Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

week 13 (7 oktober - 13 oktober)7-10-2019

Maandag 7 oktober: geheel bewolkt, noordoostelijke wind kracht 3, 12 °C. Een topdag! Goede trek van allerlei zangvogels, maar ook een flinke groep Kieviten en een Goudplevier en al gauw staan er 3 Torenvalken op de lijst. Klokslag 9 uur komt er een Klapekster langsgetrokken. Opvallend veel Koperwieken en Zanglijsters deze ochtend. Om kwart over 10 een eenzame eend en het is een Krakeend, pas de 5e keer dat we die op trek hebben. Even later komt er een juveniele Rode Wouw langs, voorbode van de Buizertrek die na 11 uur op gang komt met 70 Buizerds in een uur. Ze zijn lastig te zien en verdwijnen ook weer in de bewolking. Ook 2 Smellekens in dit uur, terwijl de zangvogeltrek wat afneemt. Dan een uur met 129 Buizerds, 2 Rode Wouwen en een Velduil (de eerste dit jaar). Tussen 1 en 2 zien we 133 Buizerds, nog een Rode Wouw en 2 Smellekens en het uur erna 91 Buizerds en toch weer wat zangvogeltrek. Inmiddels is het namiddag en nemen de aantallen Buizerds wat af; 47, maar komen er wel 7 Rode Wouwen langs. Als bonus komt er een groep van 12 Kleine Rietganzen over en dat is een dagrecord (was 19 op 20-10-13). Uiteindelijk staat de teller op 11 Rode Wouw (2e telling ooit), 482 Buizerds (3e telling ooit) en 6 Smellekens, hetgeen ook een dagrecord is (was 5 op vier verschillende dagen).

Bruine Kiekendief, foto Martien van Dooren Rode Wouw, foto Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren Rode Wouw ©Martien van DoorenVandaag: 54 soorten, 6.384 exemplaren

8-10-2019

Dinsdag 8 oktober: geheel bewolkt, zuidwesten wind kracht 3, 16 °C. Het weer ziet er net zo uit als gisteren, alleen de wind komt uit tegenoverstelde richting en dat blijkt veel uit te maken. Toch wordt er al snel een Rode Wouw gezien en later nog 2. Er komen meerdere Sperwers langs en een Bruine Kiekendief en nog een late Boompieper. We zien elke dag nog groepjes Gaaien langstrekken, maar niet meer zo massaal. Regelmatig komt er een of meer Ringmussen langs en we zien nog 2 Rode Wouwen, die zeker een half uur in beeld blijven en maar langzaam van links van de keet naar rechts boven telpost Zuid zich verplaatsen en regelmatig weer een stukje terug zweven. Als de aflossing om 1 uur het tellen overneemt is er nog hoop op flinke trek van Buizerds, maar helaas blijft het bij 12 Buizerds boven op het aantal dat we vandaag al hadden. Van de zangers vandaag goede lijstertrek en veel Veldleeuweriken en Kneuen. En ruim 500 Vinken, maar dat is niet zo heel veel.

Aalscholvers (boven 3 1e kj), foto Martien van Dooren 1e kj Stormmeeuw, foto Martien van Dooren
Aalscholvers (boven 3 1e kj) ©Martien van Dooren
Rode Wouw, foto Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van Dooren 1e kj Stormmeeuw ©Martien van DoorenVandaag: 32 soorten, 1.587 exemplaren

9-10-2019

Woensdag 9 oktober: straffe wind uit zuidwest, zwaar bewolkt, 12 °C. Een ochtend met aardige trek van ganzen, vooral Grauwe Ganzen. Ook veel Veldleeuweriken op trek en de Vinken vliegen veel beter dan gisteren met een uur van ruim 1.500 vogels. Boerenzwaluwen zijn ook nog niet op, bijna elk uur komen er nog wel langs. ook de Kneuen doen het lekker vandaag, maar roofvogels zien we amper, het blijft bij een Smelleken en enkele Sperwers, Buizerds en een Torenvalk. Ook de lijstertrek is veel minder dan gisteren. Nog vermeldenswaardig is een Bruine Kiekendief in de vroege ochtend.

Havik, foto Martien van Dooren Zonsopgang op de telpost, foto Arend Vermaat
Havik ©Martien van Dooren Zonsopgang op de telpost ©Arend VermaatVandaag: 33 soorten, 5.031 exemplaren

10-10-2019

Donderdag 10 oktober: 13 °C, tot krachtig aantrekkende zuidwesten wind, geheel bewolkt. Ook vandaag is er goede trek van Vinken en ook de lijsters trekken goed, alsmede de Veldleeuweriken. Erg goed vliegen de Witte Kwikstaarten (169 in totaal, 5e telling ooit), vooral tussen 8 en 9 uur. In dat uur ook de 3e (pas) Soepgans op Brobbelbies-Noord. Een vijftal Huiszwaluwen is 4 dagen te vroeg om in aanmerking te komen voor de laatste ooit op deze telpost. Er is redelijke trek van Sperwers (totaal 35), maar er komt ook een Smelleken langs en tussen 11 en 12 uur een Bruine Kiekendief en een Rode Wouw. Buizerds trekken dan ook in leuke aantallen door (niet te vergelijken met maandag…. totaal vandaag 42). Rond lunchtijd zien we een vrouwtje Beflijster. Ondertussen zijn er vandaag nog 68 Gaaien langsgekomen en flink wat Sijzen, 228 in totaal wat een nieuw dagrecord is (was 200 op 5 november 2012).Vandaag: 48 soorten, 6.477 exemplaren

11-10-2019

Vrijdag 10 oktober: 15 °C, krachtige zuidzuidwesten wind, geheel bewolkt. In het begin regent het en er is veel minder trek vandaag, ook veel minder tellers trouwens. Er komen nog 18 Boerenzwaluwen langs en de rest is gebruikelijk spul in kleine aantallen.Vandaag: 18 soorten, 470 exemplaren

