Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

week 9 (9 september - 15 september)09-09-2019

Maandag 9 september: wisselend bewolkt, westelijk briesje, 20 °C. Er is lang geteld vandaag, met een korte onderbreking. ’s Morgens vroeg vertrekken er al 2 Buizerds die in de buurt hebben geslapen. Tegen half 10 komt er een Bruine Kiekendief over, een volwassen man. Ook zien we een groep van 5 Eksters over de keet heenvliegen. Even later komt er een Visarend over. Wat later zien we met tegenlicht een plevier, die gelukkig roept: Morinelplevier! Ondertussen komt de vlindertrek lekker op gang, het meest Atalanta’s. Boerenzwaluwen trekken goed en we zien de eerste Boomleeuwerik op trek. Om 1 uur stoppen de aanwezige tellers maar even later is de post weer bemand. En die zien een mooie groep Ooievaars en verschillende roofvogels op trek, nog een Bruine Kiekendief, een Boomvalk en drie uur achter elkaar elk uur een Visarend, zodat er vandaag 4 in totaal overkomen. Ook komen er meerdere Wespendieven over, goede roofvogeltrek vanmiddag. Als uitsmijter nog een grote groep Blauwe Reigers: 11 vogels.

Ekster uit groep van 5, foto Martien van Dooren 1e KJ Havik, foto Martien van Dooren
Ekster uit groep van 5 ©Martien van Dooren 1e KJ Havik ©Martien van DoorenVandaag: 33 soorten, 1.043 exemplaren

10-09-2019

Dinsdag 10 september: onbewolkt, weinig wind uit de westhoek, 19 °C. Een mooie dag met al vroeg een flinke groep Aalscholvers en een Boomvalk en net na 8 uur al een Visarend. Rond ie tijd ook een Bruine Kiekendief en de tweede Boomvalk. Ter plaatse zitten er verschillende Paapjes en Tapuiten en de trek van zwaluwen komt ondertussen op gang. Rond half 12 zien we een groep van 9 eenden en het blijken Slobeenden te zijn. Dat is een nieuw dagrecord en tot nu toe hadden we in al die jaren nog maar 18 Slobeenden geteld, 50 % erbij dus. Ondertussen is het wat opgewarmd en vliegen er mooie aantallen vlinders, met name Atalanta’s. Er is niet heel veel roofvogeltrek op deze aangename dag, maar er komt gelukkig nog wel een juveniele Wespendief over.

Boomvalk, foto Martien van Dooren Bruine Kiekendief, foto Martien van Dooren
Boomvalk ©Martien van Dooren Bruine Kiekendief ©Martien van DoorenVandaag: 29 soorten, 1.266 exemplaren

11-09-2019

Woensdag 11 september: aantrekkende zuidwesten wind, half tot zwaar bewolkt, 15 °C. Vanwege de regen is er al om half 11 gestopt. Daarvoor vloog er wel wat, onder andere een Buizerd en een Sperwer en een groep van 13 Grauwe Ganzen. Ook kwam er een groep van 10 Grote lijsters langs en de eerste Merel van dit jaar kwam in de boeken. Voor de grotere aantallen zorgde de Boerenzwaluw. Tenslotte is een groep van 10 Kneuen ook een aankondiging dat die in beweging komen.Vandaag: 16 soorten, 160 exemplaren

12-09-2019

Donderdag 12 september: 22 °C, westelijke wind aantrekkend kracht 4, eerst zwaar, later half bewolkt. De Boerenzwaluwen vliegen vroeg op de ochtend al, maar later pas in serieuze aantallen. Om kwart over 8 horen we een Fitis zingen, dat is laat in het seizoen. Tjiftjaffen kun je nu overal horen zingen, maar blijkbaar doen Fitissen dat ook. Even later komen er 2 Vinken duidelijk op trek over de keet, de eerste van dit jaar. Na 11 uur komt de trek van de Boerenzwaluw op gang en er komen ook aardig wat Huiszwaluwen langs. Het laatste teluur vliegen er 2 Sperwers met de zwaluwen mee.

