12 uur gestopt.
Vandaag 23 soorten, 1252 exemplaren

DSC 3831ak
Torenvalk ©Martien van Dooren
DSC 3756ak
Geelgors ©Martien van Dooren
DSC 3761ak
Graspieper ©Martien van Dooren
DSC 3812ak
Putter ©Martien van Dooren

02-11-2016

Woensdag, redelijk krachtige westelijke wind, eerst regen en zwaar bewolkt, later licht bewolkt en 10 ˚C. De eerste anderhalf uur is het vooral Spreeuwen tellen, maar er komen ook verschillende groepen ganzen over. De aantallen ganzen zijn wel lager dan zeg een week geleden. Verder komt er nog een Sperwer en een Grote Zilverreiger langs. Tussen 9 en 10 zijn het veel Spreeuwen, meer dan 500 en verder enkele Koperwieken en Grote Lijsters die genoteerd worden. Ook het volgende uur is het vooral Spreeuw wat er over vliegt. Na 11 uur is het gedaan met de Spreeuwentrek voor vandaag, er komt nog wel een groepje Kramsvogels en een Buizerd over. Ook vandaag verblijven er twee Blauwe Kiekendieven bij de telpost.
Vandaag 21 soorten, 1426 exemplaren

DSC 3882ak
Grote zilverreiger ©Martien van Dooren

03-11-2016

Donderdag, weinig wind uit westzuidwest, licht bewolkt, 7 ˚C, maar in het begin is er wel grondmist en het blijft heiig. Het eerste half uur is er dan ook weinig te beleven, maar na 8 uur zijn we met meer tellers en zien en horen we veel meer. Onder andere een Sperwer die al vroeg op de ochtend op trek langs komt. Verder veel Spreeuwen en enkele groepen ganzen en er komt een kwikstaart roepend over de keet, zo te horen is het een Grote Gele Kwikstaart. Het volgende uur zien we een Wulp en later een Koperwiek die in zijn eentje overkomt. Waarom heeft die geen groep bij zich, zo komen we nooit aan voldoende Koperwieken. Rond half 10 horen we een apart geluidje overkomen. Wat is dat ook al weer, na even nadenken weten we het: een Pestvogel. Direct wordt het geluid nageluisterd met wat er op de telefoon staan, heel handig. En ja het klopt. Dit is pas de derde Pestvogel op de telpost en de vorige keer kwamen ze met zijn tweeën langs. Een erg leuke waarneming dus! Verder zien we zo nu en dan weer groepjes Houtduiven, maar zo veel als afgelopen maandag zijn het er niet. Na 10 uur omen er twee Goudplevier aangevlogen, we horen ze uiteraard eerst, maar daarna zien we ze landen tussen de groep Kieviten bij de telpost. Niet veel later zien we ook 3 Wulpen langskomen. Verder zien we ook vandaag weer twee Blauwe Kiekendieven die ter plaatse foerageren, allebei vrouwtjes.
Vandaag 31 soorten, 1452 exemplaren

DSC 3903ak
Kiviet ©Martien van Dooren

04-11-2016

Vrijdag, redelijk veel wind uit zuidwest, half tot zwaar bewolkt en 7 ˚C. In het eerste half uur komen er Spreeuwen over, in totaal 150. De Spreeuwen blijven vliegen, want het volgende uur zijn het er zelfs meer dan 400. Daarna wordt het rustiger met de Spreeuwen, wel komt er nog een Roek langs en een grote groep Kramsvogels (42) en zien we echt trek van Geelgorzen (met een flinke groep lokale Geelgorzen is dat vrij lastig). Tussen 10 en 11 vliegt er nog aardig veel, Houtduiven, Spreeuwen en Kramsvogels vooral. Om 11 uur wordt er gestopt.
Vandaag 15 soorten, 1106 exemplaren

DSC 3927ak
Spreeuw ©Martien van Dooren

05-11-2016

Zaterdag, er staat vrij veel wind, het is geheel bewolkt en het is 7 ˚C. Er is maar kort geteld, een van de Blauwe Kiekendieven is er nog steeds. Verder kwam er een enkele Sperwer langs, enkele Kolganzen, een groepje Spreeuwen en een groepje Kramsvogels en nog enkele vogels, waaronder nog een Roodborsttapuit. Dat is een late maar geen record.
Vandaag 9 soorten, 61 exemplaren

06-11-2016

Zondag, niet veel wind uit zuidwest, half tot zwaarbewolkt en 9 ˚C. Het eerste uur is er nog weinig trek te zien, maar het is dan ook nog niet echt licht. Het tweede uurtje komen er onder andere 2 Watersnippen langs en een vrij grote groep Vinken, 25 stuks. Na 9 uur zien we een groep van 13 Goudplevieren, wat voor hier een vrij grote groep is. Verder komen er nog voornamelijk duiven over, Holen- en Houtduiven.
Vandaag 11 soorten, 195 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken    
Bruine kiekendief Zilvermeeuw Tjiftjaf Pimpelmees Klapekster*
Watersnip Purperreiger Kleine karekiet Grote bonte specht Pestvogel*
Witgat Slechtvalk Zwarte ruiter Grote mantelmeeuw  
Kleine mantelmeeuw Buizerd Grote zilverreiger Blauwe kiekendief  
Gierzwaluw Boompieper Boomleeuwerik Knobbelzwaan  
Oeverzwaluw Rietgors Zwartkop Waterpieper  
Huiszwaluw Ringmus Noordse kwikstaart Gaai  
Gele kwikstaart Lepelaar Roodpootvalk Koperwiek  
Witte kwikstaart Zwarte kraai Bonte strandloper Geelpoot meeuw  
Blauwe reiger Buizerd Groenling Velduil  
Goudplevier Fitis Koolmees Grote zaagbek  
Wulp Ooievaar Roodborsttapuit Rietgans spec  
Boerenzwaluw Tapuit Grote canadese gans Roek  
Kokmeeuw Kruisbek Smelleke Grasparkiet#  
Holenduif Kauw Krakeend Toendragans  
Wespendief Rode wouw Zilverplevier Kraanvogel  
Kiviet Paapje Merel Ruigpootbuizerd  
Kemphaan Groenpootruiter Havik Kleine bonte specht  
Grauwe gans Grote lijster Turkse tortel Roodborst  
Houtduif Koekoek Veldleeuwerik Kramsvogel  
Boomvalk Duinpieper Graspieper Keep  
Spreeuw Visarend Stormmeeuw Grote pieper  
Vink Grijze wouw Torenvalk Sneeuwgans  
Nijlgans Putter Kolgans IJsgors  
Kneu Grasmus Winterkoning Pijlstaart  
Wilde eend Morinelplevier Roodkeelpieper Winterkoning  
Zwarte ooievaar Heggenmus Zanglijster Smient  
Aalscholver Braamsluiper# Grote gele kwikstaart Geelgors  
Sperwer Ortolaan Sijs Appelvink  
Vlinders  
Dagpauwoog    
Atalanta     
Kleine vos    
Distelvlinder    
Gehakkelde Aurelia    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

1. 26-08-2016 Braamsluiper
2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

1. 28-08-2016   2 Noordse kwikstaarten
2. 05-09-2016   8 Torenvalken
3. 12-09-2016 60 Boompiepers
4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuiten
5. 11-10-2016 60 Putters

 

© Vogelwacht Uden e.o.