Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

week 5 (12 augustus - 18 augustus)12-08-2019

Maandag 12 augustus: licht bewolkt, redelijke zuidzuidwesten wind, 21 °C. Het eerste uur is het rustig, alleen een groep lokale Roodborsttapuiten wordt gezien. Daarna valt er gelukkig meer te zien, zoals een groepje Spreeuwen dat strak doorvliegt en waarschijnlijk naar Engeland doorgaat. Inmiddels vliegen er zo nu en dan ook Boompiepers op trek over. Het warmt op en er vliegen wat vlinders op trek langs. Zwaluwtrek is er natuurlijk ook, Gier-, Oever- en Boerenzwaluw en ook nog 1 Huiszwaluw.Vandaag: 14 soorten, 166 exemplaren

13-08-2019

Dinsdag 13 augustus: licht tot bewolkt, zuidwesten wind kracht 2, 19 °C. Ook vandaag is het rustig in de lucht, pas na 10 uur komen er Gierzwaluwen over en enkel Kleine Mantelmeeuwen, maar ook een groepje Kneutjes. Net na 11 uur doen we de mooiste waarneming van vandaag, een volwassen vrouwtje Bruine Kiekendief trekt langs. Ter plaatse tellen we vandaag 25 Kieviten.

Lokale kieviten klaar voor vertrek?, foto Martien van Dooren Vrouwtje Bruine Kiekendief, foto Martien van Dooren
Lokale kieviten klaar voor vertrek? ©Martien van Dooren Vrouwtje Bruine Kiekendief ©Martien van DoorenVandaag: 11 soorten, 101 exemplaren

14-08-2019

Woensdag 14 augustus: zelfde wind als gisteren, licht bewolkt, 20 °C. Er zijn veel uren geteld vandaag, de post was van half 8 tot 4 uur bemenst. Om half 9 is er een Gekraagde Roodstaart bij de keet, de 2 ͤ al dit jaar. Ook komt er weer eens een Tapuit langs. De rest van de ochtend komen er wel enkele trekvogels langs en ook vlinders, maar het zijn gebruikelijke soorten. ’s Middags komen er nog wel enkele interessante trekkers langs, een Oranje Luzernevlinder en een onvolwassen Zilvermeeuw. Ook zien we plaatselijke vogels: Slechtvalk en Boomvalk.

Grasmus, foto Martien van Dooren Gele Kwikstaart, foto Martien van Dooren
Grasmus ©Martien van Dooren
Havik, foto Martien van Dooren
Havik ©Martien van Dooren Gele Kwikstaart ©Martien van DoorenVandaag: 16 soorten, 108 exemplaren

15-08-2019

Donderdag 15 augustus: 17 °C maximaal, wat hardere zuidwesten wind, geheel bewolkt en op het eind regen. Er is dus ook vroeg gestopt vanwege het weer, maar ook vanwege de weinige trek. Enkele Gele Kwikstaarten, een groepje Nijlganzen en maar 12 Boerenzwaluwen is niet zo veel. De 2 Grote Lijsters waren nog de mooiste waarneming.Vandaag: 8 soorten, 41 exemplaren

16-08-2019

Vrijdag 16 augustus: Windkracht 3 uit zuidzuidwest, half bewolkt, 20 °C. Een mooie dag met leuke soorten. Iets van de telpost vandaan zien we een groep van 18 Grote Lijsters wegtrekken en ook een Kleine Karekiet. Die laatste zien we natuurlijk weinig (want geen rietkragen in de buurt), het is in dit 20ste teljaar pas de 18e. Kwart over 11 horen we een Goudplevier en even later zien we ‘m ook. Ondertussen horen we dat er in het oosten van het land een grote groep Ooievaars in zuidwestelijke richting is vertrokken. Die kunnen bij ons overkomen! Tegen 1 uur wordt er inderdaad een grote groep Ooievaars ontdekt; 90 vogels! en dat klopt aardig met het aantal dat vertrokken was. Inmiddels komen er vooral Atalanta’s langsgetrokken, de aantallen Distelvlinders nemen blijkbaar al af.

Torenvalk, foto Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van DoorenVandaag: 15 soorten, 288 exemplaren

17-08-2019

Zaterdag 17 augustus: Geheel bewolkt, vrij harde wind uit zuidzuidwest (kracht 4), 17 °C. Het is er echt geen weer voor, maar toch is er vandaag een poosje geteld. En er vloog ook nog wel wat, meest Gele Kwikstaarten en Boerenzwaluwen. Vandaag toch ook weer Grote Lijsters op trek en ook nog 2 Gierzwaluwen. Ook komt er een groepje Grote Canadese Ganzen over. Om 11 uur gaat het te hard regenen.

Formatie Grote Candese Ganzen, foto Martien van Dooren
Formatie Grote Candese Ganzen ©Martien van DoorenVandaag: 10 soorten, 57 exemplaren

18-08-2019

Zondag 18 augustus: er is vandaag niet geteldSoorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken    
 1. Grote Candese Gans*  26. Kleine Karekiet*      
 2. Grauwe Gans  27. Spreeuw      
 3. Nijlgans  28. Grote Lijster      
 4. Grote Zaagbek  29. Zwarte Roodstaart      
 5. Zwarte Ooievaar  30. Gekraagde Roodstaart      
 6. Ooievaar*  31. Paapje      
 7. Blauwe Reiger  32. Tapuit      
 8. Aalscholver  33. Gele Kwikstaart      
 9. Sperwer  34. Witte Kwikstaart      
 10. Bruine Kiekendief  35. Graspieper      
 11. Grauwe Kiekendief  36. Boompieper      
 12. Buizerd  37. Appelvink      
 13. Kievit  38. Kneu      
 14. Goudplevier        
 15. Kokmeeuw        
 16. Zilvermeeuw*        
 17. Kleine Mantelmeeuw        
 18. Holenduif        
 19. Houtduif        
 20. Koekoek        
 21. Gierzwaluw        
 22. Boomleeuwerik        
 23. Oeverzwaluw        
 24. Boerenzwaluw        
 25. Huiszwaluw        

Vlinders  
 1. Kleine Vos  6. Koninginnepage  
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Klein Koolwitje  
 3. Citroenvlinder  8. Gehakkelde Aurelia  
 4. Dagpauwoog  9. Atalanta  
 5. Kolibrievlinder  10. Distelvlinder  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze weekNieuwe dagrecords:

20-07-2019 Gierzwaluw 3.680

24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)

31-07-2019 Oeverzwaluw 152

02-08-2019 Grote zaagbek 16© Vogelwacht Uden e.o.