Fitis, foto Martien van Dooren Paapje, foto Martien van Dooren
Fitis ©Martien van Dooren Paapje ©Martien van DoorenVandaag: 18 soorten, 804 exemplaren

13-09-2019

Vrijdag 13 september: niet harde westenwind, zwaar bewolkt, 18 °C. Vandaag valt er niet zo veel te tellen, er zijn ook weinig tellers. Een Boomleeuwerik, 2 Paapjes en een Tapuit maken het wel de moeite waard en de Fitis is er nog steeds. Verder enkele Gele Kwikstaarten en Graspiepers en wat Kneuen op trek en een juveniele Bruine Kiekendief tegen 11 uur is de enige trekkende roofvogel vandaag.Vandaag: 11 soorten, 207 exemplaren

14-09-2019

Zaterdag 14 september: oostenwind, tot kracht 3 aantrekkend, onbewolkt, 20 °C. Ganzentrek! Tenminste, het eerste uur komen er veel Grauwe Ganzen over in een korte periode. Er is verder trek van piepers en kwikstaarten, maar geen grote aantallen. Boerenzwaluwen vliegen vanmorgen wel goed. Tegen 10 uur komt de eerste roofvogel over, een juveniele Bruine Kiekendief. Verder komen er enkele Sperwers en Buizerds over en ’s middags komen er vrij veel Atalanta’s langs.Vandaag: 16 soorten, 777 exemplaren

15-09-2019

Zondag 15 september: : noordwesten wind, licht bewolkt, 22 °C. Enkele Rietgorzen vanmorgen en vrij veel Gele Kwikstaarten, meer dan afgelopen dagen. Misschien komt dat wel door de oostenwind van gisteren. naast Boeren- en Huiszwaluwen zien we weer eens een paar Oeverzwaluwen en twee soorten Roodstaart vandaag, om te beginnen een vrouw Gekraagde en niet veel later een Zwarte Roodstaart. De eerste twee Zanglijsters van dit jaar zien we ook even later, strak door richting zuidwest. Het is inmiddels best lekker warm en we zien dan ook vlak achter elkaar 2 Koninginnepages (totaal dit jaar al 32). Alwin komt speciaal naar onze telpost voor Oranje Luzernevlinders, die we dit jaar nog niet veel hebben gezien. Maar hij is er nog geen 5 minuten of we zien er een en niet veel later zelfs een tweede. De rest van middag komen er nog enkele vlinders voorbij en een Sperwer.Vandaag: 30 soorten, 853 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken    
 1. Grote Candese Gans  26. Groenpootruiter  51. Tjiftjaf  76. Rietgors*  
 2. Grauwe Gans  27. Kokmeeuw  52. Kleine Karekiet    
 3. Knobbelzwaan  28. Zilvermeeuw  53. Grasmus    
 4. Nijlgans  29. Kleine Mantelmeeuw  54. Spreeuw    
 5. Slobeend*  30. Holenduif  55. Merel*    
 6. Wilde Eend  31. Houtduif  56. Zanglijster*    
 7. Grote Zaagbek  32. Zomertortel  57. Grote Lijster    
 8. Zwarte Ooievaar  33. Koekoek  58. Zwarte Roodstaart    
 9. Ooievaar  34. Gierzwaluw  59. Gekraagde Roodstaart    
 10. Blauwe Reiger  35. Grote Bonte Specht*  60. Paapje    
 11. Purperreiger  36. Torenvalk  61. Roodborsttapuit*    
 12. Grote Zilverreiger  37. Boomvalk  62. Tapuit    
 13. Aalscholver  38. Slechtvalk  63. Ringmus    
 14. Visarend  39. Gaai*  64. Gele Kwikstaart    
 15. Wespendief  40. Ekster*  65. Engelse Kwikstaart    
 16. Sperwer  41. Kauw*  66. Witte Kwikstaart    
 17. Bruine Kiekendief  42. Roek  67. Duinpieper    
 18. Grauwe Kiekendief  43. Zwarte Kraai  68. Graspieper    
 19. Buizerd  44. Pimpelmees  69. Boompieper    
 20. Kievit  45. Koolmees  70. Vink    
 21. Goudplevier  46. Boomleeuwerik  71. Appelvink    
 22. Morinelplevier  47. Oeverzwaluw  72. Groenling    
 23. Regenwulp  48. Boerenzwaluw  73. Kneu    
 24. Watersnip  49. Huiszwaluw  74. Putter    
 25. Witgat  50. Fitis  75. Ortolaan    

Vlinders  
 1. Kleine Vos  6. Koninginnepage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje*  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze weekNieuwe soorten:

05-09-2019 Engelse KwikstaartNieuwe dagrecords:

20-07-2019 Gierzwaluw 3.680

24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)

31-07-2019 Oeverzwaluw 152

02-08-2019 Grote zaagbek 16

26-08-2019 Grauwe kiekendief 2

27-08-2019 Distelvlinder 116

10-09-2019 Slobeend 9© Vogelwacht Uden e.o.