Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 6 (14 augustus -20 augustus)

14-08-2017

Maandag 14 augustus; Niet al te veel wind uit het oosten, kracht 1 a 2, nauwelijks bewolking en een aangename temperatuur oplopend van 14 naar ruim 20 ˚C. Het eerste volle uur begint redelijk met een Wulp die zich goed laat horen en zien en een paar Boompiepers. Het hoogtepunt van de dag ligt echter duidelijk in het uur van 9 tot 10. Een groep van 50 Kieviten, een Oeverzwaluw en een Tapuit is het nog niet echt, maar vlak na 9.00 uur ontdekt Wim Gremmen bij het kijken naar een Kokmeeuw in zijn telescoop dat er in tegengestelde richting een zevental veel kleinere meeuwen komen aanvliegen met een sternachtige indruk en zwarte ondervleugels. Hij roept John en Martien er bij, maar helaas kunnen we ze niet meer terug vinden. Voor Wim is er echter geen twijfel, dit waren Dwergmeeuwen. De eerste Dwergmeeuwen ooit op de telpost. De hele dag kon niet meer stuk. Er kwam nog een Witgatje langs en de Zwaluwen deden het redelijk met 271 Boertjes, 112 Huisjes en 11 Gierzwaluwen. Ook vermeldenswaard de Zilvermeeuw die over kwam. Geen echte zeldzaamheid, maar de laatste 10 jaar toch nooit meer dan 20 per telseizoen.

Tapuit, foto Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren


Vandaag 21 soorten, 485 exemplaren

15-08-2017

Dinsdag 15 augustus; Wind zuidwest, kracht 1 a 2, temperatuur redelijk met 15 tot 18 graden. Er was regen en onweer voorspelt vanuit het zuiden, maar tot 11.00 uur bleef het droog. Er vloog niet veel, maar wel enkele zeer bijzondere soorten. De eerste paapjes van het najaar zaten in de struiken en op de draad, maar we bedoelen natuurlijk de Duinpieper en de Bontbekplevier. Om 08.45 kwam er luidkeels een Duinpieper boven de telpost die daarna de mais in dook. Het volgende uur hoorden en zagen we er nog een, maar we wisten niet of het dezelfde was. Om 10.15 uur toen de eerste regendruppels al vielen kwam er een Bontbekplevier over de telpost. Duidelijk hoorbaar en ook te zien. Dit is pas de derde keer dat we een Bontbekplevier zien op de telpost. In 2007 een groep van 11 en in 2012 een eenling. Helaas te snel voor een goede foto. We hoopten op nog wat bijzonderheden die net voor de regen zouden overkomen of landen, maar dat gebeurde helaas niet. Geen roofvogels vandaag in de lucht.

Paapje, foto Martien van DoorenPaapje, foto Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren


Vandaag 15 soorten, 181 exemplaren

16-08-2017

Woensdag 16 augustus; Dichte mist tot half 10, nauwelijks wind uit de zuidoosthoek kracht 1 en een temperatuur die met 14 tot uiteindelijk 21˚C niet slecht is. Toen er eindelijk zicht kwam vloog er toch niet al te veel. De Gele kwikstaarten deden het met 8 stuks relatief gezien nog redelijk. Verder nog een 110 Zwaluwen, waaronder geen enkele Gierzwaluw vandaag. De Kleine Koolwitjes deden het met 15 stuks goed. Om 13.00 uur hielden we het voor gezien.

Telpost in de mist, foto Martien van Dooren
Zo kan een teldag er ook uit zien ©Martien van Dooren


Vandaag 6 soorten, 134 exemplaren

17-08-2017

Donderdag 17 augustus: Regen voorspelt in de loop van de dag, maar het begon droog met een zwakke zuidoosten wind, volledig bewolkt en een redelijke temperatuur van 15˚C oplopend naar 19˚C rond de middag. Geen teldag om opgewonden over te worden. Er was ook maar een teller. Tussen 9 en 10 uur een Bruine Kiekendief die de lokale Kieviten even kwam plagen en toen doorvloog naar het zuiden. Verder tot 11 uur niet veel meer dan een 50 Boerenzwaluwen en een paar Kwikstaarten. Er is een uurtje gestopt met tellen i.v.m. mestonderzoek bij de taurossen door de teller. Na terugkomst daarvan toch nog een uurtje Boerenzwaluwen geteld die met de regen en de taurossen waren meegekomen. In dat uurtje van 12 tot 13.00 uur toch 136 stuks Boertjes.

