Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 9 (12 sep - 18 sep)

12-09-2016

Maandag, wind uit het oosten, niet veel. Nauwelijks tot geen bewolking en 29 ˚C. Er worden landelijk temperatuurrecords gebroken, half september en zo warm. Het begin van de telling wordt er een Grote Zilverreiger gezien. Later op de ochtend komt er nog een Paapje langs, de meeste zijn nu wel doorgetrokken. Tussen 9 en 10 uur komen er grote groepen Boompiepers over, wat leidt tot een dagrecord van 60 (oude was 40 van 13 augustus 2005). Een dagrecord wat blijkbaar toch niet zo scherp staat. Ondertussen komen er ook veel Boerenzwaluwen langs, dit uur meer dan 300, het volgende uur zelfs 350. Niet heel vreemd dat er vervolgens ook vrij veel Sperwers langskomen, 6 in het daaropvolgende uur. Na de middag komen er voornamelijk nog dagvlinders langs in vrij grote aantallen. 37 Atalanta’s en 7 Dagpauwogen.
Vandaag 22 soorten, 1394 exemplaren

13-09-2016

Dinsdag, een briesje uit zuidoost, die wel wat aantrekt, geheel onbewolkt en maximaal 25 ˚C. Het eerste uur, van 7 tot 8 uur, vliegt er weinig, 5 vogels. Daar zitten een Tapuit en een Blauwe Reiger bij. Daarna beginnen de Boerenzwaluwen wel te vliegen, maar niet in hele grote aantallen. Tussen 9 en 10 komt er een juveniele Bruine Kiekendief over en wordt er weer een Paapje gezien. Die van gisteren was dus niet de laatste. Het is al warm genoeg voor vlinders. Vandaag veel minder Boompiepers, in totaal 13. Het laatste teluur komt er nog een Boomvalk langs en er wordt om 12 uur gestopt met tellen.
Vandaag 15 soorten, 264 exemplaren

DSC 1700ak
Aalscholver ©Martien van Dooren
DSC 1749dk
Houtduif ©Martien van Dooren

14-09-2016

Woensdag, oostelijke wind, weer een briesje en 23 ˚C, maar vanwege de verwachtte warmte wordt er al om 11 uur gestopt. Na een kwartier komt er al een Bruine Kiekendief over, een man, tweede of derde kalenderjaar. Verder een drietal Watersnippen en aardig wat kwikstaarten; 17 Gele en 11 Witte, alles in het eerste uur. Vervolgens komt de zwaluwentrek op gang met ruim 300 Boerenzwaluwen in een uur en gelukkig ook 27 Huiszwaluwen. Tussen 9 en 10 nog meer Boerenzwaluwen, 457 in een uur! Bijna 100 in totaal vandaag. Ook weer goede trek van Boompiepers vandaag, 16 in die korte tijd.
Vandaag 15 soorten, 1087 exemplaren

DSC 1790tk
Tapuit ©Martien van Dooren

15-09-2016

Donderdag, nog steeds een briesje uit zuidoost, maar wel wat wolken en echt frisser, ondanks dat de maximum temperatuur toch weer 25 ˚C is. Het eerste uur is nog niet echt interessant, maar het tweede uur wel met een Bruine Kiekendief (volwassen man), een Smelleken en 4 Blauwe Reigers. Ook wordt er een groepje Goudplevieren gezien en een Zilverplevier. Die zien wij hier bijna nooit. Het volgende uur komen er nog twee luid roepend over, drie in totaal en dat is een evenaring van het dagrecord van 1 oktober 2010. Opvallend is ook dat er ook op andere telposten in het binnenland Zilverplevieren zijn gemeld. In dit uur zien we ook een Visarend langskomen en twee Bruine Kiekendieven, een tweede kalenderjaar man en een juveniel. De Boerenzwaluwen komen ook goed door vandaag en verder op de ochtend ook veel Atalanta’s, 20 in een uur. De Raven zagen we vandaag in de onkruidrand foerageren, meestal horen we ze en zien we ze overvliegen.
Vandaag 24 soorten, 605 exemplaren

DSC 1869ak
Visarend ©Martien van Dooren
DSC 1855a
Goudplevier ©Martien van Dooren


