Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

week 11 (23 september - 29 september)23-09-2019

Maandag 23 september: Geheel tot zwaar bewolkt, van zuid naar westzuidwest draaiende, matige wind, 17 °C. Officieel begint vandaag de herfst en het weer houdt zich daar netjes aan, het is veel herfstiger dan gisteren. De Gele Kwikstaart komen nog wel steeds over, maar de aantallen dalen. We zien weer eens een Watersnip en regelmatig een Rietgors. Even na 10 uur komt er een Smelleken langs, de eerste pas dit jaar. De vogel vliegt in de kenmerkende snelle stijl laag langs. Een half uur later zien we een Rode Wouw, waarvan er in Falsterbo de laatste dagen er vrij veel zijn doorgekomen. Daarna is het rustig in de lucht.

Rode Wouw, foto Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van DoorenVandaag: 13 soorten, 83 exemplaren

24-09-2019

Dinsdag 24 september: Geheel bewolkt, zuidoosten wind kracht 3, 19 °C. Een soortenrijke dag. Al vroeg komt er een Blauwe Kiekendief langs, de eerste van dit jaar. Een leuk groepje van 4 Blauwe Reigers en twee groepen Aalscholvers en veel verschillende soorten zangvogels houden ons bezig, waaronder 15 Witte Kwikstaarten in een uur. Dan horen we een interessant geluid, een Pieper. Het eerste idee is een Duinpieper, maar de foto’s kunnen uitsluitsel geven of het misschien toch een Grote Pieper is. Thuis op een groot beeldscherm wordt bevestigd dat het toch een Duinpieper is. Een uurtje later ontdekt Teun een Gierzwaluw, lekker laat in het jaar maar geen record. Op telpost zuid is deze vogel ook gezien. Dat geldt niet voor de Beflijster, die ontdekt wordt bovenin een boom richting Kanonsberg. Dat is de eerste dit jaar en een vroege, maar geen record (19 september 2017 is dat wel). Ondertussen tellen we mooie aantallen Boerenzwaluwen, met in het laatste uur (11-12 uur) zelfs meer dan 1000. Ook goede trek van Graspiepers en in dit uur 8 Buizerds en tenslotte nog een Rode Wouw. Helaas moeten we al om 12 uur stoppen.

Ochtendrood, foto Martien van Dooren Rode Wouw omringd door Zwarte Kraaien, foto Martien van Dooren
Ochtendrood ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief vrouw, foto Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief vrouw ©Martien van Dooren Rode Wouw omringd door Zwarte Kraaien ©Martien van DoorenVandaag: 33 soorten, 2.395 exemplaren

25-09-2019

Woensdag 25 september: aantrekkende zuidwesten wind, zwaar bewolkt, 15 °C. De eerste vogel die vandaag overkomt is een Roodkeelpieper! Daar is de post speciaal vroeg voor bezet en dat loont dus. Verder veel verschillende zangers op trek, met uiteindelijk vooral Boerenzwaluwen en Graspiepers, maar er zitten ook nog 2 Huiszwaluwen tussen. Ook komt er een Grote Gele Kwikstaart over. Na 10 uur is het al een stuk minder met de trek en er komt als laatste vandaag een Atalanta langs.Vandaag: 20 soorten, 712 exemplaren

26-09-2019

Donderdag 26 september: 16 °C, vrij krachtige zuidwesten wind, geheel bewolkt. Er komt een flinke regenperiode, maar we hebben zo lang mogelijk geteld. Heel veel vogels waren het niet. Toen er een groep van 17 Boerenzwaluwen overvloog, verdubbelde het aantal vogels dat we tot dan toe hadden geteld. Uiteindelijk komen er nog 2 Sperwers en een Tapuitje langs, naast de gebruikelijke Boerenzwaluwen en Graspiepers en dergelijke.Vandaag: 9 soorten, 88 exemplaren

27-09-2019

Vrijdag 27 september: matige zuidwesten wind, geheel bewolkt, 17 °C. Er is al vroeg een hoop volk op de telpost en gelijk hebben ze. Na een uurtje komen er 2 IJsgorzen langs. Dat is lekker vroeg (maar de vroegste ooit hadden we op 23 september 2008). De rest vliegt trouwens ook lekker, veel Graspiepers, Witte Kwikstaarten en een Grote Gele Kwikstaart en meerdere Merels. Tussen 9 en 10 uur komen we zelfs over de 1000 Graspiepers. Het eerste grotere groepje Houtduiven (50 vogels) komt over. Om half 12 horen en zien we een Grote Pieper, er wordt zelfs aan 2 Grote Piepers gedacht, maar uit foto’s blijkt dat het er maar een is. Verder komen er nog wel wat Buizerds en Sperwers op trek langs en ook aardig wat Spreeuwen. Ook de vlinders zijn nog niet op. Het was een mooie dag.Vandaag: 28 soorten, 2.724 exemplaren