Vandaag 5 soorten, 193 exemplaren

18-08-2017

Vrijdag 18 augustus: Wederom een droog begin van de dag, maar rond 10 uur begon het licht te regenen. Windkracht 2 uit het Zuiden en een aangename temperatuur van 17 tot 19˚C voor de middag. Vandaag tegen half 10 een dikke krent in de pap in de vorm van een Grauwe Kiekendief. Wel erg ver weg boven het begrazingsgebied, zodat in eerste instantie geen keuze gemaakt kon worden tussen een Grauwe en een Steppekiekendief. Maar gelukkig kon Gerard op zijn telpost hem van dichbij aanschouwen en werd het een vrouwtje Grauwe Kiekendief. De eerste sinds 2013, de Grauwe/Steppekiekendief uit 2015 niet meegerekend. Verder de eerste groep van 7 Grote Canadese ganzen. Dit is geen soort die veel over de telpost trekt. Ieder jaar zo’n 50 tot 100 stuks. Vandaag ook de eerste trekkende Gaaien en weer 3 Tapuiten en 3 Paapjes. Een groep van 6 grote lijsters vanaf de Drie Vennen op trek en verspreid over de voormiddag 10 Gele Kwikstaarten. De Boerenzwaluwen blijven goed vliegen, vandaag weer 228 stuks. Ook nog 4 Gierzwaluwen, maar of we dit jaar de 11.000 halen is nog maar de vraag, want dan moeten er nog 30 bij en het is al 18 augustus. Al met al geen slechte dag, maar vanaf 10 uur toch regen en daarom gaven de tellers om elf uur de (regen)pijp aan Maarten en gingen naar huis.

Vandaag 15 soorten, 274 exemplaren

19-08-2017

Zaterdag 19 augustus: Zuidwesten wind, kracht 2 a 3. Temperatuur 14 tot 18˚C en af en toe een klein buitje. Vandaag is de trek van de zwaluwen weer wat verder op gang gekomen. Zowel de Boerenzwaluwen als de Huiszwaluwen deden het goed met allebei zo’n 445 stuks. Ook de Gierzwaluwen deden nog een kleine duit in het zakje met 22 stuks. Morgen nog een stuk of 10 en de grens van 11.000 wordt dit jaar overschreden. Tussen 10 en 11.00 uur kwam de eerste Slechtvalk op trek over. De andere roofvogels lieten ook van zich horen, twee Wespendieven, een Bruine Kiekendief en een Boomvalk. Al met al geen erg drukke dag voor de tellers, maar wel een leuke.

Vandaag 16 soorten, 943 exemplaren

20-08-2017

Zondag 20 augustus; Mooie, niet al te warme zomerdag, temperatuur het eerste uur maar 11 graden, maar toch oplopend naar een redelijke 18˚C. Half tot zwaar bewolkt en een windkracht 2 a 3 uit het zuidwesten. Voor de trek redelijk gunstige omstandigheden. De zwaluwen vlogen de hele dag goed en kwamen op totalen uit van 867 Boertjes en 690 Huisjes. De Gierzwaluwen zijn bijna allemaal weg en met de 4 stuks van vandaag komen we nog net niet aan de gisteren gememoreerde grens van 11.000 dit jaar. Roofvogels trekken nog niet massaal, maar vandaag wel 2 schitterende Visarenden over de telpost, 4 Buizerds, 1 Boomvalk en 1 Wespendief. Ook de eerste Goudplevier van augustus wordt genoteerd na er in juli al een paar gehad te hebben. De Gele Kwikstaart schoort ook gestaag door, vandaag weer 19 stuks en ook weer 4 stuks Boompiepers, een soort die nooit zo massaal wordt gezien tijdens de trek op onze telpost. De meeuwen deden een bescheiden duit in het zakje met 3 Kokmeeuwen en 3 Kleine Mantelmeeuwen.

Vandaag 22 soorten, 1646 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken    
1. Grauwe Gans 26. Smelleken 51. Rietgors    
2. Nijlgans 27. Boomvalk 52. Grote Canadese Gans*    
3. Zwarte Ooievaar 28. Kauw 53. Visarend*    
4. Blauwe Reiger 29. Zwarte Kraai 54. Grauwe Kiekendief*    
5. Grote Zilverreiger 30. Koolmees 55. Bontbekplevier*    
6. Aalscholver 31. Boomleeuwerik 56. Dwergmeeuw#    
7. Wespendief 32. Oeverzwaluw 57. Zilvermeeuw*    
8. Sperwer 33. Boerenzwaluw 58. Slechtvalk*    
9. Bruine Kiekendief 34. Huiszwaluw 59. Gaai*    
10. Rode Wouw 35. Tjiftjaf 60. Fitis*    
11. Buizerd 36. Kleine Karekiet 61. Paapje*    
12. Kievit 37. Braamsluiper 62. Duinpieper*    
13. Goudplevier 38. Boomklever      
14. Watersnip 39. Spreeuw      
15. Regenwulp 40. Grote Lijster      
16. Wulp 41. Tapuit      
17. Witgat 42. Ringmus      
18. Kokmeeuw 43. Gele kwikstaart      
19. Stormmeeuw 44. Witte kwikstaart      
20. Kleine Mantelmeeuw 45. Graspieper      
21. Holenduif 46. Boompieper      
22. Houtduif 47. Vink      
23. Gierzwaluw 48. Groenling      
24. Grote Bonte Specht 49. Kneu      
25. Torenvalk 50. Putter      


Vlinders  
1. Kleine Vos 7. Distelvlinder  
2. Dagpauwoog 8. Oranje zandoogje  
3. Koninginnepage    
4. Groot koolwitje    
5. Klein koolwitje    
6. Atalanta    


# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

14-08-2017 Dwergmeeuw 7

Nieuwe dagrecords:

22-07-2017 Gierzwaluw 2137

31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015)

06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)

13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4

13-08-2017 Huismus 7

14-08-2017 Dwergmeeuw 7

©Vogelwacht Uden e.o.