Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 2 (25 juli - 31 juli)

25-07-2016 tot en met 31-07-2016

Dit jaar is er al geteld voor 1 augustus. De voornaamste reden om dat te doen is dat we de indruk hebben dat er elk jaar al een heleboel Gierzwaluwen weggetrokken zijn voordat wij beginnen met tellen. Op 15 juli is Wim Gremmen al begonnen met tellen, na 23 juli kreeg Wim gezelschap van meerdere tellers, voorlopig nog zonder onze keet. Inmiddels zijn er 5784 vogels op trek geteld, verdeeld over 30 soorten. Verreweg de meeste daarvan waren inderdaad Gierzwaluwen, de teller staat nu op 4848. De beste dag was 24 juli, toen zijn er 1147 Gierzwaluwen geteld. Daarnaast zijn er al wat Boerenzwaluwen geteld (469) en Kokmeeuwen (135). Leuke soorten: Wespendief (sowieso spannend want misschien dat er een nest in de buurt zit, er wordt een herkenbare Wespendief regelmatig waargenomen, met gedrag dat lijkt op voedselvluchten), Zwarte Ooievaar, 3 Bruine Kiekendieven, 3 Boomvalken, 2 Wulpen, 9 Witgatjes en een Kemphaan. Daarnaast ook Oeverzwaluwen, Huiszwaluwen en bijvoorbeeld Gele Kwikstaarten. De eerste week waren het echt bijna alleen maar Gierzwaluwen die langskwamen, de andere vogels waren op twee handen te tellen. De eerste dagvlinder is ook trekkend waargenomen, een Dagpauwoog.


Houtduif
Houtduif ©Arend Vermaat


Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken        
Bruine kiekendief Zilvermeeuw*      
Watersnip        
Witgat        
Kleine mantelmeeuw        
Gierzwaluw        
Oeverzwaluw        
Huiszwaluw        
Gele kwikstaart        
Witte kwikstaart        
Blauwe reiger        
Goudplevier        
Wulp        
Boerenzwaluw        
Kokmeeuw        
Holenduif        
Wespendief        
Kiviet        
Kemphaan        
Grauwe gans*        
Houtduif*        
Boomvalk*        
Spreeuw*        
Vink*        
Nijlgans*        
Kneu*        
Wilde eend*        
Zwarte ooievaar*        
Aalscholver*        
Sperwer*        
Vlinders    
Dagpauwoog    
     
     
     
     

Overzicht aantallen en uren juli:

Jaar Uren juli Aantallen vogels juli Per uur Soorten vogels juli
2016 56:40:00  5784  102  30

Top 3 vogelsoort juli:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2016  Gierzwaluw Boerenzwaluw Kokmeeuw

Aantallen per soort in juli:

Jaar/Soort Spreeuw Kievit Gierzwaluw Blauwe reiger Kruisbek Tortelduif Wulp
2016  25  5  4848  6  0  0  2

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

© Vogelwacht Uden e.o.