Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 8 (05 sep - 11 sep)

05-09-2016

Maandag, beetje wind uit zuidwest, half bewolkt en 12 - 22 ˚C. In de eerste anderhalf uur wat reigertrek, 2 Blauwe Reigers en een Grote Zilverreiger en er komen ook groepjes Spreeuwen door, naast de gebruikelijke Boerenzwaluwen en kwikstaarten. Via het gat zien we een groep roofvogels vertrekken die daar ergens moeten hebben overnacht, het zijn Wespendieven, 8 in totaal. Rond kwart voor 11 komt er een groepje Ooievaars in beeld, het zijn er 11 bij elkaar. Even later trekt er een Boomvalk langs en in korte tijd 3 Sperwers. Drie kwartier later zien we nog 3 Ooievaars, ongeveer op dezelfde plek in de lucht. Daar zal wel goede thermiek zijn. Er komen ook diverse roofvogels over: Een Wespendief, een Buizerd, een Slechtvalk en 3 Torenvalken. Om kwart voor 12 komt er een roepende en overvliegende Duinpieper langs. Het volgende uur is het vooral Boerenzwaluwen tellen, in een uur 443! Na de middag blijven de Boerenzwaluwen goed vliegen en zo nu en dan zitten er ook groepen Huiszwaluwen bij. Roofvogels blijven ook goed vliegen, onder andere veel Torenvalken. Aan het eind van de middag komt er ook nog een Visarend langs, er wordt tot 6 uur doorgeteld. In totaal vandaag 2000 Boerenzwaluwen, 8 Torenvalken, 16 Buizerds en 11 Wespendieven. De 8 Torenvalken is een nieuw dagrecord!
Vandaag 34 soorten, 2425 exemplaren

DSC 1557slv
Slechtvalk juv. ©Martien van Dooren
DSC 1549a
Grote zilverreiger ©Martien van Dooren

06-09-2016

Dinsdag, zuidwesten wind, eerst windstil, later een briesje, geen bewolking en maximaal 25 ˚C. De eerste Smelleken van dit jaar is de mooie opening van vandaag, en met prooi, een Gele of Witte Kwikstaart. Om half 10 komt er luid roepend een Zwarte Ruiter over de telpost. Tegen die tijd komen er aardig wat Boerenzwaluwen over. Het volgende uur komen er maar liefst 4 Bruine Kiekendieven langs, in verschillende kleden. Om twee uur komt er weer een Visarend over, dat is de 5de van dit jaar. Een kwartier later is het weer raak: een volwassen vrouwtje Roodpootvalk! Helaas geen foto’s van deze vogel. Vandaag weer veel Boerenzwaluwen, bijna 1500. Ook veel Dagpauwogen, 27 in totaal.
Vandaag 30 soorten, 1648 exemplaren

DSC 1623sm
Smelleke ©Martien van Dooren
DSC 1642bkd
Bruine kiekendief ©Martien van Dooren

07-09-2016

Woensdag, zuidoost tot oostenwind, kracht 2, een beetje bewolking en 12 - 28 ˚C. Na een uurtje tellen komen er 3 Krakeenden over, de eerste van dit jaar (en die zien we lang niet elk jaar, dit is pas de vierde keer). Naast de Boerenzwaluwen zien we nog wel bijna elke dag enkele Paapjes, de Boompieper worden ook nog wel elke dag gezien, maar dat zijn er niet veel meer, vandaag maar 3. Het is meer weer voor vlinders, er komt onder andere een Distelvlinder langs. Om 1 uur wordt er gestopt, maar van af kwart voor 3 is de post weer bemand. Er vliegen nog steeds veel Boerenzwaluwen, maar er zitten ook grote groepen Huiszwaluwen boven, tenminste, groot voor dit jaar. Verder komen er nog geregeld vlinders langs, waaronder de eerste Gehakkelde Aurelia van dit jaar, die overigens de verkeerde kant op vliegt. Met vijf verschillende soorten vlinders is dit een goede dag.
Vandaag 22 soorten, 1071 exemplaren

08-09-2016

Donderdag, heiig begin, bijna windstil en maar 10 ˚C, later draait de wind naar zuidwest, trekt aan en wordt het 25 ˚C. De ochtend is vrij rustig, leuke aantallen Boerenzwaluwen en nog wat andere soorten. Tussen 9 en 10 komt er een Zwartkop langs en die zien we hier niet veel, maar het is niet de eerste dit jaar. Het volgende uur is goed voor 2 Grote Zilverreigers, daar waren we een aantal jaren geleden heel blij mee geweest, maar inmiddels zijn ze toch vrij algemeen geworden (2003 de eerste, sinds 2007 minstens 10 per jaar). Inmiddels vliegen de Gele Kwikstaarten goed, met een uur van 30 en een uur van meer dan 40 vogels. Jet warmt ook goed op en dus komt de vlindertrek goed op gang, vooral Atalanta’s en Dagpauwogen. Rond de middag komen er ook wat roofvogels langs; Een Wespendief, een Buizerd, een Sperwer en een Boomvalk. Uiteindelijk wordt er tot 15:00 doorgeteld, in dat laatste uur komen er nog Huiszwaluwen over (45 dit uur) en ook nog een Distelvlinder.
Vandaag 25 soorten, 943 exemplaren

