Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 18 (14 nov - 20 nov)

14-11-2016

Maandag, zuidoosten wind, niet al te sterk, half tot driekwart bewolkt, 1 ˚C. Fris dus. Ook deze week wordt er weer een vrouw Blauwe Kiekendief bij de telpost ter plaatse gezien. Verder tellen we het eerste uur enkele Goudplevieren, redelijk wat Houtduiven en veel Rietgorzen. Het tweede teluur is veel saaier, met maar drie soorten vogels. Op het moment dat er gestopt wordt met tellen wordt er een Rode Wouw ontdekt. Deze gaat ergens voor de post op de grond zitten en er wordt  geprobeerd er mooie foto’s van te maken, maar de vogel wordt niet meer terug gevonden. Een half uur later wordt de vogel weer ontdekt en via de mobiele telefoon horen we vanuit het veld dat anderen de vogel ook kunnen zien. Het is een late Rode Wouw, maar nog geen week geleden is er een dag met goede trek geweest in Falsterbø (zuidpunt Zweden) en op die dag kwamen er daar ook verschillende Rode Wouwen over. ’s Middags is er wel een waarneming van 40 Kraanvogels boven het gebied gedaan, maar toen was er niemand op de telpost.
Vandaag 10 soorten, 164 exemplaren

DSC 4091ak
Kievit ©Martien van Dooren
DSC 4173ak
Rode wouw ©Martien van Dooren

15-11-2016

Dinsdag, matige zuidwesten wind, geheel bewolkt en motregen,  8 ˚C. Tot 9 uur komen er vooral veel Spreeuwen langs, maar ook een groepje Sijzen. De Blauwe Kiekendief is ook vandaag present. Het uur erna vliegen er veel Spreeuwen, 660 in totaal. Verder een flink aantal Holenduiven, 150 in een uur. Het zicht is zeer beperkt vandaag door de motregen en daarom wordt er al vroeg gestopt met tellen.
Vandaag 5 soorten, 1038 exemplaren

DSC 4215ak
Spreeuw ©Martien van Dooren

16-11-2016

Woensdag, vanwege het slechte weer is er vandaag niet geteld

17-11-2016

Donderdag, vrij krachtige zuidwesten wind, zwaar bewolkt en 10 ˚C. Niet meer zo koud dus en achteraf een soortenrijke dag met 24 vogelsoorten op trek. Bij aanvang komt er al een grote groep Kramsvogels langs en daar komen er vandaag nog wel meer groepen van langs. De ganzentrek is de laatste tijd flink ingezakt en ook vandaag zien we geen grote aantallen, maar wel verschillende soorten. Het eerste uur komen er Riet-, Kol- en Nijlganzen over. Achter de keet horen we nog een trekkende Heggenmus roepen. Verder nog verschillende andere soorten in niet al te grote aantallen, alhoewel 200 Spreeuwen een mooie hoeveelheid is. Het volgende uur zien we ook Grauwe Ganzen en een grote groep Kieviten op trek en ook veel Holenduiven en Kramsvogels. Met de zangvogeltjes mee komen er ook nog 3 Sperwers op trek langs en we zien een grote groep Zwarte Kraaien op trek overkomen: 32 vogels. Meestal komen die maar met een of enkele tegelijk langsgetrokken.
Vandaag 24 soorten, 1029 exemplaren

DSC 4261mk
Spreeuw ©Martien van Dooren

18-11-2016

Vrijdag, zuidzuidwesten wind, kracht 3, net niet helemaal bewolkt en 7 ˚C. Het was al weer even geleden, maar vanmorgen kwam er weer een Grote Zilverreiger langs gevlogen. Verder niet echt veel, wat Spreeuwen, duiven en een groepje Geelgorzen dat doorvloog. Tussen 9 en 10 wat Kramsvogels en een zestal Rietganzen die zo mooi in beeld kwamen dat het duidelijk werd dat dit Toendrarietganzen waren. Tussen 10 en 11 komen er nog 3 Toendrarietganzen langs. In dit uur ook veel Spreeuwen meer dan 250.
Vandaag 9 soorten, 440 exemplaren

