Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 7 (21 augustus -27 augustus)

21-08-2017

Maandag 21 augustus; Matige zuidwesten wind, licht bewolkt en 19 ˚C. In het eerste uur de eerste Grasmussen van dit jaar en direct twee. Ook veel Boerenzwaluwen en Witte Kwikstaarten die overtrekken. Een juveniel Bruine Kiekendief zorgt er voor dat er al vroeg opgelet wordt op de roofvogels. Boerenzwaluwen blijven het goed doen vandaag en er komen ook genoeg Huiszwaluwen langs. Een enkele Gierzwaluw zit er tussen en we hebben bijna 11.000 Gierzwaluwen geteld dit jaar, dus dat is leuk. Na 11 uur is het warm genoeg voor de vlinders en er komen enkele koolwitjes en Atalanta’s langs, het uur er op ook nog een Dagpauwoog. De zwaluwentrek blijft goed doorgaan en er zitten veel Huiszwaluwen tussen (meestal boven, die blijven tijdens de trek meestal hoger in de lucht dan Boerenzwaluwen). Verder komen er ook twee Wespendieven op trek langs vandaag, de lokale vogels zijn niet gezien.

Bruine Kiekendief, foto Martien van Dooren
Juveniele bruine kiekendief ©Martien van Dooren


Vandaag 20 soorten, 842 exemplaren

22-08-2017

Dinsdag 22 augustus; Oostelijke wind, eerst bijna windstil, later kracht 2. De bewolking lost van volledig helemaal op, maar later is het half bewolkt, 13 - 24 ˚C. Om half 7 is de post al bemand en het belooft een mooie dag te worden. De vogels moeten wel nog even op gang komen. Maar tussen 8 en 9 uur komt de 11.000ste Gierzwaluw langs, en een volwassen vrouw Bruine Kiekendief. Via de struikjes trekken er 2 Zwartkoppen langs en dat is direct een dagrecord. Op het moment dat Toy een Ortolaan hoort komen er straaljagers over. Gelukkig horen we hem later nog een paar keer en verdwijnt de vogel richting Nistelrode, waar die lijkt te landen, maar waar die niet wordt teruggevonden. Het volgende uur is de juveniele Wespendief van het donkere type een mooie waarneming, verder nog 2 Sperwers. Tot ver in de middag komen er alleen maar zwaluwen langs, maar dan komen er nog een juveniele Bruine Kiekendief en een Wespendief overgetrokken. ‘s Avonds is er ook nog geteld en er komen 20 Wilde Eenden over en ook nog een Wespendief op trek. Er is ook een lokale Wespendief gezien, een mannetje die met een raat vloog. Dus er zijn nog jongen ergens!

Vandaag 24 soorten, 807 exemplaren

23-08-2017

Woensdag 23 augustus; oostenwind, later zuidoost, niet echt veel, weinig bewolking en 24 ˚C maximaal. Aardig wat Blauwe reiger die vanmorgen langs komen vliegen en er zitten veel Tapuiten rond de telpost. Zoveel dat het dagrecord van de Tapuit wordt verbeterd naar 15 (was 13 op 31 aug 2008). Er zit ook een Paapje bij en de eerste Turkse Tortel van dit jaar komt langs. We zien ook nog verschillende Gierzwaluwen vandaag en een enkele Oeverzwaluw. Een volwassen vrouwtje Wespendief en een tweede kalenderjaar vrouw Bruine Kiekendief worden ook genoteerd. Het boek van Forsman is daarvoor (leeftijd-bepaling) een goed hulpmiddel. Met twee Fitissen wordt het dagrecord van de Fitis geëvenaard (ook 2 op 1 sep 2007). ’s Middags komen er nog 3 Wespendieven op trek langs en inmiddels is de trek van Boompiepers op gang aan het komen want we hebben elk uur wel een of meer overtrekkers.

Geelgors, foto Toy Janssen
Geelgors ©Toy Janssen


Vandaag 28 soorten, 313 exemplaren

24-08-2017

Donderdag 24 augustus: Redelijk wat wind uit zuidwest, kracht 3, veel bewolking maar niet gesloten en 20 ˚C. Maar liefst 5 Tapuiten zijn er om de eerste tellers te verwelkomen. Vroeg op de ochtend komt er een Rode Wouw langs, die even later ook op telpost Brobbelbies zuid wordt gezien. Daar lijkt het op de vogel ter plaatse blijft maar later is de vogel toch doorgevlogen. Leuke soorten deze ochtend zijn de Ringmussen, verschillende Sperwers en een mooie groep Aalscholvers. Er komt ook een groep van 16 Watersnippen langs. Dat is geen dagrecord in eens, maar waarschijnlijk wel de grootste groep Watersnippen die we hier ooit hebben gehad. Helaas is dat niet ect na te zoeken. Later op de ochtend komen er twee Bruine Kiekendieven over, een volwassen man en een juveniel. Er wordt tot 12 uur geteld.