12-10-2019

Zaterdag 12 oktober: zuidwesten wind, zwaar bewolkt, 15 °C. Goede vinkentrek. Wat ganzentrek in de ochtend en al vroeg een Bruine Kiekendief, een juveniel. Verder redelijk wat Veldleeuweriken en Spreeuwen op trek en we hebben drie uren achter elkaar met zo’n duizend Vinken op trek. Rond half 11 komt er een groep van 10 Kruisbekken over. In het laatste uur zien we nog Kepen, maar de mooiste waarneming van vandaag was toch wel het Wezeltje dat gewoon bij de keet rondliep.Vandaag: 26 soorten, 4.259 exemplaren

13-10-2019

Zondag 13 oktober: zuidelijke draaiende wind, wisselend bewolkt en in de ochtend enkele buien, 15 °C maar later op de dag boven de 20. Vinkentrek vandaag en hoe! Tot 9 uur valt het nog wel mee met de Vinken, er komt wel een Smelleken mooi langs. Ook zien we een volwassen Zilvermeeuw. Daarna gaan de Vinken goed los, met een uur van 3.100, een uur met 8.500, 6.500 en dan wordt het wat minder maar toch 2.100, 1.300 en het laatste uur bijna 500, het totaal is ruim 22.000. Verder was er trek van Ganzen in de ochtend, maar nog niet heel veel. Veldleeuweriken deden het weer goed vandaag, Kneuen en Graspiepers ook en behoorlijk wat Sijzen en ook nog 118 Boerenzwaluwen. Twee keer komt er een Grote Bonte Specht op trek langs. Na 11 uur is het warm genoeg voor vlinders, uiteraard zien we als eerste een Klein Koolwitje, maar even later ook Atalanta’s en een Oranje Luzernevlinder, een Citroenvlinder, een Dagpauwoog, zodat we 5 soorten en 9 vlinders hebben vandaag. Een Grote Gele Kwikstaart en een Rode Wouw komen rond het middaguur langs en daarna zien we nog enkele Buizerds en Sperwers en het tweede Smelleken van vandaag. We hebben vandaag meer vogels geteld dan in de hele maand september :)Vandaag: 42 soorten, 26.597 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken    
 1. Grote Canadese Gans  26. Grauwe Kiekendief  51. Slechtvalk  76. Grote Lijster  101. Putter
 2. Soepgans*  27. Rode Wouw  52. Klapekster*  77. Roodborst  102. Sijs
 3. Grauwe Gans  28. Buizerd  53. Gaai  78. Zwarte Roodstaart  103. IJsgors
 4. Rietgans spec.*  29. Kievit  54. Ekster  79. Gekraagde Roodstaart  104. Geelgors*
 5.Kleine Rietgans*  30. Goudplevier  55. Kauw  80. Paapje  105. Ortolaan
 6. Toendrarietgans  31. Morinelplevier  56. Roek  81. Roodborsttapuit  106. Rietgors
 7. Kolgans  32. Regenwulp  57. Zwarte Kraai  82. Tapuit  
 8. Knobbelzwaan  33. Wulp  58. Pimpelmees  83. Huismus  
 9. Nijlgans  34. Watersnip  59. Koolmees  84. Ringmus  
 10. Slobeend  35. Witgat  60. Boomleeuwerik  85. Heggenmus  
 11. Krakeend  36. Groenpootruiter  61. Veldleeuwerik  86. Gele Kwikstaart  
 12. Wilde Eend  37. Kokmeeuw  62. Oeverzwaluw  87. Engelse Kwikstaart  
 13. Grote Zaagbek  38. Stormmeeuw*  63. Boerenzwaluw  88. Grote Gele Kwikstaart  
 14. Zwarte Ooievaar  39. Zilvermeeuw  64. Huiszwaluw  89. Witte Kwikstaart  
 15. Ooievaar  40. Kleine Mantelmeeuw  65. Fitis  90. Grote Pieper  
 16. Blauwe Reiger  41. Holenduif  66. Tjiftjaf  91. Duinpieper  
 17. Purperreiger  42. Houtduif  67. Tjiftjaf/Fitis  92. Graspieper  
 18. Grote Zilverreiger  43. Zomertortel  68. Kleine Karekiet  93. Boompieper  
 19. Aalscholver  44. Koekoek  69. Grasmus  94. Roodkeelpieper  
 20. Visarend  45. Velduil*  70. Spreeuw  95. Vink  
 21. Wespendief  46. Gierzwaluw  71. Beflijster  96. Keep*  
 22. Sperwer  47. Grote Bonte Specht  72. Merel  97. Appelvink  
 23. Havik  48. Torenvalk  73. Kramsvogel  98. Groenling  
 24. Bruine Kiekendief  49. Smelleken  74. Koperwiek  99. Kneu  
 25. Blauwe Kiekendief  50. Boomvalk  75. Zanglijster  100. Kruisbek  

Vlinders  
 1. Kleine Vos  6. Koninginnepage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze weekNieuwe soorten:

05-09-2019 Engelse KwikstaartNieuwe dagrecords:

20-07-2019 Gierzwaluw 3.680

24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)

31-07-2019 Oeverzwaluw 152

02-08-2019 Grote zaagbek 16

26-08-2019 Grauwe kiekendief 2

27-08-2019 Distelvlinder 116

10-09-2019 Slobeend 9

22-09-2019 Gaai 324

02-10-2019 Gaai 442

07-10-2019 Kleine Rietgans 23

07-10-2019 Smelleken 6

10-10-2019 Sijs 228© Vogelwacht Uden e.o.