16-09-2016

Vrijdag, tot kracht 3 aantrekkende wind, half tot zwaar bewolkt en 18 ˚C. Om half 8 komt er al een Bruine Kiekendief langs, een vierde kalenderjaar man. Er komen ook aardig wat Gele Kwikstaarten over. Net na half 9 komt de tweede Bruine Kiekendief van vandaag langs, een volwassen vrouwtje. De eerste Merel van dit jaar is ook een vrouwtje. Kwart over 12 komt er een Zilverplevier roepend over, alweer een vandaag. Deze keer lukt het Bart zelfs om er een geluidsopname van de maken. Tussen 1 en 2 komen er ook nog 2 Wespendieven over. Verder was er vandaag goede trek van Boerenzwaluwen, maar gelukkig ook weer enkele Huiszwaluwen. Ook kwamen er verspreidt over de dag 8 watersnippen langs. Verder nog redelijk geode trek van kwikstaarten en piepers. Niet alleen Boompiepers maar er vliegen nu ook Graspiepers over.
Vandaag 22 soorten, 534 exemplaren

2016 09 16 naamloos 092
Bruine kiekendief ©Toy Jansen
2016 09 16 naamloos 101
Zilverplevier ©Toy Jansen

17-09-2016

Zaterdag, windstil, geheel bewolkt en maximaal 21 ˚C, ’s middags 23 ˚C. Ook vandaag komt er weer vroeg een Bruine Kiekendief langs, een juveniel. Later op de ochtend 8 Goudplevieren, dat is voor hier al een grote groep (alhoewel we er ooit een groep van 300 hebben gehad). Een volwassen man Slechtvalk komt in dezelfde periode langs. Een duo Turkse Tortels tussen 9 en 10 uur is de zeldzaamste waarneming van vandaag, die zien we bijna nooit op deze telpost. Na 10’en komt er een Havik over die op trek is, de eerste dit jaar. De Boerenzwaluwen beginnen ook eindelijk te vliegen en er komt een groep van 15 Puttertjes langs. Niet de eerste van dit jaar, maar wel de eerste grotere groep. Het volgende uur worden er meer dan 300 Boerenzwaluwen geteld, maar helaas is de telpost daarna twee uur onbemand. ’s Middags is er nog een uur geteld en toen kwamen er nog steeds redelijk veel Boerenzwaluwen langs en nog een Tapuit.
Vandaag 21 soorten, 708 exemplaren

18-09-2016

Zondag, noordoosten wind, iets aantrekkend, geheel bewolkt op een korte tijd na, 18 ˚C. De ochtend begint met goede trek van Boerenzwaluwen en er vliegen redelijk veel Witte Kwikstaarten en Graspiepers over. De eerste Bruine Kiekendief is een juveniel en komt pas na 9 uur langs, later volgen er nog drie, een volwassen vrouw, een juveniel en een die te ver weg was om iets van het kleed te zien. Tegen 11 uur komt er een Visarend over in de korte periode dat het wat beter weer was. Het is een volwassen man. Verder komen er vandaag nog twee Slechtvalken over (een man en een vrouw), twee Torenvalken en 8 Watersnippen. De lokale Raven laten zich ook weer zien en horen, wat is dat toch een indrukwekkend geluid.
Vandaag 18 soorten, 491 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

DSC 1782ak
Hard werken op de telpost ©Martien van Dooren
Statistieken        
Bruine kiekendief Zilvermeeuw Tjiftjaf    
Watersnip Purperreiger Kleine karekiet    
Witgat Slechtvalk Zwarte ruiter    
Kleine mantelmeeuw Buizerd Grote zilverreiger    
Gierzwaluw Boompieper Boomleeuwerik    
Oeverzwaluw Rietgors Zwartkop    
Huiszwaluw Ringmus Noordse kwikstaart    
Gele kwikstaart Lepelaar Roodpootvalk    
Witte kwikstaart Zwarte kraai Bonte strandloper    
Blauwe reiger Buizerd Groenling    
Goudplevier Fitis Koolmees    
Wulp Ooievaar Roodborsttapuit    
Boerenzwaluw Tapuit Grote canadese gans    
Kokmeeuw Kruisbek Smelleke    
Holenduif Kauw Krakeend    
Wespendief Rode wouw Zilverplevier*    
Kiviet Paapje Merel*    
Kemphaan Groenpootruiter Havik*    
Grauwe gans Grote lijster Turkse tortel*    
Houtduif Koekoek Veldleeuwerik*    
Boomvalk Duinpieper      
Spreeuw Visarend      
Vink Grijze wouw      
Nijlgans Putter      
Kneu Grasmus      
Wilde eend Morinelplevier      
Zwarte ooievaar Heggenmus      
Aalscholver Braamsluiper#      
Sperwer Ortolaan      
Vlinders    
Dagpauwoog    
Atalanta     
Kleine vos    
Distelvlinder    
Gehakkelde Aurelia    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

1. 26-08-2016 Braamsluiper

Nieuwe dagrecords in 2016:

1. 28-08-2016 2 Noordse kwikstaart
2. 05-09-2016 8 Torenvalk
3. 12-09-2016 60 Boompieper

 

© Vogelwacht Uden e.o.