Rode Wouw, foto Martien van Dooren
Rode wouw ©Martien van Dooren


Vandaag 17 soorten, 351 exemplaren

25-08-2017

Vrijdag 25 augustus: een zuchtje wind uit zuidoost, half bewolkt en 10 tot 25 ˚C. Er is flink geteld vandaag, de post was om half 7 al bezet en er is ook ’s avonds nog geteld. In de ochtend duurde het even voordat er wat leuks langskwam, alhoewel Boomvalken natuurlijk ook leuk zijn. Maar rond half 10 landen er 2 Duinpiepers bij de telpost die 5 minuten ter plaatse zijn en daarna weer doorvliegen. Ze zijn niet alleen gefotografeerd maar ook het geluid is opgenomen. Tegen 2 uur komt er een grote groep Ooievaars over. Na telling op foto zijn het er 64, inderdaad een grote groep, een van de grootste die we hier hebben gezien (maar 3x meer op 1 dag) en de vogels worden later ook nog op de Vlagheide bij eerde gezien. Verder vandaag de eerste Appelvink van dit jaar (nooit veel) en de eerste Roodborsttapuit. Ook weer veel Tapuiten, een evenaring van het dagrecord gisteren. De 2 Paapjes passen hier mooi bij. Uiteindelijk vandaag in totaal maar liefst 5 Boomvalken.

Duinpieper, foto Toy Janssen
Duinpieper ©Toy Janssen  


Wespendief, foto Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen


Landkaartje, foto Toy Janssen
Landkaartje ©Toy Janssen


Vandaag 23 soorten, 305 exemplaren

26-08-2017

Zaterdag 26 augustus: Nauwelijks wind uit oostelijke richting, licht bewolkt en uiteindelijk 24 ˚C. Redelijk wat trek van Gele Kwikstaarten in de vroege ochtend en met die kwikstaarten komt ook een Duinpieper mee. Het gaat goed met de aantallen daarvan, we hebben er al 4! Tussen 9 en 10 komen er twee Grote Zilverreigers over en een Witgatje. Om half 11 komt er een visarend over en in dit uur nog een Gierzwaluw. Het volgende uur komen er maar liefst 16 Sperwers over getrokken, dat zijn er veel en zo veel verwacht je niet nu al. Er wordt tot 2 uur doorgeteld en in het laatste uur komen er nog 2 Buizerds op trek over en een Boomvalk.

Vandaag 18 soorten, 401 exemplaren

27-08-2017

Zondag 27 augustus: Geen wind maar mist met zicht van 100 meter, na half 9 trok het open, half bewolkt en 18 ˚C. Er is niet zo lang geteld vandaag. Boompiepers vlogen goed vandaag, elk uur met 12 in een uur als beste uurtje. We zien ook 2 Wulpen, die even ter plaatse zijn op het weiland naast de telpost, maar later toch vertrekken. De derde Boomklever ooit komt langs, de jonge vogel zit op het bord van de telpost en lijkt daar wat lekker te vinden. We pakken allemaal de telefoon erbij om foto’s te maken. Verder is er trek van met name Boerenzwaluwen, maar die zijn weer lastig te tellen. We zien wel weer een vrouwtje Wespendief met raat langs vliegen.Vandaag 19 soorten, 307 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken    
1. Grauwe Gans 26. Kleine Mantelmeeuw 51. Tapuit    
2. Grote Canadese Gans 27. Holenduif 52. Ringmus    
3. Nijlgans 28. Houtduif 53. Gele Kwikstaart    
4. Zwarte Ooievaar 29. Gierzwaluw 54. Witte Kwikstaart    
5. Blauwe Reiger 30. Grote Bonte Specht 55. Duinpieper    
6. Grote Zilverreiger 31. Torenvalk 56. Graspieper    
7. Aalscholver 32. Smelleken 57. Boompieper    
8. Visarend 33. Boomvalk 58. Vink    
9. Wespendief 34. Slechtvalk 59. Groenling    
10. Sperwer 35. Gaai 60. Kneu    
11. Bruine Kiekendief 36. Kauw 61. Putter    
12. Grauwe Kiekendief 37. Zwarte Kraai 62. Rietgors    
13. Rode Wouw 38. Koolmees 63. Wilde Eend*    
14. Buizerd 39. Boomleeuwerik 64. Ooievaar*    
15. Kievit 40. Oeverzwaluw 65. Turkse Tortel*    
16. Goudplevier 41. Boerenzwaluw 66. Zwartkop*    
17. Bontbekplevier 42. Huiszwaluw 67. Grasmus*    
18. Watersnip 43. Fitis 68. Roodborsttapuit*    
19. Regenwulp 44. Tjiftjaf 69. Appelvink*    
20. Wulp 45. Kleine Karekiet 70. Ortolaan*    
21. Witgat 46. Braamsluiper      
22. Kokmeeuw 47. Boomklever      
23. Dwergmeeuw 48. Spreeuw      
24. Stormmeeuw 49. Grote Lijster      
25. Zilvermeeuw 50. Paapje      


Vlinders  
1. Kleine Vos 7. Distelvlinder  
2. Dagpauwoog 8. Klein Geaderd Witje  
3. Koninginnepage    
4. Groot koolwitje    
5. Klein koolwitje    
6. Atalanta    


# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

14-08-2017 Dwergmeeuw 7

Nieuwe dagrecords:

22-07-2017 Gierzwaluw 2137

31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015)

06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)

13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4

14-08-2017 Dwergmeeuw 7

22-08-2017 Zwartkop 2

©Vogelwacht Uden e.o.