Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

week 17 (4 november - 10 november)04-11-2019

Maandag 4 november: van zwaar naar licht bewolkt, redelijk wat wind uit zuidelijke hoek, 10 °C. Er is best goede Vinkentrek deze ochtend. Ook vliegen er Kolganzen en diverse groepen Kramsvogels over. Maar na 10 uur is het over met de Kolganzen. Een paar tellers doen een uitstapje naar de Grijze Wouw die op dit moment in Keent zit. Dit is geslaagd en het leek er op dat de Grijze Wouw wegvloog, dus de tellers die nog bij de keet waren, werden gewaarschuwd. Achteraf bleek de Grijze Wouw gewoon weer teruggekeerd te zijn. Ondertussen kwamen er nog enkele Sperwers en Buizerds langs en twee groepen Toendrarietganzen. Ook zien we weer een vrouw Blauwe Kiekendief.Vandaag: 23 soorten, 2.192 exemplaren

05-11-2019

Dinsdag 5 november: geheel bewolkt, zuidzuidwesten wind, 9 °C. Er is maar kort geteld, want het was nattig, veel motregen en te weinig trek. Om 10 uur ging de motregen in echte regen over.Vandaag: 7 soorten, 286 exemplaren

06-11-2019

Woensdag 6 november: weinig wind uit noordwest, geheel bewolkt, 9 °C. Vroeg in de ochtend komt er een Goudplevier over. Ganzentrek is er vandaag maar weinig. Wel is er om 8 uur een veelbelovende grote groep Houtduiven. Tussen 9 en 10 zien we twee grote groepen Aalscholvers en vlak voor dat we er mee stoppen horen we nog Kruisbekken, het zijn er minstens 2.Vandaag: 18 soorten, 494 exemplaren

07-11-2019

Donderdag 7 november: 8 °C, zuidwesten wind kracht 3, geheel bewolkt. En rond 11 uur komt er regen, dat hebben we niet afgewacht. Vandaag iets meer ganzen in de ochtend, maar nog steeds niet veel. Wel zien we twee mooie groepen Kramsvogels en het tweede uur verschillende groepjes Spreeuwen. Tijdens het eten van de taart, die de jarige heeft meegenomen, horen we Grote Lijsters boven ons hoofd. Toch maar even het vorkje neergelegd, want die vier vogels zijn niet allemaal Grote Lijsters, maar er zitten ook Veldleeuweriken bij. Het laatste uur zien we verschillende groepen Houtduiven, waarschijnlijk vliegen die snel nog even een stukje voordat de regen daadwerkelijk komt.Vandaag: 19 soorten, 1.091 exemplaren

08-11-2019

Vrijdag 8 november: 6 °C, weinig wind draaiend van zuidoost naar zuidwest, licht bewolkt. De Kolganzen vliegen goed vanmorgen, het eerste uur al meer dan 300 en het volgende uur 170. Daarna wordt het wel minder, maar dat is bijna altijd zo met ganzen. Een groep van 9 Goudplevieren is ook mooi, meestal zien we er hier maar 1 of 2 tegelijk. Er is ook Houtduiventrek, 300 in het tweede uur tellen en 400 in het uur er op. In het tweede uur tellen zien we ook een groepje van 4 Ringmussen op trek. Twee Zilvermeeuwen zorgen voor wat variatie (bovendien is het een juveniel met een volwassen dier) en er komt ook nog een Slechtvalk langs. Vandaag ook Kramsvogels en Koperwieken, Kneuen en Spreeuwen, al met al een mooie ochtend.