DSC 4268ak
Groenling ©Martien van Dooren
20161118 082829k
Blij dat ik zit ©Martien van Dooren

19-11-2016

Zaterdag, vrij krachtige wind uit zuidwest, net niet geheel bewolkt, 5 ˚C. De mooiste soort van vandaag is de Smellekenman die tussen 8 en 9 langs komt vliegen. Verder nog een Sperwervrouw en een groepje van 8 Kepen, ook allemaal vrouw, op trek. De 9de vrouw Keep blijft bij de telpost ter plaatse. Het volgende uur komen er veel Grauwe Ganzen langs, als ook een drietal Putters. Het laatste uur dat er vanmorgen is geteld komen er enkele duiven over een tweede Sperwervrouw.
Vandaag 15 soorten, 232 exemplaren

weersverschijnselen
Het weer afgelopen week ©Martien van Dooren

20-11-2016

Zondag, harde wind uit zuidoost (kracht 5), geheel bewolkt en periodes met regen, 7 ˚C. Elders in het land waait het nog veel harder, later op de dag zelfs storm aan de kust. De eerste 10 minuten wordt er dan ook niets gezien, daarna enkele duiven en Graspiepers en nog enkele vogels. Dat is het tweede uur tellen niet anders, er wordt dus al vroeg gestopt. Ter plaatse zitten wel genoeg vogels, een Torenvalk, een Havik, een Buizerd 150 Holenduiven, tenminste 100 Spreeuwen en verder nog wat soorten.
Vandaag 9 soorten, 81 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

DSC 4185ak
Rode wouw ©Martien van Dooren
Statistieken    
Bruine kiekendief Zilvermeeuw Tjiftjaf Pimpelmees Klapekster
Watersnip Purperreiger Kleine karekiet Grote bonte specht Pestvogel
Witgat Slechtvalk Zwarte ruiter Grote mantelmeeuw Kleine zwaan
Kleine mantelmeeuw Buizerd Grote zilverreiger Blauwe kiekendief Goudvink
Gierzwaluw Boompieper Boomleeuwerik Knobbelzwaan  
Oeverzwaluw Rietgors Zwartkop Waterpieper  
Huiszwaluw Ringmus Noordse kwikstaart Gaai  
Gele kwikstaart Lepelaar Roodpootvalk Koperwiek  
Witte kwikstaart Zwarte kraai Bonte strandloper Geelpoot meeuw  
Blauwe reiger Buizerd Groenling Velduil  
Goudplevier Fitis Koolmees Grote zaagbek  
Wulp Ooievaar Roodborsttapuit Rietgans spec  
Boerenzwaluw Tapuit Grote canadese gans Roek  
Kokmeeuw Kruisbek Smelleke Grasparkiet#  
Holenduif Kauw Krakeend Toendragans  
Wespendief Rode wouw Zilverplevier Kraanvogel  
Kiviet Paapje Merel Ruigpootbuizerd  
Kemphaan Groenpootruiter Havik Kleine bonte specht  
Grauwe gans Grote lijster Turkse tortel Roodborst  
Houtduif Koekoek Veldleeuwerik Kramsvogel  
Boomvalk Duinpieper Graspieper Keep  
Spreeuw Visarend Stormmeeuw Grote pieper  
Vink Grijze wouw Torenvalk Sneeuwgans  
Nijlgans Putter Kolgans IJsgors  
Kneu Grasmus Winterkoning Pijlstaart  
Wilde eend Morinelplevier Roodkeelpieper Winterkoning  
Zwarte ooievaar Heggenmus Zanglijster Smient  
Aalscholver Braamsluiper# Grote gele kwikstaart Geelgors  
Sperwer Ortolaan Sijs Appelvink  
Vlinders  
Dagpauwoog    
Atalanta     
Kleine vos    
Distelvlinder    
Gehakkelde Aurelia    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

1. 26-08-2016 Braamsluiper
2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

1. 28-08-2016   2 Noordse kwikstaarten
2. 05-09-2016   8 Torenvalken
3. 12-09-2016 60 Boompiepers
4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuiten
5. 11-10-2016 60 Putters

 

© Vogelwacht Uden e.o.