Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

week 20 (25 november - 30 november)25-11-2019

Maandag 25 november: mistig, maar het laatste uur veel meer zicht en licht bewolkt, weinig wind uit oost, 6 °C. Het eerste uur komt er helemaal niets over, daarna wel wat gelukkig. Een groep van 30 Kieviten is dit jaar de moeite (weinig Kievitentrek in 2019) en verder meest Nijlganzen. Vandaag dus ook geen trek van Houtduiven.Vandaag: 10 soorten, 116 exemplaren

26-11-2019

Dinsdag 26 november: geheel bewolkt, matige zuidoosten wind, 10 °C. Vandaag wordt de keet (al) opgehaald. Toch wordt er ondertussen wel geteld en vandaag vliegen er weer veel Houtduiven. Dat duurt tot ongeveer 10 uur, maar toen was er ook aandacht nodig voor de keet. overigens vlogen ook de Vinken vanmorgen weer eens. Er waren wat groepen ganzen en nog een groepje Sijzen. Ook konden er nog 2 Grote Lijsters opgeschreven worden en in het laatste kwartier toch weer Nijlganzen op trek. We zullen de keet wel missen de komende dagen.

De keet gaat weer naar de stalling, foto Martien van Dooren
De keet gaat weer naar de stalling ©Martien van DoorenVandaag: 12 soorten, 888 exemplaren

27-11-2019

Woensdag 27 november: Straffe wind uit zuid, kracht 4, zwaar bewolkt, 11 °C. De voorspelling voor vandaag was slecht, maar na een blik op internet lijkt het ’s morgens wel mee te vallen. Er is dus toch geteld en er vlogen weer heel wat Houtduiven, in totaal bijna 400. Verder nog Holenduiven, Nijlganzen, Spreeuwen, Graspiepers en Vinken.Vandaag: 6 soorten, 442 exemplaren

28-11-2019

Donderdag 28 november: is er niet geteldVandaag: 0 soorten, 0 exemplaren

29-11-2019

Vrijdag 29 november: 6 °C, matige westenwind, licht bewolkt. Ondanks dat het niet zo koud is en de wind niet heel hard, is het wel waterkoud en wordt de keet inderdaad gemist. Wim verzet zijn auto zelfs om lekker uit de wind te kunnen zitten. Ondertussen hebben we wel flink mogen tellen, want de Houtduif kwam ruim over de 1000. En richting de zon konden we het niet goed zien en daarom hebben we waarschijnlijk ook groepen gemist. Ook ganzen en Aalscholvers vandaag op trek, verschillende groepen Grauwe, Kol- en Toendrarietgans. Een late Merel wordt ook nog gezien. Overigens konden we vandaag mooi zien hoe er steenmeel op de Maashorst uitgestrooid werd, de helikopter was bijna de hele tijd in beeld.Vandaag: 9 soorten, 1.437 exemplaren

30-11-2019

Zaterdag 30 november: weinig wind uit westzuidwest, licht bewolkt, van -2 tot 2 °C. Het is beter te hebben dan gisteren, maar wel kouder. De rijp ziet er mooi uit. En de Houtduiven vliegen weer goed vandaag, we komen weer ruim boven de 1000. Verder komen er ook diverse groepen ganzen over en is het zicht rond de zon weer zo slecht dat we die kant maar niet te veel op kijken. Veel anders vliegt er niet, behalve een Waterpieper die roepend overkomt en die even later nog een keer wordt gehoord. Om 11 uur stoppen we ermee en zit ons 20ste seizoen er op. Tot volgend jaar en alle tellers bedankt!

Wat zouden Arend en Martien tellen?, foto Martien van Dooren Toendrarietganzen, foto Martien van Dooren
Wat zouden Arend en Martien tellen? ©Martien van Dooren Toendrarietganzen ©Martien van DoorenVandaag: 11 soorten, 1.590 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken    
 1. Grote Canadese Gans  26. Bruine Kiekendief  51. Torenvalk  76. Beflijster  101. Vink
 2. Soepgans  27. Blauwe Kiekendief  52. Smelleken  77. Merel  102. Keep
 3. Grauwe Gans  28. Grauwe Kiekendief  53. Boomvalk  78. Kramsvogel  103. Appelvink
 4. Rietgans spec.  29. Rode Wouw  54. Slechtvalk  79. Koperwiek  104. Groenling
 5.Kleine Rietgans  30. Ruigpootbuizerd  55. Klapekster  80. Zanglijster  105. Kneu
 6. Toendrarietgans  31. Buizerd  56. Gaai  81. Grote Lijster  106. Barmsijs spec.
 7. Kolgans  32. Kievit  57. Ekster  82. Roodborst  107. Kruisbek
 8. Knobbelzwaan  33. Goudplevier  58. Kauw  83. Zwarte Roodstaart  108. Putter
 9. Kleine Zwaan  34. Morinelplevier  59. Roek  84. Gekraagde Roodstaart  109. Sijs
 10. Nijlgans  35. Regenwulp  60. Zwarte Kraai  85. Paapje  110. IJsgors
 11. Casarca  36. Wulp  61. Raaf  86. Roodborsttapuit  111. Geelgors
 12. Slobeend  37. Watersnip  62. Pimpelmees  87. Tapuit  112. Ortolaan
 13. Krakeend  38. Witgat  63. Koolmees  88. Huismus  113. Rietgors
 14. Wilde Eend  39. Groenpootruiter  64. Boomleeuwerik  89. Ringmus  
 15. Grote Zaagbek  40. Kokmeeuw  65. Veldleeuwerik  90. Heggenmus  
 16. Zwarte Ooievaar  41. Stormmeeuw  66. Oeverzwaluw  91. Gele Kwikstaart  
 17. Ooievaar  42. Zilvermeeuw  67. Boerenzwaluw  92. Engelse Kwikstaart  
 18. Blauwe Reiger  43. Kleine Mantelmeeuw  68. Huiszwaluw  93. Grote Gele Kwikstaart  
 19. Purperreiger  44. Holenduif  69. Staartmees  94. Witte Kwikstaart  
 20. Grote Zilverreiger  45. Houtduif  70. Fitis  95. Grote Pieper  
 21. Aalscholver  46. Zomertortel  71. Tjiftjaf  96. Duinpieper  
 22. Visarend  47. Koekoek  72. Tjiftjaf/Fitis  97. Graspieper  
 23. Wespendief  48. Velduil  73. Kleine Karekiet  98. Boompieper  
 24. Sperwer  49. Gierzwaluw  74. Grasmus  99. Roodkeelpieper  
 25. Havik  50. Grote Bonte Specht  75. Spreeuw  100. Waterpieper  

Vlinders  
 1. Kleine Vos  6. Koninginnepage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze weekNieuwe soorten:

05-09-2019 Engelse KwikstaartNieuwe dagrecords:

20-07-2019 Gierzwaluw 3.680

24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)

31-07-2019 Oeverzwaluw 152

02-08-2019 Grote zaagbek 16

26-08-2019 Grauwe kiekendief 2

27-08-2019 Distelvlinder 116

10-09-2019 Slobeend 9

22-09-2019 Gaai 324

02-10-2019 Gaai 442

07-10-2019 Kleine Rietgans 23

07-10-2019 Smelleken 6

10-10-2019 Sijs 228

16-10-2019 Raaf 3

20-10-2019 Staartmees 22

24-10-2019 Sijs 255© Vogelwacht Uden e.o.