2016 09 08 naamloos 088
Paapje ©Toy Jansen

09-09-2016

Vrijdag, wisselend bewolkt, eerst weinig, rond 11 uur bijna geheel bewolkt en daarna weer minder dan de helft, draaiende en aantrekkende wind, uiteindelijk zuidwest, 12-22  ˚C. In de vroege ochtend vliegt er een Grote Canadese Gans over, de eerste dit jaar. Verder een leuk begin met Watersnip, Witgat, Rietgors en een juveniel Bruine Kiekendief. Die was zo vroeg dat hij vast vlakbij heeft geslapen. Verder komen er elk uur wel een of meerdere Blauwe Reigers over. Vandaag komen er ook verschillende Boomvalken over. De rest van de dag komen er vooral Boerenzwaluwen over en met de zwaluwen ook enkele Sperwers. Kwikstaarten vliegen er veel minder en het lijkt wel of ze allemaal alleen vliegen. De hele ochtend is het te fris voor vlinders, maar vanaf 12 uur komen er wel enkele langs. Ook worden er weer 2 Kleine Parelmoervlinders bij de telpost gezien en een Kleine Vuurvlinder.
Vandaag 25 soorten, 846 exemplaren

2016 09 09 naamloos 105
Geelgors ©Toy Jansen
2016 09 09 naamloos 161
Boerenzwaluw ©Toy Jansen

10-09-2016

Zaterdag, vandaag echt windstil en onbewolkt, de temperatuur loopt op van 10 naar 25 ˚C. De ochtend begint met een mooi groepje Grote Canadese Ganzen (10 stuks). Verder nog wat ochtendtrek van Blauwe Reigers en Aalscholvers en naast kwikstaarten en Boerenzwaluwen is er ook een Tapuit gezien. Rond 9 uur komt er een juveniele Bruine Kiekendief langs en een Ringmus. Die hebben we dit jaar nog niet veel gezien. Tussen 10 en 11 komt er een grote groep Aalscholvers over; 44 exemplaren, waarvan 11 juvenielen. Tussen 11 en 12 komt er een groep Ooievaars over, het zijn er 25. In datzelfde uur worden er boven Uden ook Ooievaars gezien, een groep van 30 en een groep van 40. Waarschijnlijk zijn dit toch andere vogels. Daarom is het wel jammer dat er al om 12 uur gestopt wordt met tellen.
Vandaag 20 soorten, 558 exemplaren

11-09-2016

Zondag, nog weinig wind, maar nu uit het westen en het is geheel bewolkt en periodes met motregen in de ochtend, 24 ˚C. Ander weer dus en misschien daarom wel ganzen vanmorgen? Aardig wat grauwe Ganzen en Nijlganzen en zowaar Kneutjes op trek. Verder weer redelijke trek van Witte en Gele Kwikstaarten en in een kwartier tijd twee Bruine Kiekendieven, een juveniele en een 2e kalenderjaar vrouwtje. Later op de ochtend horen we twee Watersnippen over komen en komt er een Paapje mooi in de boom bij de keet zitten. Tussen 12 en 1 uur komen er weer twee Bruine Kiekendieven langs, dit keer twee juvenielen. De rest van de middag komt er nog een juveniele Bruine Kiekendief en enkele Buizerds over. En natuurlijk Boerenzwaluwen en het is warm genoeg voor vlinders om te trekken, maar het zijn er vandaag niet zo heel veel.
De tabel op de deur van de keet is vernieuwd, alle records zijn bijgewerkt tot eind 2015.
Vandaag 21 soorten, 498 exemplaren

20160909 091705jk
Ook Jan is van de partij ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

DSC 1685r2
Ree ©Martien van Dooren
Statistieken        
Bruine kiekendief Zilvermeeuw Tjiftjaf    
Watersnip Purperreiger Kleine karekiet    
Witgat Slechtvalk Zwarte ruiter    
Kleine mantelmeeuw Buizerd Grote zilverreiger    
Gierzwaluw Boompieper Boomleeuwerik    
Oeverzwaluw Rietgors Zwartkop    
Huiszwaluw Ringmus Noordse kwikstaart    
Gele kwikstaart Lepelaar Roodpootvalk    
Witte kwikstaart Zwarte kraai Bonte strandloper    
Blauwe reiger Buizerd Groenling    
Goudplevier Fitis Koolmees    
Wulp Ooievaar Roodborsttapuit    
Boerenzwaluw Tapuit Grote canadese gans*    
Kokmeeuw Kruisbek Smelleke*    
Holenduif Kauw Krakeend*    
Wespendief Rode wouw      
Kiviet Paapje      
Kemphaan Groenpootruiter      
Grauwe gans Grote lijster      
Houtduif Koekoek      
Boomvalk Duinpieper      
Spreeuw Visarend      
Vink Grijze wouw      
Nijlgans Putter      
Kneu Grasmus      
Wilde eend Morinelplevier      
Zwarte ooievaar Heggenmus      
Aalscholver Braamsluiper#      
Sperwer Ortolaan      
Kleine vuurvlinder ©Martien van Dooren
DSC 1694i
Bruin blauwtje ©Martien van Dooren
Vlinders    
Dagpauwoog    
Atalanta     
Kleine vos    
Distelvlinder    
Gehakkelde Aurelia*    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

1. 26-08-2016 Braamsluiper

Nieuwe dagrecords in 2016:

1. 28-08-2016 2 Noordse kwikstaart
2. 05-09-2016 8 Torenvalk

 

© Vogelwacht Uden e.o.