28-09-2019

Zaterdag 28 september: vrij harde zuidwesten wind, van half naar geheel bewolkt, 16 °C. In de vroege ochtend aardige trek van Graspiepers en ook nog wat Gaaien op trek. En er komt een Grote Gele Kwikstaart over. De Gaaien blijven aardig goed vliegen vandaag, allemaal in een zuidelijke richting. Naast een klein aantal Boerenzwaluwen zien we ook nog 2 Huiszwaluwen. Een tweede Grote Gele Kwikstaart komt over tussen 10 en 11. Tussen de bedrijven door komen er ook wat roofvogels langs, alleen Buizerds en Sperwers maar de aantallen zijn redelijk. Vandaag ook meer dan 50 Vinken, dus die komen inmiddels ook in beweging.Vandaag: 21 soorten, 404 exemplaren

29-09-2019

Zondag 29 september: normale zuidwesten wind, geheel bewolkt, 15 °C en veel regen. Er is heel kort geteld. Er kwamen wel 3 vogels over.Vandaag: 2 soorten, 3 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken    
 1. Grote Candese Gans  26. Morinelplevier  51. Boomleeuwerik  76. Duinpieper  
 2. Grauwe Gans  27. Regenwulp  52. Oeverzwaluw  77. Graspieper  
 3. Toendrarietgans  28. Watersnip  53. Boerenzwaluw  78. Boompieper  
 4. Kolgans  29. Witgat  54. Huiszwaluw  79. Roodkeelpieper*  
 5. Knobbelzwaan  30. Groenpootruiter  55. Fitis  80. Vink  
 6. Nijlgans  31. Kokmeeuw  56. Tjiftjaf  81. Appelvink  
 7. Slobeend  32. Zilvermeeuw  57. Kleine Karekiet  82. Groenling  
 8. Wilde Eend  33. Kleine Mantelmeeuw  58. Grasmus  83. Kneu  
 9. Grote Zaagbek  34. Holenduif  59. Spreeuw  84. Kruisbek*  
 10. Zwarte Ooievaar  35. Houtduif  60. Beflijster*  85. Putter  
 11. Ooievaar  36. Zomertortel  61. Merel  86. IJsgors*  
 12. Blauwe Reiger  37. Koekoek  62. Zanglijster  87. Ortolaan  
 13. Purperreiger  38. Gierzwaluw  63. Grote Lijster  88. Rietgors  
 14. Grote Zilverreiger  39. Grote Bonte Specht  64. Roodborst    
 15. Aalscholver  40. Torenvalk  65. Zwarte Roodstaart    
 16. Visarend  41. Smelleken*  66. Gekraagde Roodstaart    
 17. Wespendief  42. Boomvalk  67. Paapje    
 18. Sperwer  43. Slechtvalk  68. Roodborsttapuit    
 19. Bruine Kiekendief  44. Gaai  69. Tapuit    
 20. Blauwe Kiekendief*  45. Ekster  70. Ringmus    
 21. Grauwe Kiekendief  46. Kauw  71. Gele Kwikstaart    
 22. Rode Wouw  47. Roek  72. Engelse Kwikstaart    
 23. Buizerd  48. Zwarte Kraai  73. Grote Gele Kwikstaart    
 24. Kievit  49. Pimpelmees  74. Witte Kwikstaart    
 25. Goudplevier  50. Koolmees  75. Grote Pieper    

Vlinders  
 1. Kleine Vos  6. Koninginnepage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze weekNieuwe soorten:

05-09-2019 Engelse KwikstaartNieuwe dagrecords:

20-07-2019 Gierzwaluw 3.680

24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)

31-07-2019 Oeverzwaluw 152

02-08-2019 Grote zaagbek 16

26-08-2019 Grauwe kiekendief 2

27-08-2019 Distelvlinder 116

10-09-2019 Slobeend 9

22-09-2019 Gaai 324© Vogelwacht Uden e.o.