Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

week 1 (15 juli - 19 juli)


Omdat de afgelopen 2 jaar veel extra gierzwaluwen geteld konden worden voor 1 augustus, is er weer gestart op 15 juli met tellen. De keet wordt pas op 1 augustus geplaatst, dus de tellers zitten nog op een leeg veld.


Daags voor de start van het telseizoen: 1kj of 2kj grauwe kiekendief, foto Alain Hofmans
Daags voor de start van het telseizoen: 1kj of 2kj grauwe kiekendief ©Alain Hofmans

15-07-2020

Woensdag 15 juli: Half bewolkt, weinig wind uit westnoordwest en 19 ⁰C. Dit jaar beginnen we gewoon midden in de week. Genoeg tellers die er zin in hebben en er vliegen ook zwaluwen, het meest Gierzwaluwen, tussen 1 en 2 uur zelfs 166. Ook komt er al een Koninginnenpage langs en we zien een lokale Wespendief, een man. Tussen 2 uur en half 4 is er even niet geteld, maar daarna weer tot half 6. Weer zijn het vooral Gierzwaluwen, maar daar doen we het ook voor. Er worden ook lokale vogels gezien: Raven, Patrijzen en een Boomvalk.


Vandaag: 7 soorten, 388 exemplaren

16-07-2020

Donderdag 16 juli: Geheel bewolkt, wind uit westelijke hoek met kracht 2, 18 ⁰C. Er is in twee periodes geteld met een korte pauze er tussen. Weinig bijzonders, alleen zwaluwen op trek met vooral Gierzwaluwen, maar ook een enkele Boeren- en een Oeverzwaluw.


Een van de eerste gierzwaluwen van dit seizoen, foto Martien van Dooren
Een van de eerste gierzwaluwen van dit seizoen ©Martien van Dooren


Vandaag: 3 soorten, 118 exemplaren

17-07-2020

Vrijdag 17 juli: Bijna windstil, de beweging in de lucht komt uit westzuidwest, zwaar bewolkt, 20 ⁰C. We moeten tot na 11 uur wachten totdat de eerste Gierzwaluw wordt gezien, er is niet zo veel trek dus. Maar even later schiet er een klein vogeltje voorbij, een Fitis! Dat is vroeg in het jaar. Daarna vliegen de zwaluwen wat beter en er komen lokale Wespendieven over, met mooie baltsvluchten, er wordt volop gevlinderd. Ook horen we een Goudplevier en die zien we ook overvliegen, dat is ook vroeg in het seizoen. Om 3 uur wordt er gestopt met tellen, dan zijn er in 5 uur tijd bijna 200 Gierzwaluwen en 150 Boerenzwaluwen over gekomen.

1kj Kokmeeuw, foto Martien van Dooren Wespendief, foto Martien van Dooren
1kj kokmeeuw ©Martien van Dooren Wespendief ©Martien van Dooren


Vandaag: 6 soorten, 347 exemplaren

18-07-2020

Zaterdag 18 juli: Iets warmer vandaag, 23 ⁰C, zuidwestelijke wind en licht bewolkt, maar na 11 uur draait de wind richting zuidoost en neemt de bewolking toe. Naast vooral Gier- en Boerenzwaluwen komen er deze ochtend ook wat Oeverzwaluwen over en later ook enkele Huiszwaluwen. Verder weinig soorten nog, twee Kokmeeuwen en een Aalscholver en een Atalanta. De lokale Patrijzen worden vandaag met 2 jongen gezien en van de lokale soorten worden de Wespendief, de Raaf, de Boomvalk en de Koninginnenpage gezien. Erg bijzonder was ook de zuiderlijke keizerlibel die voorbij kwam.

Zuidelijke keizerlibel, foto Alain Hofmans Slechtvalk, foto Alain Hofmans
Zuidelijke keizerlibel ©Alain Hofmans Slechtvalk ©Alain Hofmans


Vandaag: 7 soorten, 143 exemplaren

19-07-2020

Zondag 19 juli: weinig wind uit west, half bewolkt, 20 ⁰C. Vandaag wordt de telpost met twee doelen belast. Er wordt uiteraard vogeltrek geteld, maar er wordt ook meegedaan aan de Wespendieventelling die elk jaar rond deze tijd plaatsvindt. Er wordt dan simultaan op verschillende plekken gekeken of er Wespendieven rondvliegen en hun gedrag, tijdstip en vliegrichting wordt genoteerd. Vanaf de telpost wordt er in elk geval ook een Wespendief gezien, maar elders zijn er ook waarnemingen gedaan. De trek is vandaag nog steeds niet erg druk, maar er komen wel enkele Kleine Mantelmeeuwen langs en natuurlijk Gier – en Boerenzwaluwen. Ook enkele Oeverzwaluwen worden er gezien. Lokale vogels zien we ook, weer 4 Patrijzen, Raven, een jonge Slechtvalk en de al genoemde Wespendief.

Raaf, foto Alain Hofmans Wespendief, foto Martien van Dooren
Raaf ©Alain Hofmans Wespendief ©Martien van Dooren


Vandaag: 4 soorten, 121 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken    
 1. Aalscholver*        
 2. Goudplevier*        
 3. Kokmeeuw*        
 4. Kleine Mantelmeeuw*        
 5. Gierzwaluw*        
 6. Oeverzwaluw*        
 7. Boerenzwaluw*        
 8. Huiszwaluw*        
 9. Fitis*        
 10. Gele Kwikstaart*        

Vlinders  
 1. Koninginnepage*    
 2. Atalanta*    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

© Vogelwacht Uden e.o.