Deel van de groep overtrekkende goudplevieren, foto Martien van Dooren Kokmeeuwen, foto Martien van Dooren
Deel van de groep overtrekkende goudplevieren ©Martien van Dooren Kokmeeuwen ©Martien van DoorenVandaag: 24 soorten, 2.451 exemplaren

09-11-2019

Zaterdag 9 november: er is vandaag niemand wezen tellen.Vandaag: 0 soorten, 0 exemplaren

10-11-2019

Zondag 11 november: windstil, onbewolkt, 2 °C. Het vliegt wel redelijk vanmorgen, het is ook best aardig weer, hooguit wat koud. Het meest bijzondere is het groepje van 3 Grote Zilverreigers. Er komen nog enkele Buizerds langs en de lokale Klapekster laat zich ook weer eens zien.Vandaag: 18 soorten, 657 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken    
 1. Grote Canadese Gans  26. Bruine Kiekendief  51. Torenvalk  76. Beflijster  101. Vink
 2. Soepgans  27. Blauwe Kiekendief  52. Smelleken  77. Merel  102. Keep
 3. Grauwe Gans  28. Grauwe Kiekendief  53. Boomvalk  78. Kramsvogel  103. Appelvink
 4. Rietgans spec.  29. Rode Wouw  54. Slechtvalk  79. Koperwiek  104. Groenling
 5.Kleine Rietgans  30. Ruigpootbuizerd  55. Klapekster  80. Zanglijster  105. Kneu
 6. Toendrarietgans  31. Buizerd  56. Gaai  81. Grote Lijster  106. Barmsijs spec.
 7. Kolgans  32. Kievit  57. Ekster  82. Roodborst  107. Kruisbek
 8. Knobbelzwaan  33. Goudplevier  58. Kauw  83. Zwarte Roodstaart  108. Putter
 9. Kleine Zwaan  34. Morinelplevier  59. Roek  84. Gekraagde Roodstaart  109. Sijs
 10. Nijlgans  35. Regenwulp  60. Zwarte Kraai  85. Paapje  110. IJsgors
 11. Casarca  36. Wulp  61. Raaf  86. Roodborsttapuit  111. Geelgors
 12. Slobeend  37. Watersnip  62. Pimpelmees  87. Tapuit  112. Ortolaan
 13. Krakeend  38. Witgat  63. Koolmees  88. Huismus  113. Rietgors
 14. Wilde Eend  39. Groenpootruiter  64. Boomleeuwerik  89. Ringmus  
 15. Grote Zaagbek  40. Kokmeeuw  65. Veldleeuwerik  90. Heggenmus  
 16. Zwarte Ooievaar  41. Stormmeeuw  66. Oeverzwaluw  91. Gele Kwikstaart  
 17. Ooievaar  42. Zilvermeeuw  67. Boerenzwaluw  92. Engelse Kwikstaart  
 18. Blauwe Reiger  43. Kleine Mantelmeeuw  68. Huiszwaluw  93. Grote Gele Kwikstaart  
 19. Purperreiger  44. Holenduif  69. Staartmees  94. Witte Kwikstaart  
 20. Grote Zilverreiger  45. Houtduif  70. Fitis  95. Grote Pieper  
 21. Aalscholver  46. Zomertortel  71. Tjiftjaf  96. Duinpieper  
 22. Visarend  47. Koekoek  72. Tjiftjaf/Fitis  97. Graspieper  
 23. Wespendief  48. Velduil  73. Kleine Karekiet  98. Boompieper  
 24. Sperwer  49. Gierzwaluw  74. Grasmus  99. Roodkeelpieper  
 25. Havik  50. Grote Bonte Specht  75. Spreeuw  100. Waterpieper  

Vlinders  
 1. Kleine Vos  6. Koninginnepage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze weekNieuwe soorten:

05-09-2019 Engelse KwikstaartNieuwe dagrecords:

20-07-2019 Gierzwaluw 3.680

24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)

31-07-2019 Oeverzwaluw 152

02-08-2019 Grote zaagbek 16

26-08-2019 Grauwe kiekendief 2

27-08-2019 Distelvlinder 116

10-09-2019 Slobeend 9

22-09-2019 Gaai 324

02-10-2019 Gaai 442

07-10-2019 Kleine Rietgans 23

07-10-2019 Smelleken 6

10-10-2019 Sijs 228

16-10-2019 Raaf 3

20-10-2019 Staartmees 22

24-10-2019 Sijs 255© Vogelwacht Uden e.o.